Video: Myths About Radiation

TEl5NWZRenhiQTVIc3JMU0NkZ29PVFVpc0lEQ2htMngvcUdjYW1tS3h1WmEzZDF6RHVWcVh5YWtUdzF3R290RHV4UFNNVEU5N3lkMmRsUmVNK1M4SWkvMmdtS3lvSk9ML0pNc2NqeGx6eTNRL3FoTVBsWGk4NmlyL3o5UTVEalZ3cUZjWmljcGRaVFJ3N2hOV1lPMDdVbTUwcHRBRVlwdnYwNXhhWVZNWjlEczFjWnhNeGpBODYvUkpsUjgxVkNzKzFZdnIxWHpZd2xGbU5WN1o1NlBCRGhzdGNlUXphamdqMmtGTHBrN0Nkdi9scUhwbWdZNklJd1JMTjUrWVpRcUZ1a2JXZkIvTUhWb3kwa3lsckJ2bksyVDdCYWppdFdDRS9sUmp6RnRXbWhCOHFIVHNJSWpLTW9HamYyaXVmMmNoMk42bStsS2xlVlJwNkYvcWZ2LzBzdS9na3NVMjFiRmY3UUNqSkNOdnMzWW91R2RuODBPUXE3S3RnakN2bndqY3J3ekJsR2tyaVcwemRJbWNpTnQwdUxITy8xWjJMdkN3ZnpmbUNaZE9rVDNRVmlWRncwUDgxZjNHOTV0bGRKNUZZRHZPcXV2UkdiRTRWR0RsUVFNVzFjQkF2aGdtWVNNRnZUdVNsWlY3YzFJNll3dkVlaVRnc1p5UTJTRXBSZ2VqaU5NaEZIV1RTWmVFSHhxdFNMUkxqQTAwcG5uZU4xSnNOYTBtRUhwQjRMQmFVeldkZkRBYTh1akI1bFRUc3Q0RllVb090b09zTWVYVmZVSFFBSFFraHJwVGlwb1hYNkozSk1sTGlzV2V6aVJ2MktCS2RHaDI1SGZNT1JMbEl2RGhYL0F0ZDVWaVJjZ1N5cVVTMGg0bkZ5aHZ0cTdqY3lsb0VlR0gvYy95QXdxeisvY0tPeXZDY01tZHlFeHh1NmovczVTc05oVHYydlNvcjNwWUZOb0laWmV4K2dhV2JnaVFpcU9NUjVmdENQV0VYVk1GM09rS0pKdE5HdVBqNk9CWGJVVWluZlNmZXZscmtiUTMwdWVGUXZOa1BQOGplTStmNHRZUXdvYWJOOE9zQjkya2w1M1VIamkyT0JLMUhNWkpwdCtnazRYUnd6VFRvNlpkekdiZHo4ajdvc0s1czh0RjhDUkZxWUtORmFGUGQzd05GdkFGbGNaa29BSGpNOWZwTVhBS1dlMHkvSXppTm0rRERXUXlGZk5KUllnbGVEWWxMdmxKRjhYbXNKMzNjK3R1L3lLNXR5SXNVeWpiYVJKVnVLRHd3Vm9IeHlSM1h6WjVUMTQvSVltV1JreWNHdWZkdHlOdmJrdWZjNUlzMFlHSzQvWFF4MHJ4V0JJK0tnZDNxQ2xHdENDZ2ppTU54L2tteERMMzJCZUU3K0x3UWNyWkxyZDNBS25PZHB6WkVnalBET0g3Y0Vvc2RJTGhtSElwUElKUE9ITG8ySDdtZmZ0TFovd0RSZGRNUFZhYnRGNTN0a2IxbjBmWDVTa2NRQUtTL1k0N3o5U1QyRkRvNTk4

 

Slide: Common Myths About Radiation

TW5nTHcybnNjU01iL1BBUWxiMk0rV1hFRWV1aGE0WXRGV0pkSGRNb3JrNUgxTHBTQnRyc2hjdC90NEtwVGVYNVpJRklLcmY2TE12b0xCc0xqd3JzV29LelZXSlA2Q1NIaGhETVNUdk8wQTFic0xGbzhtbzJINFRUdDRMelA4ZTBwRnJBUzNwKzh4M2tVM0FmUE9lL2tSTDZXR0xadzErcGRwV2l4UWkrVG5uK2xzcVNEcHk2S2hpWGl1b1NabVRVMHRpdm1JeU5sTndxM2wyU25TSGhXaUxpOWxSRWlyQmloclF4QlNPNmtLdUVPTkJuYUpXemd3WG1sbzYyWDB3NWhMb3lrUzJ0Y2JyWldOQ0xHRytyc1lxaTZXTFRxd0srZzFRYmVOMFpnYXYva3Fra2ZsKytjNFp3aFFJeUdpbXBXK2JHVno1ZUZpK3lzVldVTnl1VFFDeUx5M0RYOVJoSFc1NHRwUnZSYzF0S0RXODlTRzNLaW1jRGhPYzRUTWJwMGRGRzdRZWZUNDRwSGxSNnFMRVF4b2tnR2tRRzdDRmd6OHB6bzVYeVRWcHlrTG5qWnVFc3IzVW9ReWcvYjlUdkp3Zzg2YUhLNGtXaXdlWUdBaHRQWmxxNGJDMWszUEJ1S2UySW41a1hCb0xTaTVtSHhTbDRIQmxXV2FjSHVJZVc0dkpaK2o4c2tUZmVuQzR5dkdhZGc0dGVQSVFFY1BMNmxsVWVuSGt1Y0dxR2todktIci9PemQweTA5Wld2U0dzNmN1MmdqczNvajV6YjlVR2h0VWMyTHpqcXVOamtMdTVpYlNsOCtZK0Y3OTY0QmhJR1M3a2twUnhBQzg3L0pTQzgvZUZpVEcybHZMWTU3QzJrcjA0SVNIWWY3UnZob3FYN2ZoMzFJcVJzc1RiQ2cwMUJyN2dycVByZngyVXFBc1JSUDMyNVdHdVZJVUVYcGp5Y21PaVpYVXUwTmlyOGJYdmlxU1ZaN01KTnZlZG5LYzF5YVFraTZNTFZkREV4VGo1ZlJ4bWhZaFZOM1VCN1BYaTR6UEpkN1VtWnNDMnNQbzU3cnFzaHVqdVpZR2ZyNXVZUW01OWhOdXd5ai9TdlVKREcwVWJYWjdKYXZTRXpqTmFuVHk1S0o1SzlUZGJwVEZYdS9SS0Zna01jUzhqaGZIU29ubFh1VmJKU0tDYTFCZXVsT0Q4cWVlbDRId1FwR0RUdmQ4VklIckJNcFZoWldra3ZKNFlNdXphLzc4RitZUno2NTd0RW1qL3k3VmFWN21jWVptT3NKRjhMS3JGNnFmV0JOU0hSZU8rb1FwdVR3UlVYbi9GMnd0NDFKdXp2cmZDQmk1TWg1UDI3N2xqL1NFcnNkRWlRVnhpTzlkN2sxa0U3UytEODUzUFdCM3ZOb3dxbXREaXRFUzFWcmZPKy9Rdm96RDZaUjRqV29PYkw2enJEYW9kZGVsWEhRZVNjeGFMTG0xWFlUeW85RkxKSkpmQWo5RURPMmQ3UVNiMjQrbi9wWm9mYy9ydlZQb2JGQW5WUE5lbGRaS21YbThMZ3g4WGYydFFxeXZ6NnJIdHlvek5vZnpmV3p0bzBpWUMzM0xRek50SlQ2Rk44bU40TEduVEhiY3NPbFNxam1WS0lSZDYxWFhKNHl4UXJZdjY3ZklGb0hlUU5DQlNIbFZiaEJGZW11N0gzaTF3dWRDNnU3cWFJRmsreTZ4dG5EUi9pb3dCUGVKaE1HNmJ3ZTFqaGpXRmhjSU5wSVp6cUl1d3FIVnZlRStnd0MrVnV4VSs2N3lZMExtY2NIZS9LQjFDZ3dneC9nQ1RqVlVrVEErYWdDUnJCYmtIMGVScHhwcXQ1Wk9Wc2t4dFFNdHRhSmZWcHBFN2xLOFg3ZXhSTXlWc09oR2huMm9mT2JNdHVHbVRrdEtvK1hWbWJpQmExMWJ1S0FWL0w2NTNlS2h2Qms5NmdBYm1nTWIvdHFUMDNmVWpoQlFRamhrMlBnPT0=

 

Some Common Myths About Radiation

aWhPSUlvaC8xOGRwUVhVTkpJNGl0TXo1L3hyc2E4NURmNm4vTWJaNmtkQW9mUStpUUVZbzlQT1lpYVRicG9ndWdCVTI5QytTaG5JeUJPL1ZibVJ6TWZ4bmZ1MjRSeWFoUUd2aVA4UHlKa01XQm5qdGtneGJPaUtDMzN0Q0xJYTJxV3NZc2Z3N2xnZlJqb3pQSGRSbFJZaDd3V3Qzb01HMzVUUDJxK1Q1cTIwZjVkUW5pZFRaRml4UlFRaU56blpxUmdNYktSbWhzR0diemxEL01OOTQ4OXlPblZUbEV1SHVFNlU3MVhhTFl6M29tdlYwbDJKZ2F0V1daRlM3bzZDREIwVlVjdVV6amV0dWtCZldwekQyVmZvdGQ1T0haZXY2ZStUVnhaVGd4SDN3NUpOaWhFNzVRbzdEbWhCRXZTNERuYU5MMGZ1Q3M1dzlaU2F3dlNIdWdwaGlwdG5HeUJBVFV3L0w4MUxIcWVVbFN0eDNZSEdLNDAzb1dpb2tRbEZCTGI2MG9ESm9IT0JMUEpHci9rQXlEdWdXV2VBa1U1MEg3N1lNc0FhQkJtTjkwY1hNbDVnSzlxTjZrV3pHd2Zzd1c3WDN1Mmx1aVVtUEJoaFByamxWN1FzNGdUdHl3VWh5OGpBZzZkem5sOVFmOHFoWjJRYUwvZlhZY204bXY2WFBGUjZCT0dCd3Q0UEJka1ZCRmhra3B1WDZXZzBzR3AxZVZXT0tYdE9udERKUFQ5Q254V1lWTS9tSHFhRFZZRjdjaEE2MGgvQy8rSHJOR3ZzQXljQ1V1c21jTVVMT1BpbUhQL2ZueFIzMXB4M2gxNzZXSVk5ZjNUYkJWRXZHNkxieWJiNk1ab29EYnppbEtsY3I4aUVZK1lJQ3lSVkw1Qm9RNlFUdGs2Q0dqb3VOY0VhRSt0elNRRWcweHBLbjZEem1NOGQ3N0FxMERXbk80cFpSeW51ZWtDZFErS1ltTnZxbk9yR2xQT2s0bHorRSswSDRwdk9LUmdBODgwaitNVEZXcGdHcUpRcHhqSnoxNTAxeEFLSVJYQlVrcEtFUHBKdU12WHRmSHU2YTdTYmRWTGxBWkEyUmRtYlBFVE5BMVM0ejhEWUtyV2pLWXBPTjQxeHV1dlFFM1g4dkxCc0V1RExTYnZmUzR2Vms0dUN2bEZxZmhxV3lGQlY1SlFTYk13VUJPRWI2M1l4NkNVSEVDZWM3aURvejlZTTlaL3paRzN5NWRhNzlka3FCRHVtcnNJY2o1cFRJNTc3QUI2SUhmS3VsVTZUb3hteUxQQ0NCMGtkTTFRUjNmMFR0bVFVK0dpaVpHS1Q0V1BORm5LRDFGdXFqV2V5ajBuTDQ1UXRtd0ZiUXlHRUdHbTdvb09zblpkYUNINTFvWWxrd05Sd0xtY01OZ2RYTFFDZFVrZUExakZpOFhNTE4xbkVqR2pkQ1pZMHovSUd5TFlIK2xrRHNQSWFYKzR0b294RFVuYTFoQm1oVjNhQ05TWERsbEVFUklFS0d2RE96MHcvWGRQTVJtT1ZHWnBLM01PdVczU0JhVFZQc3N3ZEdWWkx5VUhtN09yOURDcEdaamNTQ0xDbXQ0bFVHamVRNjcrVmZZRnZQcnE4OEI3akVDck5YWUxWZDZBdzV1dWFSeWc3VzBvYitLNWN0MTEybTJYeVVseHc4djhzSm5XVTdXOG11RWRjem45ZlNMWDE5L3VhUHAzS3RzaVdRdm1Xb2FJZlhGa3h4Ujh5REM1VktzajM5MkcxN0lDdjc3VWdFbXFLZEJPTlM4M3ZoQmRUelJFNjkvb3JUQnZZeEdEaDhhWldFT202cVgxSUN5eUxDcE9yenlaYVMybjkyN1ZhMkFIdWxEOXNKN0k1NHcrR01lZDZUelo2aHBObWhnSFVwRmQzb2NhM0ZJajVEQzlnVm5uU20xdFlYMlNxS05LeFJKdkN3OUppRnVYczNkK0tUVmtaWGFLVTdVMHkxN3p4b0pFa3B0U0pUY1VHeEp5ZlhBamNYYmJxRTV4b2c4dTcwMjZvV3EzV1Fsd012VURlZzFvMGlHdXgzVE51NXBLbW9jaXVBU0w4V0t2am5yb242TTh3TDB1OGVsUVBLZ24xdDBkRXRlc3NweHl5b0FsbHRVS2hJcFFCc25RSXUybkpjdkk3S1ZNV0VuWU1VT3VDQVVQbnErWlZTaFo3aXZLMjNseGNjL3RMSTAza0dhNUUxZTBKYmhybGpMeU5JNUlmczhOdWRrcUNoZTNVZEp5ck1HdWw2NytOT0xMWno4S1pkNEVnTVRlcDRJeXlmaXBZcjVIOGVpdkljK1FVbzAxdHQ0MEFyTjFMaHBCMVZzbW1lS0IrTGc1Z2l6cFJuUlJQbFl1ZG9ZVGMvZzM4VjY0Vko2VWRsZjN0UUNuVUxIaEY5d3dhaVc1U2xVdGxzRUpqNmlPZ29PRlBOMUV0eWlDRmpTWkNTYjJub2dyeStKZ1BFMEtPakdiV21iTVNRdXllTWJtVEdwVHhpNnFEK3cxWTF5Sjl5Zi81bzRUZXBKZTZaTWpzNmhGZ0l2ZXdBaWc0NGxaUjVWaUZERTYwS254V2hpUUJDZ2lWc1RqVmhlc0Z3bnByLzViWU83NFl5UkU2bGUwNHpHZ1dmODJvYWRZcXpDazM0MWVPM2RtYUp4K1dUZTEvRTZ6MW1hWXBldGorOEFXWkR1cHJtems0clY2ekpoelBObDR4ekQwdnRTY0xTUjZrdTg0MVJaUVRDeHFxbklNSWxiYm1mWC9NanBiK0tVM3c2YkZabWxOaGJBNWZmRjF2dXYzbDNLcXloNlVlNUNCSWszajRCTWdpR1pxaWJ2dWg5ZFIyeFJXN29RUlg1ZTJ2cHh3Q1RyWlY4KzJRTHRwVkpkY3ZxbWJZZ3lkYStoZHBWaTU3bE93am5BQnE3RHE2bTNGd1JVQTI2bnFMczdYYmVXVnBrTWswOFRCTFg4K2w2QzIyeGFRRDlvSG5HVXFROVlvcG55eGFNUXkxeTFsTWhxcmUrbHEwV1RjT2JGUmdSaXgzUVlTdUFzWG5qeVNkejNzd3NmOGdjSUl0d3RQUmwrYjRNcnVSOHNURGUzV0ppT0crYXpNdUk2WHRmR25YbjFVbkFIdEpNdTRRcmZjZUsrelMvOWVYaWx6K2pZL3FRMkpNajFRY2FhcThuVEJ6a3k5K3RHWTBCL2JVdXoyYTIxTjNkWDMxcU43M0xzR2lQYW9wbldhNTh3VlBCV0cvMm1EMk04WlhsNGxVUG15QlU5RXROajBTcXVHUWVlSmw4ZDh0Y2ZSRTR4OXhaNm5oZkdqQTZuTFpIS0ExU1RVaFUyUkJNbTZUcnpIOEs0SlVCN2hOdTdoMXpVTlZIT0ZqNVRucHZHazVUUm1RWGd5MVZNUHJoQTdtU3JoNnhuTXpqZDRwN0J2UE5XQ2g0KytYYnF0dVZMZHVDMldtY0pSWnRyVTBrOXRoQjdLaHk0V2hMblQ0NlMwMlBUdHhOL2tBTDlvQUw3NXJBMGRRai8waTNQZXMvWUdnbHB6bzNJYnZrZDhLdWd3NHpYd3FTODdOTEtjcU1aZWpkeFlYcE5KT1BXSW9zVmRYUlZneEwxQnpNanhqS1Bwd083eEhhMkNFVlVTY0VwbEp4Wmk1T29kWEp2SUd1QXVsVjNyeVJCZUhnalFna3RSVVFXZ3ZPeGtpSjJXMHRHMUVXeHU2TzB4ZkxUSWVjRDhNdnhIMXN5cVhRVFY4TnNkUnZJUTB3QURIWTRiMUlsd2NrOXNRdWt0dmJhQkphd2lGMFNsNkpoWVYxdlB4VTZrRmIyeHZ0c3ZtR1VZRktGOE03dnJzS1NVeXNrMGpacStKVmpZSWRaQzgyUURvd1ZSUDRCS1ZhR1F1anh6b3RId0NJSldjMXMwVDJPRmhyMDZuZXJJRi91bEJadDNkNld2dmVNSHcvemc9PQ==

 

Managing Radioactive Materials & Waste

M3luV3k2VUNJSHRYcENmYjlYcGZkVXZZRUtzb3VqQW8wajErcFFDVEJOeEo0STVNQ1lJcmJrdjdMcGtrQXFQLytFTkhxNU5oVmNvQnVqV2dDR2Z6Z1VORysrNHQ2QU9nNU9DS1AreWx5NXUxU3RBSktQTExJbVo3azNNUTdZdkZNR3l3WmVBSHkvdEZCc1dySk1XTEhnQXplQnlEd3BnZ1V4YkZjTVZkSzRFUDFTTjd4eXJLOEczSXNoRmxvNDdFeGJoYVFrUE5DQ2tRc0k0RFZzNHdrUTdVQkk3UFQrZUhNZnY5Ynkrd3JCMlgzSVVCSGJtcHY0VlZFbWdVVXVTaTQ4eUNMMG1KUHZSeUtvRExKdUhRU2t4STl2V0FBMHB2ZERTbUxCOWpoMU40VkRIWmtVekZtbUEvTjFaUVBVeVh2RW82a3lwVHF1UUpreGxlZHROSVlPeUpzSFl2N05pRjVYZ1I0aFMxYytyOGdLNFduaXhQd2NHS0xPSnlFMmRWNnlLN1dRSGxscEhQbW5IL1RzV2xsQ1NERnc2Tm9XaGo2TUVVWE5CVS9EQlJuMzhHSVV5WG0wbi9nSno3T2htTy9TMGVzOG9jZGU1MUltd1ZGdzBaRzZnYTdPQ2o5THREQ3JhOFh4QnhPcUV3b0E3VzViaVd0R21yMVRkcGhvZ2JETXRQcld6UFB5Vk9mWDI1UmhYMU8veU16WlVESnZoOElHTDRROGhBdXMwQXRWNHhuQk1ieStTc1I3enFpcVdYbGxQYUJZeEQ1cklRcW1IQnRHck1KQ2RMeEJKd29Ka1docSt1TmpGTkZRYTJTVzR6OUU0YUZVOEVQa0dHdDMwTmxqWWVvZVN2b0IyaFpseVVDM1FiOUdrWko0cE0zSi9aVDJUek1BeTNrU3ZtY3RCTHAzVnl1U0lHZXUzblBvbW1IekNlbzNjV041aTE2SHRRd211VFZsYXczTUNEaHpUTElVbWQzR0Ziekk4PQ==