What Is Nuclear Medicine and How Does It Work?

WlNDdWNSWkFRVzF4Q3VKeXZWZGRDRVdmeFVUMzhXbWNlU3ljczFxYU9kSTd5SnZkWFpIa3F1aFJzdDdHb3ZDeCtmZ3pYNG12eDVXbWo3QlppOEM0ZDZvOGhvRlkrRzBLTVNEekZNUXpTSjdwTkQzVVM0L1MycTNzaWY2ZGQxNENudlcvMkthMi9CK3NSRTR4UjNoQXJINUFJR1IxWVFOQmxQREtLdHE1Ui9MdUI0Tmx0MFo2UDdKdWZncmJRc3FiQmJYdWVEaDgxODhpeWZPbHloZEhjUmNvdnE5NjlDdGJlWVJpNytaRHo2RGkzOENwMUpLaGh0UlNneEltYWpXSjd6WmVmdGcwREdScTM2azMxZEpGUTBPdExvZjRJWklGZUlZSHVRQ216Y1FrWVpkeFo3YkM0NE5rR3Y1dkZvY0t6SkNhdDRsRGRUSzg3aGVrK2h5bENJbVhtOFZwc2p5SkYzZHdsMEJvUnBYUytRYVJQR3dvOCtPMzgzanppVzlpSFU3SzRXSXlRdTlpcFJsSEQybWVWY1JQZlViSnNIZ2ZqT214TTJ2bktKTGw3dEhzNXlUcTRrNFJnaHhBdStFWG9VbkpuWlQvRjEwczlIMmtoYXRRQzZ2Vkc0Q1RPeHVUZCsxejh5Q0pwODB1U0NPUlFoNmZjU2FKbUpTNmRodDU0UytJS1ZHeldpc2tLZGNhVk90YStucXliS0QrRkUxZmk0VUcvM2hOWkZXN1gvMlZ0VUtuMndaQmZHRmpNWmlqYWNVK2l5S3lYNW1tYUdFOC9ESFNodjU3U04xZ1prVFdwSUhJWEZiWlZaelhNYTl5YTJ5UkNVTGsyamhWY3hxMko0UWJvcVpoUHBpZG8ydVhjQnVrWTM2TXAxVnNMN1l6RXJZUGE1QnhRd1dpd0dIS1Zqa3J5UU1UNnlDVzA0eHRNbU9vZTgzMWRPdUFYZEZqemNvSVdZd0VYZE1lWi9INWtPZTUwbTBYK0hNTUZjNGU0c0VxcGt2YUJ5alQyenZQdE5keVphWUV4dFZZUHhEV3h0Ri83VVAyUHhEUDRaNHBzNzlGcWhUZjB1TEJIOHpwUk1HbzBaajl0cnlja28ydm9sVVd2c1RRUDJxdVZvbEFweXFhMTJHMU9lTjhhbWh2bUQ5ekpOTVdWTUgwQzBHbVlvNDg4dndtWmRsS0hCQlNzVVd5elVpMEwrWVYraFdja3F1NTlidFBCOE5Xd3FqeHBaN1lDSk93VGFsVG5uMGg0ZHE1RElMR0txRGh3K2djTjdEdXFNd3dMRXcyVlh3S3ZrRGRuL2tTa0lLcGNnUXN0dllETHVEK3A1M2FqNWVacE1Ra1VuWElhZ09KY3oxT0RzKzkwRnczVEUwNStmNy9qajZwWDZWL2RXU1Bpbm5QMG5aSHFtamJkV0xBdXhoZk94cnJGaXV0RUU2elBBNG4xRGk1TmRjM1FxY3hJbjU0ZGdFNzNEWlc4T3R2cS80VGRGNU1JalZTUUNsS3IyRGhJbzM4TjM4SVBOWjk0SnZjSGdnenVjR2psT1NHMWR3OXVLcVk2bldYUEtIcHhzaHN4K3NDR3p1Y1FnY2JQczVhendtb2NKY3Urc3ZCMjRzcE9qa2ZCWDNaNmYrTjB3K0drMmY3QkZHNnVRN0dwcHZWaHI2S1NLRmRod3BFQjB0UGt1bi9nRm83QUsxVDE1N2IrbjdyRjFqZ0JvVWx4bnpxSHhJUEpwbUZzcXZVR3c1VXhSZDFrZllrY1NPcHdPTkJCdFYxNC9ZbVFvS05MeFdqa0tmU0E1bjdqTm9FQ1Nwd1BNb09GcjhwZUxvcmFMQzdmQTBpM3VGd0IzVlB0RmlIcDdvWnRYWGlYdGFxTDFTVUEySms5cXdicEN2L2RmYnJSMmdsYkVlVmkwRUhVODBJZlNTT1lwRmE2YThFM2h4aEF0RXZra1QyaXBrRjYwMXF6Y3JOS2l3NkxldUJUcUJ4YkNGMUZqSVFXVHUzSlo5L3VHeGtCRXdTQWFrYVJjS2YyZ29tc2oyTkE4eWI4SnFjSVVuUFdBdzdwR1BlZXRaZFB0UUxhdGZHWkVtM25oZnNLWC9SSkR2d2w0cVVINFdYTnZFTnRzMmhOWVArVFUyMXBJRUV2bDI5a2RwRDRJSHBDMnBmcjg4UTQ1a2V2bW0yQjVyTWdkamkrcFdyekxET0ZVT1dkQXQ2MzlGbjZmNnBjczVuUDhScG15blFKVVFIeG44Z0l4Nms4UVNKcXpFSVIxWTdNKys4Ui8vZ1htNkFnRy95clc4bkdUdDZ2b1pRNDU3WVBxakF2N2JYRlhEdVZjdUI3emhncnlvR2dzeUI2M3E4UER2VjZoRHBGN1QvQUI3cXAwZkFIN0FyUmtnYUVtSGtXRnZDazhoZjU3UjZ4ekhXS1IvNzk5emhnUFF1Vi9mcEpjYnhaOXBlYTNoazNKa1Q2Vk50OE9IajRhUktydTl6L0RYL1d6bHJuaytkMGU4S1oxa29OcHdjRzJJMG1YYTZWbkQzeHdXNWk3TXRaR0JlNGRHc1dXSmluUy8vL1lqVkRXcmZkVGtjb2RGNnJNWWNwenVIRGNqL0pQWmxEelEwNllOQWhMajJqRVZQZnVxZW9SZ3F5dElIRHJ0cnZnUU1tUlUxQmtIL0VKaW9yZ3RTeEdmZEY3cWZVaE9lQk1oQ25ENTk3NlJUWVRydXhGZjBLR3diMGlFZGp0M0FVRFFnZXUzQnJ5WTBsaVNqbGVSaEZiY3V3V29YUGEwVit3N1hQcGhjU0syY213SjlxUzZjdkI5UmJtYUFqZ1FGZjAwbnU5NXpUclZta1NkOFB2OVEzbDFoZmFobFp3a1ZHQlBtUEZlbHVnUkd1SHNTQWFRenQ0MS9OUEdVL2FNQW1TV1c1NEo3Rzk4ZFlTTEpyM1JhYnFCb3ZJRjhZZmwrYlEwWjJSUklNWHpad1FwQkViUzRKdzc0U2R0RjZxRE94SU1XanFIM3pzMmtWcHFKaFVxNUg1MnR0RDhqSlVBWDlUbTc1RlVjSUJVZ3NPS1dGdTU1bW1taWsvWVp4dlZoMkh0MmNqTkd3QUhRMmVwSnYwdmxVajN5OXpzNEFQT2VOYm04R1ozdkxiMGh3SG9FT3d1aUhDa2Q1TE1DTHJ6clluYXcyOHhLNlJicHgvdlNaZzdFdFpnS1BZN0NKZTVKNzErU01jUTBkV29lODQ5clZHMGk5aFhQWnhnYitjM29TaTNZa0JYNFUwS1JxYWgwOUZKRmJSZHBlOFI2V0hMcGpmVWlQWFY4ZDQxOEdMbnRJZStHaXhzaFk1TzNNV2ZOeXFXWStzQ1piUlZaeHovVm1PajRKalNzYWdOZi9qeUIzNk02dkdwMkF5TnptekZycitwQ0N3V3JYQ1UxLzhOVQ==

 

Nuclear Medicine Applications

WlNDdWNSWkFRVzF4Q3VKeXZWZGRDRVdmeFVUMzhXbWNlU3ljczFxYU9kSVlFV0dTQUNMTTJMb2dRbGVKeVArNkhTQ3ZHc0kxaFIwdFNoNE5vck9GZ0VsUTZhRmJDandkT3Z5QVhKN210cjgzbFN4OGc5MWpwbjJnQklTYVdPdUpTNTQvMlNhL3k2SStJREZqVCthbHdRa1ppWFZ5L1dxVU0wRSs3TFowRkp1Q2ErUStMYkNPaXRXb2Z2Z3hlOWZoSVNGWG1yMWhLM2RDUGFLZ1lFcjgyckt2QVVVVEw3TlNxUng4Y2d4R0VSc1hsdHpQL2REdkt2VVJMN29DMDlNb0lyS2Z1UDVkck1Ec1lNMldLeFNoYks4TFh0UzJCak9GaGM2RVdiS1hTbHNiU3RUYnRwbExVQXF4RWRLTHVKa3hYMUNpa1FKNE5ERENiN3REbDRQRVdQYzJiVUt3V2JnOXFvSTRnelI3OHJCbVQvMVh5R25zT1VoSGh3VFljY05SQXFKd2dCTHJxZ1RYcTF1S0RrRnJvYmlCNzV2SWRDcU1PMlZwUGdVejdBRHdPcEt0ZU0xMlU4aHN6NnFxYzYvOGFobGJXSTFLRjdpNE55UHBEWlhiZTZPNUxQMy8yTXM3WVkrU1BOWmFHNUptR3A0UWFYc01MZ3pRdjZIVFdDOHZrZk8zd2RTUDh0UTE2MzJOZlYvVUUvWlB4RS8vRVdqV2tEOXJpa1FZUVlGQzI1aktxTWtiYndvQU5mVDQ3QWx5bFdQVUNNV08zeVFHMk0xU05lcittVk1PdzF6ZEM5L1J6aU1tam5DUVl5S0Fpc1ZFU1FpbDFqTWxtenl6cDRJQlJvTmhwdzNTMzNvUU1XWEhSelZESHlHYW93YWc4SDhBMjF4Y1VMZzRmdGVnSFV1ajFtNS8zY0l2S3lrRUg5bkxTbDczTlVNU0NxcWhrai91SGpWUDlHM1dSaHYwSnI3T0NkZzN6STJzK3dsRWVHRjBoZXNkNWZSd3Q3S043bDRxNGl5c3RKSEI4ZEJ3UEZoMFNPWDVSMW4wWGhrVjdtcGwzVmtwUjFRRE12NzhrRFUzRVM4N0E2NlZ2cXBnek1vY2QvNUpnQWFlb2JFQ2l2N0o5aFlKU3ZsdGUwbUMyUlJpaDhUTW0rTlFRQkxmMllrdXlKSzdiYU9qaGc3VEIxQU1WNnJqcnlUYWovREZVOFVxL2RXOTFaZzE0anpMMG92d3FVaW1hVm1HSVlzdHJ3b1g4S2FVTEM2bktheFZ2cnpGaEF4eW1DMFF2NTFTK2xaT3JuR0F2UDJwMFM2NkxYZjFNZHdhY09YaU04aUd0ZkIyMUVCalV0YnAzRmZLSlJMVVFlakFBWEpuODkvUUJiRGJtNEtINWFmNjZ4MG5CTXNtYjE1Z3NCUFZ3YjluZk5VQmxBOHVSQklzcFUxWmRSdXFXSTZHeXVkWVdrQmNzTWZOQm5vdnhtQTBKZURndk9TdkNVN1N2TU5QcEVrNE5vR25HRUVqSFZtbG9mV1lNWmluaGRGTTlYUm9FTHRucnIvWmtaVlRsY2M1Z3l6VCtOcjR6MDFZd3RKMVBSRHZjZXVodXBxSDdJTFpqTUtNLzR2KzFrMlZkSEE3SktTZ09tQU5pMnF2ZXQ0NzVMNCsvbzFDWnVBa0Z0TEFMUXgzZC9nMitUMDlGQ05NdTMwSVhNUlY5UXpXcHdTV3FGZDdpMEJiSGQ0RmN4T3NhaVAyZ1RNK0R6dStUaHBPUWJXeWtVMjN1K0tONG4yZm1rWVBNU244NmVrT3prUDNKRS8rRlYyRDd4U0Vsd0NyajdHS1pFczBESUFveFpwQm1aRUVHV04yT3dSeHJaYk5BM2F6UmxJOUNBRjRWZWxDa2JYS2ZNSkJZWGNRcVFoMSsrSDVtTHhsVVdmT2gvS2sxZHphU2hqTDFPRHBTbzBqaHErNm54d2VLMGNZb2FuSlFIaUZ0WUJZTzNNcE9GNDh5Q0dqZzI0b2d1TkY5blJMbmFGSVZ2NG5SRWhJOUlqSHFiNGw1bG5kSGhqOUhYVEhYMFV0bTFwR2ZCMVZzL3JpUWV4a3V1cThDZXlqSGZsU0VTOUJoeVBmdnlXTUcycTNHeGFCdUsvaEdWRU5ZbThad3JFSlFoV2E0d2Q0T29weWxrbFAwWlo1eTZKQkxoWWpzWFFENmJlK1lNWlhqVXFqOUMwQUo1M2F5TU5vM2N5cGNiaFBHMVNTVUJJVlBlekk5cWRiNk5KNjlRVU1mNUIyV1Z2bGd3cU5IdTRmWmJ2ZTkwelN0REZPNmJueUFYRUJNMk0vNHpScDNkS3ptRGZGSUFFTDVwdG5VMEFTYlIvdCtXN0RiUUhoL205YStTNjFpZkJ5Wk5nOTZXMUIwN2w3U1JkYjZXRGpoV2ZBa3BzODB5TnBpaGZqQURHUHc0MWpvcjdkd3pwb3hxUUlBWVZleUFQZTFjNUpJWHFjaW1GWDNpc0dOancycWU5UmdZcTRoV3FKUFlKb0xyLzN2amdvczRHZjJNc3NwdG4ybG83cHlONjdDa21tOXQ1WXdBZ0JUd3ZLNlZDeXdCa3Y3RGV5VXQvY1BEb2JtVUdHanUzcFpDSzJrajhyL0dCTWhrMHhxemdyZitJcGdJYjdHNC9aV2l1cW11YUVsQ2RhZkN2N3daZ3ovcG1udXloME4rcU9Gd21NVUdjNHExb2IrVktjajBZRkxOQkNhSldNK2xtdFhsZnZCODVLVU9VajlqempHOFE4akV0SW94RElVSVBFT3JnU05JOEUzaG1taGVsTGk1NDNkZ2hHcEtvVTFlQjAxRTJ5Y3FxTXJIZ3gxQ0dKVFE1ZDB1WHVqWHRaNWprenBQS1BwaWJRb1RtOUNwcTJRYVFPOExZQUh2RGFiOERsKzVtUURFbXZlOGFEREsyR2pLT295d2c5MGhTN3FEbXJzUy9WQW9VRjBQZzlGdDhIVUc2QmVkK2NldHVSWGtJNFJ1S3Y4Y3VHampUMU1JRUNWbHF6dlI4RnR5eURWcEZncUVPZ0I1L2UvbW5EV1FkVzlJSEwvTi9IR3RDNmVSdDZlVHhxYUlWb2ZHWFNwVGlnbUJMZkNxbVFaZk9FNnJKYXkrbllITUxVVllPdHBESGRGVG5oM3ZpeTdYODhtVmMwL2prdDAraHJ2cVEwYmZiU3gvTk1xUjMvbWFaaGxBWS9PekFtMDE4dWg4ei9SY082eElRa1BBNjI0WVdrbkJBaTFCZ0xTOG1ySEk4VmFWY3RBcUptV3FhQythbThoa0hTMThNcDNzNGFSZE9qK2RmZ0phb0VvVUhMZytwSVlhMTFnSHBNWEFDRFg3bGtQSUVYakRqeUJtUGxGaVBUeGhwWDFxNjFRK1pJT0YycFJtTUMwa2NBNHFWMFloR2hPQlBOaTJrK2RtZi8vYjBvRDdGVWN4UTRLV0RsdkFCYW9vUGdpTEpmTFNBOEtQTVRaVUZkejhlZTF5VUxiR0FGckxjSDVuaEhWSFczdGdZY1BmN290VEp1Q1JzZncvcUZsSjR1TE5ZR2FEU2tqazZ2byt6Mzhod2ZFSytkNHd1Q2dZMGR0R1BubmpPMzhkWDFxNkdaS2pKUnV2YzJDb2Fndk5RNHNtcExTOVlVNlZqT3I4NmRJRCtYUFFvQm03dm5EN212ZHhFT01nRmF5a2J2cWF2VkY1M2NRL05mOWdEMkVuYXFGZFllVVFWOWxGeFd0L0grV2lRN2loeTJxYVpJT2lMRmNjSmtCMGJiM1Qva2Zma2tjRFB5eXRhaCswaElxOTVxR0hnK2RmaFRldmt6Tk1PMUJOWVlCMzhFWUlUVGx0cmJkVndOUXdxVVZWMERzc1VNdGtteCtacVFUQnNJREJLdHJ3MVNLd3kyS2JKWUQwN1RhZGU5aVA0WEEzTlJVeHVuMGRuekVQTEtuUlhGVnBPczFYa0hQSXF3VHhsc0k2aVgxUUlYUGZNZVYzSnFSUklMSG9HQWZVSHdWMDBqczk4MXNGOFIrSjROSFBSZDhwRjFUeEVVNU9tMUNZMjE1T3lmNlpnQjdYMWlsTzlMdndwNHlJL3UvSVIxVW5sMHRFUzBRYWlPN3J3aElIejhDdFVTSEduUkw4M0MvTVRDQUhkaEE3dW0rVXlaNXV6MkhscWJNblpDOW9TSmkwd2RQU3UrS3VKUjhtc05Va2hoUUJiSGJFamNOczdlcURBdmpTVnk0N21QM3JMbDE3Vk10OUhMZnRycUppemp3R3l3TU1qMDRGdHZpV3lsZVNqNlZGQzBtNElUZ1lsa2hFZW9NdHFqZXRUSDExVFRSb20wYXFjcWxBdEZzTEk1cjNhS05aeEVNYnErMFdYSWFJNFpMbEhCSVhzZ2o2cXpSOXFlYjRmRVdOU0RhV1JsZTQva1V4WEl6ZnMzZ3JGZ3lQM1pPejYyc25aYzBJNmtVdys4Y1JrNXVOQXJlTnAyVCtzc0VKMkJ3ZUhHSWRqWlFNWGJYTlJQSWdGMmtNT0dyRmJoUTdRT2lVbUl5UFI1OTBMVTBFMEQ4Yng2NjJIVDB6QTdUNGpUckZsZjFwNTdiU1doZjQ1UlhSNE9BZUhqU1dSaEJ1UmV4VzRSQmFLa2RJU2tQZUlXanBmcTAvMm9oTVZkeUwwQStwcmp1VGhwWUU1ZTdXcEo3VFhpdnp1QXY3SitpNEdQQksvbitvRjBUNi9lWXZiNGwrS2lnZzAwTHIwOURTcXkxS21oTTZXbFkxZ2Z6aFdPL0VNSDdQeDlIV2lXK0wrUzMrbVRvZ2ZKMVA4YkFBbEFualNRamFxSGZCeS9ick5kOTV3K1RNWVJGbzB6czkzZnY1eWczU25ibFZGblNIazJ0aDlhZjNrV3B0UkxTUUk4Nmswc0dBV0s0MEN4L2RwbUMxRVZFNkJPdlRGYkQ5TGJRTHZMK3ZkaHZJOTlQSWR6c2l2SUY4dzl4M2RYYUJrcnhtZklSYlpZS2ZOS3ZTd1RhdGk5cE5xZ2VIRExDK3hsclpnbnZDUGF1cGI4YUxzL3FXZVkvTUwzamdjVUJDVklMUHBibE9CRmRRS3BaMmIzM1NYWnRLaC9keFI2WmNSVFpKYVZ1MXpVKzduUHhGT3l2VTRzTi8vOFdaQWVmOFhpeGdlT3cra1Jhbi85cW9Ua0I3aFVUY2hhSGdBTksvSVlNcFY0MDlIYzNLMnNXNnBiRnlrUi9hMFBLaHVVVENzRFlFdkJUKzZxci9mMExRckdLUzc5U1BuZXhrQ1RkYnBFVjRSWDE2MjUza1p4cFZ1a2Fidi9hald4OTExRjJyam1IcGZKVVljWU1jWEVtQVdwNzVPZm5Cbzlaa2dXN3EvY1N3anM2SS9ocGFvcVUvQlQwVkE5TlZxOHQyQnNiQUJHK1hXcDZnckhNRU1RRGprcy85b0dVMHNwc2pKNkpJdzJVYk5uSVI4cUk2Wmc1RjVFZXM0WkZIdklCZ0o2Q09UMFVURUNxTTVVUGlkN1NUbjMrMUIwdlFiR3ExOG9KdDR5UEJ2V09NUUIvbndIUVc1Mndpd01hVnRqVk5RdlgwVTJ2TEpJajU0akZQZ3JhVy9NY1BBejJKOU1sanpGWmJpZE1WM0dMWGZweDM2MXVNMkxjcWxOZW1mRUxGdjFOaFJXUExya2RMd2JpNEZVQ21jQ3IzNDdlVmtwRFRnT3BzM1RndE9xVkNYY2FFZXBZUERqQVYxSTROb1Y1MW9kdlE9PQ==

 

Nuclear Medicine/Radiopharmaceuticals Market by Type , Therapeutic & by Application – Global Forecasts to 2020

bWN3WWdRY2d3UHFSdWdHeTN3WHRVZ1RPS3BlNHA4WldJZWQzS3BzdjNPMTJBMUFsYWFPakdocitzei9VOU5WZkNDN2ZQSkptZzhqTlZJTVF2NUVGUHBHUkluYktFbTVkdmswSVhkOHJRL0ljOUhkM0tLUkdqUUhiWTNhaXBIL2Jxam9jd282d1FsRjlXVGE4bmpFdVM3YTZXQlUxRnp2WUJXY1FINy8xaUVVRnI4K2dhYUlDbWpsSVNrMjNsbzZCcTlCdW5hTU1adzFxNDN4RVZyaDJEalpmTjlwOWw2SzdVMGRDU3M1KzlFUDlZdkRLZ29IbUpLNS9lNGlZOGV5WlpCcEdhVGlUMThhSGc5QjhMQTlZYmtjQkMyK0RhSjByVVkvTFRLM3VjWWV3VGhDS2ladTc5UGxJbGN3V2tPbkdqYit6OFhFT2wyZG1YblJLaVBHWVFPTWJDTFJPQ1k2a1dhNmlpTWxUTlpvYkxFbUcxMCtFbUc2WmZVWmkvTVFtMEl6aEpwTldYd0hUZloxanBFNEdrcTJKRFAvYmw2TFVFSnNxa3d0NmVLTDVmdnNnYkJ1V09kZ2VGL0VqZ0Q1eXA0VzFSRFhEVlV1c01VckF2VWdiL3pDWFF1d1M3VEdrNStZN0M5aW5sZVFPSGkzdVZmblBmNTlOWFRWeERsUVJuTU1NU2Jidzdmd2syOFN2U2thZE1oTlc4aUVmWWVCZjREK25NeTY0WmwxOGpTN1plS1IxQzB2eW9wUlg3b2dYcjExUXBudFIyVnhNNWZwOEd4WE82SE9UWWhIcWc4UjNQdlFTbmdNSXJvRm1mSE90OE5WZmdrK0N5RUhadUYxbWEvWlo0WFUyZTlESCtDckFjTmg2MzdJeWprUHdsWng0MCtqcnZTK2ZLNFhNejRJdGtaUlBIUzJJUUpueHQ1UytSV2Myeis1b0ZrWWhLMnNJaE5ia1RMd1I1Q3pOQVdaZGltZDZ3em1EL2xZdm43UHo5aEZ4dWpsSDVaY1ZDUUw0cklZam96aW4rMzNqUFA2OXNIekxPVnpHeUZIZnlTUmVDWm9saXdIeGRqS2t5bUVMZk1nUWdTYXVpVE9HZjhQRWM4eDl6azcrS0pTY0ZqK0g3M2FlSSs4a3FabTZXYXJKRWxLNkpVWEloV3pTWDFQQ1ZCK3NiWTdmbTdsRmhhRzcxVGZWQlRUQkhQUnBKdncrSzJYcittRDBma2xHZ04rNHNneWVLVDFmRTZqdCtGaWJBRFgySEVuV0tkYnRyNHFqQlRpblV6TnFsMzd3QUFVOTJKN0J2QXZsa1lITm1yNTRCRTVMRHArMzF2NTRudVRaY29sWSttTVl3ZTQrS3FETHdWYmFYQmdkempmQjhiWlUrSlVYbkE9PQ==

 

Nuclear Medicine Accessories by Mediray, Inc.

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBQXZKZTFBVnhtcVZuUjIzRUNhclM0VzUycXpzSHhjYUNxUHc4elNKSEJ6SXJvSkozUmVtRUJQNXluYWpHVzQ2dG8yUXZtRUdRa09qWXlXdkdqSzErajFJNlQydG9ka1piUWhxd1d3aHhESVFGbUFrcStBbFg3UmlwUVhYVy9HWUtuVUN4UDhhRVBMSkdVVHEvcDJNMGZsNW1WNUVuMTFtd3M0UFBqUU51cUQxczBaSXJBUDB0d3EwWU1kNE9wV2E3T2hxMDUrTXA0ZDJhVk1Ya3FNOXBDSkFuY2tSUVdaaWRoQWpEUHYyd3JpY2NCRy9DWFpNRVBGVyt2ZlU3OG9jcWRZVi9QNXdFR0hpZWpJakFIOEhyNmZIYitGMzJEbEFZK3dvTnp4cXhPOUpxUkE5REdkSEFEUFRKWDlNL0VNSjgycWFBUWZJTGFDL0JZTjh5NDZkRnFrcHgyQTQ4RlJFOXRKRkFVZ1BzRE9UUHFFTzhpY3l0U2RPQ3FIOUNEMm5iTnBaaDEzQWdIMG15V2tIb0FQK0VHWVR2M2g2aU1WelBXbGIyRWs5N1NVTllKQ0x0NDlVakFPa2tKS1M5aUlzZzVkZko0WmRWRXh0WHlNdGh5QkJ1aW9nTFJyTnF5b0xhNmZzVmt0azFEZU1tb1NsQlJ0K2l5RmVpcWdZNFU3RFJWeFk5Mi95QmxVNmNBanNkWjdxQXV4eFFUaEJtdmZlSm8wT25qTzB0VXY2RFZURWpFNUZTRDJBcGxSRDdaTnUxRERlRzVnNFY0VDRvUTlsRkJHb2dadkJ6cXRSQ3hUS3IzY0pla3NxMzh3aEJMNU92LzJ6eUhiRWNtMXNuYnp4dWs0b1NkM2dqaVR3RmI0VTRUQ2FBTWJIZ2lzY0tySjlBVGxGUkJvQmt2TmFqdkFyOTVpS0dhenpGTHF1V0ZhMDVPeFhuc0JYYTNnalJQYVowUTZVbDg4c0t5MEU2N3Exb3NHZnhLMll4eE1HKzFQSWZUZkJHMHV4RlN4K2NoR3Q0em9Mck8vb1p3eXlKemdQK0ZhK3hjVWRnR21DN3IrSEZUcklnMEcrbFRSVk9YM2tPL0tXQUpHU0laZXZINFpONVIzWlRZUFdkcDRuNER6bGhXMHM5Q1Y5VG5vQ29zSjdFYTlGTXEwMWxZYkhKZEZ5NkUvSzdHNFFicFF0bkZobFN0dmVBSDRjSnhhMFJZMEFORUlNOTJIYllYbkU0NkdhY0ZJQi9hMmtsUVl1Z3Q0OEl5Z2Q2bVQySUgrNHI2My91c0dkaVlFcDI5dHJHS000UTJOdEdabXBWbFh3UWl4UEJ5UVFNMGE3QTVBTyt5akpKY1pJZVduQ1lLa0tnWXlNem1yZmJEOVZRa0kzQ3JiWC9nMlZnWTlnZFdWc1U4dThQUzFNMm0ra2gxUFQ=

 

Medical Isotope Generators Are Essential for Nuclear Medicine Market

MUNHaS9lS0plRi95eElQVE9SSmd2WlA3TUdpZjNhbXRJbUtVYnBvdmtpNDFLRU5lSHRWckphWGNVVmIramIxUENucE9TOHVmUTJRRWZiOWxkQmtXbm1UYzVZVXpDMGd3N2JPR1NGTVpyL01XamdhV1Jsb1lFellCNkdkNU96VDdSTEQzdjkrVzU2Wi9Vak03ZGdHYzd2c3UzNVNUc044ZW9xd3krcklsMVA2aUtVTTh2bUN3cnJIcmZGOUNXVkdPN2VjT291dVhrcVlwVDhZYXNIK2o1NGx3T0dGMlA2bUtmQVRRWis3Y3Q5UHBJdlVKMmMxM2ZJRkZVaTQ2VnhkVVRHRmpHV0wwMXovSVVHVWhoVlBySUQwNVo4cWpqdkRxSVZ3UmVZZG92V001RkFFTllYZlFnMVNsUWYvRkwvNmZWemFhdGlVYU5kVWxNS2R4MlNmVTJaT0pqWFlyYjJLeSt6ckVTRHhtYTBaVjBaWHk4RWVxSU1GV3FzUlpTZ01qWlBIWmxXWmRFV1ZEUkhrWFRhams3UkRiOTlhQWZ2K1BoVUg1NDAyeENUZG1QTDBRbDJJNXZTNDB6aXZ6UUZsUVVhL29HeW52cmRDVXd6Sm5LbVJ4QmhtbWkvaDZSc1hZWEw3RlUvYktCeGROZ005L2E1dXdDa2hqakRhOEtLSzBPaGJrWnlkYVBndUdhaUNUNEYxS2J6MFR5RFJuVGkyYWV2VmI3SmpwNEJVcGlWanFQdzJtTHVEY0tvRFFLKzF0Nk4ybEc1OENwdmFFWlBsU1lpbjZzYnZOcHo5b0kxckwvYjhSTDE3OEtDVTBDTVVyU2ptSFV1K0U5VC8zMHFQUEc0anJ5OTh0NEFTaXpoVE9DVktOWGNSeE5Jc2pybE9sMmE2MGFlcXBzVTI5KzBLY2YveHR0Y21CbzlkR1lUalVOU1ZyU2tQKzNIUUFpeEFLckd1amtHSXF0YVR2Sk9NVnVhb1FlOEgxU1M4bXM3RUhzTWJmNnBaQWs1QUl6L0ZoejBwc2JmQXRzZDBUblF5a283RXZ4YUlxYTQ5Mk5wV3pFdW9jbUhOYy9sZis1SWdMcjRKaldCSUtCUmF5RUE2MklwenhwTnoydktwRHNhUk5iMUx3YUFlSzZtWmxYaHpTLzNMS3BEZEFhN1pYYkVvcWZReDNrenRYTmViaVloTms0WCtYR0QrRnNuMnhUaC9FNkxxTzZhSFROdFdQTVc0aUNPRXplM3NNZ0dvUHNTUFgxTFBxR1VDYUw2bHZBc2JGclY2SFQ1RkRGL2hXSjhrSllSM2FuQlQ5bHdnODVFcEJUalR1ME1BSmxsdVNFcjR1b01YcUkyeGxzMWxkd2FxU1hrOGQ5b1VqZkkydzdmUmFlN3hIRXZUYXRPRC9OcmpJUnBxQWpvR0VlbUZFOEdhdjdYZnkxYjBMZWdwLzlnN1p2ZEQ3Rm1pNDYranZWWUtHZXhBdzFyMzdnK3JRcVVyTkVaNlVoZnZ6cWxNSm84ZEFuZnVyWUhXdHdERnpJUTBiUTEzZkx4aWlWK1dwRlcxVlNRSTB4VWhqak5heTQ5K1hXVFhuVVVSUFFFejVoUy81eVZxTFBrSTl2SHZjQkZ6dS9XS3AwRHE5akdIcXB5V21nSHlnUGl2U1gyMTVLQ2xwSGQzMCtrY0p3dGN5NWh5RC9BRmRvVmdzTnIxR1lLR1hEcHorWjJteGJEaVBURVNQcnBoUGoxZ1FCV21VaGdVckVxbzZITXFOemJDRjlZY2k2OEdaVlBNTVhnbXArazdiM0xlb1VtVzZla3ZJUE9CSzRiVFF1bHNPaXNCS0lOZnkyb0M0ZnpFWjVORGZKbDBFSE1TSHQyU2tCM3MvK20yZ3QrWUJaa05qMHRrdElDUEFzZnhuU1pEaUJaOUtzRHBFYU9kOUtnSDZCbjhIcjBETXRkeGlTU05seHhYUS9NelRDbGY1N2RWa25ScUtUQU8yUkJUMTdXRStlVmhySWV6OGZraXZJa0dBN3ptV3lpL2YvWmM3QURFT2Rlc1ViTTY5aXk3RUZ2a0k3bzNDbW1FSDdmLzdCek9QK21Sb1JoWEJUOGxKb2lRaGR0cWxKdi9KS2tGVEpKQTlvYzJIdzNZZnJKcW5ydzBnQm1qcGEvbVpuUTN3eUVPNThHcDV6SVpSSU0ySEp5bzlNdjA2S2FpdVpVbnNwWkZMdWdiZWx1RG01Z2hqYVJMRWxCSHhzM0tiLzRQeTZnTDBra2pKY3FxNGpKUzZCUjJNYVhwbU5EeURjMTFVaEFXWEdpY1pyQ1d4VmljRThMVE1tZ2ZJYTIyRlFlR3U5Z2hQTi9tVUtZZVVjZUdUbXlWUWU0bUhJTjJIcTZmS2NuRkVRZU5pWU1FQmZ3ckNCZDg4N3l6eGovL1Z3WHRSQVVFS2toNHhZU09hWjZWQUNtSXVzOVhSaTVIQ3Z3SGJzMWdES2xBT0RDN2lsZFBSUTBOVVZ0MHN0cVVITUN3bDZSS3B2d1hCTTZUUGV4bEJOQkZ6WVNDQk92VUg2UVIwL3F1K2pUK0sydmduekZFSWtLNUJ4cm1mQnkwRDlMdEhVam5UaGF1V1ZUeGJBM2FQejlseFd5QzFna1hybHZuN0JISUVCZWhHVUJ0Nm9jU044b21yUWx2NlJhb1FYU3RGdmFFMkZUZE4xQXRQNXZ6cndVTmtaUlVlVlVueEJkUktERmhmR2x3VVhoZVBRTHRLS2F0QlhiK1VJeWtrUExJSzBtcGQxWFhKMVlqSGpweS83M085SzJrOWx4L01FY0hMMkhZWW1qMmNqanM2ckFIRnVUSlRJdXYrOFhRcGZNSDY2M0VMZDRQa0RaS0dSY21ZaDhEcTI3OHJjVktzMHJaK3g3cUNWaU12RTBHZWtRMThzOWVkT1laM1BBS3RzM0VxZk1xSzdHVjJ2UWpDYnpmZm5DUnNrNERCUVNDWjVNMjF3dXRocnp2QXQ4QnlBbzl6dXhRRlVkR3UwZFUzNE8zNHhneVVaVWZ4c3lIWlhDbTAwTGZ2ZmRIL2NFTENxTUNsYko0Vk41RWlaRFJYQjlsVFJweUVyb0RaSVFOT3o1ZGxPNkpRRmhlaGd0RU9laUh4V2R1TklTVmlGb0oxdkdsUGt5cGh0UGtjbkpZcHNSUWNoTEFoZlM5VSttZm5lY3hBM2pCNWF6azNtcHh0cmt3NStSTEVCdlFRQS9HLzBrcEJXMEtET2tScENlWU5obE5ZVXZmaUN4dmJGckhlWEtScnRBPT0=

 

Video: Nuclear Medicine Shielding Accessories for Radiation Safety

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M2ZpNWgwSXBaRFlOYXBHL2NDVjVDNWdHM1lDdVlLdURVVHhleEtCMkpWNGtlM1A4M0JuNHJWUEMrOUh6d1p3Ym1hWUVHWlc4MGJCblFiTUxYWDhVNk03Sm5QSmNnVnp3TzA1RVk2U1BPZGxxSDE4ZFlxb3h2eW5OZVgveXUxN3VxalhNdjJrVmFtME0xTm0yRGRqMkk1NitNbXFmVEhwd1hEUkdMb056WHJjRG9kUUkwTHRWZ3Ewb1NpcXJYd0pPTEhTTU9RUGV0eEFqS1FKZTF0UURSeWMzYSs2Nm81bGdhSHA4VmZXd2pWaTY3L3B2a3VFak85WWdjanprcXJNUmxobURIQXNRbGRhdnBrNHR3RU5HOXdMNWE1YXUwU29SMWJPRVFWdWt6Z3NxVTI4ODdFZFU4ZkllaENlM2VHRWtza0hyU29FaTZrQ2dkaDdsMjFuMGVxbS9lRTJDZnkzd0EwVlJ2RnNkU2N6eTRRRStUYmtGaFBKaTZwTUg4RDRIVm5RTnplWlVwdXp2bGdoNTE5emxqbzgzdHIxY3Q0bUN4S3N2cXJSQnVUYzZybWl4VG51dmVadzlBdWNOYUZuOWtVNEdVbG9zUHFpSEdiWjlNSDV6L3ZPMjJnbGlSV1d5clVkOCtocmRERTZPdFlhWHR3RVd3L1EybGtTNjNZd0REejZpVmlZZWE4OEJMUnNuNU9UN0QzcXhPWnF5UG85VUh5bzVyZEt5Vko5NUFHRWUvenlCVi9WZFkvU1NteG5McEkvZUxIaWMwWWIwWmM4ODhkd2FxRDdoRVVsa3c2SUZBOFA3ZDFWQkZCdWJ5bGNJV3lVbHVJT3RHZ1FFaEtyMlVYanl4RURxQXJZRGlrWEN3TTRacFFjZFlMZUlYUzVXUGZITC83OWNVOUVwWHc5aC80UldRQkFtWDduQ3Q0U2pqNE1XZXl4eHJxLzJkcnRXUUMwL2x3TG9HRU9haXdnTG5zWHJ5Z0UxS0RIa2NyQ2pWRFp3bjNtQlk2VG05dy9IcFJGZktnbTdTR1l3QTNNZnZZemtBejdVQlRMMmlXYVV5Y0hoVGJHTEZKSXhWRzFKMzFnc2tGRGVubDVUVTNjb3Z0L0FJdUNON2owYTR0WnlpRVhNL2lrMTkwYThnSjJUazV3T2JoQTFYQUZHU0s1MFkyVFBqUDZCL2RYM0lJS0lxR3dEQXpKVWhoekhFY1ZZQll3bTdKT3pwcWNLVlpUaGowNlNHanNUMVZxYmNXV0hNWjdwc0cwak1qOG1LWFUwRUNZaHI0RGVGeWNXalU1VU9qNkZPTFM0V1BjcGRGaWFoUHZ5bFVhME8wbkE9PQ==