Lead Shielding for Radiation Protection

Nm1WTE9DL1VxUlZhMi8vYS95MGE3OWVLVE50WldKeUZnK3JBN1JOdzNPYm1adUFhd0ZMQ2drbHVaNzhOM2ZLeHpYS1lwQUxQWStlTlJBUWZTVUtZc1JNZ3ZWWWVkRjZ3Njg4Z0hlZ0Q3YWcwMVhhRkU4N2taSFdCZjZ6ejl0eHFNQUlvTWMwMk5MMW1tZEZJcFpHMGRQZ2c1dS9pV2NlT1F0RnozZnRhL3pmQml3ZWszYjh4OTkyaGxKM2xmYUVacXl1bmVnbk50UXFuVkpVZFE0dmJKSFk2K3NoeDRlWHpGYjJQVmQ3ZjNRMGMybHA1V3ZPcmxyQUthUDMvZ3BOMnZLTjZiejE1RzRJTjh1dVhrbXJJZXJOUyt4Ung5UTdHcWZlcTNjUm1ENEJsZEJYQXRaVnZoY1UremVmOXBTSlQzM09Vb29PcVVOdWM1cXNibStuc3dLbVhKT09PRnNlWG82YlFlQTJpanNRaTRZbXRoZ2ZkSlV6RFJWSGd1OTcwOFhBdjB3dmFJQm9zZFRJRFpadWNNYkgyNnVCMjhWRU9rWFZkMThxKzJHL1pTT2pFSDFaOWxLcUdRQnRwdkkycG8yMThXV1FzVUptK3B4SzZNaWFUS1RyUzdlNnRpYWx2Y3pxbjEzbU9OSEVXVm91TWxzN25pbHo2WEhwdXcxdjVRa2F4Q3AvWEpIRHpBbWFYMEtaQWRYRzVpemtYSkhqSk9BZGk3MWJYU3I0YUl5ZlFxSWFMRW1UWTdsYjEyWUM1aWNSM1AvMFFxYkhLNzYyMnFpR0VRNFcxR0VDQ01iSUNsNnBvaVBJOElkaXBKem9iQjY3eERUNHEvdjVYM2VvK1Q5UVVWVm10amRPK1RudkwrYzc2VDF1TkZucmVLUHZyamR0SE5uZ1YwTzBManl3UGdIb2dOMGtqRkc1Lzc0Z0ZVMmRwRk9WakhaNzdtTVZ3SXVFcXYvU2lDTVljYkxFM2tpNjZuY1VLTmhKT0g2V0I2dURsVk8vbnJIU3J3dTJJSitHSVRQNnd0cHFYNWNmbEhqUWxsOEZXNDA1bjJHYkJjRVl4MVV4TjR6WXBCV05qK3ZRQ0RqblF1SkFiMjRCYVEraUJRbmdra3ZtT1VtQmd2Tll2Tkt1M0F4YTE5ZlE4MEdsUmFqLzhMellHMFhBdi9TaE5KMndQYmU3OUlTUUw4M3J4TUFweVFtbEFUVkJxVkorOXJlNk5mZElKdVZNcmhTRFh5QUR6WExCNkV2RzkxUzkzZmg0a2ZwYmtiek5kWUp2clZ0TTJhZFpwZUZGSDB6YVhiajYxb1lEc3JZenlVYk5ROEJXL0NmcCt5QXE1L0dUMGtJUWY3TFZWVC9ZeDV1UTdneGFVK2lzczZ6WDhIMkkreGQrTG1xVFZjbS9sREk4Y0VjVi9pSlI3WUZGS2RJajMzSVpXYWdIZTRKL0svY1FiSjhJRStsc1I5c1AySWtuQjZVZis2RkNMaVpDUlI1bTBHSlZyWnVncDFlLzl3UVZWYWJCbitCZStjRG9iMmFKMGQwVDdBL0wzTWkycldnVE4rQk9jR2dMNHZJKyttWnk0RFhzTHZhUVdMeHNDMUcxMzV2eExZOGpKM204V3VLNkVjbVJxWlNScWRxTW5yTXFRajV0eXlna1VvcWE3N1NJc1BRQ1l3bDk2RktCYmQ0MVFUMDljdHR5U29XRFlDa1JKRi93QzJFdVNjQXBGYXBhZi9QS2xJbHk4TVh3WlkwL25GRDdwbmNkeC9YT3hzdy9MR1ExelRTRVVMbSs5WExMZkQxSjR5M0hPMEl6a05UY0k3emNhd3o2MklBQUxmLzR1QkRCUjNOOEpuYkVpVENWSWNTZmFBQ0lWNVo0QSt3dTc3cmgxcHlTZmo5Tk9ISmpSSVBuWTNTM0tuZjJhNnN2cHFkaFNvV2hiaFp2b2cyQkVhcE5aQ2dCREpPMHY5Q083Tm82eEVwZWhFclcwNzd6QnBRUFFYeCsvQ0szc0I1b3VhNUl4S0NNMUVMU1VDdWZEMmJUREs3WGJSTjJYOHFtN1NpTWVxZUp5S0d2ZzRUVHNkek5lemtDb2xuMWV6QVRjbVZpSWo0UzdDN09ZeVZwWXMrbnRsM2ttUWJ2b0pWc3pzWE12R0JKbnRSNlZsR0hnOG9KQms2SU9Sc00xN0JYaUl3aTIwLzhYUVFRaHJCaFMxNlJScnpqdE1CU2hLWE9tZjJZUkRiSTFhQkRqTGUvOFpZQ3AvZGp4NVZ6ZkhSVFZZWS9keTJXdS9ObWhrVzRvcStQUnh4UTliVnRCOWFNekd3cHlDNXFIalhPQ2U4cHdZWEFSKzZwQ3B2YkdJcVVRbEdLdjVQMGEvMldJeWIzREtOWXI2T3pRejV3T2dmSjZ6WkMrNUJWS055eTB0b3pJd0M2a2w5QktNM1RLYzA0RGVwanVuNXdDTFdqTldlb3FOeEI1ejROeXZwNkl4UW5ERnBZelZGM3ZVZ2QwQ2ZUQU5TUW43aFZkeDhGdjB2bSt6STBlTFE4cEt5cGdwTWY1SVdnVFpUNGdndW9leXNwdkhmd2lsUlZTREduRlBYYlJ1S0tyMFVhT2oxcHRsUWg2TXdTSmM4a012Qm1qVlAvOEF5LzU3R0ZuZUFlL0lYV2RNdEk0TTM3SzBZeDlHWnBpZ2kydTg2c0kyM3o3RS9QVm1BZE5acElzYW1xSmNOYVNyYjlXa2ZFUUdYL05zTUdDbHE0dkF4N2JpcW9Rd0Y1dzAvVzYzNDFQQ1R4TjdKSm9PRXVDbytWZE83L1F3ZzdqM1NscERDY1F0R2JqYTRCcTRGMWQ3dWd5UXFrcmJZcjRVMmVGaTFPekxvLzBwZGlHWExDNmhjVkluL2xqK0dYYVhhbGh3bjNTNUQ4QXlkRXRWU1U2dzZVbTJNTlc0UWRaZWhFS2E0ZVA5dnRRUFpuV0czRks0SzNXbldCM1dJN1RwdHZiRXdEN2pNcUJxZEU1ZlpCMGk1bEhib3A1MWVzdVpPeXR5TlFpR0RFa1c1cm5nOERubWdjWU5jeXBEa1hPUVMySXY2alFEa0pYZnVZaTRNZjZpOXZmUmoxOVVRaHhsdm1jR2FwcG54eWJWYm5XRS9hUXM0YkxUOG5NQURBbEV2dlFWaXNDTmJ2cjBaSnVZaDBMbHRHcHU0dDU3c2RuUmwwc0dIVWdBVkM1azJGUlUrZmVrdGcrTGRURjIwV0JncURGNGJuRVF2M0JCQzlPQ3NER2pLc3VCZXpyUStWa3dWZFExd2IxYU56a2t5eVlHcnBmSlljeGxIZFVidTZyN0hwNUVPNDhSTTY1NTJ1TE5qTitlekx1azJsUk9UOUM4WFE0ZXZFdTJ6Q2hxZmh5TDBHWWtFRnZBRHNhUWwwbmFsdGZPYzh1Sm53VnR2anZZd2JhNjN6VFJNQTdZbUQyelgrMVA2aE5NNldjVDMwT1ZWb1VqbHRYZkc0dlVaOVZxOUQ4N3d5SWlHeFlhY2RQbmRHQ0lpeG5wOXpMM1RRVjJUcTBKTTlZWE0rMGIvMGJZQ2R6ckhMV25CNTUrNVoyMi8wd3FKTVEveFY0dTZMbXV0NFhSNktqZHNBZVg2NWdZN3p1cDFUNVRZS2JCRGh6K09mcmhQT01YUXFPdWF5VEZXQUgxcTFrcGFlSXJNY2JiZUluVklXSm1jWkVsYmFZejRzNVJGLzJjOWNjZ1p2RncybCt1K0Ird0g5ZEhXMEo2L0tFZVI0ejJhYnVLMGMzWUVOK1FuRDJSdm9Pa3lKdjhhQkZUREo1WnJFYTFCQWVFS0ZoYXhDWUdDWHoxY1BTZ2VtcTZSc3YvdmhaMEpES21FSFFqQ3ZGNjBOa3pNS0o0Yjl5dG4yQnNQcUd2UGxDNXRpUVRnOUZrQ0wycjFoS0RwSE9hZm9jZDFCd2h4dU52T3gvZ3RTcmdoVy9aV0lwNTNHY2xEYjhaRkJKNFF4ZnFHU29kbUo2Ymx3eHA4OGg2Wkl0SjVmc25pQ2l5d2pEYllMU1p0aWd5bHI3Wko2SkF3TjFraXV5aEFFRG9xWnd6RnlHSk9Ub1NscnYyOVZLSWNVSGNlVzBwYVhJYlB6K1c2ZWtzZjRlUTJzUlRObERaazZIK3RMMm5KeVBKWVJMNXlQYmlYY0dUNWpST2cwQmtKcW45QVhzc1BLMG5tN2tZTXpqY1lDaWkyUmR4KzJ3VTI0cWdjQ1dJWmU5OEVWa2FXQVF4T3NybVJyTVRMSmxIV1RiclNIYkwybmpXTjJoQ09aTWg0bkQ4S3J4bVpyV2NCaVAwSDd0NllSV3J5VkgxUXJxK2Z2NHI5Wm1iZ3BkeDllVi9Rci91RmMyT2pwRTBnampIN1A2dFBXeVFxZjNyOHZScUhTSmo5eU9tWC96M1JYNzJwUDFVSWxPWUxsUDhwMzZGN0ZqVVJDZzV5UGVWZEcvNDgzSm1zcUdqY3hFYjVpc01mYlU2Q2VEa1V5TmNubUlFbnoxV1JKNGQxeWptRGlMSFlMK0U2RzltMU1EMWNKRTBVemlNem5zbEJDdVhlVXdCbU1VTEllRjlEWkFhRlNPVzQ2U0FSeW5BYlBNNzRMVXF1YVd3cG5qajN3ZDgvNTltWExKbTM3amxwS3diTXN2dUVZWjBtbDhiV1FHczV1Y1BJdXZmNG1MU2RlQlBUMXJBRlIyY1l1MG52Q0lxWmNWbXhReGw4REJPYlZaNlFxem04dUVPQ2h1dFJqdDVzK1JkWVhtT1l2UDFBU0N0L3h2SVI1cHpFWFlYNHE2K3VNVHI4UnZjcmg3NlBoSkVmRjkvQ0YyNGM1TEZzd0h5eHFNQ1ZHUE1YTjBINWtCc2lYZ2VIQ1Vac0doTnJ1RDM3em4vVTJxMkNqT0JNM3JkRFZKczlNNjlic1NsM1RiYkRrSUtXVGhFajUwbnMzQ1p0NHlKUW1nbTQrSmlUeUJ4S3pETzEwS3VTMHNRUmNLZmhRdkJqQ2hiQUlSQndLZFlqQTRMNVBGRjlRRERIQmxTU09TdUZhWnhCWVJ3YTh5RVNoaGRET0U5Y1BFdWNQcTJsVnppY2p4SnVYckZXQmxDTmUyVVNtcVk2SG1hUC9veFNBTzdjbkdwLy9aaS9xQWVsZzV0dURrSkxUWW9zaWpXYmh6N0dYc1ZPazJ0MlpnRWoxaCttNWdGeDJQRi9KR0llVTBITVNmOG1sWVRwb1JRQ0NNQ3U5NTdtWFYrRUlQdGE5eDlDSS9YbGFVQWoxNGYzS3hCYU40Q0t6ZEdwaUVNYllIS3ZsVkNhN1F0TkxjMk4rdG1Xb2dBQTk4VDNWV3dvN2ljSVExS1haeDdqVER3amFzTXBqK0pKKyswQ21WNS9vOWY0VDliU01nYzNJeXdVdDU2bkZhL3FnN2h3MFVScmFhY2NZUTZhTGE0dThDTDJLTTEyZDNFNnVkc0J2VENLQU5FamxOdXpLSzdHY2o3Yi9zNGZ2Rk5aVFFCaUllOVFHOHk4cEpxQ2M3N1lNckV2RVd4MEhaUnNDMEQwalNpTXBjRi9oSmdXbHkwMTczTTBJNHp6aGdNaEFLYytqSDVVVGEwRHA0dUxzWFJ3eHd3ZzZlMjhFOFd3WDAwVks2QmJySEF5eUxCNjU1WUxiK3RvOHJXMzFZRFRLWmZXeE9ybThwYnRBdUh4VXEwWVI4YkQ1bzVMOEF4TllZUmpPSGdqSGFhVXZ0dDZqaHozN2doYVdkZGJucVRlRlhLaXJiSzRsbG9oZEVwSHNtTWp6Y1pIbGpXNldGMjFURzNoVncxc01PblBTR3M2T1dIUWVPdWVKMm1DNHZtV0wydVk3dFE2NEJyZHlMWGl3QTg2UlVMVmFlSUZ4UVgwTmt3TVRuaDJUb2pHR0EzV0d6TXUzNzJtdndmTzdRNDlacWhwRm13bm1oZ3RmWWJSUTBRK2lscFEvbG5DcUd0cFFTRTN3U05aOTR3c2hEeW1GUFE1VjY3NU1PQUFtY3g1MFR3OS9mdjFIazFmeEVIMjJrRU1IQnUrcDVyN0tLcmFHUERPNFM5TjRLcGRyUWVZV3RNQkk0b3BPUjVTc3hhOW9XV3dGckcwWFczYWZLc3JoeUpBeW5MYVJTWjF1K2hkb3c0QmNnWjgwRTBDVTlzTTVwWS9YaGFwQ1NXMVdGeTBDY25XZ2E1RDRzbkc2ZWVuUUZEZjQ3aHhnT2x0M0IzMC91NmZtaVI0cjlsV01qK3Z0Y3JHR3NHQWNsOEQzWHJRdDIrZEdhd29uR2IvT3JyQWpIcTlad2o5UkZXazE3eUp6ek15ZzYzREw0K1Uxb2RCQVE2TnRhVFJVc2VIYlFtWFRsMFRMMjhTZDFPS1BvV0E5UElMbUtJUStRN2RVSkZmdTlBdmM5TmprWE9OLzBOQnhmNUtpUEpxMTVaSE9LUHVXOG5oN1p5dDVEM3N5VFJRUW4zRUc3YmV6L3YxeS9DRkQraTRKS1U2MVcyTm5DeWpwRzZCNm1MeUZPK3BwRURuV3lkWDZFOXc9PQ==

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *