Video: Custom Lead Brick Configurations

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1MWp4dlRLWVNmRXZzTm1ROHdnc0Z6OGQySHlIWHgyYy80Q1lXeWJLMFlyZXZScmF0MFZKeTVTcnhLU2hZVlUrZExMQ3dza1M4VkdPTFA3cmFNcXcvSUFRSG9TRzEvNGxqdmxxRkdhZGttZjVQR1ZXOEs0SDFabW82cmtwWTYxYWFGV2Rvd0NOSnlhb0F2Y0pCWVVyK2dXV0w4c2V3VktlM3dRNmdDbHI4TXBEZjRzd3MyTmdmaEdxQm9lVEhIRGhySjQrbWdvY1VnSTl6U3Z4aEdQbmRVNWtnS1J3V3duTS9oK1hEUDZJN1VFUlFBQ2FpeVphS1hCN3k5VEhnSUp6YUdab1cxY01pdjcwSUhwNGkrcGFQYzdRUnh4RlJrSndNcnUyWS9YdkIxakJFeHNMb3gvcExSc21XUDNCZUJlM0RuWDNJWjR2K2kwcENQYkN5TkVKTWhLN01iZ1N6MHV0UlQrSnBRcmh6OWNNWU5aVG54Ly82b2NpTkRvSnN2bUMrSHFVMTN0UUltZzJvTTJUd2EyOWM0Sm5acWd0MlhNbjlZSkFWMnFVVXgra29XTUNSS2kzR3ArT3NYdTJnZ05UN29uZ2dDOFFVYWZPbDd2RENTaEFXMGxwWTF0am10UDhTMDBxa1pQK2xCOE1zUnQ3bVFJdzZES01RWlBoaGhIUUk5bkMzTHVFZXFwZHJZWTVWbE1SV013RlBlZDVtNGdNMGRmdjJGOWNRK1ViZmc0L3pJdURobXJyV2pWV1M3Ym80NjB1TGd0T2VnRXhLK1Q4S0pYempQSzdyYTNUQllXakJ4KzRMSTRNdUtMY1p6cjEvWjZrcGJseEExM1NkS0d1T254a2lyZ2MxWjhBamQ4d3dVM0VObWk0cFl1U0tFdUJ1V0Nydmtyd21abmljMkl6K29hYUh2Z01qaldsYU5jcDNuOFg2bHpuSXFNbzN2c3RXdEN3KzE1YzZsZ1VKZko0bWhvQzhWLzZDUmZFMUhHbFNxMmNmK2V1cU1McnBMUmpmUDhSMVhwamFlOW1NZHlnUVhnbkhXQ3grMkJGS05tbVRNQ0w2bzc3akFmYUQwdEszaHVQVFh0aDBHRDRObWNuMDIrRW1RS0RnZ3lyLzByZnNWdStkY1FEaXdRNlVYcVFhVDBwME9FMGV1ZUQyT0VLZUZTOW01VFBOcHZ5SGlrMlVWNDYzQ2ZzMnFmNmxYaXpFWFIzOUVIcElqTFNISmVvOE04RWJmTkZvL0NKV2FxWER1TC9SMmluaHUxdm44ZENYMnRVQUhIYjFQVWxmejkwUjllSHdNcA==

Video: Characteristics and Application of Lead Bricks

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqVnZsUVYrTGlGRnlHanVPSmp5VHhsbi95V28zY0QrK255SUxuTjUrT09pNU0yNndOY0thblJaQkZYUmVTSHR4Y1dPY1JEakNmbnB1NnRXTWxGL3ZNY0l2TDFIMktxTXMxcGxkcnlDZFJ2bmF1Vkd0cE1yQ0FjUGdET01hZG8rSUhWZE1ETzlwaWN4UFNIbDdGU2Z6TDVPaGFQQ2ZjRGRrd3FuanRjaFNLb00rcG4zV3JzRkYreE02M0k5amkyTHVUREE2aU1kZzlnaVJ1QVFNQjMvR2x5MjBXSFIzeWlCZzlxcjFiZUpRWktFTis2aitpcVlCMitNL3pzTTJ2VFZ2M1V5cEo3TXNjb2UveUxRYnUxaVBGNkJqRFJCOHQ1ZldPSlBsdzI4S09Zd2orSmpQcGZ0TmZmLy9PRUJiSzU1Y3V1QS9UV2lmbUJYMHB5OFMrRXZSZStEci92dUV4cU51R0VLYkJtTitFU2RBNFFkVzhWditVNjVGWmhuak9oNkUwZXJscVdXTlpnR0lac3RNQ015TVdNSDlWVFBWcXA2TVhRK0JUa01jZzVWQ2pPak9yc01VMWxTa0NOLzJyaXNHbFhEbDkyMEZrS095R09HeXFCSHk4NThPcjhwNHl3MnEra3NuMG9CNm5NYjdMVnIzdHFuLzVDdjN2blk0d2JXbWxMbHVYdm04ak8rT0VzTm1oVjNiclpucHIvK2l1cXJwSCt4UW5RQ243Z0hhUi9qNEsyRWp2aEZNNUdHNC9BUytwUjZnVU9FMzJua0NuZ0puc0VmeW9EYUk2NkIyNGwzT052TkZCUGZKc1pYSzA5OUM5T3oxWTFnMkhXQjZKdG54RWd5ZXVvVEFoN0htMjhIa0ZWRW5IOFo3QmNEaUh6aGFRMjBDRHQ5RE9qajFHZnFmQzRWam5wMXAzc1hjWDFvbXhEdlJ4Y2ZZL0ZFeGt5UE1XZkx2aUdvb1Z2ZFJCVm9SRUlRRDBiRS9kdzRWbW1kQ3RpWEZHbzRhZUVlUWx2U0JxZHJvMExzcjdpR2dqbXFPRlJ5dm11cz0=

Video: Syringe Shields by Medi-Ray™

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0xHaE5zNUM0MjhhTkYrVzhIOThOVitNdjUvdjRueTlzV3dJU3NhK3hwZ2kraG1TdytPMGRGTlJpTGNHZWZuOXQ4ZU1hbFJkWERqcTdpR2lycUJuZGZJd1RLb3RTaEZqMGh2a1p0dkpnQTFpQzhTL3B4TExIQWZMOFIxNzFPdDlWVE5jUDF1bU5aQmtsWnFncHIzL3V0UHZhTzVzRWdBUVExbTBudFJob3d2ZHVwMlNOVW5iajRkb0c5YmRCOFRadExzSTRYUVdXNDJwSG5KWEhtSGRDYWgxWnhTS0x5ZW9EdFBPUUxTNnpUNE5GTWZDMkdXUDdKd3B3bkM1YkZKNWZzalRITWdPbzcra0hyYWFhS25RSjJTZzc5T1ByWkhOVlBiTHpPejh3OTNBdmxVbk9EQUJudjd2dU4vbWlpd21mT3U3Qkc4VFM0dk5PSDIzbFRWSy85bzdqQjlkOTZKVXI2M3ZYYUhtK2IxZDA0QTRjbHc0VStHM3JDRHBBS0xucHZVS1UremxUaFp2emRzZUJCRUw4MURTZ0VjdHVpbXdmL1l2UWt3SC9TOXlack4zQUlSSlJXKzBWL0lWejJyeFFueGdvcGFOY2pnRk1EOVNuV0tTcjUvVzVHSDdvc3pLQ1ppbFlVWThEbTJyaHl3ZVFzWWFxaVkrYVBlOUoyeUx2akpzK0cweERBaXlyRVNxZmlScjRYaDFZeXRtcDJBZHVtc0F0RUwvaUxRbE5ORXJhb2owUTAzV0ppbzVTaWVFekU2NmVmNFQ3V1BIYkE0K3JpMU5oVkJVZzl2bEFZV3o1RGdrNlU5VUlHMm9QSE9aUkM0SzdZMjRhdDdJS1c5SGFDcmxDVXIzZWVEMDRVUjZJaXIxNmlPOXhRS09WR0ZmUW5iTVJEVVNEMkVnYmhFdVB5Q0h4ek83ZWJVVThkVkFUV2tDS2hlVXB0R2F5NnNMM2FqNi81N3d1RUsxWFhJZ0p0bUR4MXd1WjFtUUxMMUVjTnBXOEpEV0hlbFNSNTk5Q2ZBNFg0UnU2ektneEpaSGZrNnUwNnZZUEVTNWV0citvWHMrb2xpeUY3blhBTGd5WnBKY1dYakEvUHBlM29vbnRaQlRENS9GcUYzQ3ljb2lNYVAwc2pKZ2FLbVdvU01XMVA1cnBpcFJQdGVjK254R3RuUUJWQXhSVjdGOHd1NXpvQnladlg1RjJFMWExd3FKUjQ5VGtlaWJjOWp1NjNaaXRQNWhBM3UrdUZnNEduZTJxekVDcDZsTERqSjlYbk90L25HVGJXS2VCd1NaODluTkJVeUZXSHhOWTF6TlJmSFl1Nkc4L2lzOWFzYUpOMW01ekJQN2RMRUV2WHVUd0xoL015Zk1YekF1YmhHNVRnTUl2dTc4QjZQb3luY25DWUlNTmNnUEVUR3NVTEpOUzhpbFVxL0RYdGZnREFoRzBsRnZLcDdyUG85SnJnNGp4YlBmZGRIUlVyLzdmcG85Z0NtMTVRL2dadElWZWszV2ZqMzZQckFTRnlhUjdpQysyNGloTzBjTk1GWTNoem5BdU1RTVljVG5VNThTdUlPTjl4K0lna1AwRTNWTVROSTM=

Lead Lined Products and Their Importance

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RVS94Y3h2SzF6MXFXdWw4WHJsTUxQaEVZUVJ2Q1hQSFprRjg4c1A5YU4wK2NyMGxGU0Z2dEpFcmhiYTVGMzJPNTIrZVY0Y29UelExWFhiQkp1YnlBUTlhMHo0ZGNKYWZqcFF2b0V4NDgyaDYraEVRTnlhRWZpM0h2Zmt6VXM0bVovV25hN1l3R25EVEM1Uk5UcXVhSFZZUkQydERzNFNpK2loa3JUZUFqN0FQYS9FbVgxci85OW5rQzUyWmVnRVFveG1ZZW5uTkxQNEt5MDA3WDVWVEZmK0VkSkJwNTVoUk9XY2JGT1ZjVDdwZFNTSVBzZk9HZkQ2QWthbWdFNWdhaTkzelZiNVErSHRySlBsTDJJdmtXOW5zRE9zN0ZZdk84M3BnZEp3VUI1VXFubkprVjBHQmVHT1MvUGRteVdGWW5hQW5PZTlBeitUY3VOcGF4SjZzWHhKV2FlbW43TThSdERwaG9mTkgrMncvTjVZYTRVTzV5RlUyQjJIc3FnOG90ZzVVSTFqcC9jS3RNRVg3UVZzVC8rVFcxbkIwbENGRndrWnVTMDRpWDZnZnZUWEE4V1FvSjBPeXFRL3NSWkFTU0dKU082QThBek12T0dUZ21GQXRTK2lveG1SSko5Q2FoQTk0NVhjWUlGajE2Z291UTBJRXdhYnF6U2NqVjRZWVJUOHVHSzBQZmVwRlFpNDZaMHc2bWNZTVcvNlVHTVM2S2RKbjh0dEtKRVVGVnY2QlU0cm8rakNnQyt1Zi9jRDJWeVpZNy9oc2poRGhqS0hWd1h1QlVma0xPM2Y3MEVHbGd3aWlRZktHbUgwWUFMR3AxM1E1aFdnUU8yRjVJUUVEVzVyWUt6ZWVIM1h0dk1RcS9HMGthWjNIVlFwWWZpTjk5cVVtQmdVaWxwa3d1WXFYZlNRZk1DejJ6elBQb05sUmQ5cWk2V3N5OXYzNGRaK3U1U2w5K0xwTVdyTEU3cGh2bzBESXRUSjZNaHFHckNSM1FkblFUa1hhVk50UnVVRzZtYU1EUE03cEMwaTRxZzlubUdTWTZUekswQUkweUM5RnhwaEFEMTVTdjNrbHJZTTYxYktKYllkZVBJMHYveU1GUE5WckI0OTFNMVdMeHNTT3B0Y2s4SDBUS3IvWVpaYXdQdVVjV3FCS20yT1ZFYUtDRFFCZEF3UTMyenRBQWhBT2w3TW95T01SdXUzZ2tTY05KV211L3p3QnYrT0FCcjg3bVJLaE5PblJmTGJIQktKeW11RjEvR1Z0R0dadldIK21PNG5lck9YMlExMktXekJWcjFIRDhqZFN2UmY5TG5sb1ZOM3cyYUpBNzVCWWdCd012V1FFVExKQjRESUhLcy9rSzRpNXBpcCtWY21DNFlzdWVMUFhZM2NVdWhBVHYrQXBldSt3T0J2U1o3RmU2ZHF3bi82U0ZEOFBjbUZ0ditTWGN3Z3VlbndWQ1A3UnM1Z2psN3RSekRUM2FRQVlEZFNLVVBIenEyVlhuanAzNmgwZ1ZPQmN4NVhFV3RpNnEvNGJsM1dETjFCcjFyNHd3QWF1U1pGQUJCdTVPWHBzazl2cVQ1VlZ5SEo2Z0MyNU50bTBpQndoOTRRT1A2ODNxcHg1R2laL1NBU2JMSjFsWG9nYW0yNFFYTDA5M05wTUNuMzNQSjBXNm5iTitEUnU4OFQ3MmY0K2hnQ01VVDIxR3lZMHBYMTJiVEpvelFodFViWng3Rm1tWDBUeU1PM0xQWXhXNnkrODJ2TzlBMmFVOGNnWWNuU1VrTmxVdGhPellRWm1YbTN4cE00N0ZaWUpTVkJSdnpTV2xxaitXdDdodnBhcTdZMi83T1VxekRwZ3V5bFNiSllCWFNQZjNIZXN4LzlhaUtlbjJJc3kzeXV5R1FnYnZRWFJEdXJMZSs2WkFqNzZYT2p1YnU3REtUb1V3N0pxa01NR3I4UGQrNDc1ZGFLU1hxQnc0WHNvRWdHN0FRVDNuUm5yMndFSWxEZWlEVldWaWJMSzJmd1lNMUJhQllVZEhKNnRENEtsOTdPanc2c3E1eFhTbFFBcnkzZk90UmhMYlRFTVRSTg==

X-Ray Shielding

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RV3kzT3cvbDU3cHZPSEgyUmd5Qkxob2x2RTNWTHAwWFlicERHN0tNZ3c5NnVTbWdyK3BicTAyMVFiN1ExdjFMNUlzeWlCQ295SWVnRmFVQ1h4K2RZYVBxM0JZS0cwWUMrL1hyVmcwUVExMlE5dE4xTmFoZDBzZjRaZlZ6YlBnbk83clpGUU5lNllyNk9xdC9paE4yTndreEgxWHVnbVBwMmttQlk0ZXdwWWFVdjhnZlVrZEpJcUU0RlBDdmlHb1A1bktjUWFtRndMWmNMWVZkRGJpM2N4ZUtwbG5BVS9ubXdRLzM4dHNaK3pycUphMGVsQ0txVnZEaFEwSDNta0lZZEdOQ2FFVVA4RXNaZUh4eTl4UFhwT3VvRDJMS0pxNTkyTytmSXNXTWpXMFNQL3R4U3BwRUx0SGlqYSt5REhvRWpsdkNQaEVaanZxTzVSbHh2dlZLeEFiaW94VzNlLzRjMzVwUFM2VG5HUjNuMjhpOW9nYm0yNERYTytreUV4N3U4U0dYSTRvV09kQTNaM1ZhZkttV0dhV1NtaHIySXIxczA5SXJ3eUwxYW5GRTNRcUkxUTJtVHVoVzF1Y0Y5N29KdmcvOUcvYU90TTZNUEt2SWdLVDNwa0hsRUVrWklQWWZIT1F6TXpEdWRTSHVET2RaQzFnRzFOeC9UeUpDb2o2OGVsUDZYWHN4VmFJamdpNFg1ckdVcWpFYThmTGdTUWxHbkxHSlI4a0YwdkFRN2hmTUpkTzVSVlQ5V3pUV2ZUeXVVL3JNQkVuQ0VKbERnUjhXRVFYc2hGc2tqUEZ0Z1JEb0pkS3pwQXcxWHM0eTU3Nk82SGYxZ1ZrbkdnVVFkeEwzUE9VQ2JoK2V1UmZOY1RhZTU1dW9zdXdESS9CL3dUMU5DK2N0RENPU0VEdU9oUHhqbzhHTjVxMkFLL0FHK295NGtDZ1l5VjhnT2pDZ0JyRG04UjVrYUNDYTd4dkRQNVNIdTNpeS90RDJHRVUvSjR1UEN1bjlvWVp1MjZKVnczZHI5dTNJN1JTSng1OWJRZlBzT0xka29hbnJseklxakdSWG5jR0UySU9Xay9rT0V4bVVmQmduVVVNVU1scWpVVkV5SktiV3dHem1xM21DQjBlVmRLK2c0d1EyZjJTZTFLdGt5a0RPOHVobU5MYmJhZzkwWnFPMkJTU1V3VkVCY0pKVjJJZ0FFY3drMmd0dCs2VVVLdjQ5WU00S2RFa24wVkZGUzU0UzlkWmJGbDBhREpIa1BxeHRPQ0o2QkViZ1NtOHllQnR4eGkvM1BEZWpNTktwVlM2VjRHbEN5NHM3d3ZpTXN1Vll5bUxWS3cvL3RqZXJXbjJWSHRJN3Y4TndPVmxpSDg4RUhqUE82L21MM0g2dVJ3WkYydHNYUHJUKzRNaEpBMERuZFNTeUM0anRyUVNrM25yYnd0WEhsalRmNEE4bmFpTTY3OHBkc0RDaVZsSGZuU1VnUWJuUkNDK3d6bG5aQWtYNjljVkdiK2RlVkJLNTczUDdXOUFlRlA3ZW1oeW9IWGVkZFF5SGJ5SEpqQS9Bc1NTYjR3eDF5aTlZVk9ucWdBQ3dGb2k0MXZsUDY2OU5vSjhHZHNmN3A1MGF1MFZLZllkTk9EUFJHbFdjMzBGRTZ5V1NRa1QybFUwcTN4NDlLZW5JTEg0U2t1dEZTcEhLdjczTTUwN3BEU1M0b3U2NWJ3Z282MlBYN2VIRU9sa1l6UUhjakdUdjE0YU9sV3ZGcVJqN3A4RzZUV3V5TENOcHZFcjJGQis0Qk9qaHM5QWpqY2tCbDBralRIRG41NGhjRUp6Ry9wNzEyaDB5RlRwVng3Z0hIUEFGQlBVR1gwdHhlem9TZXUzUkpjdCsxb2lTUmt6ZWF6elc3ZUR2RVhaclZaMVNCWkNmUHVxNm9ObkIxWDBDRzZGNERsTVZuRVNnT3pxdlZraUtIbTY0bHdCUy9qNWFlbU4xNlJxREN6UXZtcng5UzBBL0V1ZWpCRmVJeGxoL2d5eWJMbnhQYStFY3BtVzlpazVON1FWeDBIcFFURUlZWElPU1lMM3pSNXk1TC9hMUxXM1AydHMweHZjd2Q4RkhYVThFRFd0ZHE0amNhYUpMT2hPK21sdWxmWll2TFBmaTFtMWMrQjVkU2wxMWROMExVdHhoM29vaThjN0dKT3ZDbFI5Z25ZMFh6RktXbEFLU1kvMEFkWml6SjA4NW0zZTJmc3hkQ1NweEM4K2RNSmIxK1dsV3oxZ2k5M3N1d1phRmc2T0szQU1FL2tuMGhPczFLTStFTnJyYTdQdWU3SkxNRkxLNDRXb1A1TENoaVBtRTJxNThheUhCcXNNbzNWeVNnVGczUlpMK2c1TmtjdlVxM0kwYXpreHhEYmt1ZFBxUDFjRFVyMWdCb3Ixd0hmeEhDY0l5YWdkWUNJS3B5N2tFZHdsMk1PWno5Rkp2OUlMSzl2M2FzOGFIejBiaU9SMXZ3MyswQzBtZ1diNWlWTzdDSmE0aGRNbDk5WkovRWlZSENNZEY1amlPTEF0d05DSDlMdjJRbmVXUFhTT3dKdz0=

Lead Plates for Radiation Shielding and X-Ray Shielding

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyaVVFQnBYWmlUaWZHbm9RdU0yQlhaYi9qSVpRaGhReWNsTnRRdWdwODZxN0UrUWVYd2ZLVHdScjUzVDlrcFEwaTRZcHZzL011ZXVSWC9JWXVPTW9GeWROS1F3MTRla2I1TnJRR0lqc1FiS0p2UktERndKcjVBajBJbkZnaytxVFJWTlpUQ3BBWjZtVW9KaGFUYllzanByYXlIZnlRMUV3M1ZYTzgvdXBVREl5MVRqZzcrb0hsVGtPWnRyd0ExYWRIRmhHeDAzVzF0anpsN0VmTWhudTUrR3NnU2xPNG9pNXpteHNWT2x2Rnc5U1BISEptRm5IV1hoRnpramM0UiszdHNzS3dtQVdrWmU5dFh4YjUwS0NQWW8zS0NzYWlabkgwRDEycHJOd1lvRko3RCtDb2ZpMmJFM3B6cDZPOFFnaDlLb2NkRklmZ0NGY2RxN2lLQnpVMjZrRG51QjYzakFNVE9MM2VPb1MvemcrdEoxTDYyQXpqTE9xQklsbTZDUzFNdjRWL1JseGw1UEwxb3lodUVOUTRtR0lvUVQ0L2dlM05jNVY0TElZb3pUNE41LzMxM2k5TGJWVFErYmxPRWdBYWovaU9zelhFU1lIN3dGZ3Vla2k1UmRoMWwxN1BFTWJwTWFhVkc2RTIvR2RMZEk1cm5JaXI3anFuMnNKYnlHRlhnLzBnTTR4MTJ6VW55cDlqdHZMa3Q5VVRic045eGdVbm9wQ2wrWHNGNE9nKzdmNnprT2hhaDQzY1AzUVY5eXUzQ0NjWEdJZTI5S2tBRHFVcDhxd1FkNmEyNnUzMld6ZmJIR3lkclg5OERlSElmUU5mQVd0VXFxSzE3LzJvOHNpUS9WcXhrbHB3Yzh5V3N3RW91WFVzaUlYSmdWbTcrVzExbU1HNmN3czBiRzZSNW5CQTRVRHFORDVTbDRDZ01RYm9RdmlyUEpTRVBvQ1IvVG9OWDZiNTdTZlVld0wyZm5YSjB2UlhqL1BmYXcydGZJUjMvKzY2V3BPV2hKM2ZwOTcrMGlmY1I2dHJCclQ5R3M0ZmhlS2FRMlVYYTVEKzhtRXBIakQ0OE9DWGRWV3lCUE5vRE5XTFJSY2lhWVhXZDJHcXlyc0ZGeW1qSGZjdjR6ZnhOdi9pSlFwUUlWekFvZEcrZTQ1ei92SWZ6SW90NjkySjM0cVMwZmd4eDVsaUI5MTVYN1NMNHZBeEl0ajZ0T3ZreEpwdzF3SGxra2ZLUlB3Mkc5N3c1bkdBZXFUNzFCL0xKWVZIT0k3R2t3bEUxaVp1b1gydFpHUFZJd2t3VC91MXNPbE0wRDFGMjV0a25iSFdwcFJLNWN5RGp0ejEvRmU5cTNKTUdTZ1A3QXhHUzE3YWhicUdZNUVFR1F5Yk9DNUswVlFtczZlZysyd3FSQUpQcVZaYmx3VzEybnlpeXlTL1Q5S3dUUnA0eE5SMUVWdVBiOXc1djV1YllnMU02MVk0NmRMTGlzZmhRR01QTVpaYzR4WExjWTFUWXRreW1RQ2tvOXV6Y0tuYnJCYUw3VWhNVFUzb0paTEcxb2Z1d2F6cHUrZmFuY3hMRVpUYTFHWW5uK0ZYdWJ0bjYyRTM0OFRBOFZJeFdWeERTZHhPUllab01aQTdQbk50UEliUm1pR2QwNFJQTnJrOGxkOHNqeWFwY0kxQ25RUHRwbHFRZjczeDJCOEdZYytjdm9pM3ZhYkpqZXhYdFozNFc5WFY4TmgwUm5DQ2F4

Characteristics and Application of Lead Bricks

bndZUnVWMlRYazEvbVVqeHNiVTEzMlZ3a0JMd2tUVDZiVUVzT0hFTnA0dXVrbWh1ZEY1dElHVEdML1NhUDhtMkdvU1FhRGhhYmoyYmhWbERYTHpUVjU3Y0kwOS83L1pyM3NCaWVFbFpQa1RDV3Z4WDVYWnFqcS8veTRkakJ0bmoxQTk5OG1HZFk1dDFRZjZieEhSMnJrUW1MSkxsazVhQUc4citMQnVpb0JXVjZTTmNOOWJKQ1pGODMzMzZHVnlCZGlCVy9UNGY1VFl6WjdRNVUwMVpxckt4b2Znc0FZU1FLcWxUUTNFeHBpT1lNNitpYUlLd1gwOHpsZnZHdEF1ZFJqZUZwelE3STBNTUV0R2dWNjl4VmJyd3V5ODliUGtBMi82NW9vdE9vY2tCbUJzK09HbW5RR3I0M2hvUTVLbjJRNThuK3NnSk1kc3VnZkErR3JjQmZvL3o0L2lhZmE0KzBmV2U4cW8rV1NIbXM4UG1uMnBreXJTNExnMFkzNkV4WHp5WDdlVFJTdXB6WVZnZ3Z4aTJrZGxTc004QzlmM2RjR0JlenV3Rlc4WTBZN3owT04wYUd1aHExR1plNmJ0T29xQTFrcFhBL2tISDA1eFNPWUd5ZXB0d1B4cy9YVm9uOG1OMFhMY1U5NERhTTNmaVZzMXBFbWVNemMreERlaDFrTEtKMElrVlpDeUN1TjFUbCtVSks0TmYwNWVaQnpERk91eVZOV0ZoSFpnam1veTBRTkVWU3FDbG9IeENZS3dhckcvQzhiZFh1eGFMY2Y4cXZ4aEdJSUd2SXhDRkd5bTM0SXRET3JoUUlNSksrSEFLOUNDbzRwWU15L1VmYnZSZThCd0dyZjJMWUtpR25Pd3NJZVBrMjhzZjhjSHNveTFFUysxT3UzNnRlZjEwRit3d2VJbGlXNGZySTgwcktYbFZDM0x2N3BNR1VEOG5UUUdIcnU4cWs5SkQ0VFhJT1dWTnpiUHRWTW8vTmNCNGZ1aXpUakpOeHZETi95bFRwWE5RVGxiK3pHSURma3FWSzk1RG40RkViaUFyTVVIWStXakhJa3V5YURHaVBNTk9iNFhQOEFRSmpPa2RQMVF3em83anMyQVlxcDUwMDMvU1pROGxxRlZjdTZBanNEb3NOMzVOUGZVT0p1OHhhOGE0SVdJOWFvb2FtWGlua0MrbS9uOUxtVTgyNDY3cUt6bVp3cGswVjA2bCtreHJzMnlNRVgyVjBLMjBXT1A1SFoycHBLZW1LMUZTOTU5M1VXMmU4WWJXUWVSQlhna0szTHR0dHYzZWxvZVNyRmo2TmpMdXBuckFkWTNJS0VnYUkzMG81NnNBZFM4OGhrSm5VZllqdlFxSllkTmR1UmZPcXJmeG02NUYxRDR4SHhJSUtkN3ZLQ2FTK2FNZjFqY05pR01INUJTSlpvR1ZEUlBFWjArcUcrbS9SclBHUTlIeUFGc0hZUWpaN1pOQldQYVhvREw1QzBoWmc4YnVlZklKSXcyTjRiaFUrNUpuREpEdlp5V0VIK3BITm1oaFpvVXM3N3NpcHdka1VBU1BpSVFBbEwwbkVndE9rQmpZUm0rS3R6RT0=

Different types of Vial Shields

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyZ056ZGhlZ1ZuMHZWREhRYWxPRmZWS0ViQnN5QzNXZkpPREsyYkNONU0ybmxvU2RpbzVhNHRDN0xJUjRCbWdwNEliOEhzd1hrQXZzWDJNcjBJSlVvaVFFaXYxOGdsYjhkZVl2U2pjbmdUQ1Q1YkN5a2xVdytzbnllTHl3L2NaT0pMemtFSmNPNjRJL1NSdTJKRG1PT2UrZHJod1J0eVlDaStEYXl5N1c2dWxISUFueUo5TXBONTdaM2x6NFgvRGFCZytxUk5RVGZ4bEpwMEFnUXlSamxEdkFwd05sem5ZaExrZE5UZlpFUXNNVkVpVFdQWG5DUVpXd2VjRXFCNFVLdTZzaXh0T1FPc1FWcmJvQVBmZlIycTNYNkhESXJ2WHM5cXcwcE9URlA5WEh4QS9XN20vVU04OVlxOGFQaU43TlBqazBoVHphOXVnaFFJZTk3aGR0VEhnSXczTjlQRk5CRzlnUlJPQU5lZXlRaGpKcXIwZ0dwT0F0M0FsbllydmF5RGYwV1dYRlgySGlNUzJVNDQ0Qm1GWkhJR3NrQWpBMjdOTTdVTGZXUWltSEtoek9kOTdRRXRYS1ZVN1JzMnAzU1h5WExPZGNmWUh5dVZlRURyMW4yWEpJMko3eHRkV0JBOGtrNEc5UFFIaXkxT0VCTW9GVnpVYVh3Q0NSY2FRSGlabXE5YVRUMExyWWV2L0R6QzB5NEF1cFByeDJVSERTTXdRT2YycldmNGFTdm42VGtEZlRqL1B0cnpGSmRWRjNxUmE4c2VabE4wVEJhb250ZEpzdVdJS095Ylcxc2JUSDJ5dHlKeFRYOCsrTVIrNSs5cEtKOENxQ0c5bUJ0aUFDTjg0aXQvTDhUQ2R0dUdpQjJqUThrUy80c0Yvdkhwdk83QjNhR2hKc3l4ZmE2ZzBNY0IvVy9sV3piaHpNMzJLN2xxZG84dzNJK2J2bmUxdFJVZTNkL2ZzRjN5SDk5L1U2dENqemYvVENEZjRnS2g5VW01V3RqdU5xcXdzUHZ5MW1nazZZNGJqWlZUNkFDVXNJR2UwYngyQXErbm5YWTRXNVNaWStGam9uMkh0WGlhV04zS3lEYy9CbW5zckEvYWUxeTY0cEtHTTNML0kzbHJuT0tHTjhEMnFxN0tQd0xSaHdzUzNtNENHZEhqZDNWQXo2RTg5N3lqU1NhUzlYQjZsK1RoL3IrQ0hQUG4yZjU4TFJzL0F1UEp1VjR5WGd0R1dtSC9mN0RVVmUycHBpVEJnb0M4S0JOb1pmU1I3dHN6WjVHRjRtWUg1TVh5bCt3eStJTFVjR2F6MjVrTUlHMW93TkZNRlRBZy9QYVQ4dzVseDliR21TcXd4M1prZTYweGxTYTF5d2FpNnRBQ1A4c0NGNGpTOEIyMlZKK2VaYnVKWTU2cWZGOW1iTVlwTDFDWHNqajdMOU1qWGJYZE9iTzBJb2Z2R3p0b3haTEs4RG80WmJTMUE4L2RaTjc0ZDBRamxDcVNOVnlwTTRSVHFCdDNsVVl2MVlBdFgzTnMvV2JOamIwbUlZdmRBUDQrL2tIWDd1RE9SL3NKdg==

Custom Lead Brick Configurations By Medi-RayTM

WXFveC9VR3BuT2ZyK09NTGpGNWtDMGdwOUhhMWlwZVQwQTZXVjREc0lKNmdrQkthSUt1ZzVXdHUzY3FXWWsrdDZzQW96aThTOEF3SGhTbTYrR29MZVZvU0svaDVOaURGVWZjVEExODRzakFiTnR2NWptU0lMTDU5Y2NTd2xWSTI0MnhsU0kvb2xwa0thRDBrSGhHT2tyS1p4amZnVG9lUU5XeUduanFhYlpvMG9tdEpsem9DWWRjMzVTbWdnQVRJaHV5dUxUemUzMDBQamNoVjN3NVhWVzBUYlVHNzFWUHJobjVNZWlIUDV3ZXFoOEthSDV3R1lDV08wcVd4WTUrTE0xZVJZT1hwOG16U3d4VHdQbll4clIzOGszaFZUSUhkaGlDczF0MGZQclBCQjYybi84Vy9HR2Z4dXhGZGdlaWIzZ2lUeWd0NXVRR3QvRFZqVDUwc3Fjb3c4LzVaM29wWnF2Mmtoc1FXRzhFZmY4QUJCbG11a3VTeWRhQXozNFl4VDAwL2czWk5EOTgvK0VBVlJFa0dpUndSeWc5SEpKTldjTkR6NmtnYndLRlFVTFA1UHBuOWpwWTRNVTUrN2JUV1d5NVJoVTJ0WGx5WHhIejBhWGtIeTlmMmFzdldnSWJvNHdrWXZMYk42eUFuWXFVTDhYSkJwd2Q2US9wOEMwb3A3RTErUzJ4UWdZK2ptaUdmSWRsSDZIZllyM3htMGRNYkFPaUZXWlhGcW5MbFRZZlI0bGRyd1U1azg4ckxZLzZhcE5YbXhCa2M0TDByeXpDWmRoanFSNDg5S2lpY2Q3Rm5iSWdZZVBNUTcvQzJMYU4wc2paU2pYQmJ4cEdZVkx0L3l0S3dJaUpuU0JGTFNtZ2IyUjEvMDVMR25WakxLaFIxQmNpa2R1S0poUVB2R1J0ZHkzYlhKMWtoSzc4NE5hQUs4NG93ZFBETTFyUHQ1c2lqTkhYWFlYc3Y1Qnd1TmRXVk1HZ1NlR0NCWG05WXpyV0FDd0dsYk1HZjUxdE9lOEtQalNha2NENWE5SVNia3hvQTFPL3BEV3RCN0pNZ1dWS1dZU3J1RVltTE5xcEYwK2o0WWhHY1NXMU9FY0QrK0U1TDdaZGhQOEQyemY1NGw2T2Y5NG9IWTJlNlhEREdGYTR6YVBlOXJJRG5tV0NjYTJkQ2FOR1B2cGRHdkpvQWNMSXZqZXZRNjQ1ckRhU25zaTBmMUNlVmw4TWVUd3JCL29JQUdiUGtmbWpKMWJNZ2c3cXFPUDJzM012YnJXYlBadjdOS1g5ZUVkT2tiZTBPYXZxd2w3elA4OURDQSswSnVhN2JiRlhkZ1JSWnNrREZPWnR3NlVhNHZIQWUwNG9uUUdjSnhPRHcxVzROK2ozUnFNU3NUTWl2NElTeEw0Y1k2YzdnUWRKeDBtdHBhNUpUS1Y4N2R2eXpobHBJUGNqbkxmcFQyVi9IK2dyWmwwTExHRU1ZcVFlVmV4S1MzMGtCRGJSVWVmbFE3YmVhMkd4cTNVLzZDNXc3Q0VOQVFHT0RrcVl6WnZsK0xKL1pwMUNWMkdxQ2FxdUQ4Y2l2ZzJ0T1c5Nm03VXhxdGFsWEZsakVIaEwybXpkbnZlVDZlYzdZS0gvQ2N5N0l1OUhYQzBTZExPaEF3VWxOTFpFNmcrcGpjZjk4bFdxOUxhSWdLNUNLcVBvRGZHOEhxaDNXbnY4UnpFVzhJRHlKRU9FVTExdjRFblJhb1I1a2VIb0tXY0tpbDBGSmh6cVRicTdvSXJxcEVJWXRxbjFzWXNhZThJOURCaVNGbVNPbS8zTHowL0cySXJlYXBESG0rQmpSUTlXVnF2ek82TU02Rmh0QTYzcWhTT1JkakpBaVpMTWp2MDh4OVNqTWZndjJZZXk0dFlmd1hTMUhGV2YyNDhCSWlMeGdWNjBlL0V2L004VU9uOTg9

Medi-Ray™-The leader in custom lead shielding products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0pjYXlpSXZIL0tuaWZiN0w5NmY1bUg4WHFIdCtHc0t6WVpPcWFqNTVtazl0d1hhWkFDcWhvWEZVYW5LRXRFQ3ZXRXpmMmdmVE5uOGYrSE9VdzFTdTEvS1REUStpMWtCOVRpUE1oTEM3b2I3VHk3UDh6dUhnb0JldDl3U2dCVGl2MVMvZDN6L2piemxtTmN1VTBlZnNKNU41Q1I2VGtNUW8zVEZwQWg0NmFUUnRGSGlzUVlxb0owTjcvRkx1MlU5b2hCMTVaZnJsTDJUbG1BdS9MNkZKZmJXd3VyUFUxazUreXpTcUNLd21semFST3BGWnBzZ1UvU1QvWnFMYTdmdU9NeWFQVWRJTnB5L0FDWlVVYlp4UHZyK0VmR3Z5UTkwWThSVFRiWHJNSEtjWG1oeDFkSmFFMStSYTZZdUdvMjRQaXpocitjMW5wTWx1SnlxMUlacjZkdWxPWTVYSDIvR3AvcWNDajZqaXkwRUlyQytnQnR3Q2dEd2FwOWFQTEorQ05xVmhWcDNUemJmeDcwNVFwRTEway9OdTVoUVRsbGY5WmczWEVuUDhGOUxwMEx1eUhUUmhOVW9yR0hoZ0ppTENielVzQ3VPK2tmR085dnFWOER6c3Y2NEE1MjI3UW5tOWhrNlBFLzIydFFNQ0JSYVFHZ1ZuakpiOFVUZ2J2WEYzdXNJdW4zUGxuVncvT2w4dndOaFBxcGtOV2pSeElRaEdGd0FwZHVtbzFDbw==