Video: Nuclear Medicine Shielding Accessories for Radiation Safety

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M2ZpNWgwSXBaRFlOYXBHL2NDVjVDNWdHM1lDdVlLdURVVHhleEtCMkpWNGtlM1A4M0JuNHJWUEMrOUh6d1p3Ym1hWUVHWlc4MGJCblFiTUxYWDhVNk03Sm5QSmNnVnp3TzA1RVk2U1BPZGxxSDE4ZFlxb3h2eW5OZVgveXUxN3VxalhNdjJrVmFtME0xTm0yRGRqMkk1NitNbXFmVEhwd1hEUkdMb056WHJjRG9kUUkwTHRWZ3Ewb1NpcXJYd0pPTEhTTU9RUGV0eEFqS1FKZTF0UURSeWMzYSs2Nm81bGdhSHA4VmZXd2pWaTY3L3B2a3VFak85WWdjanprcXJNUmxobURIQXNRbGRhdnBrNHR3RU5HOXdMNWE1YXUwU29SMWJPRVFWdWt6Z3NxVTI4ODdFZFU4ZkllaENlM2VHRWtza0hyU29FaTZrQ2dkaDdsMjFuMGVxbS9lRTJDZnkzd0EwVlJ2RnNkU2N6eTRRRStUYmtGaFBKaTZwTUg4RDRIVm5RTnplWlVwdXp2bGdoNTE5emxqbzgzdHIxY3Q0bUN4S3N2cXJSQnVUYzZybWl4VG51dmVadzlBdWNOYUZuOWtVNEdVbG9zUHFpSEdiWjlNSDV6L3ZPMjJnbGlSV1d5clVkOCtocmRERTZPdFlhWHR3RVd3L1EybGtTNjNZd0REejZpVmlZZWE4OEJMUnNuNU9UN0QzcXhPWnF5UG85VUh5bzVyZEt5Vko5NUFHRWUvenlCVi9WZFkvU1NteG5McEkvZUxIaWMwWWIwWmM4ODhkd2FxRDdoRVVsa3c2SUZBOFA3ZDFWQkZCdWJ5bGNJV3lVbHVJT3RHZ1FFaEtyMlVYanl4RURxQXJZRGlrWEN3TTRacFFjZFlMZUlYUzVXUGZITC83OWNVOUVwWHc5aC80UldRQkFtWDduQ3Q0U2pqNE1XZXl4eHJxLzJkcnRXUUMwL2x3TG9HRU9haXdnTG5zWHJ5Z0UxS0RIa2NyQ2pWRFp3bjNtQlk2VG05dy9IcFJGZktnbTdTR1l3QTNNZnZZemtBejdVQlRMMmlXYVV5Y0hoVGJHTEZKSXhWRzFKMzFnc2tGRGVubDVUVTNjb3Z0L0FJdUNON2owYTR0WnlpRVhNL2lrMTkwYThnSjJUazV3T2JoQTFYQUZHU0s1MFkyVFBqUDZCL2RYM0lJS0lxR3dEQXpKVWhoekhFY1ZZQll3bTdKT3pwcWNLVlpUaGowNlNHanNUMVZxYmNXV0hNWjdwc0cwak1qOG1LWFUwRUNZaHI0RGVGeWNXalU1VU9qNkZPTFM0V1BjcGRGaWFoUHZ5bFVhME8wbkE9PQ==

 

Lead Plates for Radiation Shielding and X-Ray Shielding

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyaVVFQnBYWmlUaWZHbm9RdU0yQlhaYi9qSVpRaGhReWNsTnRRdWdwODZxN0UrUWVYd2ZLVHdScjUzVDlrcFEwaTRZcHZzL011ZXVSWC9JWXVPTW9GeWROS1F3MTRla2I1TnJRR0lqc1FiS0p2UktERndKcjVBajBJbkZnaytxVFJWTlpUQ3BBWjZtVW9KaGFUYllzanByYXlIZnlRMUV3M1ZYTzgvdXBVREl5MVRqZzcrb0hsVGtPWnRyd0ExYWRIRmhHeDAzVzF0anpsN0VmTWhudTUrR3NnU2xPNG9pNXpteHNWT2x2Rnc5U1BISEptRm5IV1hoRnpramM0UiszdHNzS3dtQVdrWmU5dFh4YjUwS0NQWW8zS0NzYWlabkgwRDEycHJOd1lvRko3RCtDb2ZpMmJFM3B6cDZPOFFnaDlLb2NkRklmZ0NGY2RxN2lLQnpVMjZrRG51QjYzakFNVE9MM2VPb1MvemcrdEoxTDYyQXpqTE9xQklsbTZDUzFNdjRWL1JseGw1UEwxb3lodUVOUTRtR0lvUVQ0L2dlM05jNVY0TElZb3pUNE41LzMxM2k5TGJWVFErYmxPRWdBYWovaU9zelhFU1lIN3dGZ3Vla2k1UmRoMWwxN1BFTWJwTWFhVkc2RTIvR2RMZEk1cm5JaXI3anFuMnNKYnlHRlhnLzBnTTR4MTJ6VW55cDlqdHZMa3Q5VVRic045eGdVbm9wQ2wrWHNGNE9nKzdmNnprT2hhaDQzY1AzUVY5eXUzQ0NjWEdJZTI5S2tBRHFVcDhxd1FkNmEyNnUzMld6ZmJIR3lkclg5OERlSElmUU5mQVd0VXFxSzE3LzJvOHNpUS9WcXhrbHB3Yzh5V3N3RW91WFVzaUlYSmdWbTcrVzExbU1HNmN3czBiRzZSNW5CQTRVRHFORDVTbDRDZ01RYm9RdmlyUEpTRVBvQ1IvVG9OWDZiNTdTZlVld0wyZm5YSjB2UlhqL1BmYXcydGZJUjMvKzY2V3BPV2hKM2ZwOTcrMGlmY1I2dHJCclQ5R3M0ZmhlS2FRMlVYYTVEKzhtRXBIakQ0OE9DWGRWV3lCUE5vRE5XTFJSY2lhWVhXZDJHcXlyc0ZGeW1qSGZjdjR6ZnhOdi9pSlFwUUlWekFvZEcrZTQ1ei92SWZ6SW90NjkySjM0cVMwZmd4eDVsaUI5MTVYN1NMNHZBeEl0ajZ0T3ZreEpwdzF3SGxra2ZLUlB3Mkc5N3c1bkdBZXFUNzFCL0xKWVZIT0k3R2t3bEUxaVp1b1gydFpHUFZJd2t3VC91MXNPbE0wRDFGMjV0a25iSFdwcFJLNWN5RGp0ejEvRmU5cTNKTUdTZ1A3QXhHUzE3YWhicUdZNUVFR1F5Yk9DNUswVlFtczZlZysyd3FSQUpQcVZaYmx3VzEybnlpeXlTL1Q5S3dUUnA0eE5SMUVWdVBiOXc1djV1YllnMU02MVk0NmRMTGlzZmhRR01QTVpaYzR4WExjWTFUWXRreW1RQ2tvOXV6Y0tuYnJCYUw3VWhNVFUzb0paTEcxb2Z1d2F6cHUrZmFuY3hMRVpUYTFHWW5uK0ZYdWJ0bjYyRTM0OFRBOFZJeFdWeERTZHhPUllab01aQTdQbk50UEliUm1pR2QwNFJQTnJrOGxkOHNqeWFwY0kxQ25RUHRwbHFRZjczeDJCOEdZYytjdm9pM3ZhYkpqZXhYdFozNFc5WFY4TmgwUm5DQ2F4

 

Lead Radiation Shielding Products

SDNtazN5ajZRNE8veGpDUmVkRlkyUW5nN1N5aldEMzFXblRQbWRJL1hCbHFBZGZVMkhtUEM2QjNSbVN2V0swRHlxWUg3ZGxOK1JPeDRod1c2YUNEbGhmRitZRWtPcWx2RTV5MXVXc1J3ejFyb21nSHVJUFJHdjkxbnA0QVM0RHhwaHBhVGNJcWtFTEh2dGxGMHpxRnBBRjZQZDc4QkFmcEhCNE1GTGFUUlNsK24xc1V4c2QyOXQwS203MUtUVUgvdlBFK1ZzZGRVZVdKYXQxc2RMdlU5ZVlaUTZ2MXVBSWJORitQTzNjamk5SVdycS9Gc3JtWjhyUlcxMUV2N1FDWDdHaVR5VThOS0ZDTkMwYXlPU2JrWWVEQTIvbStaWWlvR0t6OFM1bkFMWi9UK1JYbnlsQThLVE1FeWhPQTdIQStocEhqOXNJVHlPUmM0OU0rVnVDS25FUHZSQkZUNWhHMFQrSEpJNUo0RDFIeUxYVFQrQVlPSHBsNWRoSFNsemVMbms5YXBldGtaV25UdFIrR3cxN1ljdHpTQ2xKV1B3SGxoNklSd1MzMDRLRFFQSVh2bzFPYS9iQ2lzYkNkRXZ6Q2M2UVFCYWtWMEM4TEZteDBRNkVRdHN0ak82L3pNK29scFRCZVQyeUxNR3JFbnNXSEFodnVKd1RrVFVsMktFSXBVVisweGc1ZWZKUUVKM0k0Q1NRekUwRDBLWUVrbUFleE5hRGRYZnRTQjJsQ1I4NllDK0lidkdUZ3F3aFJFQlVoV3dWQWFNNkxoNHlQQXJGZkN5eWd1VEZlYXQ2dzYzSDB5dnN4TUxYME82S1dUcUdQZTVhK0pqWkRKSnpleVJpbVI4cmtqWVkxUG9JYjhtOE9rQlBYa2d0R3B3YncxajJONjVTUXdQUWFKTE0yeG9lK1czNFZYTHhSUnRlbWIrWkk2Rm5FelN1dlU1TmxoOG4zeDhkVmdocmJPbDUwTmE2YnVjWlY5dkI2bWpUQTVHeEh1c09FL0l6Nnh4T3NPZDJTQWNxeWpXQWx1N29vcFgvcGdDTEFoQnllTHhhVFI2YWpJRkhXbnBiN2JSZVVNWm4yTDlYdzhMT0p5ZGF4OGZnbEZHL3ZVTERLUUJHYlZEV3NTLzFOVjA1eDRHT1MzcW5kaWlJc1l3SDZ2Tms0QW1EdTJWRE53eEtxckV1Z05kN25IMXFFWEJCOFQ3TnJ2czV6WmRLN1oyaGpibGI0b0pkZHYvNGU2Q1Naa2kxWm5IRzhhZ2NRY1pVbm5BNG96NmxJQXlDRVUxd3FiQ0kzYzYzNEtHK3F1OTRzNkxNY1NXVE5YSms0TkwrK3BuZjJzL0ZsL1VhNit0dmw1NEJuR1pkeVlPa01tYldpd0lrQm1IOTlQN0owSkNRWHEzQk9kY3BCSnZQSmRHS0NPL3gzc2x6UHl1eEdJNXJkQmdiOUpCekh4Yk9BZWZmWVZGa0tFUFlQdlZ5RWtweU1TL2d5bVVENDVzVnEvb1Bud3ZOMWZtNTcxVUU4aXlTN2twaVhXTVc1UFl2cmVmYWR2ZVZ6V082dlErcHZVRHIwVXpTVEVEL04wbTVySnZTU1FKcW5MNWo2V2NYUE84cDlEZURxdXpTbE5lUzlobUlNV21GR1h0N0F5STlHbVE9PQ==

 

Lead Bricks for Effective Radiation Shielding

c1A5SGdvc1M3YzVzRHFQRG9jVE0zbGdQZmRRSkdZRVhtTC9KV2FNZ1VseGZ1UGlFVzlqZTRVTnJTSTBCaDZQSzZzUE5MVk5nRVNBdGozRVN5OWtBUmdyTGYwNWtqSFdvLzN6SGQxRG5ic0dBaVg1R2ZUUWhNQUtOLzdneCtXbVM3WGxlSytkUldxR2tTOHRzQ2xNK0NEb3dHb1JKSml2TW9RK2NVY044M2tiN3V2TmliV1JXZFFGSVllcG12S3IyWVlybUxsQ3pUckZZRm9JY2taOTE3b2NCMDRvRW14d1dVOEZodnVuK01sdUZRbEw2RFRlbHprcmludHRERkkrWXJCcUhKRkY3TUNReUFlZnNlcmNuSnVUTFduN3JLTmYzUFBPRHlaclBSVlNQVkpZUitUbCtVNlliWFlRbmRkSFhjeG9peUFxRU5jMnU0NU95VWVFVmJMRzR4WTRkMStsMHNYTHJUMDQzaVZ4aDZPTWl1bGd2WlB4TzdNdnFCd3VZeXE4bktPY3VWWkJyaSsvenlSSkxZL0U0RFVnTGd3L2FvanFEK0VqNE05ekh0VTNFOXFYaEJuTmpzMjhiTHptcHpabW1jNEtBTDUzM1AvNVNpQW43dWlmYzJPdE5acXZENHVMYVFOTFBXaVVjeEI1MGRiRFVWaDE5ZlhLejZyTlNEQmJTTWxPLzNZbTVwc0JnWnZsL3dSZGRWRUZNdStMYllEanV1SnUyRi9vc3A1cnFWUFp1d2NvNGpodEVaSUFYN1Ava3JxMHFFQiswQ0h4OUdLU2l3WDIrUmhNbXY4QlBJM0kxL3ozVzcvZHR4azF5YVhwMFVjTWh0ejlmMU40MThMVHNUSW8rTDdEeG1MWDR1RklyQ29GcFJ2RkJobVArV2xWbVNuZXBydktBS2FoVlA5V1h6dEtKMDBKUFdKUndkMXJvdlM3Rnc2VkhJWWcrSExTODl0QWJCclpUSFZSTGlmTnM2SmVXVHNVK2FkTlk0NW5xaG90eXdTSENHMGVWUnUrWmwvNHorVHBRNmZVb29zQ2FvNmpjYjdQS0g3RUQxQVNlZUJVbFByWklwa1VjZUZ2WDVoeG0wUkorK1lVM0dFMEN0TEpWL3gzS2xqVllSVVU1RE9Bb1VIVkl3WU1DWU9WVzR2eVpqR3QzUVRVY0RScktFeHNrR2xCM3BXUnJQbm8zRlArKzRBMHBTUjMzZ2c4SEVRS2dvcVl0dWQ4WFpOOGkycnNxV2VkZzFYcUx2cUVoWHNDS1FlMWx4ejZTZ2ErNjNxTjdVdFVGbVA0Qmw3RlFZRUZmWXVFNTBoNE93YXg3UFQ4SXNQV3M1STF0UjUzbmk1NzJsQU9uZUVJTlBUajB6TFZ2WDRDUm1QeHJUOFZMME9iQjEyT1h0VjVyMThnMHRTbFpIVkZKNjI4cEJKekVmakRXUUhwNzhxdlBTUWQvTko5azBISFBjdVM2UTY0NWdvNFJzSmpVQTVxSkE4L0dMS252N0ZwWjZKbDZqQjEwMmpsbGlWdGc2UHVTaG5lSmp2Wk4wQzRyTzNsYThWUE4zd3JjWVhTb2dQTXpaUFhXRXI3QmdFVHBDa3BGOU12bGVjZDhuRHJMdVR4WFoxMGlvRXozL3pjK2NhSjJZbUdtQ2NHS0p5MXZFTXlRRHl0SEIzWWZQVCtyLzVxalErSnhoMTI1RDJhbXl1ZFRLWXRRaitZRm8yNjl1NG1zQXF4RG52MkJwN0RoS2QwenpOK0RNcGRxb3pQMVN3VytuSlc0RktzbEpaeGlWd2V2ZnNUNU53WlRkREdlWDhBN2thd0xsY2hMajM5bVpIT2VCa1JhWGVqUEgyYjdUY1ZzYUtuZmFXZ0p6VXE0ejJ3TEg3d2ZITmt1RkVqR3RYRTNHZkJZS1ZkRUVLRWtlYXZlRk9ZUG5nU3VUdjRUYzNhK1JJWHVzYkRhcUpOcitBcUdmd0ZkVS91My9rc2dOZ0Z1Z3piN1hwSWFiLzZHazdBLzdTUElPVzdJczZmZWYxL1dwQ2h4VjRTeE1IckExQ3MveXhhVXpIQVNTekt5d2MxQXpuZlFDMThMWVhGSHVWYUNCOVQ4OG5DdEZCbHdqRlp1N01vL3NUd2tJcUpDWnliUTBWSG9HdmRlWGtKK1gwa25WNnlZYXlHVGJOYVg0NmhZQzc5RGVnTGdyNUt3YUl6RnV3QkJ1eTBEMjZtaHlRODNHblE1d0xXMEVSS0FjSVlWUnJkSHhGRkg0U2NZdjBqUzJ4T0ZycEg4TVk0eWJKeEFnQWpXTjdUdC9EZ0hxakpJVjhUT2xNN0FnRXN3TmRrV3NEejJmcGZNY0hXV3BtUWtaWm1LSW5RdjBwUlBCNmt0Yi9OZVoyVlpnTVhRNkhtdnpMTXgrMDFkMmtUN1EyY01wM2ZSUGdwQlhyVitwQ2ZYZ3NsSVpuUjV0WXFXNUF2NXZDY1IwVTJHWi8vUWN6aElQSm9vcHRiMjBSb1BPMFArTTAvbHVTR2R2dE9NZnExWnNkZkY2Q1NIMlcxWTQ1RXN1dmtueFdBc2ZCbGJ1UStzWnZpamFDUUVmYjFlYitLVTlyOXROTEtxS3lUaXJOQnM2SzhwdHBibWxMT2Y4K3kzQ1dJNzBkTzFZMGZJWlZYZU5BTmlBYVVVbFR4Y0xNcUVveWpKSDJydVpIeVVHS2c1Q0NZUHlZMnJsNVFCU00vQU92VFBwV09ZS05Fd2dIVHIra2NONzU5encxckJlY1dsZUduc0NpTWdPZmVodThIQldWK0daT2pYVkEwV2pSdVRYWmo3eW9kcVRZNzkyamNkeFE3eUtrOENYVXQzVHhFeWFEQTJpd0pzeVVjV3hWS0Y5ZXM3dURRWXNKVVFaUzlQYmxLYlpXdlhHT2NKTjRtS0pxVnd5ei9hOHhQeEVNVlNvQWI5VmJNMTVPSldOTkU5N05uMG9iQ21sVkdxZmhVQkF1Q0w1TjM3QkV3V2c3dVNMZXZnR1hVQlRSNjY1RHhtVVZqQ1ViTDhMYTc0NXByMFNNTUgrMzlsWjgvL0RuSTdZU1U0UjdMUGlJWFFGVHh1SUQ1dCtJSEV2eHp4NlNmeHYrMkJLV2VPZUNPODNlYVI1ZFV0M0xyV1hSRU1rT0tkTW9UdEUxQWVVQXN0OFZXQWVoYnBlT2tMejd1b053YjhFTnFOcVQ2YXk3Z1ZYOUpzcHppOW9TTW43bmZUQXBZbVR6UWdvS2tDam9SNWp2VDNwRitiNStzOGtlalhNa1I5OEdpbFdqWmpFNzlaL011Zzk1Y05jancrSjhtSlVIKzE4RUJrZmpVR1pCNmhMWTBKMDZabVllbFF1OFJxdGxZeSsyVFpaejBwWVpGZFlOeFF0NGh2SXY2UVFCY1BGS0E1aElzTWY1STZRRVVZYTlTRTFZSTRCUGsya2M3MHI0N2sya0JVN2JiY2U4Yzk4NERvM1hEWnRqY0xYMFEvVEpMK3U3RnJ3NUZEeTZJcXpjcWR4UWNpTkt2K1pudkdVZm5CWk0yMnovRGFkdFZvd1NPWUFFRUxXQ0F5UVVuNmh5ZWlDVFZrQklEdDNUMjdXanJSOXJ6MUFodnlTMG1xNUFVc240T24xY29Cc3h6NTJ4TEFSc3ovN1lOdXBDckkzVHg4aXVKa3FvTzd2b1JMNWplYVhKTkRvdXRNZVNvV3lNNUtPbiszcFJ5SGlXNnAxMHlxTFR1ZGV4M3h3RFhUaXN6VGphSlY2THdNZnZ6SlgxZGdlSlpMenRoNG5SR0FrK21BcWJzWnlGY1BWeUhsRDd1Rm5kUkUvSkR6ZG9GdURCSm96YWRpKzg1M1dndHJhbjc5VGJ2KzFYZXFKRFY2UHU3Y040Q0NxMGlpRWlFajcyMFFXcWNlYWJHL2p2bkpuVU52a2oyVkp3SUZNY1kzSUdCYklvRVhta0NQbzdxc2d1Tzl5YmVGTFdldVFjZzJGU1JDV09OL3RicWFpcjNKV3VtVCt0ajV4OG0vTloyV3drcmhLNHN6MGVaVDNSb2x2b3krVUVqZUh0QkMrNXBsanVMRGdFQ2dVeGtBbjE3Tms4VmtnVXZ6bVJJdi9EbE1VeXR4

 

Lead Shipping Containers for Radiation Protection

d1lxblVIZHhEZllxQlZOOE0wYmxiV0VpSTVsTmtENytUY09BbE9UUVpuMGJFTURwWGZBai9SYUtmdzV4Yi96OFlDVWxqU1krRXE0cVlsODV5N2JaNlEyMWRvWjNBbytkNS9BcUI1WGFDVVFtc3VBNmlhR29vd1lRN3lROEg1dUZRZTdkMEVzbkp4bDhFdmMycW83RlBoMnNyNXN2bTYyZEpmelNBa0RZbGZIL1BScWhUUDZDYlpLZDVZQi91WVNsaW9yOTQ0bWJZaEN1SG5lWDl6b2RMVTM0RjlnSkRwZFE2d09USDQ5cnRoYks4NTJmWURhalZZekRzVyt3b3dGRE1DNE1rVGtKZlA2TGVTVFNHZzJSdEZMcTBUM0I1dzNHeElsS2tFdUtTYVNab3Q1M2RSSkZXeUo4UXl4bStuOXFac0Q4ZWE4R3p4QTB6OG5jK1dTQlI4RHNGR0F1RVMwRnZNN2FmOEZLWVg4U3pVU1o5ZGIycGdIVlJMSXZzRkZaQlpnSHdWa1B6cFRVOFp2cjdxNkRwLy84VjVrMjltcjc4bHBKOS9aWmhUOWtkNXlzY2NVc3ljTlp6dUY1eGxkY2NRYUlibitrdkdXcnZCOGxIQkNYZkFVM2R2eW5LWVhWdmE2b3B3Tzl0UGRFZnhKL2Y2a2hlSzhBTXRKbFM5NEdKT0o1RUY0am5WUFUwQlcvL0d0VlQ5WU1yaDNaZFZ3Z1JCaHhhTXpzclpaa0RRRnpnOTY5dkxyeDRlQmdtRGlOaExZU3JvMTcwUTVQdnl1a0xTa3c0K3VROEJqcThqS0ZlUTNRazFsNWZMVDVsdWVJbmF6OVNvRHZ0MkdJa1hoOURhQXc0YXR4T1ZwQ05lUHNENzJTQjdZNGhVWSs1YUlzckVzK04vT2dibzRpL21iUXQyYWVyM1RkdXNqVWh4Q0ZEK3FXU2RSN2dYUHQ0MDZ0RFZyeGtLdUNrMHlXbDg1ZHkvRFNwWWx6OXJlMDluSXRTNDZ4aEgxV1NGNlhVT3RBbHZoakpnUjcvZUV0cnhMRUdWU0NVRHFscGYvOTFpN2ZyRjhORFZCWmpaZFBjdHdZdHFvdGpaQTFDSHg4YkV1MWpNM1NPenJnbkxCd005UjdtSlB3aERMb3BqOExZWDBiTCtpczFwOXpCT3EwazZPR1ZRTE11NGMvSnhXTm5xT2NxMGJpMS9wZmFKV1VxaFZVUWFKb09JOXVTc3dNQTNzZlhNcVMwbHo3MHk3QStyVnJhd3RiemxmZ3J3cUlaMjdzMnFJd2pSMVhuVFNrM3Y5Mjl4dUxxS05wQzZKaXdQblNrWnpuZlZDR1dpUHU1K055YkM2cmdqd3puT29FNTFKMDJPYzFOQ21GRytwMlJoYUcrUWIveGtKZ1NBL01tYXU3bXRQTGRPaGVzQ3FVYXBDUjJLaWtYY2V5MGZKVmEzbk9GbkRaTlllaUNiS0pyOW1QbkhYZWNEcXRWSnk0MElqZExpTSszQmkrTDJrMnNjNnZTYnE4UElTUDZ3WnkxV2tiYll0UUpLbU5QUzNUL0JEMVpEMjJicVNCUm1xR253bGl1TjlnQ0JmM1dWU2pDeUFXZU9ycklTY0dmSks2NWpVNWZGTGVVRFFXcVdSWHVmaERqNG5pM0RhUGJIYkpxdW9EM3RSZXRna3BzVEVPcXpKSWxJM2ZTZXh5UUZOS1VvcmVMZ21pQndycU16bm4zQ3lXRWRHWTY3NHZJYWVLMEhHQXNrVW5yaStUeEttNzB6RE1FdUNNTkxQU1J5MGJkTHg2QVR5Z1E1c2Q2Z2hjTDkwaGpTWjJDb3RpTHBjZGVET3puRHQxTjdXdFE2WTYrZ3k3c1BtS052MTluSnMvT1RlSFBKSFFoZ25LeTl5SEpHdkZTNFBwTHdzdnJYTXRxTlVycnVTcVE3L0J0eUs0c0hJSVpCT0pndkwxL1prQ1JhVUJlR2tNeDMyaVNYV0Y1Z2lXSVNyM0c3bm1tcjBDeituNnMrL2I3d2tkRklSZTdLNzR2RzFMaUorWlNmR1RhRTlLTGpxb1luakJpQVF1RE5BeXp0ekZsUWJTQWdiNnZJUmlkN0VaQXJ2clJOVk5McHdIc1RLcUk4c2J3cHNCSWxFbWtYaDU0Y2tOVnhtUkF2eGxkeXlqd1RmbTZ4N1NSa3VUaU1nTEtVN3Fka3FUNG9ESXllWkVoWDJxK0owQUxuYzdFdzJCWGVRTnY1VDhBNWRoaXRqbGlWTEo2Ym92blpXVDhhYTdLMUttK0Q0eklvWWpVek1uTCtpaVBzb3ZFZGdubEt0ejVoN2VEUWlENFNCRGt0UmhGaXExVFA4WmgzSDBEaVdKUW5TSkVudks4K3c3UDJMREV4UzRjUU1kZkd2UW96dE9DV0ZybmFmc205U0tFaHVvK056RU93aythOU5VbHFuaWNuRFRCeEFUNkh4WVBoL0JPRXZEVHA1L2dXYjdka1RSbDA2My9Fei80ZVMrenp1SlhkY3pYT2daOG4xTHA1RC9xRjBLSGQyZi9OcTB5TFMwZDlocldZeGJ3YSsvTEdVNnVJTWpqUkFKNVpSaHo5Y3QrWHcwWXpuMHNUNFZKZTV0bkZZYmhWT3lIQTBTbXpxd1BZa0gxakpvNXFDeVhpQkVoUFNQMUJoRDhyN0tpbE9YOWNoeXd4SG1MVVVzcmZjSTlSd3l4WU5aa1BnakFxMkRrUXRKZW9DZTlnQW9BSnFiTzRzazFPdUJkWkg2Y3BlMHhWakVzOW9XRHVhd2FITkdLM0lZem43WndtbTlOTnk0R01yaFM2SlNBTkNaZFpGWmdncFg4R291NENCOTVOcTZXNTVjaEp3czZFMUN0MURlNHdITVVyd3p1K2drcEMrY0w5Mktkb2tKWHRKcXpGK0NOVkNIV0xrOVZYZ1hzc0s5RkFvdmZkSXZTMHB0dUFmZnJyTEl0Uk5CRm9NVGRpMmU1R3Fha0pVNXhjcmRuaFgxWW1VVWp5T09LR1BCUDlKdGQ5djF6WUZ5d3hIL1pVUjl6NEk1OTVxRUpkUkJ2UDlvcE91NzlwdnUwVDdyZXZoaFdnNEV4V3gvSERCWEhzNTJNMVA3UjQySEtEdVZDMENhT1NLRDZJVEppZVRnZTZEZHFDdzE5Y093UWplNkZ0UlRxRGhsM29hL1NrTG9rZ1BpcElxTXJvdWdHd3Q4akt6SWhqekk1QW9pWEdjOTkveDQrbXJzSGc1aWd6ajVwSEFMcFp4b1ZvSlFBUXdKRCtBRUplc21qbE9jRTN5T20rZWpWdHRFVnRycVVSdWxhRWhRZ2VUK0YvVXpoWHZYcWlnaFdLT2k3YTJTbUZ6L0xDMVZqbmFKNmsvNmU3aGorY1NMMU1pNGZhZ1hEOHpxOEs5QUpFYWwrRlNKQmY0bFpEcmd5REc5N1FmUWdsVGlFRS9NK2IvVWJIYmozYjBvQm1Rb2E3ZTFtemdhTVlvdFQ0K3B0SnR6dEttS1dqZE5nNE1vNTZ0VWQ2TjJzRUpUWGVPdnYxbzlIVFZuU2p6bmlhbkRQUDNNQkJZTVlENGIraWROTy9LQnl1UXRsbWd2ZGxmdWNkY1pnanlWcjI2TktDNHRNUnV1MldZVnFMU0czTmJXeHNwUGN6aWt5SndZWm9CclBDcU1UNEkwTk50TG05ak5QTGc4WncxK1paUW0xTFlWZlJxcEtXZWVkaytibGhqUjlxaE16dkFyYXhzWGhOaGdwV0Y0WWFCY3NITVIzK1cwaGtGVktYenJ4MUxjS1N6OE9kejh0THltZytYTmE0ZjUxUUd5UXJHZ0FIV3NNOXhWMXk1QnphNTdKV1dyekVmRCtiZHhsV3BqY1Y1UVVGeUU0M2xkcTBVMS9YUW80bjYrWWR0QmNZakNMbnAwVUgxdFJEWWJGc2ZRdkdrQkdYUFROWTRIN0NDZ1Z6aEF5U1h2ZENiK0s2YWhrTGdveUhvVEQvNlhGdVhHSnNWTWpTNnBRVW5ZQ2g5OVplV0x3ekwwTGNPcTdubS9JT2J3Q1VxWjBvVTVBZ1NnZ0daSndaYmxzWXRmZWhGTjYrSURuK2dlWGNCdmlZaWFBZXBaVm9BeWg0OUNNMHdheVhmOG9FUVlpZEZJbGREQ2tTSE40eGhLZGtPckdZcERxeWhZNVZhZDdYa2ltNkFQVzg1LzlnQlVwWkxuSXhwWUpHNUd6WDdJaWVVWmNZUitlZXduVDNpTTVoNllPbHlLRzVFalVDVDRXQ1NoZ1RSc2JINnFjWEhIYWpaL0cxYWQ5cnZTV1I4cHZwZm1ZSUoydDdKL1BjWVBTWUM1dHhuVVpNc2F6bmdiYkhvNytOcDBOcTBsSXRCbHlCZGt5b1NJRC8zSTUxa0tRUXZLdTJWVVVobUN1QXhibDhQN052aGZCQXBQTlNUMm1LT0x1d01ZUkdOSGQ3Yy9JMGhwMXlUVFhSeFlralRhSVJQOTN3U0wwT0V6aWlLNjEwekNXMll5Y2cvT3ZseDZ5UE11L25pOUVqZ3I4VVlTVVhueEdIRGNQNUZkMVhOMmtOb0NKUjRHQklEMHVObjlsdWphaVMvbnlBeUVWRDhzcUpub2NzZ2c2UkRzU1RIVlhSeXMwK2FPeXpYcno1UUtRalU2cEJ1b2gvTDYrRFdkVzJ5SE5JaDJJU3QzdWduTExyRkE5dTV5QmJqY1BkQ0JWdEdJWDRCWkJLcXRBMk92L0RyRTh6M3kxeXdkMDNJcDVTN3ZLcWFOYUUrOE1HeWM0K2pBTFZlTHZQbTZnZ1F1YUgvRzUzUE5wTFN6VlpTWkZsdTVibXhYYUx6bDZTU2JsQTVHRzdxa1k4UXhhZy9XbzZmSVZwU1U1ajZyRllnUEdKUVBCTmdxOUlQb1F2NVFCQnQ3NlgvOUh3M0s3dkJpOWN1bFd1SEZEcFkySVlveGZkUUYzVzJWZVd4TE5aLzJycGlQb1kwQ1BtRG1hTWNlanc9PQ==

 

Lead Shielding Offers Radiation Safety Solution

c2ZXbUxBWTI0aXU2ZU05UElyTWFUelpwQWtTeVI4eit5L0ZkTDEvSU5IcVZmZysraXlIUmVhVVc1bnM3OFNnam5UZlNhYk5zeE9aVDIwakFwWFBiWWRYVDVnOVVyU1dybXpwcjVqMjE2U0dzdEpmMVp2cWtWUllvMWVYK1ZHRWlpRElBSk9ubEJ1OEgyTHhPc2pzUnFWY29FR1dCV1VTWmduVitXSGMvMHdxaFZjcHZRV2s2NGFCcXJqWEVCdHZEM003NHBscEZzL1Q2NjlqUWtINVkvcktoZU9aMDdwbjRLaXNlSFptdVdTck5jRkNNRXhwNVhsZTNjM1NEaTJjeHdrL3lsa1FmNGVMQWpRNFgvVVh1eEpHd2FkalpGa3RQKzJFeVNBbzNFQXJ2RUVVaEZQRlkwRS9TaWVyZ1BpeEdUb0NlUkNQbkpyYWVDZzhUaXR1a2M5L3hIOG9mRk52a0F3eE05Z3ZzY3ZXV0l3TTkwajExWkxoZGhXc2JycjZQMW9QUjJpcDM5bW1hZWU3SDlJRVdwMHFwa3BhbjRHWWh2cnBRUTBKdWFxNUZqSVFldVVGRDYwMWcvV0lxSVFaQ1NrT3plOVZzdmZ6RnVkKzViSXplQnNDU1dnQy9ZVHF3M0h5cy9EVTgzVU1qV3Z2SVdaSkwyQmpoNzBKUnN0TzkraWlGb0MrK3h1eElKdjdTeWJXOHgrdFdHUW9vMmlZZ2JINUd2R2dLRmVBR0l1QURtcTNIMHBod1Nmc01rRHM2RGU1SEdFTEpDSmpjVE8wVWxrVGFsZzQvVDErUjJPVWxady8yRHpIMVFxNUtvdDB1Zm9ka1VrUisybUkzSjhYTS9mOTB5bDJuMUxxdEhKUDVheGgrTWQySEVJODRFWXVLYUtCVllVN2ZhZk5WbHNZZXREekdNait0S3ZhVWtFVzQrVVp5bkpsUDBxdUZzdEM5T0xyS3Rzak92SmFxN25yanBxNGZRWW9ZSHBBMGpzL2pvY1Q1VXR4NUY5RGJ4ZnlIRzZIUUUvVE5zQmE1Y3dNNGxmNzF4bHJYUWxxeXVuUXVWWkhYUmVZOStacERiM3MxcFZ0V1BRYzAwUC9la1ZZOW9nSGx5RVdVbTk3aGdsQi9Eb0FQWnRoM203aWdHdkZMQUpRWWJWcGdTaVJsNWNONElLVWpFUGdoNk9DZ1paeUs4WHVUTkRNN3hQVW5sNmtRR25pRkN2TUxqd0FyNVBqWUlFd2dIc3NaeHAvR0Yxb1lYUHJkWmQrZVJmZUFWOENQVkp2QkovdEt3Rmt1NEcyV3E0dmFhWEsvU0hUd0ZzUnZpSm9rNjRFL1NaNjRsQWhKRmc1eG1vNXNoU2xZWXNjc2ZzeVEveVhEZ0QyZkxzT1Foa0pMT25KYk91MHZTL2Z5b1BidGgvZEZ6TDdZVTlkT1Iyaytoc2l1UHJSZDJReUZIYVVzOUxTSlZCYTloZ0tOK2NNZEFYTGhiOFp6T2oxSzhzRnZ1eitQTlhSRU9zOGh6cW1jNEphS29BRm1SQWxDQU5ORGl6THA1MklsKzBZaGl3bGNaUm1QNVJLNDNjcmZiUHpKS0p3Mmc2dXRXa1JvblgyL1JRZUZ1K2NWeitpQktoVUUwTzRsbHZNR3ZKSTFkZ1FhNUZyMk1KSk9pNWNDdTRHV2FEZmtyMHFsckJzcUdvMEx4WERRQ0NxeCtVeVVEWlBLdEJ1Qk1uQnFSTGJnc2cwS2gza3VmTzdxZENiS0hHUXY2ZU9Cc3NTUnVoZjQyU3V0b3hoWHJNU3NDaHRET3dZTmo1bi9uL3h4RUdDQjFrOUFTU3l5anhyaldpU0FsZmFaR1BRMzhkUXgydFNlaEFQaWU3SU9Vbk5waXh6M0pPb1hYM09PZERFdWdvQ0hWWHMyYnViSmFUQ0NmSE9EQkY4QS91Zk1aWU1JbFV2Nm1zMHMrRFJvZTgzRW0yVVBWeGV2c1pENFh1NFgrWW1Ta0tuQzFjdHQwMlRzbjJnMHluOHk3ejY1aGczdXJhaVhUbFF2VHcxcjVyMDFIc2U5U2pOM1hrYlNwMmNiUE8wd250MFlPbTQyakxtSTJFNFZlYldsOGU4WVVpazJXK05tYUU1cnIzc2o2elBDUWVCdFRTcmxTUUF0dlNPRkdhVk5RbGp6NGFBTGxaSVFWUm5PRjlJZzRZZzNFb3Myam5hbFFkNWNoUThsdmFwNU9XRXUrTXlZbXdFa3B1Um85YmNtb3E1ODcwMmN0dXhvTDd0bjR6RTRQeUtFUWVxdFBUbWdZa1BWUFl4aXkwMzlRbU0rZ2ZMelVJb25FRkhHK1B2Q2luY3hyaUpEbW93cDh2VWNZVnRRK0RKZ3UvSEw1cnA1L1V0QWlMQm5SRUlPdXNQekh5RmJxYk5Gcy9XMEJxQ3htZGxJNWNoQTRBeXJVUmE3U0tMU3IwR1pLRDZvOEV5OTQrcXZDOUFuaUl3bEdQQTdIaWdHQ011dkxhN0kyZUQ2R2xLUnM1QUpQcHBpS3BTLzkwUThBMWlydkxsM3BqUG4zMGVRNnhIcGlJUTkxRjRrUzUyanNMbmNWMndCd0xac2pyS3J2YTU5ZEgwZjdEUVFweXdaN29RdE43VnZKaUxwSm04NFV2eit4WVpsWXRabWNXcmNZcWg4MXhjbWY4dWNCTEZBUlZHK1dGMjh1UE4raElKLzl1em01UnJUUDBubjZZczFCN0Z2WERBdW1RZnpqT2dwNmloTTZmOUlNcWh5UHU1ZHV0SDRUeUhSc2tidzFEVnFyQ1RVS3ZVRGFnMVZTYVhGbVRmdmVEbXB5WHlpMHZaL0k5NEk1Vzh6US93RG5ST3lKWEh3dkFjcm9seExnQTIzK0NnQnd4eEUvbjRKbEZvOHpnK082WWNRQ2RwditKUkFKd2M5Qk1JQ2tkY0ZqalJZaWVJMnBiaHhYOEZDL0dPUUd4YWhyWTZuOEcxMXVNRFYveEJPeWNKazlPQ0RlaGVWUHI3R2o3UHYrLzZPaXFmQ3ZtTXpUclc5d2Frb1NaTG03ZzZTRGxaMlhoSSt4NzBWMmd6cUo5b2JManRmR1pyZFdndHNNSjhXQ21GWDZ2Q0hWZXhtdkNiREFoRTdFbmgwWmlraFRKVHpXY2E0Mk5hdCtmNXk2VlRCZG5HejlBTE1jSXN1T2ZYRmdCdGRacE9TVXZsc2ZFRmZnUmI2VTVrR3R4LzJMSU5Ua1l6S3QvQWMwUU9acm00UUtUQ2llK016RmVtNkxYM2ZRelljUmk3Q295TWI1S0xYbHZFMkV6U0hLdGo2VEhsYkUzZkluZi9kWmZQR0V1TjM1UU12NjBFL0toeC9sOXgvMkVNcmlNWnVFTFZmRVVROTBZK2NPYm9wM0FsbkdnQzNZUXVsV210Njl2Sk1MWkp3V1JJVXlKajNaeXEwZXBxWU9EV1UxK1FDYjR4S3h2SnRRL1JSbDlLTS9IRUpMTElCNnRUd3llNnBXdS9pV2tzV2lHL0dRZmlZa1dqYkRNaWYxRFJJRzA5MzQ5SWlxVFBSd1JWcG5tU2VRQUFwRUErd2Y1ZWUvY29TNDVJZW94cXg0dHJXY3NPbzJRUm9ocW9COXI4cXU2dVlFQ0E0RE5vOVpXdm91a0xDRUtBMldiR0pGVWFUQ1RlSEJKMkljeHcrdXdSbnR6RU5zcXhFSS9QcmtQekRGWjJCSjBuMUwyamRYcnNnZkx5Yjd2a3l4L1JWMVlCdzBDRmw2L3BveWRmeGRFOXJtR1JDUEhoNncvckp0RGZsT1dOV2JSOFBmb3Iwb0x5aXFZdnBuTzhtOGp3TFZGYjQ4SnZnbXdhd1RucldQdzJINE5wZXZRZVVOZ3JCRm1kMEVQWUsxMHQ2U1A3QkkxYUtiem5nOHBWMUxTcG1wNTU4MW16UEhCTWZrQlljZm1XY2JDcnNVQmxZN2RWM2hUa1ZVWVNGUEE9PQ==

 

X-Ray Shielding: Medical Radiation Protection

elJSKytpTmkweFZxNExOUGZRMGpCV0IzTFRIMXAvQkNXSFl5YnNvVjJ6YVdreHpMQXBwVGpaenh2RHNVNE5EdWFrQy9CaWF4QTJSKzFFQ01yeEJHZUdsK3J1aCtnS0ZkSWlMZVk1UnlhNnZQaE9QWlFxWFQ0MTkwY3BiMytUNEg4TXlQQ2QwVHBDOWFCK3FvUVIrWjFwNlhIS3BLYUMweWt5TVBqRlZzMTBLeTFLT0dIK3ZpK2ZOUmF4bTFXSmxvUXBZZ0VBT1dKMC9oTzdOOWltYUF1WW5pTWl5clFmUkNPVDNLS0Z3VmY2U1lCK1QzbWMwSDFnNktVZkpxQnZKbGl2TWFzbUNaZExIUHpsODhFeDJjZnoxOHp3RGtFV0FuR2R3MUUzcUt0d25BWnRZazdrejJaaGVydDhUVDdFbzNRbFJUR3Nva2FtZWtHODJ0RGV2WncyOExNVTlkRC9xeENGYUNaUGVVNWwxVG9SU2tUOFlrNGVCa2lNeXhjWkhQbWFBcUZFelJ3Ri81Nk5xcDBsZWpPNGpNaUYwM0NnSUUwdWRhYTBidUVhQ0s0ckRWaEZrbUhGYWd2QkdETWxaeWdiRkQ2NDAwOXVBcUV6b1F2bzNaak51SkZraXhQbk85MlYxelY0dEFsQ2FGRHVhS0UxbHZOR0RrVndZMnJtVEVFdTR4RkFrbmF4UEU0bndEeGI0elBpVU53WU9abDY5a2tVWmpyR2NhbGJwQnp4UmpIbVc1bUpQSmoySmdkbWp5L2xZUUVEVk1mTjV5VUtML2dtdkVZYnY4THhCKzhSa092QkdUVGN5NDA5MVZNcm12aHhnbytlU21RWm0zNWllaGN2c1lrS3hEbTh5TGZMd2xmVjBNcDY3YkdManUxWUl0bldscW1ENHN2SjErMUptcFZaRTJzRnNzVGRHRTU3L3p2VEJISDJVWXBKWlpwQWpLYThDUDg2YVFQU3ZIZEcrV2wwUUNrQUN5N2ZBMjExV1o4UitqczdBSnF4all6Q25tWHkrWHVwN2xaSk1ibjM5SzVzRk5lQjR5N1gwcFVua1pqNDhaMGQyMXk4WmdLK1BpT0NDdGJuS1d0UCtUdlFYbEt2V0xMMDROZHRqeU5ZNXN2Mi9jbUN5T3VwNk1raHdRd0dESWtHbm96Qkl2Tjkzd3FHVmI2anZiMkVTZldlYTNmRnFhK1dPcTlaT0cwWEU0aHZrbDRGWnpsNkRHSkJtQ0F1aXVUOHZQRU5VSzl0VWZaK1dGS2dnaVJmVDVaZkJOZ1R3bE5hcWtQZWk2aEoxeFF6TWErd2pKQUptaHlnZjF3VDBEdmpsVUUrNmNQV3M1ck4xVkJkU1l0aVlPby84UmNGbytITzNlZityOHlXc0p3dWZ3V1U4Z3hYUGI2MFVhOTdrV252amw2Ujh4S0laeHMxQW9GbWlOa0ZqUDBpRitOampYOGZTSWQ3TFRSbm5GTGVpLzNvZkxiNWVWU2tJSGFrT1pxZmtqTjJBRGNGT2UzZlRSRjBucHVlMnVOaW8velpObXh3YmVGZU9wRFhJdVNTMm9pUW1nMStQeGJiOFFHcGVMb0YyeWdmZS9TMWFsampPdWJrVUVCaHYvQUNjZTJzdzlqVHpDTkY2SENiTnZnWVdDSDBuNFhYV0thcXhSaU9KU2JUSHRFYWtNN2t0SyticDBLZ1dtZjJSYXR0VHRnRmkydlVmZWlmYjJFODZ6VlJVbDZscnZUY3pBWnVUWjczTHpnNnoreDk2dnpQNml4WEtTNDA2VWFOcXMvUkhpYWtIYXNwWWtmWkF1MFFEZ1g5c0FQcVZESHQ5bGdqU243MVNMem1aVlE2ZVNIL2p2a3VPaC8rVHNwdWU0RU5TSy9LZkhUbERPTHI0L0NkbTRmcEFYeHZYSEdHQW9mZFZySjZ0dHFOV3RlVUZsR2o1aHY1NWFZSmNiNmZQTmJ0QldTZ0xLNks3RHRNRVlpOUc1bEFmMk5jZm05RklWQm80eHpuYjFVYnZKRlozeWYzbWNuY1ZxTDJlSnpoVFgzVWlCbDFDTFY4L1hYRk1zTUxLdmFlQnFCa083UHA4SjVYZjRXeGdMemF3L2EwM3A5M2xGdG84WE5PUFZ5WGtwQnBhdk4zcWwxWElOUkpOSHBzMWtLMEw0S1U4aVBCMHpXUmhKNzhmeWxZYVdZTGFVbzh2WDhkU0FteHFEQ0lZN2VTT2Y2dklsVGdiNGFiN3E0NHRweC8ybWcwTDZ1Ti9wUDJROGxMbFJzLytSbVN3QktycFpSY1hteU9RdE40OW9tcldveFJOOHc4cXNITkI5ZXZQRkRaSERRY2kxUVRiUSt4RXNSTFBVaXZ0cEcwME9ySHRuVUtMSFRZelVPdmtsRm1hS2NOWFpvaEZTdGZHUUFGQnhTL0dkSEVIenZIdldRcjlqL2UvWVVzdjIxMklQTnordlZXbkVQVzBLZVMvRzE2UUlzQStVNG1mR0pBbnZPMk1VejZMNTZjeFFNV2R1TmJJbVN2NUdPTmdpcHk1Y1A1dzhjRWpnSnNnNjFBZElLM2ZzWDZWc1BPeTlrUDRyR3B3bnlpT3AvVHIrYUUyQXZJZk56RDZsTitkMVlmRGNjcnpJUE80Zno1RHF3YWdhUTdNRitSN0xGZkFoQTBSdGFjN2Z2QmxjZXc4NnFZaHRRbDNJMXpOd1lCWklXK0M3dlNzekh4NytUbUpmMlk1NDdWTzlxcVYzWjFwYlpFQ1RzM01nYnlSVS91UFB0UHN4SGdOVW53V3BEaENobVdHcG9DTGdWU0xHR1ErdFh4RFd6K3IxMWVpMmFwWENpSXpWeEJuQlp6ajNOZStuM094MjFsZ0lNcDZnbTZqajIyS0lIMXA4UGVUSkZBU3d2Y3RJNHY1MEFuQ1hNWTQwd0hDdEQ1dlo3anNWbEgvUGdHSEMvZUFWQ1dzUGNFQ1BPZ2xJRDAzRVFYV3pCQmJ4TS8yUk9ma2s5bGdBRXlGUUtkdjdzbDlQUW8xS1ZPa1hZYnFMZTNCVVpkTXoxcG04Y09hajh2YXBwWTNkTjVkZGFJZDlMa0o0RzhtL3UxZnphNU1mNW5qTGlOMkg2MldKMzVPdFdIVER2TEp3Vm5HQUJ3YWc2TWFjV3IycVZoNEx4UjU4NGtTME1QRWgyZ3VZQnpESUNwMUlvS3JVcUJzbXBGUkNVSC9TcVN0blh2dVBVZHNUT0VWWWMxVFpndFVqaXZRUGo5M3JPZ3BTbDl5cjczUmIvN3FMSmlkTHNqZG4vQkhtVDc4L1ZPUnQyM05MZHZuR3pOWlE4cC8rNjdxbEVFakdOSllq

 

Lead Radiation Shielding

WXdld3IwNFRKMXlOTHdETEROMHBKaXIyVFBmb1ZNc0IveHpHdU1ab3V6eWVUMjlnbHlaMCtvQ3dOWEZtVGdyb2FNUkVqa1FXK2c0TFNtQWFwbFU1UndRS2p0b3hvYkxqQjdVNFF2TGxJQnFPbU9BZEFib05aUEZYTnBqSVo4czRWMkIyTzIvU3pndUduMlYybHh6WkEvb2hnajMwRVBTbXhCak1QYVNNUUpaaW9vaXNGaFU3RE96bmFFb0JhOER4ZHlMYmJqZkhWMTkzcHFBb1B6elhVSnRmOUd4RS9WZmVmNCtoZVJFRHM4M0Ywa0xlMGNpNW5McmlBQ2d5VGRwUUlKVlhZVk04cDVDNXpyZzJSU21FOVRTRjdjandmTTErdFZ0RlIzOURxNW05SGlLdEh5cklBcUJ0UGhjUTFHVW1NRzBiSk5OSnhVa09lUUNEaFFQVFF5bGplSnVXa3lvZVl0Y00yMmhabFY0ZkRqMEppclBBNTdVazhxVWVmWkZMbHpyTTVOejMwcmJadldxSHl1QmYzcVIyOWEyTjhQbjZHcTBBM2NZaFpjR2ZTU2dJalpNS2hLZlNrODlLY0YwOWJuWUNlTHltVkFRd1M2T2NFcG5sOS93RmhGUUd5eGxrVm5iakJtNW9HT05YOGFVNmNWQWNGaHFpK3NQTXpKTjNxeGhMdTBlNk1YUnljYVB2RHU5eGdNZjJuekJwREtxalY4T1hOL1RMWjRFWi95UFBhemszQnRmMmRHdVFkT1NSUklJeVJGOTh1bEVyRkxwZjcxRzZNaFduTDRhWTdSS20wK2txS1pZK3QwNSthVk5za0U1ZFBqdzlWYmgzMDBQTjhsNEZIOG96amttL2FwNVMybmc2U0FZMG1UYjVWWkY5OEU3VmdrY3FrNEpvTjB1SytJd2YzU3dlL2RkWlhRTjg3R21DMzJsTnV2d0krNVJjTWEvWW1yYXpyVElBaEZDWENjMzluR05HSXkyMzZKOGJSWW1JOGdWUVpqaTR4dkhKQVFoRWRDMFdmbmF5U0crTU00MGZmRUdTaEF5Q0IxTHRlcVRvazkzZlVJWHd1ODdGTytuVXo4aW5JaFZ6aEVCM2NoTkVrZlRWY2M3aDJWeXcrb1p1czlVMjlBMmZWUG1iTFhiOU1jMEtYWXVLM3dtb2V1cnQvSThoN1RTMFFjRnE3VXBrQmtKdUpCa25MNGR0ek1FZ0xkYmpyK0xRZFNUaUo2ZWF4WTZGY2lOVmNHcmEwdCtWWXZOZEd0dFhvUWpaVjhlanUzNFM1M2k3VXJ5RitvMHY3clNGM09wRklxaVVEVUdKRmtUa0JHK3F0MFQxZ1pCNmxtclR5dGhmRG9YanhWSW9XVEVQY1h5K3lqVG1KOG04WmZGUHpYZnp4SFJrUS9nSmRIYXJOZ205bHZSTjdvOGNsbjFuQnFWS3dkYVVId3QzWG91bWd0Rkhobkd4aGFKRnhBVDBST0NSZ3h0cVdmY2FDdGh3S1lJN3RVenFERTd6RVNsVU5NT2IrN0N0YVZ5TnJuZU54VXo0REhFQ29ZaTlrckswTDlpaisxODlSTTVEeXRYU2w0MlRZWld2MEFRaVNQaFVHTmNzeVZsaExGYldGUFhLVStlT2pSRTVuMnFoRzBZTWJORElyK3ZINkxLMEIvaWdFeFo2WDFqMks4TlNLUWpuc2J4L1BaMGk1eDl1dUN5WGtYeFFrOWJmTy9SeHc1My9rZ3lJN2lLYUFLZmNDdldRTUpHYVloQmdEZ0t2QStRT1JTRTZZVHNreVB6eW9CQ0I4S2xxWjdkYzNuSDNSanVwYzhUTnNQeGRkcG1jZy91aE9UMkVvczRBMFFNRWp3QlR0VFUvaEZubStodUY2UklTM3JpOHorcm8vWEttR21YbThMV3dMZWplbVI4YmpjRW1Ic25TbUlkcXl5VDJsSTNxUnM2WFlIaDlzdXBaUTljdnJ0eFlHVE9lTlp5U092VDB3a2dZcHpLWU12Q2U2cVM0VVh6R09wcXg3ZWpVamtNcE4vTE5wYWo4TGgrZXhwaDQ4aVp1bnI0Q0cvTnN0ZTlGeFNGRDhFcDUyT0liQlFPaFpOSzZKQmdoMjFqZ011YWhVRWRMRTFXVjdLZ1RMV0haT1hYNjM1TWdIUWxXQTJUYndVNmdXUzR0TFZ4TDF3VU1MbndJTHE0dHk0VzVsbHgvcVJYNzNYWjNLUEFLM0V6K0JoQkJnREdLTXNqNTNPK0xLMXVjUlVVdDljZDhpQmhrc0ZoZU9naTBmcmNoS214T1VMcVZZaFVSZHhZMUltRnE5QXZiT01LN1QvZmNpQUFmeDdrMGp5R2dnUXRkRnlrUVkyL0g5UVgwVTF1UUhHSmQzMkJlcjFjNnE3TzV1bTJxMkZlbTl1Wm0vemdUaDB1NWg5RVFqNStTaFh4ZHBOa0ZaNHdlK3phVEtkT0ZkcDBqNVZWYzZvUzVXcmgzQXhHekNGRFJsaDRHVGtBNWVGaXNEUE04cUxBeE1SbmNwcFBzcVBVRzZQL0ZYRkdlK1JjVGxURCtlc0xVejVVOUE5Yjc2Y1dEaklvOGVucUxTdCtWanMzM3NLZUpRSGkwcDQ3bGVpS0dwOXpZQ3d5THdRbHNxK2QzV0JwM2d1NUlEYUdXcXFabEp3dWduWG1EeVQyb1hGQmsrSFV1dDlTVXYyckxpL3kvU2YyOExlTitLVUN5MG9WdnhyTGltUkFNdWlvNUNmK3QyU3BMNVNaU0k2UGNvT05wUURNVnpBSzVUZy9wek5JRjB5UnlINUdNRjNUbFFCMFUwUDUzQXFhU2NsM21jMytiMU9HU0hNMys5QlhZeHJLTE9NaThFWkdrL2JGRVBYdUIvVXF2clhYajlhRWMzbmdRU2tUSXM4OS9XbGdwTmRiTFNmVFFtTDZtMmZPSncyUnl6SmNhSnROWk5TVzNMK2l0WDl2OFBDSmdUWlZSL3U1MUcrc0MwaVNWT242aFFOUC9SbVppT0F0NUZOMVJRZDhva0U1eGlNL2lKSUNEMndPZG1yQXRlb000QTFwbWM3cHFnZXE3Ui81aFViQndSMmp3WElDTlRmYmVPWEFjdCtOcFVZU1JWdDdtTndsaWNIS0g0aFlUN1l1VlR6RXk0cjVRY3lPYW1VWkt1eFZheTk2bVRqSVdsMDY2TG02blhDTmlpTEkzTVZPLzErYVlkUzVkSlpCdlRsSnNLcXBsYzJHOW9hM1VoRFBVbisrRmJzdHF3Qll0ckQwSjBUb1JmS3Z4QUx5cThPVmx3T2hTc04xdmlzYkdMNUo3d2tLQWlGSzNEYlM1a1JQaVpYZHdRVSsxWmdWMGhkMVVER1FOaHFKVEd4RXhvMDlDNVBCRkZPa01rVlRRdVI2aDhKQ3JFczZxV1hmK0k5LzdCQlQ1NjN0N1lnVWxqTS9mbUNHT2lZYkludG5kbmZFY2FadXBOSVBabkFCa0NlNnNRUWpoRkpSY0J2cnFqN3NudDBRaUcyek51eTJaYjI0NUs1U0kzeXJSWFdtV0JPM1k5cjhoK3kyc3Y0RkpnQkh3dWJEYU93T0Rad1M5dzA0VVhwRHg4Um1WUGxDTXlnRkVDUEozTUIxdmlxaUQwcUhzKzRGQmQycnJGS0lKWXhiL1hySkFtQUVWMGhaK3FCT002SUVFeExXNDRUQXFWWEk2VGQ5SmdUYk9zclFYSmZIWmZtQXp3a3NlR09BaDU1NXRVUmxJbTd1YlZ1VXIvTEpydnA4Qlk1L1VOR1N5VWNSNW1uaHNXNEc1WXRZeWtmTVhvcmZuMm1OV2w2M1pGVUc2Wm11L3R5ZkJESFJHV2Z4MFE4Q0cwQnlqR09mMFNXMDJrK3F3eFNoaGI2WHRLMWFJR2E1Q2RoUGsxUUFjYVZySWNtZyt0OVpPZjhMSUs2SXh4K1pZWFJYbmRKYWxoZXpjOGZJWHhLU1dpdDBqMWNLQmh2MW1xYnJQTHNiMDQyd2Q5WjBoVEMwNEZpaTVENEVRcUlSeHJGNFVHR0sxRFVNRkJxVVJPVU5BazRsOE92c1JnSmRRNTJHRjhEUEZYZjhUY01aL2NHMTk5TUpyL1MyRUxJYUNDRnhPc1dLWGhTSkh3ZjU5NWZiKzFPMUxrWGtOYm5oQ2JJZk8zVmgya0NTeCs5dDNQTWVjVWdmZG51UmZGQ3JBZ2I5L1dZTHNGWTlFVVh3NEtZaXdFVjZ0NXdNMU9vSWgwbWM4NXBCUndncGt1TXJrZDk2cWYzdjByYlNDWkt4WnlqeW9aZUhiYWdSSVBxY0ZjRVAzUmlNWUJkRkw0bUVMV2ZFbThmazB1S0ovV3ZDRThxRWxHVThZV1hZaXhaaUowVzY2TGxZN0tjb1d4WlhDUGR5MURGUjNHb054NkJGUTk5Z0pOSHVNUTJZZ0lKbzRwUmcwT01rV1MxeDU0cVp5YVQ3T1pmVmQ3THdNRHh1dEZ6dTQrajBUNDhZdENGT092d29RZDRNdDJBK2FRZjJ3Tk5hdVAzRlJ6dzZtMHh6dlBPSitIVjFZYkE2dnd3bHZFTldGRnNTeUsxOGVqczJ0WTM2YXNkakN1WWp6ZGNrT2p2VEtja09YR0tsdUptT0QvQzZHdWJWNUlGNVV2aWhuYXVZKzZGLzRWb0VGVmJQdHA2RG1qb2JydklteGVnMnVKcUtTOU85Ylo1QjVrQThkeWtWS05DbStrSGNlTHVCbUZ6clVJZ2dKSjVpdjNRbGJtVWlBbVNVUStFbC9COVgvcUJ2Mm5DWFV0NkFUZnRlelBpVmdzVmpLcWZVUHNLSnl1K3dGemV2UUlPbS9ZS1YrNjlQd3k5UFN4cDkwY2Q3dGNKR0VVNkp3WERaL1M5RWZzVEJheUxUOTFkN0xpaGNaNnFMblIxMWV5VmNyOVN4ZU4vL3JSM1d3N2MvL0xuUlMrOURNRW5YY3dYSC9HZXJ5OVhmZ2tNc0FqZDc3QkozaENiODZoL2hONWh6WlFUY2NkUi9MMnlkRlQ3aTVSU0IzUFJ2NVBvaE5uMnc0KzJyTGh4TmxmajRmTEtJQmtkR2FCT3VVUVYzY2hHOUh5T3hRNElrZTBFWjJHNE9ZSFc1STFPaS95ajZkaDNxNTgwK1p4dXlvRVMwRmNidDBMbGZDNlY4V3hxR2J4VTVPMW1jWlFHTlNnYmhVa2Y4Vm5Ed0R3UWYvQ3VEZ3paaUdBR2dIYnlHKzdDeDhsQVhZRWtaZXdxN25jSWw2V1pnZ2FWTUE2dUJEK1VscFBrTDdndmh4MTJvQXZlYjJRckxjNXdmTFgwMHVsUHRJU0J2L0l4T3I3bE9Rc3cwbzRGUndnMTVSRjQ3Y0wyNmdzOWlwVFllWnJZZlBURTZGUStON051cWVCSmF5bWlFaHlhYUlWUTBrbDVGbzRrMTJ3K1h0QWpoREdMUlhySjlIOWxpZndXVjJQZklKWlNYMjRldmZMS085NEVnTStsaTZPTGFzSEIxU0pFMHBqcDNkSWdzWlRoQk91ankzQlYrMGtzazBqYVdwVXI2WGdVZHcvNFFFbjd6SEFkQUR3WEYyaHg0NWJFNml0bktzRGk4VWIzVXVUSFR4ZUgzT1pldUFnOTFxM0hCbzNUM0ltcXNuT0V2Nkl3RWQ3MWxRQS8xcy8xWG9iL3dza09TMTVZWmxaMVJndHJwS1ljSGVyeDBlUkoxMDNvTG95Wmxxdi9TMkhsa2p4T1pITW1wOGVGRStwUEtuSkIyL3J2dW1Rb2llUW11cXlMQ3dKSDF6VDRGNlViVnZDU2Q3UWRvTTMrYWIzVzVsY2RvQlBURDIyTnpmZ0pGekFwMjVoSWIwVzBtY0hJSzJxOG0rUmhJPQ==

 

Lead Bricks

bndZUnVWMlRYazEvbVVqeHNiVTEzMGRjSkdZRDliY0ZPWHI3c3I2blQ0ODJjQnFGSnMrb1N1cFM2TWxPOG02V3dBNk05bUdxUk1sc1JzUldJenJBWkEzeTJOYUcwT3VVcGlDVWl0TlJPQzhaeDd1STRTSDRIdE1KMEUrdVovQ1B0SFhEcmZUNjRld2UzR3pyZlRmLy9ZMkhuSDZUcTBNOWNXL0lKcEpRWUY3cmR3em9JMTdKN3MwUnhsemYxYkhMSlJUT2NnSkkxcEhkdW5HVWIrdVhsQXNETU9hajNrSHZHNkJycUxCcDdaYlJza0ZzQ1JCMUdFWEVHaVp6V28vaWhobnVRR2NxMDZuWExjZWt1ckkrYzVOc0x5ckIwQ2pXMmRlc2VKMWxKM0wwNFlDVjRMMnJKL0NvNUZzMmRFdnF5MktxczdWRlFRZHBmeVBjWTZid20vTVlOaWRvSUpPVE9Ha2Mvc3pvL1NFUFVVMjVTbXFrUm5rUnZjMlRWbTBTdk9YNWhjWkJ2Tk1iRU95S1BOR1RYR2xoeG15dTZVem04ODFJSmlLdjBjT0NDQ0NVMXFOODIxd2c2SllxUFliTlhmN09sSGZSUEEyK2EwNnpXZ1YyNUYyMVFrc1dhQm5XZitzWCtPdllUUXdLMlVWTGZEZUNSbUR5OGc3L0haM2drdnpaeXIxTmp2dERhZGIxRjFEempMbXFjTnBSOFNlcXd3LytjSklSZ0VGSDRsS2hpYVgrSE9RMUJjL3gzczRrUmc0cHkxZ3AzZjJHUmRhMFg1T2YvSVBUay9taVdPTFlxOThFQzFiTlI3bi9nYUwwbllOTWxuQ2toR1E4b2NuNksra3k5bUkvWG1QQm1CTDJzZzZtcDY0UCtIYS9DazdLbmtXS0ZJa1BrY25zMm5CZUEzN0lCNjNTN0FiUnNVZ1lrdmJUamxiYUQvYjNZNm92M1kwUFIxL1BRMGU5RkFWWjl5WVB4dGhsR2k4WXhwZWQ2K2hDcUtYUzRIR0lsZ1BzTlU2T2NiWUZsR3ROZitEOUl2MlRKRWFDNWVNVVQ0amFsQUJja3FHRUxhQmR0N1ZaSVFpZEh4QlR6VUw1Ni9ZUEY0VlcyT3plMDEzUUxJNEF1M05WSXQ2V1JXa0E3RkRrOVBpeFZLbFMrbE5KbDZLMkVaVHk0NXdEZFFVZTFWTG5EV2JMRnZobnVPVU9aQ0ZMckllSzJvWGZJQ1BmUFp1ZHc4Z2xJYVg2aGtRSS8vY20zL25LQ21xd0ZxQTZNalhqNlBNWG5IcHVhMDhZQXN0blVsQ0NkSzc5UjFWa3JzSEg1YWN2YVNBUmVWQUN4d2k4bnU0RWlWMmVWUmc2NjljN05EOXkrUUEvcjl3WTV3Q2VVYlZGNFh2UWQyTGk4VHRGZWxmT2Jxdm00LzdRSWl2OVlxclJEQkk5bEIwTmpHZzNNelhQS2d3OUQ3dC9xWmcvYlRNTm5ETmxkSnE5d3JqUjB1RDdUd2M0YTB1dHJkd05MTk41Qmx3V3J3YXprbFhYNDVUcm12aS8vZjBGV0xySFNFNHNMcm14cE5lS0srcXRkOTFRWFBKVEg4bnBtVnBrYjY1K09iRTdsNmpOQmw1c2FXRHhUUXhFTkY0bXBJV1o2anJISUlTb0UzRFJhamNDSXpxVGxrREFmRTFCSEt1Qm51UW1DSFVzakRtUzZhcmlqSXFWV3Nmbjc0MjhkcHdoYVBnemx6WEF4SzR4cEhnQUdRZW5yN05pZWdtdFl1QnNnaDFRVFBQM1hiZysxd00yZmx2OUpnSG93RVEwVUVEK3NyN3BhM1FPUHExc0ZCem9yUC9PZCtnTlFEZUZXYzdRMHNmL0k2Q05NWThCSnVvOGQzcEJSUDN1Nk90bXpXeG1oRENDckNRR3FNbUpEeUVFS3F2Q1ozbElJdWwySmlDUlplSzRYZS9wVU9kUWJwSUtrRkI1TlhVVjRiUk4xVnJ6VEVRT0FzcGxlMVdyMEIwOVg2OUJCcmFTcGwwZ2JHSjE4bTlmdDVwbnNoZkp0U3BNNW9UeUxTL2RxaDVGbDFMODFCUndtb09ZbVUvSlBvQXdBZXBzQWJEeHRYeGNDS1lKSnA3Q3FJbkNMa3NDakxQRW9nQlA1RkFiUEMzRGlEanR0SFplRmY2SC9KWEhjOVB6aUFKQU1HRzl5QkdmblpySVg4NGFRdnQyYlBaYkpFTmFkOTdEa05oRDVEd1gvUVdWcXNIMmdmVktrcUVEb0RMTzhXVGRhKzNjbW1BM21rK0RIZzhiaGx2aUprMmNDaTlNcmVuOG5ZeVhNZXlVZm80NkVZeUhNSTdubWRxSDJLMjl0U3p3L1pic2JTa3BSNjRaWG1xNElBalRic042TGN0Z2hTRlVEZWhnS0FtY2xvbnZycjJ0WGRiZHdXZ09manY5cWJpTDJKVnN5MVFXdi9aV1U5VjMrVmZqZlBiemRpeUtleTBGb1ZUaTBadFBLRGFCQWlqS3hhZ2NuaFlDWlNTUE1YQWxSY2RJajBscGZwNUVMNnFlNzFLNlQ3bWt4akFpRU1BVmtnK2xGcjI2M1hucENudEkxZ1orSEkxbWMrbDI2bmZFVnoyV0x2c1ptODk3TjJmZVUxRHkrRHdYUzJCWFZWcW1EMURaWWlNcjVOclg0TUpsbHNZcGpVSGFIOGFRNGNkNjVoLzFmamJ4Vk90WUZSK0RTaGtCMHJldGtESXYzaWs5NWh2MVI1RDJRcGQ4L1BPSERzODEyWDJPbjVXL1Jpa3JoMWwzUDlON0RiaVd1cHJsUXJGelFuZHVzeVI0bTN0UnVmYmlqdko4MFl0aHRRdHFRbldNeWo5OHRvTUg4RENDVkQ0ZEEvNEhKVFE3T29qUGZiQVhqM0pYNU9uYzBsQXlLdCtCWWRnUjVYR1VoOStRM3d5VDRpSnRDMENBTTRBM3dPTmMzdUJlbStOdDE2bktUUWpOTEIyQS9VcUhnQjA3U2NJSHB0MEU5T25NQ3RuaHRtN1FUUW01MlpaOFY2THBWTXNDdW9EcHF3SHN1dE13MlB0M1M1anNRb0pudS9aeDVFVWZKRW11ME56alhoY1JIUjA1TEtiVDZzclpsV3dNT3VlU1JCWGtaQ3FOdlNJbWdoSEZUL0tBQkdTcGVvaW9HS3JNSXQyQzVrVURLZjZNUFp6bElpUUdFNWhxYWk2UlRyMzFVSE5oV2ZvT1hGOU9UZlJvOGZVVzlTdFgvTlcyOUdCMEdvUkZ2VnNJNXhwdUZLa0ZldGlTUVc5MUN2VWtCSHU3dU8veGMvdStPYUFiSFlNczMvVTVaYUQzVWVucGNOdEJzN0JpQ0lHL0ZBZFpIZFJ2MVdHUWJmVWlLbjNKSVF4cTFvUllSb21VeDNIQklMcUhidCtiMzU0czA4aVQ4aTc2VFZDZTJNRk84a3pIclVRTVA0RCtBNG90SXZCY1IralpETjUyRkk2ZzRTV1BZRG5LZlJPWnVmeEk0R0NFYnViS0JuWVZhTGR4QmR6TVJjSFVtUEdUaUpZQW9qQlpKRUcrSldVQ3Zhd2VoQnB0TTR0R0xOck5jQnM0bkdSaXBwUUluNjJyTXRRZkdKMHdXZU5xblFzMmMrK1FVNDQwaGdxQ0Q0bFpYeUtjRWhLVGpyanpnYml2OVZub0lpNUZqQzBwZEN6c1BSb25uNWVweGlrdm91RHVYdUhmU01MaWFWZU5uKzN5NHNOeTU0VExQV3FFRzY2dXZUeFJaMmlRdVVPWHEyRUJZbjRxRUNRZGJCUWI4SjdPNU43RDA0YytqS3MxTUZIdWpLYVdJejFSblBTL0N5ZjBZK1ZMMGNYZG9TMVhqOTNqeGcwa3Q1T2hFZXNlemsxa2hEZi9VcDNJSm1wakJScz0=