Slide: Processes and Technology Implemented by Medi-RayTM

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RVmV3Z2NyZXkrU2x6SXlhd1JJc3ZiS2hCRW1YWU5wZlJpZ1hGT0k2Q0wxbm9nSjJOd2Z2SllwNXoxeDhqeGxDNUJsd0VLMk5ob3gxOHRWS1BodXBQbFBIaE8yTjlOblZCeUJGL1ZiTnMxZWZPaDBwRFlQQ1h1UjRiSjNqSVdCNGYwNm8xcVBqa2lFNUd5QkFZWnZBbGpBb0RmY2tiWFVIbnFkNm9rUnVTZ25zY0s3L29kZ3ZEdGNXSjl3VndvNWZQellwd2gwMkpKTWptNTZDeVgvQitBMjJXMVlEb0JOT2xDZ1J3V2xseURueFUrNVNJM0w5aXp2QVNjUkt4emtPNHRKTXhjZi9DOSt5NzV4cnk3K1VmN1hMQm1zeXVtOHZhVVowNTFIWmNVY2wzY3p6NHhMdnNaTjB1ZnpPSGRKWHB5VEphencydzFQcmROMnJma0NuTDluVVdGQVNhNjViMXhmZTdmY3NFb1ZMQi9MNURla1loQ2dSRDI5ZnlSM3B6UlFaZ3dxeGJZVTYyT0l0bFNXbk1MVFhQbHpTWWVsSEJCbVVPaFZ4Q0c2czhaaHpDWTRGdytxZFVIYWtSR0dRamxrSlBSY0UwLytQZFVPNnRNMlEvcTRUUUw5M1NGZ2Y1MUdTQkxSckFDQU5hY0ttODRjdEpoVHJEU0wyYkFMQm11SU8xRFR1UEVRVVppbHNKKzJ3amFlUDRmOWNvNEJqRHZVdnlIbldkeFdNMXdhR0NNY1pBZjFja1lXcnRvckNKVmwxVlNGTk8vWWc2RUE3UTRsZ3VmVjd5dWlVWmlMN0lOcWN6SjhNelYwOXE4c3NYQUIyVkNtRkVVMzZSVFhMd2tkbm0vbnFlSnIvZmFmdkZRZnhrQ2llNXZKM3lINU1LSW9GSTMxTktyalhOY0c4REM1OHNVK1k0cFpWcVAxaFdzTFVneFpVbTk1WHk1cTJ2UjcrUHBHaXlMeWFBa0tiMWVZZjIxUHFqQ3YwWnVNOEw1SXZwZEpSaDdYa3VweWlvQjVwTDBwRnZRazNNdklZR0dsb1F3Z1NBa3FEVUVxR0YrK1paOXF1VnJxaUxGd2x6Szl1VWFQY0JOTWVSaGFxZTd4QmdweUZib1VSbXJiMW9OSVVsOEdWNlZuQUgxSk1mbjc0VlBhU3RyZjlhdVRnOWI3TWxZemtNMkNLV0pUbXVzTUFGai9FWldCaFBLelZ0Q3N2S0NEaFVsckJ3cTdyeW41V1ZzaXh5NGgvTDNaUnpBTTMrNHBpbjZlRkhzVndESzRDei93RFZ2ZjdQMlZ5WVZQeEVSK1lkRS9kdkt6NFBLdzUwS2xsdVhwa2p5QURsQy9ycmQrNGJFV05ucjZXbWJtajRhUElWQjk0Y05FV3lHM1N3WjFwNFkyMkFYeHU2bWNNTG1tQ3lJZms4RFl4YkVQbW05bnYyWnR5Q3ZHQXBXdlg2byszWG1jVGRMN1ZuWHpPaEU4WmNuR05XR1oxWk0vbVlqYWVHaDNxbVl1TG9LNFRpNzl3dEdjYzBBWTZqRnhZRjkwT3U0NmRpbUt2YUpXeDRjZ2FVZUc3MEZlUjZ4OW9SYWErUng5WUR5cHFuZjZjSmNvUllDcjBVcFhaYnJlUnJGVnNuQUcwK3BoNFFBMC9kN3RkY3JHbUFaOU10OUlCOGpZOXRmSHFKbnUyMGVpNFB0TkkxYVVWMWhjcENRMW9RVWNIalU3Y08vaWQ5U1Z5cS9ZQ3JGK1dUU0NGampDTmlvbVl1WFhPcURTVGpYMklQaUhtbHdLUjRNZlZiT0xxbXJSTW01S044Zy9rZGoyc0xHaHNlTWNPT0M0YXkvcWtHMUtXOXdqdHJ0NS8yWGZIRndBQ2RFd1ZUdGJXRXNRMitxZnRsQzc1WmNkWXY2ODZtMjBOcnUyK1ZVaVFqbFYxLzIrVFIrUWRkU3lmVkZGTkVaYW1UK0VsUnU2VFRZbm1KdFdUa0R4TzcvVW05bW5jV3ND

 

Slide: Importance of Radiation Protection

NDdIeVVodlVlZmFFbzRpRVltdlhXT1ZUcmRFOHRCcEM0L1ZuMmh3dTg3N251MVpZQmE3c1NHTkN6NWNnZ01EcklaMVl6U0FqTW9aZXMxVkEvQzEvNFFsZXZmQjJzakllUmVaSDJLa0JOZXdUWitoMGM4T29WalNLcVZPQkV3LzFwWlFFV2Exb1FuNk9ybStsaEo1ejJxR29ybDNPZDY5Z2NQZVFDMTB0Mlp1YWNMUTFIM0VHR3psQ0NXb1ltZ0hiVmpNTXNxNXJ0R0MwYlRmcXRRbHNSWk1xVk5tOG5JcU5RUlVWaHp4byt0VUxka2M4WUxUaVJXQldpQTdoQ0g3UE9wVngvc0toRlcyQThodkpNcWJvWVk3empPSlcxWUZFZWVNbGk1eWFHZlhMY3NmSWlPbzZOTGNZaks3YmM4dFRtSU5rQ3F1QURrOXZ1Z2ZKenBZdjNrSk8wWVc2NXRUZU1XRFRqbEludVdoRndQOHVjSklscEZUTWFGOUtZa3Z4UzZFVEFpMlZScGtqM3p6K3IvNUI4bUhKbmg2MVFIMzg2UFlDN21kWUF6Q0xveWIzeUJDS2ZxeXV5SDY3OFM2Q2FNZGNlMmtNSW9BcW5WaGRRRFFUS0g4T1h6VTRmNWM1RjhWQ0hWRUhyZ2s5Zm9RdWtvM0t2MmwrWmNFL0FoZGZrSnN4YmFTU0JsYU9JNEEwNEZHVW1qaHFCR1ZvNkMxNUdQMXhvUmw2cm11VkhSdWROTFFVRUhiWEt3VDVkQnFTU3BCNUZlNlpxSE42Y01aRUFWN0xxWmRjSnV2OGh4WnNlY2p1SHU0dDJEeVByZjR3anhZYmxMemU3NUpWWEJHSmc2dUoxNGI0TDEya2JhcFZhK2VpWGVYNkhXTTFOK1RHMkR3WWZJR3drVW1DYXNhOWJ3ZTE5RnJ0RlJnK21qdEZwZUJhdWdoNm5UY1B3dnV6OFp3T0lXT2FpeWtpaXkrbHJJcGZyRTV2UTlrcWNwV3dacHB3YitveEM1RzNIbTFyeWhJbXBiRHFSRm9HQ2E1RlptVExpWE5vWDl0enRPNFU0RjBYWG9yZFRYdEFBcjREK0dGVnk2bGI3TjZSc2c5aThWVUFnMCtOdE4vYVJkc3NrazR2czdqdVZkNkZ5aXY0VksyZ2tvTnUxOGQ4aTM1S0I0T2RyWE1ZalhoOWtYMnlMR2FwMkNrMDhjUzR4T1h1YkxNT0dDNHFwZjlydTdOQ1hJTGcwelp3Zmc2cDNIeGdKSnlqRGdDeGFwaGtNaWJxcjBDclVNYXRmRTFBbmVHTXNFWlNERmxCeFlzUU0wZ09iMWFsQ1dyZ1ZQSk5veWNkcitMY3p3MVhZZU5Nc3YrZ0tia2R2Y1lLOXdOb0wxQzVIYXdFb0g2K2pQZVVSbVpQWTZ1M1RzbGw5ZHdsK3RvTDkzRHBZZHYrNElGdGZNbUJDTjZhYXc2bFdUTlR6N2VvZ3lTZTJqN2RNQWJheUhDTkhvVVZFT3VsZzJmUzl5SC9UZFFYMXdORFpuZE9oZkNMWnZreERZakk5UmhkaWZHb1VZMXlJMnZpSW9GWWhZbTNTMWg2SEhWcFlXMVdIb0NLNnJrMUJETEorVlNqUmpVb1FTd2NwYUh3NUwvYm1meEJZRHFJcFJsNDJ2c1hScVJFMkM3aVRZbmhZcUpHYWhOeXBFWE1FcVZCRlp6L2FmQmhHZUhKRnhEcE5GN1JiTllUSzBiKy9jM3lUZFB5UWY3d1BSV0RzTFBWNU5rVlhpcGFTZGw4dHdOS01nNENDN2YwVy8rMmNpUGJ1RVJoTitnTG9LY04wNDdaVGFhcWVFUTN3ZWM4L2h3ZkxEWFMva1hiMjRvb3FiRFR0SGVhaTRVWA==

 

Video: Lead Radiation Shielding Products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqUXR4cWFCdG9Cd1o5UEVVV2padzJCUVZwd0JBa2YvMVVZSnRoczVmcnFsRytQeWU0WG4rVEtFRUhheUFBUE5Ta2pZNCtVcG5zZFMrcmphcm5YSThHSFhzLzlNeEhyMmtGSDU0M3VMSW5FQkRMbVlQWHEwREVoOHMyZkExRkYyOHdCb1NwR2diS1poQmtYYjJMWllnREcyaVFyTFRFbzdLeXdBbFpTR0tUeDNqS0J3anNFWG5xRGFnS3o1VVBlWXh1dW1DYTFHT010WFRvSWFPbG83L2J1VTl4NzhVVTI1L0V6MzRwRUJCOHpLMU9pVS9JeFU5ZFlsSHJqWWRVL0xGWDJ3VEJtalhDUkNVbVk3Q0hoRVJodW9xbzVmdDVUY01IZ1NVb3IxQkZHWUhZdVc1ZEZYcTNlaC9FakxGb0U3RzJ5Y0tKZGJXbldZUDZtWlVQYyt3RzVsaEludFd1aWM1YXhOUWpicFNhd1Yxc2JBWUhBR0wycEJlQitCZEZ0blJQQW02NERUNkZMUlJKSkNoeEtvQkV0RW5uY0ViUmwzVG84dkxJQjJNeXNmMW91d1NJV0dpMDZhdTJPR1pnc256d0VXTXJ4Yml0ZzZwM2VoakxuVVYxNWVnbTZ5SHZlNDE3Q01lOU53K0hTMHM5T1N1d1IzN1NNV3grMk9yQitEOGphVDhRdnUyUytrK285VGlYNkZVS0tnT2UvRjA4UVVXb1ZDVzZ0Vi82K1hYeTFCZUdGeWE0MWZQVWpoWDdKaG5KRWxGTXlrSU1va09MdXRQYlJZcEMyemVaL1IwYkozRlNoN3J3QktPMmYrSTVVaU1PckU5UkFZNVROeUVUVUdNcVBHbEMyQ2pBT2paL1YyUVhQNXA4dkl2bmQyUW1vRFdiRFNtbkw0SXlPcFlpQzVpNjRKRzFVUlArWm91UDV2bGVyd0V6bVIzR1pMVURHMG1RTnZESjluSE1kbUJtaXVZMjBZSHBvVHNpa0h5TXoxT1IxbHZQNEpmaDUxc1NPOEpWSzNmRzFBUzIvci9Cek4zUXRRZzFGMTQ1RGdHRWNjQjN4UVFqeURBVmFHcQ==

 

Video: Forms of Lead for Radiation Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqZjFXRzdlVzVNanJDL3lBamxObXprS2ZyV21TMHp3dVBGUndyR3VJVjJmait2bVN5V1hhd2o1S0hMVUpUSDRFR0wzTHBteG04dEQrNEVGaFBoSzRzUXBRMTBlRXZYNVdnNFIxZDJvNjQyRjJucW00RTJpaTcycWRTV3VGNXd2RXFXV3R3Qy9zMklHQ2lyT2FVR0F3RUs0OWF2M0dMUGtjU21VeWlvanNOOW5HL29hK0pNZEFnQ2pDOU44V0FIcUpHWGtZSUVZYVdVMFUvbVBJSEZubjd4cW5vZnUrYXA2bUJKbXFMclo1Rm5zZXlxbmFZcHhzMXNDdHBlUzhPRHE4U1RGRVBNRlREK3NPVTljR0NqQTU2dEQzeHdYRCtxK0JEMGtyREo1d0hiMnhuNEZ5OGpYQ1J3R2t1cEp0dFM1aEJUTTVJUWpaaFlacG9xdWNZU2hxYlQ1N00rdEl4cDFvT0d4WGZHKzkvNmJkWjJoajNPYWFQMnFnSWxGQTVYbUh5N09xL2tFdVZzNHVZUGFOeS9rOVlpc2UxSzVTNXNUU0hGdkg5cHl4UFZDZzE3QlA5YXlpaWZBMWJTci9pSzJUTllFZjhvanh1QmtXMnRqUXdhUG5WU0VFQ0JIR0M1czlzS0U1UkRnY1N3OTcwQ0J4STdYWnhuVmt1MnNEcEswOGJRPT0=

 

Video: Types of radiation shielding materials

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqZEF5ZFltd2hTZHlGT0E1OFY2TjdtcFB2U0VQN2s2Tk9nVytTNG52VjNMTDBNcVhCKzJ3c2NteTBJQWoraG9PTGtXcDUyMCtNTno1UmhiK2xxMmdjZ2FNMEU4MVRWOUU5ajJlRkxDRXJHN00vU0xzdHJjeXBhZ1d5bnJ6U1FwbytvV3M4SExFQU1tZm16N0pDTzd5dGlpenhZNTY5ZlJrYWpwUEZCQlUyQmpVK0g2aW9ZWmV1MklEaU9kU2FXaXZlNEhSTXM5MVh6V2dzL2xMN0FubDlYOHZvekJ3Nk1DKzdHVlRka0Vac3VjYXQxVUNDNHVocDY1QURTS0kzUWc0KzRQRE9EajZNUS9YSmpid1NvTVZVZjhTREh2ZW16N2RXNG9tdUZYaEZNMWJqai8vR1pMNDV2NGsxckp4cTdhNEkwRDIzbDVxcXdnK24rMFUrTWJHK0xXeVJDUkFleXoxemlSL3VyY3BMdzhDcmdrTXhpUFZUdUpocW9VUVgybE93NVZuOGt2clIvYU1hOFRIakdLRTEvblJzZEFRNHBtazJFL015dGEvd0hucXlPaTd0OWtDSEc1YXZ2VTlNY0JNbzNEUnhDYzJMNStrWDV5a2RXamIxOTEySzVLSlUwaVdIdktnc1ZhdjBuTldiL09tZERGRG44ZllXRG00MndNaHg1MTMxOFBMRzJKZU9WU3FLeCtJc1dFWDN4d3JKcVdmUGFqaGZjSkhPdCtE

 

Video: Lead Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqWTUyTUVuT0c4MGk5YUZwYmhiemdyMFlHa0QzejAvb1dSaUVld1duMG9GQVlKRW1tQ0VLSVVwNGxYZG8rQmhKR2cxM3ptZUFHK0R0S1pKM1E3a1NjeWhsa3RhOWxOdXBGQU02YjkzaDFia0JqZTZ3Q1BwRGZVcnlDTURQUnh5SWxWMDhiQ2ZkSWJxdGZ5anF0Zk5yRzhQeTQ5TzR3MVM4cGI2QWdrbURkR1pSSkNMaDBMeStsdHNEQ0JBQUo4bEhNeU13a0JwNEJ6UzhzQ1FzUjJHNWlXZHdtZm5CYm5HZmRHZGJtYVVMOUZNZ2FSWFd6NkE5L3dhVkJ2VTJza1Y5ZmRURHo4WUl2UDJkVHRSdVNOa3Zzc2g2c2tXbnllZm8xb0h2Sk9OTzlLdXNkZzU5WEhrbnZIRVRTdlAxUGpsNUV0RXZCd2traEpTLzhMa1JlblJ6NVllZmRjYVBpdGduUDBXaXhqV3JYK25NaGRLcG1hZW90WlREWERrU0Q0aVpqMTBydjl6VjdjeVhnV2dGMnJDYk80U3lXeGdSYVNJblYrVE9oVkpUamthWEdWV1lEMFpQQ3RjN05hVEVvb1hqWWRoUHM3YUdTbmNwYm1rWVhLQkg2aVZyNTFMWHZUUzJ0cENUV3V4TXRWRHp1QzFSS3hnSlI4STcwMjVjZVA0QlJXaUZ1U3RKK2JQV0ZzcXJTNEdNNE5jR2oxZ3dqdVNpdng1cGJUZGhmNzhRRGpnRUlSL2QxOTBFYWQrT3Q2WjhJbEFpeHA3SUNNcGJWTk9VWXEza0YvcHN4WjRKZEhIMkVSaDdtcEdHdE02OTFXQVBudlllQU9VcSt4NXBSNE9qTWg3ekRjUUVTN0dMODkrTG04blhMUHZUVWpzeW85a3FmRTBBa0tZQlNLVjloNFl6VHFldU5jQXVsVXVBakduZVdxSm1lWkhIZ1NGRXpyWTBsOG16ck84NVBNdjZJOVJyZG9HNVk3NVBpcHdaRjVZd1hGZmNlVCtXT3MvT200bzFrM3owb2ZhbUd1U2RPUWlTN0lKcVh3MVp2ZE1rTXluQVNiM1U5Mjh1SUhMaitkaGFOemc4d2J1YVE1SnNIZFRrdThibGVtQ1ZWcHRZOVZ4U0xub0c5UTRhVUNWUi9oRHBob0trZlI0Vk1SS01SUDBpM2Z3d2dXTVVMa1hDWVdrT1FnPT0=

 

Video: Lead Shielding and Its Uses

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqZnpEMURlUFg0dGVaNmQ5VzR0RFBZR05XaEFCTHMvNm1uQ3BOeFhra0piR3A5Z0VEWjBOYWM2bnphVmYxRWRJQ3BzRXNzZFJMU3BpU3dxbWdyQjhZU1lpaVhKem4weVZobDRVM0k2clpaZjZVd3dtRGpGOVIyeS9OWnJmNSs5aUx6N1ZkSnlrWTRIc2ZENGU4ZWVNYVo4ZWNhSGFFaVJhQ2JkNHBGR1pueXZ4QnBxKzdnSjNBRkVVRU4wOTJmRVVOT3hXOHdnNTJjOXVURU9LVlVuQUZDQVJVY20yVHU1T01BdUFaR2I2OExiNE1YRmFmTlpud1o0ZFpIdVM5TnZTRTF4dURXSm9oWEpraXpNb3VPODhSN0dRVVRaZ1B1UGhDcHhaMk93ZFZvVjdmTG1EL2xPRjM3bE1vY3hlRW96WUJXZGp3aUNKd2QyaytTSFdmdEg0eUVPRSttWmJxVGxUQ0Rib0pEeTV3Vlk5UXh6eVFLWUlRWVc3K2JaU3lZRkRDZjdUbFJzcGY3S3RKSGVZelJBV2ZuczdZVVhKdXllbFBmUjh6NjJ3Nm5KWlplOXFNZU56bVMyMkZ3YXpURVBreTgzZ3BBN3RyMkx0MkN1Sm1xc2VWeWQ1YS9LTldQNVhtY1ZqY2ZIcWkzTWQyU2lTWDJOSllLUGVac0RhZ25SRVhUbVJjWHhwellkbm9UbXFDR3NZWUt2SkUyQmtMb1V5aUdoQWNCK0JPT3NVSDV5dVdsMXBnRVQrYVM5a0lwN28yYkw0NGhHS0diUlJJZ2t1OHJRdi80cnFJaGdLZG1uRGxVaFNjSW5HN3IwVHdEMGZ2c1F1UDViQk8wcFV2SkFvRHp3d1hXajhWcFhSY29TQitOd3lpWHlJTkkzQjJOd2d3bU40bjU3aEdoOGorUlUxOGcvNElCNElKU3doU2JzNEtWSnhSYWsxczAxVi9vcGkwYjJaOUt4RDZHR1c1WDVvVnBzcHhOTnRLbkVUR0VqeUNKTlNia3FXeUQ5OHI1ZUczbVNMZG1XNGtBbGZYbDcyamdYZFhtbWNYcnV0elVrd2FJTStvdmZXaThRcnZkb3FnZEhmOWthZ2xZWGoxeVhOS3cyT2tBMkFxMHlmREF6T2Z2TkJlaWJQcTlKUFdRUTk3aVJka3ZFNWMxY0lscHlIeEtqVStUQ0pWSHFnWjlXc2wxeHZHeERlYXl4ODE5YUVyK0x1K0hEOGg0NWhLUmRiL3FjVk9TajNIWFdwMTNoaFlVbWRSbDNkV3NwZTVxOURiRW01aXp3alV2cC8vU1NWU1ZIU01Mdklvanp1bWp6b2xoQjBUR1FkZVpNVjR3UHovWDFjaW5BbnRJa2ZDT0JDcVpJL0NkeXZOdnVxaTdhUU9laU9SeXF4UDZqVGFLK21WZWxEU2ZZTks5ZVdzVVFmaTg5VjZFcjBSYmxnT3VGeDMyUkxyNTlRWUJpSUZ1K04yRWlyZ1R3PQ==

 

Video: Syringe Shields by Medi-Ray™

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0xHaE5zNUM0MjhhTkYrVzhIOThOVitNdjUvdjRueTlzV3dJU3NhK3hwZ2kraG1TdytPMGRGTlJpTGNHZWZuOXQ4ZU1hbFJkWERqcTdpR2lycUJuZGZJd1RLb3RTaEZqMGh2a1p0dkpnQTFpQzhTL3B4TExIQWZMOFIxNzFPdDlWVE5jUDF1bU5aQmtsWnFncHIzL3V0UHZhTzVzRWdBUVExbTBudFJob3d2ZHVwMlNOVW5iajRkb0c5YmRCOFRadExzSTRYUVdXNDJwSG5KWEhtSGRDYWgxWnhTS0x5ZW9EdFBPUUxTNnpUNE5GTWZDMkdXUDdKd3B3bkM1YkZKNWZzalRITWdPbzcra0hyYWFhS25RSjJTZzc5T1ByWkhOVlBiTHpPejh3OTNBdmxVbk9EQUJudjd2dU4vbWlpd21mT3U3Qkc4VFM0dk5PSDIzbFRWSy85bzdqQjlkOTZKVXI2M3ZYYUhtK2IxZDA0QTRjbHc0VStHM3JDRHBBS0xucHZVS1UremxUaFp2emRzZUJCRUw4MURTZ0VjdHVpbXdmL1l2UWt3SC9TOXlack4zQUlSSlJXKzBWL0lWejJyeFFueGdvcGFOY2pnRk1EOVNuV0tTcjUvVzVHSDdvc3pLQ1ppbFlVWThEbTJyaHl3ZVFzWWFxaVkrYVBlOUoyeUx2akpzK0cweERBaXlyRVNxZmlScjRYaDFZeXRtcDJBZHVtc0F0RUwvaUxRbE5ORXJhb2owUTAzV0ppbzVTaWVFekU2NmVmNFQ3V1BIYkE0K3JpMU5oVkJVZzl2bEFZV3o1RGdrNlU5VUlHMm9QSE9aUkM0SzdZMjRhdDdJS1c5SGFDcmxDVXIzZWVEMDRVUjZJaXIxNmlPOXhRS09WR0ZmUW5iTVJEVVNEMkVnYmhFdVB5Q0h4ek83ZWJVVThkVkFUV2tDS2hlVXB0R2F5NnNMM2FqNi81N3d1RUsxWFhJZ0p0bUR4MXd1WjFtUUxMMUVjTnBXOEpEV0hlbFNSNTk5Q2ZBNFg0UnU2ektneEpaSGZrNnUwNnZZUEVTNWV0citvWHMrb2xpeUY3blhBTGd5WnBKY1dYakEvUHBlM29vbnRaQlRENS9GcUYzQ3ljb2lNYVAwc2pKZ2FLbVdvU01XMVA1cnBpcFJQdGVjK254R3RuUUJWQXhSVjdGOHd1NXpvQnladlg1RjJFMWExd3FKUjQ5VGtlaWJjOWp1NjNaaXRQNWhBM3UrdUZnNEduZTJxekVDcDZsTERqSjlYbk90L25HVGJXS2VCd1NaODluTkJVeUZXSHhOWTF6TlJmSFl1Nkc4L2lzOWFzYUpOMW01ekJQN2RMRUV2WHVUd0xoL015Zk1YekF1YmhHNVRnTUl2dTc4QjZQb3luY25DWUlNTmNnUEVUR3NVTEpOUzhpbFVxL0RYdGZnREFoRzBsRnZLcDdyUG85SnJnNGp4YlBmZGRIUlVyLzdmcG85Z0NtMTVRL2dadElWZWszV2ZqMzZQckFTRnlhUjdpQysyNGloTzBjTk1GWTNoem5BdU1RTVljVG5VNThTdUlPTjl4K0lna1AwRTNWTVROSTM=

 

Different types of Vial Shields

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyZ056ZGhlZ1ZuMHZWREhRYWxPRmZWS0ViQnN5QzNXZkpPREsyYkNONU0ybmxvU2RpbzVhNHRDN0xJUjRCbWdwNEliOEhzd1hrQXZzWDJNcjBJSlVvaVFFaXYxOGdsYjhkZVl2U2pjbmdUQ1Q1YkN5a2xVdytzbnllTHl3L2NaT0pMemtFSmNPNjRJL1NSdTJKRG1PT2UrZHJod1J0eVlDaStEYXl5N1c2dWxISUFueUo5TXBONTdaM2x6NFgvRGFCZytxUk5RVGZ4bEpwMEFnUXlSamxEdkFwd05sem5ZaExrZE5UZlpFUXNNVkVpVFdQWG5DUVpXd2VjRXFCNFVLdTZzaXh0T1FPc1FWcmJvQVBmZlIycTNYNkhESXJ2WHM5cXcwcE9URlA5WEh4QS9XN20vVU04OVlxOGFQaU43TlBqazBoVHphOXVnaFFJZTk3aGR0VEhnSXczTjlQRk5CRzlnUlJPQU5lZXlRaGpKcXIwZ0dwT0F0M0FsbllydmF5RGYwV1dYRlgySGlNUzJVNDQ0Qm1GWkhJR3NrQWpBMjdOTTdVTGZXUWltSEtoek9kOTdRRXRYS1ZVN1JzMnAzU1h5WExPZGNmWUh5dVZlRURyMW4yWEpJMko3eHRkV0JBOGtrNEc5UFFIaXkxT0VCTW9GVnpVYVh3Q0NSY2FRSGlabXE5YVRUMExyWWV2L0R6QzB5NEF1cFByeDJVSERTTXdRT2YycldmNGFTdm42VGtEZlRqL1B0cnpGSmRWRjNxUmE4c2VabE4wVEJhb250ZEpzdVdJS095Ylcxc2JUSDJ5dHlKeFRYOCsrTVIrNSs5cEtKOENxQ0c5bUJ0aUFDTjg0aXQvTDhUQ2R0dUdpQjJqUThrUy80c0Yvdkhwdk83QjNhR2hKc3l4ZmE2ZzBNY0IvVy9sV3piaHpNMzJLN2xxZG84dzNJK2J2bmUxdFJVZTNkL2ZzRjN5SDk5L1U2dENqemYvVENEZjRnS2g5VW01V3RqdU5xcXdzUHZ5MW1nazZZNGJqWlZUNkFDVXNJR2UwYngyQXErbm5YWTRXNVNaWStGam9uMkh0WGlhV04zS3lEYy9CbW5zckEvYWUxeTY0cEtHTTNML0kzbHJuT0tHTjhEMnFxN0tQd0xSaHdzUzNtNENHZEhqZDNWQXo2RTg5N3lqU1NhUzlYQjZsK1RoL3IrQ0hQUG4yZjU4TFJzL0F1UEp1VjR5WGd0R1dtSC9mN0RVVmUycHBpVEJnb0M4S0JOb1pmU1I3dHN6WjVHRjRtWUg1TVh5bCt3eStJTFVjR2F6MjVrTUlHMW93TkZNRlRBZy9QYVQ4dzVseDliR21TcXd4M1prZTYweGxTYTF5d2FpNnRBQ1A4c0NGNGpTOEIyMlZKK2VaYnVKWTU2cWZGOW1iTVlwTDFDWHNqajdMOU1qWGJYZE9iTzBJb2Z2R3p0b3haTEs4RG80WmJTMUE4L2RaTjc0ZDBRamxDcVNOVnlwTTRSVHFCdDNsVVl2MVlBdFgzTnMvV2JOamIwbUlZdmRBUDQrL2tIWDd1RE9SL3NKdg==

 

Medi-Ray™-The leader in custom lead shielding products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0pjYXlpSXZIL0tuaWZiN0w5NmY1bUg4WHFIdCtHc0t6WVpPcWFqNTVtazl0d1hhWkFDcWhvWEZVYW5LRXRFQ3ZXRXpmMmdmVE5uOGYrSE9VdzFTdTEvS1REUStpMWtCOVRpUE1oTEM3b2I3VHk3UDh6dUhnb0JldDl3U2dCVGl2MVMvZDN6L2piemxtTmN1VTBlZnNKNU41Q1I2VGtNUW8zVEZwQWg0NmFUUnRGSGlzUVlxb0owTjcvRkx1MlU5b2hCMTVaZnJsTDJUbG1BdS9MNkZKZmJXd3VyUFUxazUreXpTcUNLd21semFST3BGWnBzZ1UvU1QvWnFMYTdmdU9NeWFQVWRJTnB5L0FDWlVVYlp4UHZyK0VmR3Z5UTkwWThSVFRiWHJNSEtjWG1oeDFkSmFFMStSYTZZdUdvMjRQaXpocitjMW5wTWx1SnlxMUlacjZkdWxPWTVYSDIvR3AvcWNDajZqaXkwRUlyQytnQnR3Q2dEd2FwOWFQTEorQ05xVmhWcDNUemJmeDcwNVFwRTEway9OdTVoUVRsbGY5WmczWEVuUDhGOUxwMEx1eUhUUmhOVW9yR0hoZ0ppTENielVzQ3VPK2tmR085dnFWOER6c3Y2NEE1MjI3UW5tOWhrNlBFLzIydFFNQ0JSYVFHZ1ZuakpiOFVUZ2J2WEYzdXNJdW4zUGxuVncvT2w4dndOaFBxcGtOV2pSeElRaEdGd0FwZHVtbzFDbw==