Lead Radiation Shielding

WXdld3IwNFRKMXlOTHdETEROMHBKaXIyVFBmb1ZNc0IveHpHdU1ab3V6eWVUMjlnbHlaMCtvQ3dOWEZtVGdyb2FNUkVqa1FXK2c0TFNtQWFwbFU1UndRS2p0b3hvYkxqQjdVNFF2TGxJQnFPbU9BZEFib05aUEZYTnBqSVo4czRWMkIyTzIvU3pndUduMlYybHh6WkEvb2hnajMwRVBTbXhCak1QYVNNUUpaaW9vaXNGaFU3RE96bmFFb0JhOER4ZHlMYmJqZkhWMTkzcHFBb1B6elhVSnRmOUd4RS9WZmVmNCtoZVJFRHM4M0Ywa0xlMGNpNW5McmlBQ2d5VGRwUUlKVlhZVk04cDVDNXpyZzJSU21FOVRTRjdjandmTTErdFZ0RlIzOURxNW05SGlLdEh5cklBcUJ0UGhjUTFHVW1NRzBiSk5OSnhVa09lUUNEaFFQVFF5bGplSnVXa3lvZVl0Y00yMmhabFY0ZkRqMEppclBBNTdVazhxVWVmWkZMbHpyTTVOejMwcmJadldxSHl1QmYzcVIyOWEyTjhQbjZHcTBBM2NZaFpjR2ZTU2dJalpNS2hLZlNrODlLY0YwOWJuWUNlTHltVkFRd1M2T2NFcG5sOS93RmhGUUd5eGxrVm5iakJtNW9HT05YOGFVNmNWQWNGaHFpK3NQTXpKTjNxeGhMdTBlNk1YUnljYVB2RHU5eGdNZjJuekJwREtxalY4T1hOL1RMWjRFWi95UFBhemszQnRmMmRHdVFkT1NSUklJeVJGOTh1bEVyRkxwZjcxRzZNaFduTDRhWTdSS20wK2txS1pZK3QwNSthVk5za0U1ZFBqdzlWYmgzMDBQTjhsNEZIOG96amttL2FwNVMybmc2U0FZMG1UYjVWWkY5OEU3VmdrY3FrNEpvTjB1SytJd2YzU3dlL2RkWlhRTjg3R21DMzJsTnV2d0krNVJjTWEvWW1yYXpyVElBaEZDWENjMzluR05HSXkyMzZKOGJSWW1JOGdWUVpqaTR4dkhKQVFoRWRDMFdmbmF5U0crTU00MGZmRUdTaEF5Q0IxTHRlcVRvazkzZlVJWHd1ODdGTytuVXo4aW5JaFZ6aEVCM2NoTkVrZlRWY2M3aDJWeXcrb1p1czlVMjlBMmZWUG1iTFhiOU1jMEtYWXVLM3dtb2V1cnQvSThoN1RTMFFjRnE3VXBrQmtKdUpCa25MNGR0ek1FZ0xkYmpyK0xRZFNUaUo2ZWF4WTZGY2lOVmNHcmEwdCtWWXZOZEd0dFhvUWpaVjhlanUzNFM1M2k3VXJ5RitvMHY3clNGM09wRklxaVVEVUdKRmtUa0JHK3F0MFQxZ1pCNmxtclR5dGhmRG9YanhWSW9XVEVQY1h5K3lqVG1KOG04WmZGUHpYZnp4SFJrUS9nSmRIYXJOZ205bHZSTjdvOGNsbjFuQnFWS3dkYVVId3QzWG91bWd0Rkhobkd4aGFKRnhBVDBST0NSZ3h0cVdmY2FDdGh3S1lJN3RVenFERTd6RVNsVU5NT2IrN0N0YVZ5TnJuZU54VXo0REhFQ29ZaTlrckswTDlpaisxODlSTTVEeXRYU2w0MlRZWld2MEFRaVNQaFVHTmNzeVZsaExGYldGUFhLVStlT2pSRTVuMnFoRzBZTWJORElyK3ZINkxLMEIvaWdFeFo2WDFqMks4TlNLUWpuc2J4L1BaMGk1eDl1dUN5WGtYeFFrOWJmTy9SeHc1My9rZ3lJN2lLYUFLZmNDdldRTUpHYVloQmdEZ0t2QStRT1JTRTZZVHNreVB6eW9CQ0I4S2xxWjdkYzNuSDNSanVwYzhUTnNQeGRkcG1jZy91aE9UMkVvczRBMFFNRWp3QlR0VFUvaEZubStodUY2UklTM3JpOHorcm8vWEttR21YbThMV3dMZWplbVI4YmpjRW1Ic25TbUlkcXl5VDJsSTNxUnM2WFlIaDlzdXBaUTljdnJ0eFlHVE9lTlp5U092VDB3a2dZcHpLWU12Q2U2cVM0VVh6R09wcXg3ZWpVamtNcE4vTE5wYWo4TGgrZXhwaDQ4aVp1bnI0Q0cvTnN0ZTlGeFNGRDhFcDUyT0liQlFPaFpOSzZKQmdoMjFqZ011YWhVRWRMRTFXVjdLZ1RMV0haT1hYNjM1TWdIUWxXQTJUYndVNmdXUzR0TFZ4TDF3VU1MbndJTHE0dHk0VzVsbHgvcVJYNzNYWjNLUEFLM0V6K0JoQkJnREdLTXNqNTNPK0xLMXVjUlVVdDljZDhpQmhrc0ZoZU9naTBmcmNoS214T1VMcVZZaFVSZHhZMUltRnE5QXZiT01LN1QvZmNpQUFmeDdrMGp5R2dnUXRkRnlrUVkyL0g5UVgwVTF1UUhHSmQzMkJlcjFjNnE3TzV1bTJxMkZlbTl1Wm0vemdUaDB1NWg5RVFqNStTaFh4ZHBOa0ZaNHdlK3phVEtkT0ZkcDBqNVZWYzZvUzVXcmgzQXhHekNGRFJsaDRHVGtBNWVGaXNEUE04cUxBeE1SbmNwcFBzcVBVRzZQL0ZYRkdlK1JjVGxURCtlc0xVejVVOUE5Yjc2Y1dEaklvOGVucUxTdCtWanMzM3NLZUpRSGkwcDQ3bGVpS0dwOXpZQ3d5THdRbHNxK2QzV0JwM2d1NUlEYUdXcXFabEp3dWduWG1EeVQyb1hGQmsrSFV1dDlTVXYyckxpL3kvU2YyOExlTitLVUN5MG9WdnhyTGltUkFNdWlvNUNmK3QyU3BMNVNaU0k2UGNvT05wUURNVnpBSzVUZy9wek5JRjB5UnlINUdNRjNUbFFCMFUwUDUzQXFhU2NsM21jMytiMU9HU0hNMys5QlhZeHJLTE9NaThFWkdrL2JGRVBYdUIvVXF2clhYajlhRWMzbmdRU2tUSXM4OS9XbGdwTmRiTFNmVFFtTDZtMmZPSncyUnl6SmNhSnROWk5TVzNMK2l0WDl2OFBDSmdUWlZSL3U1MUcrc0MwaVNWT242aFFOUC9SbVppT0F0NUZOMVJRZDhva0U1eGlNL2lKSUNEMndPZG1yQXRlb000QTFwbWM3cHFnZXE3Ui81aFViQndSMmp3WElDTlRmYmVPWEFjdCtOcFVZU1JWdDdtTndsaWNIS0g0aFlUN1l1VlR6RXk0cjVRY3lPYW1VWkt1eFZheTk2bVRqSVdsMDY2TG02blhDTmlpTEkzTVZPLzErYVlkUzVkSlpCdlRsSnNLcXBsYzJHOW9hM1VoRFBVbisrRmJzdHF3Qll0ckQwSjBUb1JmS3Z4QUx5cThPVmx3T2hTc04xdmlzYkdMNUo3d2tLQWlGSzNEYlM1a1JQaVpYZHdRVSsxWmdWMGhkMVVER1FOaHFKVEd4RXhvMDlDNVBCRkZPa01rVlRRdVI2aDhKQ3JFczZxV1hmK0k5LzdCQlQ1NjN0N1lnVWxqTS9mbUNHT2lZYkludG5kbmZFY2FadXBOSVBabkFCa0NlNnNRUWpoRkpSY0J2cnFqN3NudDBRaUcyek51eTJaYjI0NUs1U0kzeXJSWFdtV0JPM1k5cjhoK3kyc3Y0RkpnQkh3dWJEYU93T0Rad1M5dzA0VVhwRHg4Um1WUGxDTXlnRkVDUEozTUIxdmlxaUQwcUhzKzRGQmQycnJGS0lKWXhiL1hySkFtQUVWMGhaK3FCT002SUVFeExXNDRUQXFWWEk2VGQ5SmdUYk9zclFYSmZIWmZtQXp3a3NlR09BaDU1NXRVUmxJbTd1YlZ1VXIvTEpydnA4Qlk1L1VOR1N5VWNSNW1uaHNXNEc1WXRZeWtmTVhvcmZuMm1OV2w2M1pGVUc2Wm11L3R5ZkJESFJHV2Z4MFE4Q0cwQnlqR09mMFNXMDJrK3F3eFNoaGI2WHRLMWFJR2E1Q2RoUGsxUUFjYVZySWNtZyt0OVpPZjhMSUs2SXh4K1pZWFJYbmRKYWxoZXpjOGZJWHhLU1dpdDBqMWNLQmh2MW1xYnJQTHNiMDQyd2Q5WjBoVEMwNEZpaTVENEVRcUlSeHJGNFVHR0sxRFVNRkJxVVJPVU5BazRsOE92c1JnSmRRNTJHRjhEUEZYZjhUY01aL2NHMTk5TUpyL1MyRUxJYUNDRnhPc1dLWGhTSkh3ZjU5NWZiKzFPMUxrWGtOYm5oQ2JJZk8zVmgya0NTeCs5dDNQTWVjVWdmZG51UmZGQ3JBZ2I5L1dZTHNGWTlFVVh3NEtZaXdFVjZ0NXdNMU9vSWgwbWM4NXBCUndncGt1TXJrZDk2cWYzdjByYlNDWkt4WnlqeW9aZUhiYWdSSVBxY0ZjRVAzUmlNWUJkRkw0bUVMV2ZFbThmazB1S0ovV3ZDRThxRWxHVThZV1hZaXhaaUowVzY2TGxZN0tjb1d4WlhDUGR5MURGUjNHb054NkJGUTk5Z0pOSHVNUTJZZ0lKbzRwUmcwT01rV1MxeDU0cVp5YVQ3T1pmVmQ3THdNRHh1dEZ6dTQrajBUNDhZdENGT092d29RZDRNdDJBK2FRZjJ3Tk5hdVAzRlJ6dzZtMHh6dlBPSitIVjFZYkE2dnd3bHZFTldGRnNTeUsxOGVqczJ0WTM2YXNkakN1WWp6ZGNrT2p2VEtja09YR0tsdUptT0QvQzZHdWJWNUlGNVV2aWhuYXVZKzZGLzRWb0VGVmJQdHA2RG1qb2JydklteGVnMnVKcUtTOU85Ylo1QjVrQThkeWtWS05DbStrSGNlTHVCbUZ6clVJZ2dKSjVpdjNRbGJtVWlBbVNVUStFbC9COVgvcUJ2Mm5DWFV0NkFUZnRlelBpVmdzVmpLcWZVUHNLSnl1K3dGemV2UUlPbS9ZS1YrNjlQd3k5UFN4cDkwY2Q3dGNKR0VVNkp3WERaL1M5RWZzVEJheUxUOTFkN0xpaGNaNnFMblIxMWV5VmNyOVN4ZU4vL3JSM1d3N2MvL0xuUlMrOURNRW5YY3dYSC9HZXJ5OVhmZ2tNc0FqZDc3QkozaENiODZoL2hONWh6WlFUY2NkUi9MMnlkRlQ3aTVSU0IzUFJ2NVBvaE5uMnc0KzJyTGh4TmxmajRmTEtJQmtkR2FCT3VVUVYzY2hHOUh5T3hRNElrZTBFWjJHNE9ZSFc1STFPaS95ajZkaDNxNTgwK1p4dXlvRVMwRmNidDBMbGZDNlY4V3hxR2J4VTVPMW1jWlFHTlNnYmhVa2Y4Vm5Ed0R3UWYvQ3VEZ3paaUdBR2dIYnlHKzdDeDhsQVhZRWtaZXdxN25jSWw2V1pnZ2FWTUE2dUJEK1VscFBrTDdndmh4MTJvQXZlYjJRckxjNXdmTFgwMHVsUHRJU0J2L0l4T3I3bE9Rc3cwbzRGUndnMTVSRjQ3Y0wyNmdzOWlwVFllWnJZZlBURTZGUStON051cWVCSmF5bWlFaHlhYUlWUTBrbDVGbzRrMTJ3K1h0QWpoREdMUlhySjlIOWxpZndXVjJQZklKWlNYMjRldmZMS085NEVnTStsaTZPTGFzSEIxU0pFMHBqcDNkSWdzWlRoQk91ankzQlYrMGtzazBqYVdwVXI2WGdVZHcvNFFFbjd6SEFkQUR3WEYyaHg0NWJFNml0bktzRGk4VWIzVXVUSFR4ZUgzT1pldUFnOTFxM0hCbzNUM0ltcXNuT0V2Nkl3RWQ3MWxRQS8xcy8xWG9iL3dza09TMTVZWmxaMVJndHJwS1ljSGVyeDBlUkoxMDNvTG95Wmxxdi9TMkhsa2p4T1pITW1wOGVGRStwUEtuSkIyL3J2dW1Rb2llUW11cXlMQ3dKSDF6VDRGNlViVnZDU2Q3UWRvTTMrYWIzVzVsY2RvQlBURDIyTnpmZ0pGekFwMjVoSWIwVzBtY0hJSzJxOG0rUmhJPQ==

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *