Radioactive Waste: What is it? How do we keep ourselves safe from it?

Ykx2S3l6TXVsR1k4aW9LYlR1eWx6cWp6N0MwL0JJT3NIZWFEWXNudUFtUThOS0hXRVI3dGxZU0NSN1Joak16dGZPdFp0Nmh3T0ZqTEZwdXNxaTVMOXRQUFppOTRxZXJ5b25SMFJ3MDZLNVJvVTNoMjBBWGF5aEtFU3VsN3lCN0pFR25XeGh2Z1pBRDkxVVF0bkdPRWhQeHNGWWJaRklIMzhGRHh1dXJscnF1R0R3QnRPMk5Jb2htTkhKanJvK2dYMnlCUGQ4SHNHM1E1emJ3aUJtd0haeFFkUVViZjNqSStHNllkYytYWUY4bFgzenI3Z0lmZUhab00rQ0c2ZElwVXF4OUtoblFhSVlYaGUzSUxWUUc3Z0FnUEc1MmRpbzJ4NTlIV2hHZnhmZWpEU2krcUxzbXB5TEpVZ2tVYWVmcjErZ2h1OFhNS3huUCtKdnFFM25hejQ1OS90R3A5ZlJGMUx4eGROTTltdUJWUGdOVVRzT082bTlrK0hsL1hYcHI4UjFGN1hsOGpBWHlkZmx3U2VFWWlvUWZaNDBLbW1wT2ljMlF5YjdMT1ZubzVreXpSK29GSUZudVdTak95RWlIZDhudXMrUWtHY0lpS1RVTGJSeDlGcFQzREw0dGJvWjVHTnNCRFh0RGE4OFo0NmxINVVrYUlIYjFHVk1YVnFldzEzQlBuR2czR1V3VFhPZWRYK3pPS2dKTHJMVFF5blJjT2FEWElLNFo3dHQ2cXVMWlBtMXFSdkRzTWY2cUtzMkdyODFVQ0ZuNEJQdGlaNklSSVFpdjg3L1ZKS1dsRys2dkNtMU0wKzdKbWtnazQ3dmdhNFZKUGVGQ0FMMXlOSEZKakVrZ0tvb3JrcVJKTjc1OG02dGxOSXRzVlgwM2hxQmJWcHByWmRDRmlhUml6VTBYdXhzUVh5aGdEcVJDbjN3bWZ3Mm52QmpZZW5IZ0JOM1QwOEZkNG16RFUyQXpHcHRvOFlOdzV0TTRBMTZBTWZzMUtiNlk1R2s5RkQ3NDVEOTRseWYrUHdGWE9CYXFSOE1Ka3RndlQweDRONkxhQmNobmx2cERSMnJHWjNSVm95THY3SmwzbkJrSGlsSFBRZnU2MlpxQ2htUDhSMGlaVWd5dkFYS1NCY2tSNW0rYkRORmZic3F2T0g0ekJ1d0x0UkZlS0M2NVVCb3YwemRzRWgzbDNDZmRSZVZhUU5qRFNld3BYd3RtMlRTYnAvTFcvTTE4NTNwb2NUbTl6YzhQREwrZzJGZFNSenZCSDJ3MEx6YVB3aENvcjFWQjY5YlorYnVUWjVsSmN4Wlc3ekEwbk4yRGt1Z3lTb2l2UDNYZ21nTzJLRGpaTEhENTJJeEpWbDhqcURicS9XaXdISDBuL2dDK2VDYVVDM09pMXFmejN4RGxpQmUzalAzN1lLNnZsVk1ydzRGczBEdUYvSTM1dWNvcjlnbFlEVElhQTVGeGh6NUFmZDVvL2tZNndma0hEaFdNVE5aV2RERDN3OGNFQzYrWm1LMXNiSUZ6MlZmRnQyeGpXcGRyQk9CZHB4N3FkUTI4YnoxZ1BubGlTSTg1Qkx2NXJGcHp1M1Q0dWFGWHJrc0RBdFJMUlhQeFhFYjBHVHZKR2xlZWdqb3d3RGlLZEE0OU9VYXhCbWovN1ZhcjNqTnEzYU1jeEpYVHlQSGt1OUdFWlJxbGdCL0VEWC9tMENadnJhL2pFUm04cllYWm12aEhQR3dMbXl1RmdiT2J1R2RhZUVwcFlJVGJ5c2xSeGVrSENFNnJ5OW1ETCtxTVp6N21DdzZmaFFzaThGY0FJQThSalpTS1Fzb2JrY2xxb0FFL09oWnpSNGJaTk40OStVRk9PVnY4aGFwL3JwV0dnR0ZVYnhhQkZtZFhDT3V2VmlzVHdneEVqOTR3MGh1ajgzcStDQzJJNXNBZUhEdkdZV21ERlVhaWRuU0pJdDJ1L0JEWUNOazlRRFlvc0hoajhMRG5QNEFRVVVmZGVzeVB6Nkg2aUEyQkNIZHdzNXAzUklFT0xkVWdTckpLNmdXbHpPN0VPTTVHOEZ3dDBFcCtXa3ltcERSRE9PbUtuYm42RjRYVDNNYktLM3VZOEVzR2Fjb3lpaTRkSExJcnZuWmcwTmJzbUszbmU3WHh4WE1VZTdEdTM5VXJYTUhMUlBNeVhVYzI3QktYOTdrbU5Mb00rZkp2dzZCU3hqVG5NRkhEUlFnV3l5aWhnMWJlRmpvak9vRW9Ga0ZpenMrYjJ3L2RXbys1Y3FEMU5CVlQ4d3BGUU95YmMrYjFUYVRKM3ozUHExbW51NnI4REJxcUJsSDl1NFUvSm8wK1E0OXlDOTV6QVBOSjVKRWRlMmgrd29Ra1VJL1hkc05oTnp6MWZBbzdkUk9OQkhTUGNDQzc0MUk5elE0UC9oN25sZmQ2SVJST0JZVTlZUW1ub3B6aVMyTHZic3F2SzR3WnUxUGt6SDhYNSszeDFhaUhQYmZoa3JxamtzMmZyK3ZLcjYzSlNPU1B4Mkl2cnBWekVXcXlVT3VLV2kzWXFDbkpEMUZTQ1dZWm1YTmRMWWdBNWRPZWMvSDR1S1MvM0NhUGQ1NTlyRW5nNXFYd0ZwVDh3RTRTODNObGxObWttL2ZwemsrZnRXMkhQa2lNcktLbmZiVEZxVE5rUmttRS92UVBpZEU4V0ZjSTAySml2VFRyTW4yb0NlTzAxMEpyWWJnR0hjQlc5NjIvOTk1RDhRZzgrZ1UwMzZTMDFuSDBoTzZuejNubExyaGNncUhLYTB3Q0E2eWxZUENCZVdMQTNuM0lNQVVER3loemp3K20xSTdzQ2NXWVVhbWZHVHRJNEFEMDI1SWVqR2ZDOXJhS1lGSi9PRjZGY3J2czJqVWgwSEUwZUhoM1JQMU0wU1h2UGtmMDN3NDNBR0VrZ3BpNk9NQWNzWWhxeWQ5NHJ1VFhRMWg1V0hndm8zbnY1RW5RaEtPd1FUSW9oNlhzWWlQMEcrNEI2WnU1cVBmOU5PaGIrVFF6NUlXbGNlYTJOYkFoY3AycDlNS0htcWptZkozNFpkb1prTW14cHFPWFo1U0xkRzZTcFVkbEljbGhjSXB2elFGd3pqQ0ZwVXU3anpvUXNZMUNtRnpNNTI2TFY5c0ZZSmtOTDdIUTZqelNqdnZrUDFqbDR2Qk85RWhMZ2ZUZHlCUE1MV1J6YXd5M09rb0Z6ZnNneFV3bFZCKzdsT1JGdnFxaThkWXR2SG1nMTROaEttQkZtdlJoVGxpeEVTMXNqNCtDZzhLMWVLVzE1Z3VXcVZucUpzR25RTmZrR3N2ZlplNXVPQnJ5dWw0VXY3UEVkYnk0VGkva0VzNnJpaHVHMjZPV29BTUFvNXVoZjkvZFpucnI0dDZkM01sQkVxVGgweGlrcCtnR3VxN3ZvVzNwbzN0ODdVdXpHS2l1UWIyYnB0MHBqMHp6Wk5qWDJ4dlVLbyswWFZSOEVSVFdZUlZEMlgzK3hlaW9oc2J3SHJpYmlQRXh5UGY2Mk5uZTdTVG81dVJJejhYUTFEUnZ3ekd1U0pjSXVrZUpwS05aa3VOdm1jOUpkYmdTWFU3RnFJeTN4aTNBajJBek1PQkwvYTIwRHV4c2xjcUkvK1hPN1pReXZpTWpseWN2OFdEQldJVUFuSUJSMWdCMVBEKzlQdVpYR0NSbnN1K2xiUWxFU3pWTnR0MnhHeUU1TjNMMlFQdHhMcmZ1RTJzcWN0eFNXU3NqRnROMWFIaW56Y0dMSkx2SHY1TzNBVzJ2R0llMytFQzR0dGEwN2FrMmlTVXRyTFY4MGhBYkNNSTBIcENZPQ==

 

Keeping our clients safe!

a1dKNnU0aVF3N2dBS0s4Q2lCTHhMZ2UvNW9Ta0hOeXZOTXV0RTV2Q2FNYU5CL2x2SHdkbVlocU0rcXBhcmlDcHdvOTAzZkRVUUszUHdOdi9WMTF1cmRGR2k5RURIdHdXNDBBZE5rd1FMQitOQmdtQ3FNeCt0djBLNVRpQmVLU0x5WlFzdTVKakkvaDEzS1JMdTVsa2lwZkJEYmdiSGJEYS95L0FDK1Ivb2pIRFlvbmROYjNzT3hOY0pyeDVCbEQrMWoyczdueE9SRWtocEU2ZEw5cVRqWTYvQ2ZBcmdaSTE4WFM4VEg2ZUhhbVVFQUwvVkNFZFdDbW5IYjBoRXJyNW5OMk8wVTdlVWVhMGoxeDlYd1ZiZWxsS3UxeDR0ZkNReStPUGVsSHI4Z3E3QlcyN1ZyWWNzdzh2ME9tRmFCQkE4bWo0VkVGbnVhNmlqNGNESExNaTQwdURVMkdvbkFrWGE3bldhLzg4Slk4R1YvemNxbm8rRWdPSkJRRHRNWUkwZnBYVkhBTGcyakwzaTVBSmhFTmZjLzJhUFU2ZndUeXp0emhTVzFtZzR4cDBPc0RmVWVwWnIwM3l0cnI1bU1qMFo1MWhsVkZFSXk5ZmZFSnhhNmZsQTlQcHA1N0J5SVdOK3V5N3gvanBkSGV3Z1dHYWZpUmZPSGhTUVE1ajBuNXJoVDBWRW84WmNRQ1VLOTVBai91RThGTnFuRkQ2LzUwT2U4MnAweDVGRFpMTzFNaDlXdm8xMmRjYlRnTVg1QnJqMmJkUTZEdTBSa054Q3RadGdYa3JaVjNwK3hMOTcxNkdLeXRkU3pxN3ErRkZncTczMStWK2Y5YW0zSzkwS3JvSGtqWGxhcVlXUGxaclh2UUN4a1VTeCtJY0p5MGIxaml0Mjg0ZnFNTDBjdG1YRzFqZHo5L3MvUzNRUlBCakNqYXlwVHNRZk8wcW04OGxrbVBNbHlRRVZQcWptQ2l6S1hhdWRhVng2M0dGSTRqN0VwbC9ncHcvWk5Fd1FJMXVrUWJ3N3NacmdXd1hrMEp4eFMrS0xPbm1McFRxT2tOeEJNY1plRno3VTZ5NVVBWjFLaHljcUtsNWFPNXVNOWhJQ3U3R3JOQXlDakdFSjB5VzQ2dDFRYjl0NDhhS3duL2lBUGE3S1RnOGJacU5WSzIzMjdHRENnK1UzaDFsdW5mUG5DVFBMd3hhNzZlRFpFMXdRV2dsMkdPYUNIOGdPbXhvenhBWFdYeDNlM0hVUzZsdUFiZE9yeGtxQkthT0Y5Yk9TMm4xMkRjNDFWWmNFR0ZZbmMyZi83cldkRWtxUmVDYXFZUUtmNlJqT2tDblphcUExcmgzQng1UDc3bTNONFVKcGoyZjV5QXpUY0dWWm1WbDg2WGZMU1NoV1VVWWRzU2F4c1ByWEoxNTJPTndkU0h6Z1RwOWxodGlUMHNsZTk0dlUxUFJWNkRNdW80UUx4SExGNWtwM09aQU13bDU5ME5XRDN4bzNHcWxtSnZVM2crT1EwQzExUkxuZFMvR3hUbzk5L2RIQUoxbHlaYXdvK04zMnBsMUxxWXduN29vL1hWUkhzMDNwREE2K0JiN3FpNEUxWWR3cmJ3ZDRFNDlUd2NwVU1QRTh5U0FXSi9zcHg3Nk0xNk5IMW9KTmlDSkxjS1d3d3VqNkU5RTVKN0R6TEZMemc4SXFnYWRLV0J6Nk8rVUdqOHJzd2Mvb1BJZ2xGTDZEZDdzMHJxeXBGTlUxVWh2UmxXS28wbG5vUmx0TzNYNlRhVkhOR1BXNXJBU2QzZU51NTYyRmE4RkxqeWRacUJxVWdlNXJIL2NNZE5OQ0N0MGtRbW5vSENYMDJSOEZnOGRKU0dKRlh4WnJMV3JLZGlBWHJVczZzbURLdHpaKzlnZllVYThrTWd6Sndyd0l0eDEvOXhqV1VDRGpIM1JqR3ArNzNmVUdHek0zSTRvSUszK0REbDdjbU1xQlI4L3lTMXNpajFqdERGd2YxWEpxTTdFNTFzNzlVK3Fpa2k2SUkza1ZJSmxaQWxabEVQZm9PVG1PajIyOTB6SUVycUVyTGdTazhSenEwdDBNSkdwTVBmQjlaeVVrWVpndGNJYUtvQ0RYbSt6d1VkVC8zYmF4WDBxbURkNDBNLzFZVVByT2grU2x2NTRqbjZlaXNOZVVHd2RMcjdYMjUwLzhqbU1FODFuUXArQWFhbHRpS0lvTUdya1hvb1E=