Radiation Facts

eURhVzhFRGo4cTA1RE1teEN0cFl4Rjk1TktlY091WW1pLzA5ekYyaU01K0NKb3UwWUdnb0tHYlhkTHRBQ1FkV2RSWHZiTGRvOVdUdllObnBFR1Qyd0hLS0tNUGRrdHFLSVRYZ2RRQW5EMVNTVTNudjBKa2dYOE4rQ1dJWWVLMVgxaGFuRUpjL1ZuVGQxZUtPdmZUSmh0aFhhcW1SSzFzczkvMUZmOEdTYmhJWFlDUW1IQUVhNVFQbHBrSk0vWGoveGhYM1AzUmkwTjNhRGpaVmYrU0RlZWN1UUhTWmNsRjJ6NXJUL0tjUXJrdnhScEFqMnNUbHhOb3RtQU1NeG5rd1dOU0tiYm80Y1l6WEkzRFV3aGlxQXNCYTRSTUhhaWt4Nkt1TEgyTmFpREw3VmZlbTFQcU9GL3pDQnpTeGh6M2JCc0Znb2pzbjF3ZUYzR1NEZUpiNWtveHM4T25rQjlHSlRNamxoY2N2azE4UWJzL2NMMmJwMHlDeFFReHpPRG45V0RmbGw5eXRzMnZKM3cxRU0zclNKVGVkNHhrMmdTaDJPRU1GbFZBN2VyYmFwZVF6YW0xMWM1UmxYZEVIYTVTQkVVOVBieGk2ei9TWWZuMk1MQlhYdWV1T3dhcGp6L1l2Uy9ZSWNsVkxaaXhEMmlDSjhSYm94VVdlVkgxK2ZDYUk1bXpsSmFrQm5mSEFUSlp4ais1dUJ0SlRaZnUyZXI2eUIycVQwUDI2b3NYY1lkTVBuWEdaR2ZVR0Nwd0Z0V0g5a090N2hNNXdnZnphY0k5cUxnQUtzY05UaGxucUJJOEhiaDB0c1RleVdaS3AwbFpmYnU0Y0QxZ2k5WGZzUkhwcFlDTy9PbE84OEZ2T283dW9SUDh2aFRPakMwZFBYaDJPeFBOdjJFYVBZbGtlOTBwSnBSZlNYVWJVSnVnY1ZVcEV2bVJML05DQkZLNEJsTTVWK00zUHRaZ3lXajBmcE5ld21lVVk1eXhUekNQZlpnRzZqYm1LaUZmVnFXYTBSZXBvWDl6VW1IMEdJZW5ORGxvTW8zUWpCSExKc2UrcDREYkZqbXQ5NC9vVXlvNnplWnFTU3kxKzN3cFYxOFpnR3BJL1ZhWWRJV2luRnNPMm9UYmppUUVvVTQxZ0RGOS9WOEJyNGhvaVZubk8yMmZzUFFrR0t4R3ROclhYOGhKUGZSZHBTRGx3WnlBOWxyQW82SjNLVUNwN1pOZ3M3eURaNmVMdWZ5QjlKMmtlMVUvN0p4aXh0KzJld1VXRTVwT3dHTGhZOHNtR3I1cm1Kc2hwUnVWL2dRY2Q3SFBLSDV6NEltMGZ0aGRwUGxtOURJYllJOU1Cd3RpZk02V0JiS2RsSFNTdmxNM0dnRFByckJOcHQ5RnI4VmdqcTVoS1RaT3VMcHpRZWlVOHAwYXI3VG1oR3RuS2FKcWJjUk5lT3FodGljWU83NU5Ebm54THpTVHNKSjArN3BUaXY1cE8zTjAyL0dBM1ZhTDRJdi9INjlIMld5QTRGTXN1eUJyRU1FQUJ2Mm1pVVhEVlJlbVhoQVNaUFpIa3FlNmpTRlFyMUF0SUFyTzlYTUJWTzVGelBRSHJhSTczN0dQUHdCelVNMFVwdjlQT2p3VkZxbXk0MXk0U1d0bUlxWnFvOHJTc0JmYURtSWpLUVBUWEQ1dFBkR0tmMWtOdVB1TzBMTEhGUzdwU2RtZFVFNGVCektaOURNcFV0dXRXc1dzdWZVbDYvcUZ4SU1ucW96L05nbzkyWjZremlzNlV1cDFRbk12OTc5dGpnSThaT29IQzhmNGZXNmJrQXRhYXhXTmtUYVVMaExWNnl0S1BsZkRvWkcyMk1oU1pQMUdjRGg4QnBpaWlHTjJPWEtuT09YMGxaa1NaMHZLcnUrZVZvdGhRbjZZczRiQ0NjQ0pOMytNbTFDTy9KaWE0Y2dQNTU0NjZyVGVJWTRFRDhsRW56OS9iaHp5WmppUzdyUUhad21qeVoxYTZtMHExSmxDK3NNalA0OHJKaXNhOXFac25RK2dhMDhMSlRzcUJlT2lPUVloTUhQM3lwbUg4bGwyQTd3SEdISnl3eEtDSEQycHFxM0JKNDN5dENwdEJuUXpkc2k4NVliTTFPcVlnaVlMazVDZGZKUzB3MVNQK1dSTXVFN3lISVpMdjF0NnBjZVBncndlZzQ3aHQyb000MlhhVHd5TUcxT2hRMFhOeTRTa2h6T21IbDllWUErVTloZnY4UGFaYWcyQ01uZ210TXFHamJ1UElXUzRNSWQ0WVRsU0hORFNSaDJWVzcra0Q2TWRBMXdBRG1tSGVGcWNyd2FMWCtBWTVOY1FzUnJFZm9QNEVhZkI0Z0ttZEwxVG9CdFBPcXpVVU0wLzRBUnVCd01Od1h4cGVIWnFBamVtQ1REZHh6Zi9ZbGxqTE5SWlZoMklJc005b3lQckxuY1cxNlkwOXdBVUdUUGpRNFNhMll6VnJUOENmVWJPVVZGL0FNSDlsZDA4MFhXRWZxdHFTYzNhaDZ6Q3JEL2R1dGdIMlJsRE1vWUN6azUvdDVhaUIzMWgxVnlCeXpmVFdUSC9vNy9BeldYZ3hYaGJKUzNBK0oveWpWdXlpRk0reTRZYmo0MUloUU0zQWhCTTJxR2hDbitNaG5pOXE4OEtPbTJreFk4YmlVdkoyWHcxL1ZqVHVQd3pqTkZUWXh6TFdJQXBhcnZmZDFwVHUwVDk0RUo2dzJoVS9DK2lRWXZzT3hMN3hWVFBGdXFoV0pQNmdLN3JHRmtodGZDMm9XWmIxVnY0cXp1Skp4aHhIeEpiU2xiOWUwdEFleTJ0V0lwSWJORk52UEFXSFFhMlpXTzB4MWQ2MmtRLzN4NUFtVkdMRzVxSTZUNFZSRTJheExpVTFKSnZmbGcwVjEybVBCaTBUQTJwMlRPdW5QR1JiOXlWTGtLaTFrSlJ6MThXcTcvSXVKVmhBOFdxaGt3WjVSMjdmV2FJcmpwZ1FISDA5UEkyRjNDUDdaQ1RYY3hzUE5waXVudThOMDFac0tLQjY3bjVyWjMxbzFlVTU0dm1UaFNZVGhLdFhuOWRhZ3p0cHNrVytLQzdZbng3b29HRVhUYUVoaUVKY05MbzBMbzFJVmU2c0N0bDJaSHdFYm1abXNaVHppbVhwNVlqME9jMVZFWnZodXorVk4ycnFSd0VJSmJxczRnSHRtaDVFOUhhenZBeXJwbnV3eUE1dmFlWFNhNUdhbXJ4eGpnTWRaSCtlSmFYVy82T3dOQ2EyWjNLRjk0c3ljR2lIaW0rUEhBbHhHRjkyNGNkbVRhYVhicVhWaDB4NndmMWt5WUFLcnU1djI0aEcwSVNMdm9WQ0VOcXA0WFVkNDZQUFV6dGthVGN6Ym42WVhmUy81bGpwSGRaeWZpeDNuRzE3MDVsRGI4ZVVmVkRuRTVxa1MwTlRjVlZFM1RkbGM5bFhCSUVWVUpNUDhGUDQveE1ndXNXUlNTYWJydDg5RUZoMlorVklHS2dveWZ1aGI1OUQ5R3pDVDJGM0hGanlnZEhobEVGR1l1UjRHaEs1Rm5zc2gvNWRrWENzQU5yaE1RRERySnJMdURPSkQ5Y1M0V2dLMEl5dmxmODN2QWNzSGRQN2RsRE1FYjVBMklpY0lSUDQzdUlOS1pQSXNFL3gzR2Jmc2pvR2hCRUZoVmNvUGpBaTNVWDIxV0FwelBLMTRZdEYxWkdGT3U5elBobThLeXhzeFJneEZ2WlJkcitvTk4vVHhGZG41anQ2N2RnVm5acDJ3dGdjUzBTbjJhQlJWK3IxUGlaY3RGQ0ZrNVRoYy85S0lqT2s4VW1kSEYyY3ZWWnREYm11YUxtc0g3OXJTK1VqWkJ0a3ZpSS81dGRRRUFHTWx1VmxkTVBDQ1lMN0RKT2h2aUgrS25YZURiYkdkWnVaQUcwc1MySjZBTzBSVzBXbXlRc0g1NHY2bzFvbTBUNFg5YVpTU3pNRHVWUmlmQ1BGQlA4cTEyNFVCSnJ2UFZra2NvLzAxT01hQ3JuVnpxSDNFemYrWmdNcVEwOXpjc0x2cWEydTZtSVkyNlRHdUNrNVZNOUJtVmNzT2R6QjI2TE8rVitqbXpSTVZIaThUa25wMExlZkQrSURlQVFMTjZNTCtBMzZjbWh5akNPdC80WDFpMWJkNzNUck9uWG9YN25VVlo5UWxJU3MyTUxFUlNXemlDaW1pb1JzeVk1c2dQUkI3Um9LZWNVUDY3RHpIZDIwR2tSVXBVbVNqR2JENE0rSzM3bkJHSm9TeFhaVFZDS3dxMW1kSDlJcWFyRVhnQU5HOUh4M2E2T0Z5b3dTRzNvRDFid1YwazNmMnBuU2RBaGl2MHRleitjajVHWENmTExybVIwU2xJYnRqWkg2N003Z3loS1V4elpPOE53RmZ6akRtaG12RDBtNC9rSEoycjdXbk8zdzVpdnAxaTlZRWsyR1ZvU291K3ZudVU3NGxIQ0IzdE8wczU1RG0rUVE5Y1VYQTRIWlBrSkV6cHhEaFZhcGFoRkNONGdQWWtWVmx2YWpIWm9FTFh2ZEN3dkQ1dEUxZ0pHdFU2eG16bFFoempxa09jSUVEYkJuMklIdHE1WFUxUXNsYWZHcTE3UUJIaGVKdFFlR0F4c240dzBxQ2lienJBLzN1TGRXczM5UW01YWJPZWh5citLRjNTQVN0VTE5RGlrK201R1ZtZ081bU1yVXVWUzJwc3hocXVuZHBoa2o3cHNZK250bEdjaUVMNElWOFUzVTZQTTZraE9OYkNtUzRvek1lbXdVdmRGWjl1ZkRTUXk3TGJGN2hlTnkycTZlVGhkenRHM3dqVWlMVitPWCtjL1JjYk9KQ2NwVEJIbTgyVkRzemthTmdmZG40Nlc2TzN4MFVmMkJMZnpMTUxRSlJFL0QzY1BpSUVQd0Q4NGJQcmlVL29vR1BWWUlCanhkVVRBWlFXbGNYZUZmVWY5TVU4THNlY202MStZRFo2RzJmcDhyZDBxclV2NHhZbmptam0xYk51bmY4Zzl2Q0xSZytEbk8vak05cThZUEthcis0U3QrRHRxUm5FdUMvdzlHb0dnYUczU1RpTzAwS2N2dklZekRCUzVHUWpVUkdyR094OU9YaytQTXgwSUJrK2hLeE5LQ1RIaXhGT0NzTGlJalRkLzlsTUxPSmlGS2JBdENpUDBodzYzRkE5YmlJV2tNMVZjek8rZFh5a1IyL2g4WkdVMU9IbVllOXlXdHdxV2loMFJDM2o2OHUvNzJMRkdzVkUvSDM1a3FJbmZFdXZMVEQ4bis=

Medi-Ray’s Tungsten Applications

NXNzU2xlQzlNVXJvbGdhZXdxYzQ1WmRXbHRNSmlBTVFDTjNsWkhwL2lxbUg4OHZyMzRHcUtsT0pybTRmRnptNXJLTDFqeFVoVzNZUXlDNmdGcGpiTmNqUGYrVm12Y0QrUnB6amZ2UXJjVWpzUzhnM2JldE81b29UWisrYlF5eDJ3aWtxMlJzMDMwdDgzcUhHVm9HcHd2K2pqbnMzS0o4cVdyc0NvQ2U1R01Ob3J4VkhQTUV5RWRRMTUxQ2ZGa2grZGwrbnBzS0RUTTRqTVE1ZlVIVzQzcUZRSHpHQ0Vkc2c4L3YxUHFRUXdQZHRZUFhmd0pNb0R2UDJLbTRoWFRoNUdrMEExMHlYeUlyck1tWXorS1hMNWQxbFdHYUwrQkVzOEUreWFjdFFVeHQ1UUlWYzdSR1RXOEhlWkNqUGJsNlZpTWs0YXhaTjN1VHlVNEN6RWZyM3lSd3RxbWszWDNmQWF0ZHpoOHpmWC92TTh1NnZkcEt2WWNvRGVUTlRwOFF6NDFRYlZEN2c5Tk1TQWZwNkFIL2JRV29qbm9qOGtmbmsxUXN4K3hyc2x5YmczKzJidU5wWm01eURHS0NkTVJ5c3VWc29oVU5XMVhNRTdQU21qamZid2s4VnpvTHZySlRZYTVuTXFvejdTcHBVcEh6YXJGcUZRNTNVN2l0d0F2Z0Z2bEJvbC8zYkRNTWFuMzRaamhNYlVSaldkYUtFMUlrS3RDUDdnV2huVTFxNFFYSjhCS2xQOHpWeC84UTdXM09sWnIxVTVmejFuTzF3S3o5a3RhODFlQStkVmVQeWRJNVlJN0g3c0QwSHJ4dDNPRjJHQ3RTTjhGeTdEY29SQUhFN2x5c1B4RW1kVnJZRzlONHpZU3VOOVJkSk0ycDhldmdRdXVob0hNYXEydVZSdGl6Q3lxN3pORGd0Z1V1RVRsQytob3JRUWNYUGNxTG5xZDVqaklVZ1RKT2FwQ05zZHVtUHVXVlVxMHhOTTQyTDlSSGpwekZyS3hQeVl1L2xkKzFRYzJ6WUJzZmt4bkFaNXlWWEgrTHJVci9wVDluTzZMMHhMdWZhaWFBenVOanczVzYyNHhSUktaeUp6azVUUjd5TGlQbnBKU05kUjROdFlZa0lGc1JjY2ViR0pPcE4wWVYzVk5GaWhvOUlPMnNyV1FpRzg0enFOdUF6TGhTZVJZTVduMVhjM0R6T0h4dzdLem1zWlM5Zk91eUZJa0ZocTMvN1dPTzM2Z0lFUFdXUkdVMUtOdGtvUUNlZ0pxYUxsRytvRHlzdWFiVHZkT3VEZHZBZldZM0dkWG9XOWYwK0dmdWpVcDV1VzlvUGtQaG4rdWxVUkYxVytSbXJaY0JVSy9nVzNkdnBMSHRzNkhYN0xSYWRlazZ6SVViR1pjNlZBYUZQdm55VStXNy81ekxqTVc1WnFHL2tGUmV4QmYxSHJpQzlLZzBLcEdMODZmcFFmYi9BMjhkT2RQNnR0SUkybG90NVhyZ2RKNTkza2lOQjV1Y2xNUFNHMHUybHQ4dmNmck80bGdYQ2hKK0lWMlFTaFpMZ0hNZUhycXc4ay9KSTc4NWkwOVpWVUtmOWtNOVhSMHVCcytrc1FQT2svUFhQYzg1b2JlbFh0TWFlMmVXU0o3OFdNUG5ERnMxQWFKNzBkN0Jiak1weSt5N2lnOHJPcnM1MUJWRTNBdzZkWTZieFpyMlgwMk8zdDA0N3hSWFFPWnVmNUZ2YWowS1N5YWVIYW4wLytOUVlPenlRY0lGKzJEV3ArdFU1dU5LajgxaGJQZzdEQktQaUFDQzhvYXZsZkFxSlIvYWFvbTRFQmVVa0hPUFlOQjF5dm9JaXVTTk4yTjRINHNCbit3SkdKNElOMjFNeFhWdjIwdEJ2RmdIc1c3YzYwWXNNMGNPclJRaTVISTRVdTNCMjgxVHY0NFR4YjcySEFWbEw4THZ2aTB2NmdWL2JjUXRjVVFPQ1kzUWJlTkdUTFlZSEVpK1VXRU1WbVFNS0JNOE1xY0hDL0JjUE9KZ2hyMHBCTFNSTkxQRUdIOVFsaWROWDgyVW9BNGQ4b1JwR2RlSGxONEVmcFBFRTd4QjluRVFlWk5sSjJkVS9CYzdUeDB5YjgzUktINUM0S2dPclRrb05Kc3pxYzQ3Z1JWKzczc2VydkVnLzgzOVlLRlNPSnVxN3RsT1NoaVRvbllGTDJMWE90a1Z0cEFDK05BZks4eUdLUGowait3NjFBTkQ4MzFKd1FCdlkwZVhIa0ZMakRuQmQ2N3VEa3hRSm04THJoTmhzazdnaW5oeUptRUhKT003TE1VNjY2Wkd4NEhKaU5vUlY0K2tuWkkweWpLeUdFRmJUMEJNSnNGaWd1bmVUK3ZaVEtNTmttajZrd2FoS3Vxald5VUFWbEl0c3FxbXp3dERUclExVTZLTmM0bG5jeFRKVDJYeHU1UkZMWEdJWHM5SnlhdXN1RkdIOW9nL3UrbWpYck5GSVJKT0pTS21oM2NBQ05wekxOcnlyZHhaZVZNbkJWeDZoZDJBSjBld3A2Nmd3Y3h3QndrT0Rkc1ZDdXllWUVhdWtJbkZnSzBWTk1VUk9YUUFpSW03dS9GYVdlM1pObzAvWlhXbk00SVIrNWxiVTJVWVJYNENORkU3ajJPRW90R3ZjZHM5VjUxa1N5QXdlNm5TRW1Gc0ZJK3RFWDNSbGZWL2I3NFZVWXgwUHFOaDNKM1NnZkJmTjBpODNTazB6djA5SjYxYmFaRGFnUisrbUZzRlFQbDkvM1Evd2dOLzlmb2d5b1ppUTI1OUpRVjBCSUtjVjczbDNBTFdhU05ONFBiVVdkNzJwYVRsdEl1YU44Q1ZpWm9RRjhQMW82eVZSZGFjRDNqZXlHMkxwVUtUWTk1cHlSakZhcGwwS1RkR1BKMG04aHQ5SFNNU0xOenBUNm1WNjJXMk9yRVFmZFhvc0NZc1JraHNUWTBHdTNTZFR1Z0VRNWFpRG9DUUt1RnJkYWExZ2ZsTzlMWjk4cmpkYkcxRzV5Z3B6VnhiSFJVQUJDTGcwK04vM1JSU2pEUWJtUFNpUG1Ldll0TnZMUlR3aVhNeURTaG52NkRzR3RPeHFOcHpWUVV6QmVMRE9oZEQzanIvZmRvV0J5ZU44bmNhUEVNRTE1eUQ1U1FwOUMzNnJSL3FtNTJtVnJFZzhaZGczTG0vTmFZemR6RmRnalA2czF0bnBERzFxckxCZS9PK2p5SENMQTcxMWhBVTF2dHVmMnFra3dzNDBCV2FZeDJCSTBaUGFHTnQ0K011a0ZlUjl6YlhJSFRTRTdwNURucnhRbVpqeVJ1Z0RqdWUrWUo2ZE9wRlVkVmxveDIySE0vRTNPWW4vQTRMNzVRcGdwSVpFU3ZTeWR3blZteXBzN2N3K0ljUkc2UndycGNVOXZmNmVGcGJ6TU5ac3g3S2hUZ29tK1hKY3BjVjdZS0djak05azBiQmg2V3FQbWxXVWpWelhhQXUvZk5qMEpzYmtzNjgrSlVWK25IOHNobmNJUU4yM3ZoQ0JZUmRPTDA2RjBPQ1Zhcjc0VWFQNGYvNXFFTjFlUWRYSHdKNUIrSytqZXF4Y0RwYkZEdVJXM24yOWpuWTNhZE81WXNHS2tZYTg3aUluQ1dPREY5ZG4xWWtzaFFSbGZxYjFGeUVSb3N5L3R5Y1JNaGNaUC9hSm1IQXREK01WT2xnbDhDZjJKWWJxTjJUSWQ2b2V2c1pvMUtYNm9rWU1Za1JhQ2tvVC9EdG15SWdXcmk5QW4xN3diZ0U1NUovVnA5eHljTEMvV3d6T1JvdHlQcEo0UEN2bkpQQXJJQThQNU83YzZBdmlaOS9ITmNVUUxkMEtIVVVITno3N1l5UnJoNjJMeFVhZWhlbURCdHR2L0cvMDNPVHA3aDFPODluaS93Ti9iQ1V5a0dOWXJXSW1vQkk1M04wMnEzeUZNOGRaMHM2VTlBSHVMc1B0Yy9SQmgxMk53a3pEMDR6Q0VtNy9iU2xXOEh4SUFtclFJWnBNdDdnczdSR3ZLSjQvZlZ1UVNQcUdpeDhkQlVOZjQ4Q1J4RkE1bm1OMUQ1NkRmOFl4Wjh1MjdGRzU4ajRrdWFETWllaU5aL29jMjN4b2gvWXd3QXQ4dUNrTW84SG1VeFlWWkRxTjJDMUVrWVNFQnpXRkdsZGR6eXhhVjJYS0w0bTk5VktSaC9TRDltbGh2R0VERDdMTUtUbTJJbEQrRjVXY3BRVSs3MkQ5b3JaeWZUZ08xZDRjNEdGYXVnQVBnd3ZZajdzYkRMRzZDcUFKYmFXdXJIVDZaZVZ4VlREeEMyMDVnUHNsZ0RKZmdyWXFpejJwR2FZeEFVOHNPOEF5eGxxc0tEeHppRS9NR090TFNIdjBsNXB4NWtpZnNXbHN3Vm41MksrR2NoSkRpeFVRS21GS2RHUFFQTEI5S01ZMUJSNFlPOUo1QnprUzFaZm9jVmltZjFHSHNpRlBVTXdBb1JNY3ZUR0dyR01HNnV3VTI1R2FQSkFHbXgyU3FZV2RqNWVMWGExd3NUVzhCWkIwTDkvR2xVdnNoZTczSGJ4SXpaSkZuVFovL0RyM1FLNkM3UmFieklGQ2R2c0VJZ2lvSjFtbXptcm5FWWVSTHBNQ2hXZXd4OGNmWmtIcUEyZTZ5UFNMNUl6c0trNi92ZkRNWmJ3RFVrVFBySlZGc0twQ0RmYy9OQWtxcFBuRy9HakJLdDVJTjlMN3BqZmZMeXlrLy9jZWZKN0FGV2N3QTFqaWxGemZJNGNMZFFMRTRNdTRxSVhScTFjUkNIRjVWL3BBS3FCSG8wMnF3dzBSNkZPU2oraGhabE5qQzVQWGtRemdOYitsQUFFc2FlNS8zZlBXZDRtYmNpUVpQSE5MVGhYU1Y3SDhITDhudzBnRkdINmVtM1FEMEtIRDJOOG5GS2dBUmtHYmFtbms0RElYYThtb2dwMXNjWkkvY1JEbFdwNEdEVDY0cDBscko0NVBONVArWkpDM1ZzZTVsejludmtvVEFkQXhLYmo5T2dtNHBrbDdIWDI5RTZ2d1FNVGxrTldkc2xuZXlQaU53eTJWV2ZDbXhYZ1cwTWlJMTgxLzMrc0FwaGZhTFRabkZXRkU5TXc2d0hUWkcrVTRScDNlMWlaTTdwNzJaNDdzZHhDYkxFczZ2dmhYdVhHMGdwVmUrbU9hQ3k3UnV5SGJMYjNqZFc0aFlPMzZSYS9pUlk5N245ZDBqMGwzRUdWRWFoUzFtai9tcitPTklicFJHQmhKam5vU3k0eTRtR2JrNzloOGZOSFhibk93NytGckk1TG54eW9yTDJYdW9RLzFTelExQWZXRWVGUkRzUWZrNlowYmZmWk1na3h0NlNkMmtWV212S1Qx

Medi-Ray Tungsten Applications

UlExUXA1NHBIcWx2UzBldWp6SHFFSThuUWlkRVBCSFFPYkFpb1I5U2U0VUtxclU2VE5mSmxOUml3aGlZRDlQZ3pMelh0TEJZRmVhbEdNRXJxUG1IUkVFajVFZUFFVmpMUlF3QVZMaFNONTFZeTNQdGhnNmtKZDVTeWZneEY5MjZXNkNYSFYvSDExVUZQSXF6cytLSVV2aTY2Kyt4aENVbXE4ejdNTnVoOUhNb2wvS1BtNlAyR04ybDVyeFFsSDJobGNvL1BNOGZsQk9qQjZiYTY0OWt0NnVsZkQ2TEpTSXFLUmhnZkRxYXR5YVdhODBGcTJ3bmtqbEhUYy9Yc3NqKzRXVFNXNUtDaHNJL1ozQ2d2ZXI4VGNMeGhuOWVxbjBua1hscVltL1FWOWVSampBVldtRVNXOFVEdmxuQ3FvY0F5WGpwUGk3dStnRitXQmNzSkZBYVhPUHFXdmViUEg0UVREeis2UEx0SUkreE45c25mUFQ0emhzUElyZE9mYUUydGEyRE1scEtHdjZKdzBEb2JOOG9RZUVMdjdIYzdRMWFJNnFsdmlMNGRQQ3ZkOEllb3RmVlRtYTZhWUp2dTNoM25rK3Z4MFU2cUYyb0JMd2JZVzlra21ZUHhtZGZBNC9Gck9EOHh4ek1aU2VjalFKS2ZBM0NtSGFvV09aVFJGdWUrMjkwdkR6aVJlT2EzTUgrZm1qR3lieGQ5aHBPbTR4UEY4ZkVhU3l2MDZTNklUYWRvNExENkFGUTQ5U1M4UTU2UEI4UmQ2MzBvRk1xLzdYUjl3andVdjlWbExXL1VuM08yQjFHdzNIT0w3ZDFxVDk1Wm5aQUZweW1RRmZBMkRBVmdVSngwZkYzNm9WMDVLRUt3SWhBSWJFdTNLL1M1MHNpRm10TjV6Ti9BQkhJdGMvVUtOZVg0R21EUkpSWG9FWVNKNHNpbWpzN253eVFBc3RzZ2N0VXNXU1NRTy80cSt1LzAyWFhtVDZwYVB5bktuN2RkZVJ5eWJtcDAydkJ6TTlTOU5GY0JVUXhEeWl5NDMwN0Z1VmlkVUVmWDhtR2N2MytIRlF0K2IvRFMzbUIxRXB0WlVodUpwd29MWjlHQ2FxR3Z1ekYzaEp2SEl1N0MyL1hyV21Ga2FkeHdjMTJWVU1jZXF3ZVZLZ25OUGpucXNXZmZOTFNMbjdYSzFUSlA2alp2WTU4SmxDSXYvN2VjaDJuVnYzaDJBT05FamxaWm96VlVnWTQ3clNHdkdIenpKclNFQmlCV2huYUtnbzB0bnZ6UXlmazBFTUVkZzlFRURNdTRiUTRzRVIraFJaTFpib2g5QXdOZnlSTWkyKzJTSzdoZE15U3ZWL011NGsyMCt3TFlLRmxPK3dUUW5hUGtNWnd1QnN2K2NaRURFSnpBMmhuUlM5aTQ4NC9FcW1tZ2ZQTUhYWEFQQlUvTFI4bTRCWGVmYzhKNVBkaCs5bjhQK3Q3R3FZMW50VTduZ0JSOTJKem9CZGVlVjEyMGNFRGhJM3hKTE5sL1RnVzl1dEVxa0Zrell0RS9JV1hFQUZpV2t0NnZSRm1RM3hadHdXajhJUEtlZGt6WDA1WE4yWElQc0dNcHgxYjhDRUdZdVQyQTlsMm5VbDQ1UzgxVnJxZGpjUGJ6aElPeHZXZEdYZTVzZ1FzMDNQWDVFSWRIdmFLN3p0RUgxcVdRY0gremMyUHl3TnNzN3NrZ24zMkJJdjVpeC8rNE12T3pKUU80b1ppTGxLazU1ZGlTVnE4YXVHQjNlQ294WVcyaWZ6ZmxLYXFXTkh5aGxBMThEOFN1Q1kwWDRZMTVGRTlFanVHZ2t1RkVUSStqeCt3b0ZudGloamdnbTdvKy9ia1c0VVB4Wjc0M01tYmZjU3FCcmJaSGl3NU1lSFFGaDVCQitXK0lqUUlTcW5yMnUvWEJaeEZUcmJyOGRJc3V5L1puellWamxLNVRQMjBDQU5KNHRqckhiSjdtdldZcTJjMWxsbWZSVHE0bW9ZaU5ONTlMZ1dzcmM1YzMwWmVkTGVDZVc2MS9lUTRmYkt5RjIyWit0UmxNSGFyUlN5anVIcUtFbTVJMWUzTHNWaGpKQXJXRlpDbENvSEp6Zi82VVJseEdRU0FZODNySTYwbkhlUmYvSjNxZ01RcHJ4TXpESGU2OEF1c1p6WDl4ZmlSWWo1WGxhU09RYVpsNWpkWGNRanB6WHVwNUpqdFlZeDRpRitRL05JV0ZqdDBXejd2dnA0UUswR1pjVFlUZkFacS9rNVcwR0xoYXZBK3lzd1hvV3ptYnZ6ejNBeEdzTUVCcmNmQUN2T2Z0Mjh3cWdtYnZLOUU0cHlWcE5GZlNwVE1SS1N6eS9uYkVtZ0JBci9GYmJvTnJkZ2ZqR2kwZzBQeWw4YVZMMFhqMG9mVnRWTG5COU0vcWc2VlpOa29KQjRNSjc4ek5aSVZiOExqN1B6ZGhzeE5yd1k2UWU2MlZLZ0VkZUllRHhrZzRYcDc3VmRXK09JV2dCMW1PeXBIS0MrSjRlaHFSZDdPYkZlSmZuTHcvQ2oydU9qU0NhcElEWDJTNFI4Z2FJamZoVGpuakJ0dTgveGZUWFNsaC9saXhoN0cyUTVCb3pVeVUxRElQTTYzbGZLRWVpV1NPZGF5SUFtbHlKZ2c2YW8xbVJ6RHZpR1FqeElWQXVIMGM4MEdFU1FYQUJ6Zmo2KzR6bWYzc2hFT042ZG5ocFdGU0ZwWXRBZUFGUTJ4TlpYc3BvMzRSZmhURk9LQ0xoR1ZTN2RLK3ZpYUhjMkR5bVpJZmg3MW1pWWFoL2dZRUJ6V0RWSDk1aGgwbTBzV1J4Nm9nejJnWGZZWEIwakw1eDBWVFBISUlvWi9WMUI5Nk9CMW1GZzc0djlDMHZLVzJVZ0xiQUllSTJ6OVp0UUU5LzlNVnpjRXd1QlJJM0Fxd0hwblZZUUNoOUdKSTRFeDdxVWVOUjVwNENwcFlPNCtMV2xHR2JjdHo3V2J3d3ZUYmNlakE1Rmdia2dJQzFENWszcXB1SVdVZ2pLVTdESFh1QVFXaUlVOGRoVkFLRVZTUFAzMXhqQUZScVVHb3dGRWhBSnpScXppdzhZdnREMjBWT3ZZbElQSVA3bTRJczUva25uTmc3QUpGQ1NhWXFBUGxBQm5FeS9PN2pDTWZuSm1xd1hSS3A1NHgwaTROcEFUUytxbENRZVB3MkxGNGlNMGR1SksrZ0FxZ1RHMHdXZGNtcmgwdTNnWDVNVDVFLzhlM2pBMmFROFkzaHBrbkZ6TGFIbUw2TWYyd3haeEl1cW1kY2NXWFJzeW5kajR1QjZNbGQvSmxGRDlhd2RWaWRXbU54SHIwbU9GQnBVSkVkcUZsU2VjNkI1T3g1cW80OXA2SUFkZDVOMzAvRFdRZDAxb3pySkNRbXJyMXZzWXplNVJzTE9sSTVzVDFmcG5JUHJKUWxnUXRJT3Z6QnZUbWhIMllrb1BlekZlTkZvL2d1MW55TFIvNkw5bWFjWlhHSFRaa1J3bHFMSThVbDQ3R0NwM1RqdnV1RjN5cisybnhXZkFCby9GUXpWakFPSlVnR0VuRFRLK29ZM3p5QWgrQ09vMUZNMjhSL25aY0hJS0FJYkJ3SmFpbVBaMVVFSEs4bjhZTTA0c09wc1EwaHZ3eTV6UndaYTk3L0VCWFdaSVk3TE1yS1l4cHVjNENZbEtvbzBWc0hjQlpKMnlqSExSNGVYaHh3K0hPOHhoQksrVFpRZjJpZ2Z6elhyK1huMHp0aHYwUm1FRGdVc1NLN3g4UFJIVkg2VUo0cXQzd1B4Z25Uc21SdUQ0bHoyaXRzc281VnJpY2xXOVRQYTZqRThT

Slide: What is a Prototype?

MUpGVHpRdXVCOEk5amRSSkJPd1hjbUU3OVArMmt5QldFek1GeUxVM2dWRjhGR1YwTXpYeVoyUFZESTZKU0d1OHlyV1piQy9NcWpqaDlYblVKaFNOaGNPUWtPd2c1YW1TWXMyM2pXUUJyU2R6TDJtTU5yNUNsZ0tlUWtMeUFEMC9FU043WmRRVW1wZjFXclYvYlk3Q2ZRQjNEeXYrY0dCQm9mRWtXeXduVUlTL3RsTFJWWm1HVGNmNGkzS0JkMm1oSjhGTDVlQi8rZE1UdXhKRzRYcndmdjBEUHpRVFo0eFpkejdDcGtwN0ZaaWtYaUkyR1dId0dEYlZoZVdiSVJueGF0b01ka1pad3RiOGNCQjlaSndJaFF4ZnBCRW5kQktuaU9MSzZtaTNmc21DY2JybVdUY1k5RUpIZ0JJMjNDY2FBZFJqbEJ3UXlFY01QWjVkRWdheXVjUloyVW55czZTSlM0R3NESWtvQnM0bHUxVlBLUlluT2x6VUQ2RmdKUVArWmVnbXF3amVSdGN6QmNNMXpvZDRjZ1pabW5HNXk0T3lhSlpHaEFOZ3R2UHdVN05RUVl2OVpQMW4vOHJIazNubitSU2NiRjVpVDc5dTF2SkxUb3ZhZkNhL2lidTAzcHFraitzZmVWeWpKM1N6Vk1MNDN4L0dpdDI0UDJpS0FrZGROeW5CbVorekFpNFlYdHEzQ2g3akZkTjdPTkJjaWg0cWZjWUcxUjFQaGxqYmN2bTFIQks4ckhUUnFkazZVTU9mUjVjZ0hPcE9UeVVKWHBlUEtsRFhOYjJ5SGVKaldiNzN6ZnllNEFHNnJmVE1NNnllbWt2MDZ6dkVBUm1Nays4OGRrVUk2bEwzbEE2aC9EaWN1YXRYNTdJTHpQdWZyeEE4OHc1MVJJdmJrc1RMY3hEU3I0UkhXRThyMFl3VHdhdHloK2kxdy93aXlYSW9sWVgydGd6N3lUMEZlS2NWdFJnOEZWS1RMYVJXcmNtelRWT1JQeCtuUVZ0eEI4L1FZYmg2Q1dXQlI4OXFBemFleWxSZjRldTdQTW9UZkdMUkNjYVhjQXppUzM0Y1FGWUNPSFdpMzdaWk1VdzV4RTNWYjZMRjFzZkRDQ1FpL3ZnNkgrUG5DUjZhdElxeEgxVWJtd1hyK0xIQUZEWDV5TGZ4Z2JWb2JWQlR5S3RVTFpSMFN3dEtMTlJNUFRhR0VCcEJ0ejk0dzBoMU9jUEZCZFNYN1JqTDN4YUR4clU5Y2N2NXRYWngzZjNVblpobURSYXV3cE5qcmtMM3R5NS80M0xDc2hRUVp0aXZyQ1lMaU1Wd3pLcTk2MEpSZFVtc0RWM2x6d25QbUVGbjB5Ty9FZUtwUGM1RS9ieGt3UkhSRXBKTzJkU2Rob2lYNEF4RnIxOUttUkwvVzJmaGl1eUNsRXZWMGd0YzZZWTJaQ1F1UWNONEJTK2poRTZ1UXpvemtVVEhJU3NUbzNJQUdRTVJjM3IrekZMWUtMQTB2QnZxZFl1bGs0ekdoZWEvaGdBTjhHTUVLNGRpRVlXdUk3NnFSam12MWdMdzlaQ09zd1ExbTVTdllCUWRteU5TcUpjNGpGZ0k5aE9GaEY5dEl3VW9tVk1DSkpPSWJUaUtwd25XMUt0OWFHZnBMWFJBeGcyRzFFcWd1bzVZbFVyZ0dpa1IyMFk5UElSRTN5dXIxdzVJdlIwT3Bud0pnOHlub2NEUVpVNE4vaFc0YkYrNWtLWmNGYnY1VE9tL2toVU9BRHN1MzJXeW1LZHA0R3pybVlUMmE2RXYwUU9sTGVEeXBUbVFENEQwdWRSb3B5Y0VaYW1wMlJpZFVwMHErUHI0cFRPZk1wSDlRcmwwQnFDSVVNbU9GaVUrY3BGYw==

Slide: Sheet Lead Shielding from Medi-Ray

S1dlSlo2b211djRZTlYrUk9CUXB6eGpUekw0d2w3K0o0aDN1SmczTU9HUys3YlJUc1JocW5DRXJtQndQVjMrYUZGZDBSU0NrazR6NlBxNTVhWjNaZ0doODFYN2NMdDZ1eDM3allQeVp4Qnl0Q09NTVJraXFmb0xQbTZNL3lkc1ZSTmNxY205aGZ5ZGlFQjRSMU5aemFocHo5dXF0SE51QUkxazRtQ2xicml5blNXNnBaR1huT3RUYTdYV0VCa2MwSjhYUjZKbC9EdjhoazNWL1NJcHV5Z3duajVKUmRoQXdXdjVma056bUtER0FINlYxV3dtSkFJRk1Sd1dUaEF6MG1wNVdNQUFzejVGVVh1WVRNM0tLSkdXa3lRK1JCaGJ4Wkdza1VLZlcvS3Y5VWFqaUVtc21DNEpCbi9xazYzN2ZGdFJhZVp5WU5LRTBFN3RGSDRyVjM4L3k2OFhlSVBTZGNSRWRzWm03VmRCS1pEL2NQOWxsUlZwWTlyS2pPZVFyTlgrZFZGd2ZBZXdNdUZ6U0JNVUNpdXdhYnFuaGZPNlNkMjNYczlqVmNOVCtmOUM0OFlWSklyNjFvdlpsMmJtam9yTkdyb2R1Y3RTYjA2OURRMHhHSFBRTExIVlpDcXBvUkRpdkxuZlpYcTgwY0FKUEVwRlR2MU9xenlMS0Uwb0ZxeStPM2JVRHRDdEtucG1EcnJ3TjdLMUgrMkI3QnNaWHREZ01BbitURy9HcU9iTmpXbFZ3N0JFZ1luRlFpQUxnckcwVWNyRXZtUSthR0pycENvSk00ZDNWS2Z4RklKTmF0UGpqZHdtZ3dnczdDem1WcWhReGpVUFJuUHFiUHlGK3E1QndrY3JWL2E4VVk5TjVGaDBpRzNaa01xdFFRalZYdG55ZFhLYWZKT1M4L3ZuWGJCdnJiSFh1WWZkTElYcWhxTGdWUHRtcy8ySE9Tb0lqMkI1S0lJWUlxRHJQMG9xT2Yra1FucklhVkpOQzhSRU5BaVBtYTYxSThLbWp1WlJzeHNwUVd0bXdwcmJ2NmFIMFYvYjlFNEkwV1dPTEtRek9KKzUvYngxN2xaNGhzSy9HVzFSaDl0Z2ZXZldnNVdYM2Y5L2NadGllWkxOQmpsQjRWbnh5L05sb1FyY3dnbXBZUVo2VFhNMVM1c0w0ajhNNTdvMlE3ZXJYMXNXdTJ0N0ljT0V0LzFiUGNaMVlKTmZieCtxb0U3UkNtOGFkNktiemhLV0FOMUFCQWNkeGdRbTF2WVlBOFZyZlJKcmlJZE9vVEd3WlFUQnd5VHg1OC9LV1BiYkxWTWI3YmhMb1JvQ2JqSHBsSTAyZWJnV2J1TzVNN09Kd3pHR0Y4ZWZuV21UTm9KZEhQVEdRbnlnTDgyd1JUVEhPT2RqbWlPRFpPUThEYWJBVmVLTzBGdWpiN1h2emgvV3o4QmMxN1J5VXk0d3p3NWhod3o1bFNKMTdSM0FRa21YenJOTFlnb1cwMGVYdTJRU3htTk05c2lQQ1BlVmZFZ2QwRFVZTDlmOVhFRmVUcUJyek81azNmTUVqdGVEUkpFOWt0RmZvVHhRUjJSTEFheHpJZnNzai9TTFNENm9LS0ZDMTc4L2dISmpWdGVId210cE93TEpVSEIxNDcvcXhpRWg1ZU55QTljMjRqaFRJTkFFM1RTTTFPWUIwTG01MTF0L1ZiUXU3T1ZCcDJYc0o=

What is a Prototype?

RTF0ZGlIU21yS2RlekEwMXFiRHlVdkNIWDNWckI0aGNqdEVlRExNSVBwVkVncnJtak55Uzl5WHZWY2dycFd6YXhzcklSRUZrNGtYdzdkYS9JYU9IOW5IZnhyK2Z3Sjc3dDlvWlowNWFUdDNwQlVaeFZBNHhVdGswSWFRYjFPQmRNdFBqbkFPNFJNWEo5c05WelRTMzdDQ3lWbVVHVVpvODBnRTVhMXZqNDBWaHJNZDlFTlRqRWNlZFlma3R3bmh1aUQ4cFpOR2w2dTB6OU00d3VrU3U5QzdkZzAzNm0zcFpLZFBEM3JLNWRuUXlaUDhvSml1TklkN1FYYjVrYUhZNjFHeTd6S3FEYmVJOEtGUlUvSnB6TGNQWjdtZ2F3dW9PZlk0dmFkUjNtczJxTCtZd2tKTDA1Y2htM1AxTVFhRHdONzZyRjV4T1RRY2o5VU1YTlJaZGxuZThmUU1uMnNyNDZnKy9RY1k0U0RRdXZSSjF3UEFxRGJwMHVpQzN6K3NGV3Flb1JEb2dJWDNiL2xMVFV3UElxRk5UWk9lbHBsaU9DblNHemI0RURiaGQrSXBmb3BZZmxDZER3SG1qS29MN2JKYWxld3UzN2hlUnY2MVNmWW52M241MGMxQU9YMlp5RmVvV09TZm40RmIzenZKK3h5bzAvcEc5Q1VPWUFicmEwUGlod1lMNVVnUWN1RUM1WWNRQWV2U1NvdlZMcEpBWHUzOEZZWEtpN2JkV1Jyem9oQmZyRFRWSVVmZmJiMWt1QkRiZlNvMVRBWUtwaC9lcjQ0YVd0MitHZi9HUHJkNEpYSVMzN1EwcEExdENvSUtJRHhsTEhqdGRJMkZtV0RYYzh6K3lCN2ZHaUVwaVdvcXl2VmFoblhUZjNDam1nMFVtTDltMlBTRll4Zm55UGllTmZoeExxb0crdkVwWEFmNXVGWUFpaVdYeWhtZFl1YlV6eEtrZS93VkxRUTAwSnMxVUtwZ0hEVjNRN3h0cktONSt1RDRtK3RlWkhQWnhHUit5Q2ZiVzBOcmVpNE9VUStPUXVHb3lWVDZrMEt5bmlwRkhGTEw5RXFCSG1oM0NTV21vS3Fsb2lJUW9iVWFBOFEzTVkrWWNXblFpeDJoelViTGRXZW1kcFdXL1RMQVFqZlQrbngvdlB1bmpNa0tsY1c4RkVNNVdkSjMvR3B6ZkllRWU2aVRML243a09LeGRyQ29SeG1CUzdKSXZJM0FNSUwzeGRxTUhTa0NVcGUvMUdyQ1FzdGVaUWI5emdWMytRaVN0WFlXZmIzOHIvakdweVU2RWpaZExoVEwreGx1TzBETkNaN1J6UWdOa3V5TlRxODIwVGp4U0dSSmNBNEd2V1h4dG1zRFdaVEVLQ3Y2Y0NLSERYcmNQQlNlR0xUd3pUUVIvSE1GUThkZHpzTjdVZHpmVk9hbmEwQzdhYnBmNHlSU1Rnc1V4VVc1SnVXRm9iTzBWcVdVLzdidDZBMmFqVldGZ1VGSlh0aVJ4TzFkNXd2azI4eXZtK3ppZjA2emVpbkhmWS9tZWdaRjdaUGxkanpZQVMyb21UZ3JIZ2R6YmJIL3RDNWtvUytubVJrTDExREdKM0ZDWms5eG4rWGEzRVhpTVo3T3JFT1crWFlRSjNoMmd1V1R0WUcrcmhhMnhhQXNKMVo3NnhHdjlLQjZJQ01kOUVPR0g4VkNPQnBWS1dydHZmcm14OGxWTXZPWnl1L1MzMmJvekI1TjViWjZuN295QTU4MDdmYTMzKzdaVHVId0pmMzBvMm5yZCtLbitMNXlHMksvVUttTTdzNVpUUm5lM1JRZlBTaUVKSTYrZm9tanhVMDBseGFRUm1WSTN6YisxalBEeG9HMFZhU2dERERnaHdVMkU4Z1MwNWZrWlNqWGVKRUtKWlp0dFBHZ2dpenNLaklmbGdNbHRsajZQZTdMY0VtekZiVUdJZ1dTWTJxbGVkWUk2cmhHMENlZWxuQmpra2Z5Zk1pOHprRjVIdk4vSytRSnlRTmVuSTVQS0IvYTVRVGJIdHkyT0tlZTVBd2JpQndJRGFKbHJ2RTRTYVg4dWlkVmpZVUtGU2NPbmtPbSs0dlgrdU1mZFNZVy9Dc2sydFdPY0VFQ2JTcDlZUHZkczd6TG9IN0EvNy82TE1ESkI2NnpkeWx6bnF3eTQ5UjhnMi91SkJRRjM0RmtvRlZEaURKdFduNnd0V0IwU051ZnczM1A5RGZlUVdZNFlJMCtzSzBEdG5mbjkyTUpScTgwQWxkZTF3NXRodStLMjNoOTJsMWpDOWE2MTluTmZROE0rVUxKZy9NRkt2bUV1K09wZC9HVjFIL0FiMVU4RmZvb1dpUVB4aVlMbU9na2FmaEVQeXk0TVc0UitTSVo0UFp2eVJIY1ExNGprVDNRTFdVYkxjNjVCQjl0Z28xdHBWM2dGc2IxVWU1TWhJdVh3Q2xBNzRTZUlPNm1pZitQSWo1c20vN25KNVNBMFBFV29EM0tnV2U0V3Q3MWY2Q3gwcUsxZTFGejdvNEpHVUIxVExoVm1OMFR3QThLN054Q3R6VUlJK0t1YmJSTzVNbHFvM0E2WGE2Qis1NUZCbElyYW5vS0dIdjI3Qk1wUmxsUDBqWGI0TzV6SHlHaEhmbStRYnpROVFHM2E0THR1WTRVU3IwbzFHUjBzSHdURFZwNFk0aFBoNVNqQ01WVEhET1MvYXVVUDZIYUJHZmYweXZIY3MrV2lNdUFuUnlEeFkrKzNWSGNrOGpSUlpXU3I4eVpOTjFma2ozd3hzZWEwdHBEUFJQNFF0RnRaTlNHNWlPYjl4azhUOXFOR2tLVWw2TVVydTEyMkVDREJZamo2WUtDSDdROG43RGhDd05aTG9vbldySDd6eDZhakJtbE5UaG1TM09mcml2RUYxZUF0aWNXS05ISFVOYWYxRWZ1Z3lmMVgwWjkzSHhieW1LcnFPcnk1ZHBGLzNjVFN6WldOV0RVdG9MZjRYUVJUUGF5UGd1eE9NZHk5S3BBY2ppbU1aT3haeGhEd3ljTEExSXgxNkJRRURpckhZa1pnTk1Nak9FeUdQSDhMaHU5MG5NNlZXQzlUTGhrOHRGcTllZ2pGNWdVSVdkVHVGN3Erc2Z2NE5VS2h5TE5ZKytrYW9ZZm9XV1dGaWJ2ekVrQjZvc0xBeU8wYnJ4UXhLWU12aWo4Mm5PN1UwcjZSMFJaTWIwaUdVY09zcDRmTkZhdmM2WjBDbjdpQ3YzbEFWVThyL2kvMmdEcDRqT1BmUUlYSXYzMk56SjFtUDBBYUdVZlpkOEhFZVFkeDJpNXUyNTU3cjB5amdDTEZXaFhtUjlqYjR5bUlRaStnS1dhUHNOZFlrTU92MnlJSWNhZjZSaTUzcFpaTHRnN2pSMi9YR29QdkpBU1I4Q0dKNURhSEpTRldzTnZ4U2Vtd3JuTExhN0dRejFvQzhaVUFPNTZ4VW1mWFlSUXJ2MEF4SmRoTmIrU3hsd3dPNVhtZ3o0bFhKK2kvdi83d00vNW1HdHVFMG1uWmZCTDJ3endQU2Y1d0tPOG5KcytXUmVRaXFlNGxaTm1NVEVUNVpOcGc3U1U4SGtqd0ozc1ZIV0grb2I5Zk84YWVaZU5CbDlQWjAyYmdEZVBZOFpJTWxOc0owdHpQRVBaN211VGtvUWl2emp2ajVEcEhOZWpuaGFEUnZTbi9FaWpNQU02OWp5bzgxS0tmakt0WmhESkxucVhhbWdUdlFMRWZiZUZPTE1JZXdUcy9oSElrVEIweGRaSG1JTVBwMEpMemNXR25ieEd1TXMyQ0F1UG9yOWpHOTJybWpNOFU3T1BFcUJCaXRVQVIrZ3YzMmJhcjhuc21ZdzFNVXJCSnd3SjNNY2NMNlVVemRwQzRGYWRYUTdNYmhMTlh6OUtrUjQ3ZmR0ZUJvdlQyaDZIcFRHTmxRUWRUbU9CQUFGbk43ZjAxRVppVzhIWGxPMDhzdTE5Q2R6Si9PQ3l6bUJXYmlNZVNVNHF4Z1Bia3NQdzdhRXE1YitlcitNZTdQdzFFN1RKVnJxMThVQ2lIYVEzeEFEUTU4L051ci9HbWNHYWk2ckIrckpvdWNvQXRaUEdiTlg2NldVOWtwUVpVaDBxd2RScFdMT3JvV3ZmOXBQRmkrdVNjT1FEOGJXdkgvM1FLZGZnSUFJdFQya2RuUlRxT1EvWmNsTkNUM0prYUtXR0RUMFE5YzR6SjBjUXFyMGVFaWRSUHZSQ3dKUTZsNzZnV3RHNk0zVTlmQ3AvQXdnK3orV0hvekkwRHEyTlk4V0p3bjFlclNTVExISWQ0ZW1ybUZTc1JzNEQxSTFjT3VqaVFLZU95czAxZkpvRGNzSmI5NzVYbkY4ZFRocWFWM2V0Tjd6RCs4SWgrcjdGQXdwSm93ajduYVR6eG4ydEpEenYrc1FzSWRXNnd3RXVoVUhIdE1IalM3ajc0aGFndW1GRFRzNEZiTGpPMkQ1djBnemtCak5mcGVkZ0hDNURFUWVKY3kwUDJTa3lqeG11NU1WNTR5cWF1UWJ3dXVJNHA3WGJzY2RLUmo5bmZKck1rU2w3K2owRXJtazJpQXFtTFZyZEtPSlNCSWtEdGZSMXNUMmpDaVlwOXIydG90bmFEeXpwLzZTTTh3d2g2aUlNWEJjWGpUN3ZJMjJNYW9ITDhhN2ZHV25xTkZQdWJJa0I2bXovbWVnU1ZJVUw2T2Z0T0NnRUltUTdBMnJkUVVQRW0vcEwxdUJpWG1SSmFmUk5QM3ZDYSt1cnhZNG5TNkZTWCsvSDh4MVhFY1hJTElKSytwNUdHcVY2ZlRRPT0=

The Important Applications of Medi-Ray’s Lead Counterweights

N29EU2ZLYnI5TGx0WEM5d2d5MjdJcTRzdDAwN05ESVRrbzkyRjNRcnlYNXM2ODcvR0cxdjRteHFNenZyWnJkbm5uRDhSaldrT2N5RWJQN05WcVJnSHl4VzZnY2hGZk9LWTY5UDJ2bDhxMUNIckh6VTViaUJDdjNVMjkzOXl5WXRwb3JKV3lGeXhqcy9nSGNYQW5ObXZnMC8rREJEVUpoUDBlQzdFc0haK3k4TmlxMTRBendjMHhZVWJBeVk4SUhUSXI0T1luNE1XZ3R2VmFQM1liK2oxSkdEbUFhL0F1dVluUDFLOGJ6d0JDVE9jdFJ0c3VqM3hPbHpvUFM0bkRTQVVOK3RjMk4ybzFFYXRzRm0rRlpGNU80bHo2ZVJwTXJyc083MnZKOHAvbCszRWVFR013RUZCRnV4T2R6Y3IyR2pnTWl3bmVyNWovWXZ4aHFqTmdMVXN4TlNPa2FObTBvc1JDWEdRQmxNcVdCYnFSdW5Uc0F4M1JqeEQvY2N5UlZreWhKVXZBcHdIL2RWVURQK2k2L2JMQ3liOGlWTk1QVlBZM0c2WlRTWUprano2dU9RaXJHMFpQM2lDTXU0a0dVOFFKUTNQRHRiZkcrSUFSNEhBUkdvK29mRzIraEt2Rll1emd4cCtJQ2ZsMHRTVVVjSXZmWDF6YVNydkgxazBRVjdYOXYzWXI1bTRZWklEWU54QURoK205SitMSW1kQ1kxWitUQ3VFQk5FTEs1VDBuaVVmeXdCRW9lWFJTZkdlYUFaUVBWRmxuamFhcHBXSU42YUxlZTNEcDlhRHU3a252Q3BZWnV2b2lVRlp1MDlpTitWMlZvRGUyNUZHbWpzTEtqdFoxRDVLSHlzdzRlOFRKaUk1ZC9jK0FYTGV5aTAzQi82SXBUMlJ2a3NFVUIyMnA3RkxGTE9nZThIMkh6ZkJOUzFCaU50WTdEclAycmVBdVVWWkkzYlF6a2xqNU5jdGl5TGcwQnJtck5vQWU2eDJ6NTVOVjZmV0JGTWRtZmE3ZmdNZXVleWdOV2NNNDVKOWEwaks4ZnZmTWhoRmpZdktHdXBOeFk4NW5HK0dlS00vdktPUGZkQjVPcXR5eUJ1ZzVHOWdhekVobk85amxsUVU3K1RFRjNCY0xXdzlxUUJlS2E0c3VjRFJiazRRbDNHdFUzVlF6Z1dzQ3N5QzFIRjlEYUdLQnVsMmN5bVFVc0loV0s3WVdDS0V4TGc1a1BaWVh3RUZuTlNvVXN0dVZtS3N1c20vWHljYWd6a0RzeGh0ZkliTmxtTXk2NjBHaDFYMmtuTm9CdjZEU0UrdUtwb1ZHRXNGM3UrQjhYZ0RtM0t3NnNyN2JRU2FNUXRxMmM3V3hsQkRlN1pPa3g3VytsREtVQlVWWFFOeGlybkhEaXd5UnpDM3ZBQmNJQlNhNmVUZEJraVF4TlMwb3hmMDVMYlFHWlJIbGlwcDRBZHNWL3p0cmxDcCs5OWJ5WGp0Ulk5eXpobkJqT1E4NmdiUEpCTzRDT2ZKOWVKRU9NWDYxbWpSVW5aRGlrZXgyQmNMeXpUVUs3MnM4YmJYWUJPZ2llM3B3RERxcTRlQTdCQWl5YkZqWUlEamNGenVWamJsTjZHM0d4bGEyQVN4Q3hpZzA3RStwMXhRcC9hV04vMVd0ZG1QNmM5NUVPcDhrZzNuZitRckdXVEFWWDVyUzZ3WW13ZnJnNnBCZzNYcHVBbXFjajdpL2k2bFI5OFBacUtIL2RRNGpKSDA3akZlb1FJNndNb1E1d3YvZHFrb2tnMXRNR0d6bUZuazcyL1JhcjFQRGVIRDlmdlVUUkZwck1FYWUzUUlVZ2xtR0QzRE1Cci9XcU1LdmZrU09tVmlYNVF3eTY3WWNxcE41NkpoTFR0RC8vclZRdmExQ3RQLzZKdmNnSWxwWm5FUjlTb09iK3d0QTFiYTVMSEtBbDVROWIvQ2pXUWxRRThqbWc3b1Q2YXh5L3luYzBHTE9tbDBrVXArckE1ejdqSU1hNkJxVmpvQ3NsU0wyaEo4Z2JNVzNTdWNNcU5Vb0d0VXlNVStvY0JBM25TWW5rN2psS2RDVDhENFQycUkwRklVYTJLT1o5VDI1Z1hZaUQ4WGx0UDJhZjBlOEtRYUxhQ3RUK2x3aVZDWnNFdjhaS0NjbVNIVUY1WnhTUnp3WkpRdDQzT2xDUUNBbUMxUzloTjlKS09wR0x0OU9BOHFJbUlaR1UvU2lvSFB4OXcvNlUzS0YzS1A5RGxHMjNjZ3MxTHBNa3c2QlA5bzcxYk5zMHgrQVF5clRvM0tvVUs2N2dWMkFPYUtKYzNMK3JMQ1VCb1RDeW5qSjVmRnN0M0RWalFrWXBobjhDS2lMTjMxR0R1S0lZR0ozTGZXSm0vQXdBS3E0TTBCRjNDTTJWYjY0bjJlSUZHUkdIM2dzV24vWUFDbHNZUmFBWnloRFk5VFo5bDA3SjhxSXBodC93MmVNRW5iN0NLUmE2bHU3Qk5uSWVvOXNIZmZlODNNeVI2dE5KbW44Qkx2eHc4bURKSkdHVWRYR1pIa3RSaTEzalM5c2N4eXFTTVg3QWJzRVpUR1djdDIrcWZtQ2dFRDB4Z25wbkZySmxyZzVBOTFjYWJTc1pGcVN6MmJDY2ZzVUU0UVFPYllxdUFVZzZNVzExcVFyaE5qQUp1dHhTenkwVThUUm5WMjV3ZUEwbS83eVJUcFdOYWZCNGhhNC9QMlMreTdwUkIxbXZXbVpBclViZEZUVlFyNlhJTmRiQ3Z0MUlhNyt1ckprUkF5MlpNblhJdUZNUzVhMWVSMU9FeGtTMStkKzhzU05UbWlzR28wMHhIVGxROGJFM0wwZnBNeWIxYXZQeHB6ZWpQOG4xOTZMdU9EOEM1RjRaRjZrRENRbG9DYWZUWGIzWlQrTjIxOXRPbTkxV2JNdFlKczFQb0dVcmZyYVRBZ01TbGlPbnFMbmJ1WmxjcGxub2JzRVdKSnVPNGUxRzdVcTMyUmlYOUhGc1VTemhjUXJUWmJYQ25EbmFWKzg4bC9kODN3MlpJb3h4WXdyNHlzWERBTTJJMy9aQ1F0d1Y2USs2U0VOU3BuU3pUcDZtZHljcGp0ZWYxVkYzMUQwYVZONzNNUUJaUU9lcUU2aExOQVgvWjc3RmNEM0JNSmNZUFZaV2IyZWk4YkRiNlJsaDRzeGgyOFJ5RS9PdUs5UVBmUVNCbGVmSFU5NlVvdzQybkFBNllMNE1adnFBWE01bnF2amQvWllucmc1UnpsQVhBekg4b0Q3clR3RXRLVXJtVlVNVDVzS29QM0k4MFBEYXlDMUpRMzk2ZmIxc24rd3M4ZDF4N3poQlJCeWtRYWRWUFFXQUoxT244RC9LY2R4S0NYbHlBRTRXbFlTZlVMdFQvS3VTTVhGQkQxd25HSjFtZ3EyeDFwellJT0ZDRmJJNkpVdGhBN2s5ZUc3U2FyM2tENWYxUnZlNEdBQ1Rac3cwWVd3NStlbFJ3WTA5dEhneEM4MWt0OXNodjBaV0d0cnZkNmpoa01Od3ZTSWQwczVIU0tRNCtIdTMxZ2duRmFYUVVITnRiZVJxd3ArYU5nOERrdU9LcEd2akd5dTZESDREVTFYVlorams5dGhxbUt0dFMvSnVEd1Fqdm9YSC9YVDhZdkNxd0RKV1VZTC8wV1pEanhHWThZNk42enRQSCtMM1R3VlZlWldDMkZrbWQvd0pMYUVDbjRwamd4NVdIK2tRSkZHRm55ZmhHejFvd2ZsR21TQU8xWDJDcFl4eDlwRFRlOVR0enRBTG4reEdEUGdYWWpnT2FxN1RyU0pyNzh2eWNRYUI4bkh0cldqUkhyUGdWaFFiSitMbDM1TGQ4d1JON1F4RHUxcjFKS1dGRVc3alZ2VlQ0bUR1clMxNUhiam9kOWoyK1FvbHU5VTg0Y2ZzZjRHUng3bm56RmJIVFp4VlNneGV1RHFlQTVsWEdHTkROY0FNUjNjNmROdVk5VngwRytUbDZjSHg1SzhaeWxVV0lIR3RQelkycW9maXNvR01WME9mNnZicHlrV1lIYS9ZYnhweHJnQXJWd3l3K3JmdHlQVGVjNmFBS2VmTjB3T1dlK2lUeklLTXBIMlpzMk9yRjVLM3ZzZG43OHZQMGxtZ1lINnVQd28yc0FhRldxL2RRK2RaVXdER2lEU3YvVi83UUpmZ2tMZ21HWTBJd1BtRnExVUQxeFRoeHZTK2RqYXhZUDhSM3hqYWlReDlJRm1zeTh5YVlVVVY1eVlVeFNCZ0EvcnRsVG5hSTMzUlVyRHFpaTJoazArSjlra3pGZENLczVVZGdTelN3SkRCMWlIUG1MNzV4VXY2WDhXK0ptM2d5Mk5WcHJHUWZOek1QSm1UUzNiVERrOTg4cjZLUjZpSmF3N2J5eVVBYnJwNnpDK1J5dlBpMTNZVEtMSVRiOFlWbHYwbDRzVFJzNHhKWmh4eVhkVHhaN2s2MC9xTTIwSnJrYVFVd2MyOUtTbk9zRG1sSzVzQk1IdEg5THNtemhYeDd2K21hSGJjekNkRVVrcTN3UlNRRE9YaUVoWFBCQ25sQ3MyOTQwVExjSUNQTk5OVnZDU0gxVW5YaEhQS0htMzBZZkQ1aHAyYWpKZzBnY0pGQ0FTQUJwL3ptSWZOZ09BQ1kyMEF6QXJhVkJnR2lSa2FLbFVOU3FvQTRsWVgrUkNPTjZKTXhoVUtqbEF5Q1pibHExeHpGNXdGUzJ5NEZlQzd0NUI3cS9BVHlwVHU1RTBUSERRSjhyWUg4RFR5VjBMWU5PY0NjeG40dHFoUHI5RUphTjBOc1NVUDhSMGhWVzNKeHdOeXk2QjJSZ3lPU1FzSkM4WllrTkUwNlEvYUEzbGQ5OHlmVjJmM2MySExzaWlXK3J1Zm9xNGQ3WWRaQ3VpU29uS1dDem0zWTJ5TjB0QndDU2JIMUpOOHNOTnlGaFkySG9rV1B4SVdRWmp6aWRnU0twdklaM1Y4ZURXRlBkYVlWUHE3Nnp0VVpVVUhMRlZFYkNyeFNYaWJEOUVuY0xPTkdTak9BcXU4T2RGaklCNnZYVjUwMDlURkVMSzQwM2xqSUs0b3BuWWhYa0IzaFpZUEJaTlBNZU9ucVJjSWpLL2RwVWJ1NHkzdEdoWDROaHorRUxFZXNVckJrcUdEVFQ1eUhjZ0dkMVBMbXVsYTV3NWtTOFFZa3o5djhPUTFrUWFYcmFzVy9lckZybVlicHdzdHllOFp1MU44UGttcnNoMkgwd1ExdDhqRmxWZytaL2xKcTQrekpjUU9tenVVZVRraGlzQ0kzVGt4eGJKdlBBK0tGQnFtZlJQY0JodjBEQlp3Y0hFdUltOWF0ZnRZOUdUOVRzbkRudmZKVEtiRGY3NDVuTjRKU3dna1cwYzY4NTdoTy95K2JLRE1EZU8wd3IyUUpRTUdNY1dXYndLSmZ2K2dIRjhiL01KdHRDV081Tmp2eVAzZEdoZ0oyd3RkeEo0SmlwUis0ZERVekYxWFN1WDl2K2Qwb0hINmJmU21tOTduTnFMdU4wT090M0dwa0pneUM=

Plastic Encased Lead Packaging

STJ6dVhObEhBaVZORm1QQXdQa3FEc29EK1FxZFRKQ2pxeDQrclY2TTNCZkIxNG5qN2dMUnJXcXFwMVRuYjNRL2Q5SmZQK3VpZFpXSjFmNFVRcVhJcFFvRzBoeHVnaFRPcEZVRHlNOEN3UWhRWW90RElpMG1DWUFBK3IwZlphcS81eU54SWdIUUtqMkNuUElmS012dFJmcnFYTkpUSXp6Qm5TWEpXdEMvYit6M2dFTnlNeGQ3QUMyejZGRGI4d0lVZGZRYytZeDZmV2pETDJQdkxxc05EK015akNMWGxjNUo3dVB2MWFKdTl0M1RnQURCVWhad1RjcjFicXhiTEZ1UEh0V24zT0MyTW51WFJSYTJNUzZEU0FhZmljS2pJNTR1RFlJYm9VZmE0SitIUWE4dnpNZ1YwSDVsQW1BVlp0ZDZrOUU5VUwzeHBVd0RpcUNjRDBjeHpONEtnZUtJRmVrckFFSkY2eDZwZE1lU0RLaXFLZjlUS3JMU3FCZE5CM3llTCtnWERwWkk3UmRCN0JmZEZXeTYrUHJnek9ldTlEVE9FTlBZVlNJTjQ2cVNBRllvRkpBSnJYZGZyU1pOV3JWSlVYRW10SThMbXI3citxVnlqblk2cHdtZTVCL0hobU8zUGlSV1N4cU1NN1ZxaDRPR3YzekhqZnNUcjBueUdhajExWU5ZTEpPK3FZMmIvbmdWTS9ISDl5WGwzWmtFaTc4OG1rZVh1cGVwYUFuL0lFbEEzbEl3L25ZbXJDZVY1MjR2ekREbkdGeFZWQnNQK3F3d1Z5NGIwdXR2UEowUmc2Z3Rvd2tjdUdkR2szY3hDU3lDUHFscWsrbHNMcG1VN1Z1S3RtV050RUhoREdrTVkrZVppb3lTWkN5aGVjZEMzTEpybFhCQndqaWdHdllDNm45ckpGY01sMmU2SXlmZEEzSm41V3BXeDRFM1JPeDI3SkRXUU1MdXhxWjRzTnN5eHNMZW5zdEs3dnd5VGhpbmhnYXBIdGtlQnFjUHNmV3FiYkVuWFpXUFZJR2x3ZnQzMlFodjZwemw4ZHFPUGw2b2xMbXpHTzRJUngvZWp5bHIxZ3dhOStMYjJtWnl3T2FscmZsc3FvMXpXQmZUL0dReTdMMGk0akJCdUNUcTNVWGNPUU9rSFpISjRJdy82ZTA9

Coated Lead Packaging from Medi-Ray

LzVwTWNNamNYSHJaL01jYUVFSUgyd3hRa1Q4Z0d0K0JFaFp3QUx0Mkd0NXpRSzdKWUpjUUJLa3pObDBMb2ZXajQwalZoTUIxa1hxTkxTa2pOaGxyWGdwZUVUbHdSODNnSVlXWDlGazd2TnZQQ1pYQWpFeVVjRzM2UFlUZEd0bU5FTzg1VzNWWTlkQ3V3VGNSZTJPdnRvd29zNmxweEtrR0JUMkxzOTFUS3pyblBYMjJDcDZCMFlMOHFNZU9lR0lnWlpkYXFFOC9Dd3ZBa1VyWC9JdGRpdDc3TDZVeDZKbFB3VlVueFlabERMR2wxeUt6bDE0bGNUeTRScXh6Z0lvMlNpN3pvVkx3eTVuR0R5VWo3RkFkMkJteS9zZUxLOHA3OVB1a2g5Uy9BNUMrWjkyUTQyNjlLV2lZNWE3SlJTbzl5L1VSREtoK2h4MTc0NXZwaW1mK0tPZkFZS3B4R3pZdStPUlFEaXpZUS9uWDJXZCtWMEJBUnJ3MG1Qdi9jVXUyWnNDbFNBNGh3UldhOHJsZ1NUcng4YmxUdUpwQnJ4SjdPRWs0bUNkRzByOSszTW5TeCtFVGl1RTg0Ri9ITUNhTkJRRTFLdklOM1V2eHJpSDVtaG1MUWg0QXpiL0c1eXE0MkhzOWdGeENpWmxBL1ZKS01kTU1BMU9NN3ZiS0hiTjVobjRiQnBRdk9mNHhPODBoUGJ0L296bmlSRHlEQWVtY2kwbU1pcmpTVm1ETnE3MzNRa3A5STE3WFI0NG5MYkVKYUUwSGdYZEdwWDRXNUYvUEZVeEE5V21kck92UEZjV1BCMGpBeGwzK1hGVllsZUdXQnpxRmtDOU5Oc095UHczNWN6YU0raXh1NVowcHg2L0FnbjNOeXhObWhjUmlFUDB5VVFyWHV1QzMyTzJXZHJ6Z3hBMmRZck80dE1aUTVnemQvV3lkenNSZWtxSFFOSFVvWVFvWnZORHJMaFc0bG9qekFqS0JqMy9TWHdtd3ljUUR2MC9lUkh2NUR4d0FyakloTWpRNnpvaTlsZ3V3eXBKcFU0V0ZzTndTc0MwZCtUdVFSZHRyMmxmdGVjanFoaWxHbk9QY3dPVEdwU0xlYVErVHovSEVLb0JCNnpwT1liaGZoZFltQjZTcHYydDAzVHBLNTJsNUhHNE5JdlpjK1hvT2N6bHdwTWFiT2pnVVNPcENvM1h1N2dnNEYxYkVJdmU1clNXUEhBUXYzTngvS2dxVG5xVlFseFZOa21PS2t3d3ZMMDZTYWdXaVBsWDNKWkNRYWtMb3lnRXFSd2xPdFczb1ovVFkvU1daTlNvNC9VbUovWlB6UkVoL0FiMXlQeTdYdlBCSTAwVzZIdThjMmFEMWRBbS9VY3JEMWo5NnF6VjBLRHBYY2c5VE52Yk5HZVBvbFF5RGVnMEQrem4yWVIrcDQ0TG5vN1lXbmErSHRKa084U01LOURUS0Yvck1zbmZCL1JiSU9uT1pzMEVDV0tQSnRIKzBPMk9vWDVOcTM1dzBvV2Jidi84Nzk4Y2tneHUxM3IvNG1QSVZ1MnlrUEtmTTQ1MVJ2VW5aeGFVZVZFSnNhaVpoeDdJVUptRUdVWE1EajJnREhIWEtmcUxSWjJYbQ==

Medi-Ray’s Coated Lead Packaging

Tm1oZG9aeklXODViNzg3aTZWMktGSjlleDcvOVpQcDhtUVBzKzdsZTYvQzhrNzNtNXAyU0tmcEN5UWF2T3MyQWpDbHBSNUtKZ0ZCT2hJS1o2UVcrQkdaK2dFMXJFV0JZaFdWUzhDU3h5MWhMMjJLclE3aE5WM2tiRDhXTXhTZ1ZIRERQNzFFN3h4UU9jaE1TWjV4MW5lNGw0TGtpNUtnMlhHSFliUTF6bHlpQWZZdUc4RXpCMWVMRXB5TU5pSFdkdzBGR1RmSUZOUVF2aVNsNTV2c2gxVDN1VVRzWWd2QWozNHUxQi9XV0lKOERuWFh4NEY1WjY4SFArWXVGOVpucExXNGVxVFZ6bFBpK1VKdXVncURvc0NkSjJHUUZUTnRXWDJGUUs0Q0FWR2JQOGphTk91NTgwTGpmUEIyMnZnYmx4NTNvQlY4RDNNVllBWEdYQmhIc1lPMzJ0dTcyVmU2TkRLSVk3ZEtBTUFRQytFWGR2NklxaHJ3UGpNajg1bytpak5VTmtOM2lHbXhVTVRiT2tkbUNzdWZGdERuVy9za2E1YS92RmNjbTlCVnp2TWpST2lFS2p6a2xGRVpnek9rRTE0K1BUYUwwWGtLTGlGdEhWaWF4TngvT28wVWQ1RE1NM0tBVGk3cXN1dmhWRG42U014VmQzYWRKc3FSNHBzNE81bTFqbW5YWVdVRGNReTZlN2UrdUVWT0I4QUdpSktSRmRIWWRUOXVEeEcwRHZnd2pUeXdac1gvK29ZVVFjWEVFcjNvdnhhOTRwUXV3OHRYdjB0a0ltd0dOMVNZNFRaTzRmWkd1bjRTZnFvNE1yL0hGa1pmL3h2cnhjUTRaSWJ6Y3g5alFQNWIyWUduNHRVTDNKTmFWbzBpOVNSd1JhWURqNmROV3ErM0ZOZUFtd1FIeEhpa0FDaEpZdVBsVnlLZ1pCZnE5Ukd0WHBuNzc4NXFuU3hpZElOamhCWjdtTXFzSUxUYmZ3OVI4dXUwR1hRQUxVc3BaR1ozcTF4allrZTVvc1lKeEh5clpyeUFMSWthVFZCMHhML0pYNEJTcEs1UEtEQW9JOHVKZEdoTW5wRXVaazBUN3BYZU53U09RdXlORTc4L0tlZGFYbE0zRDZONnBTS2NVUmMwYzVqQlg4dndaZFRXTDAyOGRIeEU9