Radiation Shielding Requirements

RTF0ZGlIU21yS2RlekEwMXFiRHlVdkNIWDNWckI0aGNqdEVlRExNSVBwVkVncnJtak55Uzl5WHZWY2dycFd6YU9aakJsdU1HUjFzSHpyQ204Uit3dmFNZEM4RDV5bU4wd3gvRHBDUG1Na2t3ZXFQa3o3T1dxMmw1bEpTbEhkbGpPVXVsNGxESkorb1RQaEx3Zm92a0J5SmFCbVlGQzFaalp4aWVJdDVsL1JBNGEyeWFaVmU0eEFUeHQ1RHI2aFYvWFkxSlI5UEVOMlNJZ2xjdmNmbUY5NjB2UE91Y2ZHRGVadVN2MlZ0RytLSWZmYS9MQ2E5MTBRZ2dpVzlnamtaczJjUVIxZmEyVjhrQjMzRWsvSjFONHF1TzBYY1dpRU11VDRGRlZvS1FsZmxLUGJUTWtxZXpaYWJPekkzbmIwVVRESjhaVWdzVGJrTVhvd1RQN3d5SVJUL3NoekRoOW5hdGExN3ViSHcwOFdqVkFSWVZnb2dhcXRhK0ZmVG1MZ0ZkT0hLNmdTNXViOGJMeS8xUFUvTHREbnREcm9hN2RkZk5BWGVRdTZOem1nYVRlQ2tEMDh5eXR3bkJZYmhRZzhuQVRDT1VWYUM1c3ZkbXNJUmdXNUY1eC9aWDRneXYxVnRTVnUwenNJczYvZHorS0k2Z29hdUNJVVhzeGJTQXdHM1FmdEFTRHJSd1FGVSsrVWhvZmRqcUdDSTUwTWtaTXNhbDZILzJnYWlNNDQ1eEZNMDg4MlBHVU9zbnpGRlF4YjZZQzlXNUMwL2Z3eWtiT094QjNYc29xME9PblUwQXFJT0Vnc0JCNXVzTVVLcHY3WEpyeUxRTnkyWTVZSlpnV3hBMS83OVZSMVg4VlFFaEVWM0xqMHJVTkYzNmsyT3hlZm5nQkpOOEx5S3psenFQTHRCbXNYWGlFd3hQTjgvR1Q5QUFSRTJ4b01qdmg3c3ZkUno5eTcxelFlMEhIUmN1QlF3QXRTeWJDaU1iVGU3UEwrVFB4elJ6OU43WFdIS0dqMVV3Y01HWUxFUGx2eEpzZEZDdlFnZFpmMTdFYlNIaFk5UEpUaWxmb1VBVm5pOTdDblV0R1RpdGVWSWJha0IxVTZEaFBnQVRVUUtpYkt3OVlqeklURTgwQnlsbEEvOXZ0QS9Wbks4QU93SUdrbjFOK0U0ZklCZmJJTnpyRnNjRmVXZU1KSnkwSVN4MGJ2N01PRi9GaEpvd0pxUVRTb0Q4YzFyTmZpc1RmZEZPLzBpTHRETnpWV1BuVFcrS1BPUUdWdnFSZy9TMEkwS2ZuNVlRVHRXbEZyTmhsRHQ2SGJWRW8xRmFGRWxreVNXVGszTFM1S2pjeEozU1YzZG1iZ2Q5QjIxZVBkb3RucE1NZ1dMb2FDaFNjc1JMKzMzSlQ1aHkvN2ExcWxSYUg3OFpBTFBhMUVoVzZjVm5HT3NLbllIQWV4RGhPQlhRWGlROU9EOWIwTzZSVFlsTnJUeHdPbjJzLzJ3RzNPZStLWGJvb2loWnN6WHpueXNwM0V2anMyckZUYkJHT2lxRlk0aWgyYmE1Rk1LUE1qTWkxdkI1UzBYRzk0WVlIYzdpeUJabytmbGcrU2ZXMUN2ejAyS2lWWnpiOVdVc3ZycU1LU0hGV3Y4WWJLSHFuQlh0U3E5WTZrNjJDbkdJZHpRa3FiR2pUZFBHajJnNEd6RXpncUdFY1V1bEtzOUVxejY2QVZ1UlNveU1QRnUrZlRaQlZNalN2RmVsZVNlUGdXa0FWbjlYMmwwK1pQWXI1VVZhQlErZzU2UitUak41WFlON0owbUtwSGh2UE9BQ3hwSU9uaVBhNzFyNDZhK2pTcUNPQ01YbThYeWZkaGY5RjVUSUh6ekQ0SnJ3VFpZUE4rZm1mYWVjeXY3RnpMUVF4ejVodUdQNkZmYjI0eHBIRm9CODJFOC9wMUo0SXZJWWdpU3hvWkg4aVJ4ZnNoWUlNTER6SmdyZkt0ZFlYK0pqS204ai8vK3l1VXRNZnBucWZrcHNUeGt5V3M3bzFZdWlxSWVoVTBncVg0bUF5Mzh1ZVpXOUUrS3RXTytmdHg3cTZEeUlYNXhub2pxNFlmdUlZMElRb2ZaTFFUUGxxMUFEV2hqT0RWR0FpWGVCaE9RWGxDYmt2NkNPMHQ3QkdQSktwNGdlM1hRVE5YVFlyN3BNZ2c0R0hYUUxFS3ZsWU1qNncxVjNMcW1kQ05WUkFjQmk5amMrL1RnZENwbVJtdnFXR3NCNE0wZDAwM1FOYStpV242QXlKOHFWdzdsaWlsWWxNVndXWFVMdi9xVkZ3SlZ4TithVEM3OUR4WG9FYnRWZVYxbU13Q25ZZmFJQmZ1QUswVE1jclBiV1RDRVNYdnRpNUpEMjQyeElwK05xSk5FRXdRU29XWjMvY2kxazNyc1FDUTNRNFh6eU5kcWFkYmZWMzlkaUs0ZzFHTkhjSmM2dVMxRFF4K2JkNllLRlIxMDZzRHczaHFBZ0tUOFVPQ2JPenlnWTZheWs0TVpYZkl3Y2ZzeHhJVk1GSVpTR2sxNWg3WGRaMnlyQ1ozTnVPL3VBejc1azhiVTdFZGFYVVNGc2ZVQVU1WmFPaXJqLzRveDhmMXdRWkpqbXdpL0tDa1BRdkV4MEpLMStiSm5zU3hHVXlqMDdvK1h4ck9DeHFzakdvZGVlV1NjaDBaYk9mRVdKc0xQdzl5ZlhidWlPUXcvSUZRaytKN1hqamV3b1hrRC9acFNvWFpHUVVxeUdHZzdzOVFxQTJseDVvWTRXUUY2VjRmRTU2ZGFzS2FxbTVoU2svciszNEd5bVFUR0o2Z0gweDJyRXpmUzVISk8zYTJ1VUJhWlRSaWU4TnlpMVhoV3lXb0VmNjBRZkJpUjNpSEcwMEVnV3dLekNnR0MwVjNKNC9YcDZ3QU9MWWQ1UW5mMy9YTk1PdW9pR0FwdjFaOTVNTC9VTFF4TUNxRG1wYTZ0MkFSS1hIdEhYVVJMNTUyRytmNHNZUjlJNjYxZ1BTOWt4YWFaajF0Y3hCZjBEbWRMdmRsTVUvemYwVzZTeXhMYWs4NjBCamZIaTB2RFQyeDQvbnhxeit3WHZXNW9BazE0T3YvZmwzaUxTazM5VnE4aXRjTmw2NmVrMXZ5QVVKWXVUN25jUkkzVlk5Ty9yMVUyZGlDRHp0cmlXSTYralk4bjZsYjFvaGxhaW4zaGxyalFLa1dTTHdWeHBub3RiSElmelpkRGFWYnpXaW1nWXBVUzNoUVFCU0ltV3A4TWozTW5wYzRVOUFaeTU5YXd1MHpLTzdadmxkVGpBYkI1U3ppWlBudWV0d3N2WGdOK1N1YnViV29Xd2pPYlMxVm1XR3IwWGxEZXVGQVpwbkpWMlZqWnJKNGQ2WG5McGtUdzRla2gwamZLMG00ZktBSmNsTit1ZHFtd0JybFNUc2Q2YUVHOGZFU3NIaDVZQVRmOHVYUzR5OVV0NHQwNGJ4Y1poYTdZSjlGRFQ3M1V4VE5raDlrSjZoWFJRNk4zb1NlblFvVHZJdGFuYkFnK0E1QVVKT0k4R3dFNHEyeGhyclVaUVNBeEYrWTlRR2NQNVNkcm84Y1M0R2lzWnk0WXA1V1YydURaUHFPald3ZmVSOWxwWllyY0xTbUpCNFRPRExJVXlZeGhmWnp1V0Z0WEIxa0Q0WGRhQ0wwYkIyaFFvZDJGVVBJcktDNFF3UG1BeDE0dksvUHgvSitDTm9RV21lWFRPSFRlWEx6VzZ5UnFzREJSMWsydXc3a2FOK2lPUi9QM1IyVVF0RUNPai9ibHJUMDFIdVdZRVNIN0UwVzZYL2VrZE5EL3dCVjZVRFN2MGhENDBuTmFMVEg4RHZCREw4bDFISDhtRG0vQmVmaFpoeDVhSWZEQ0s2TjQrUnhwWWYzYU5aUTE1ZFNpak5HODQ3blpXQkVjd2pwQklKNGovSzJWMDRqNHhBdjJrcTFTdGQzakVLR1hWajJlb1QwUXJLOHVVWldvdkM2SFM1eitrTmRQN05FOEpMMU0wUy81UG43N1NkMlJNckdpWTlzM2NhME12QjFDWTJrU2t1bGZVVG9pS2k5QWNWdDI5d3lsTWVibEIzZHF1MDdkMkhCMW4velUreHc0NTJoUjcwQlFZSXdSbXdBbW9McGFKalErVUNvdHo1ZFZKV0NmMVZjNGFEcEtCYmVtcGVSRGVSQ0JJT3daeEM1MU9Kd2xJTTk1U3JQMGlNWFkvNk9PVXpMRysrS244ajhrQkFScHVNeHRiVElRV0R4T3BPbTZ2UmY4NVhCMHZKeHIzeEt0U0Q0NTYwak1ocjZjSW5JVTE4SFlTL0FRMU9QZU1pa3RtVGhSUE5XSmo5a2hvM1IvR2NHMXZRTGt6cmk4RXg2UHdwZS9kb2MrczlBc21tZ3p1RVhZK1VaYWZuQmdQZmtwZWhQNGJwcGpqMEtEUTg4YnVCS1Z3TUk4dnRBNjlMNnliZHVLSVV0dXBCdS9uTDhqcDRuN0pWRWZHcFhDc3NSRzZsMzlxcWo0MzdFUVlPZVp3S3FXZHFScmdOalpaajNJMW45bG41bU4ydDFFWUs5ZjUyNFd4aEt1NTg4cEVMTjhrbVE4Mjc5T1k5RlI0VXJyZVpJY1JTZFpudnI0bFlRcWlWTWV5a3Joa2Jsb0F1MTdFMjVCQ09nRUk4dWk0ajhDcE9pOG5tdG9scTIwTlVTalFob1lMRVhmakF5VVU5VnZqOWtyS29va1NCQUtGVEljaWRVZmJpNjA5bDJuMk56T0MrZVBvdlh5eXpWYW54UTFieDRzZE85YWJWWUpGbTJNZWh2OGdTSis0aGxtdnVid3ZyaVptTUpTNEpmWlErWkMrUXNoZnJZSldXTEFzbFg0WlBHMzc1V2VGTFIzTy9ZVlA0SVRyemNZdmIvMllzQXNVVnJRVlVvZUFBUXFXUzRDNHFUVUhoeGcrUktDeG5jb01POUVhSkRyNHdjUm5OZGlHcXFZbTJOd0tHTUZsc29LUnJSODVNRU5yNTh0dS84YkR5L0IxTjRvTkNjd0lVRkNQMU1CanZiVDJyRC9oaGFkek1oNWw3SWpZS3N3TWFKYUFROUEvYW1hR2pvM3V3aUVNRGNhV1Q0UEllRDlRUFB6QkpJS3g2L0ZCYXRZTDdUVFRmMnM2T3ZSN2xzbXNaWElmVzA1ckRQdkxEbkdVM2RNTzA0ajF5QjBnOC8rTVJBdHZrdmxMeTlZMUVpOTZKUm9xYW1hbEgzaElwK1hMeGFvcnNwakJVMjA9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *