Radioactive Waste: What is it? How do we keep ourselves safe from it?

Ykx2S3l6TXVsR1k4aW9LYlR1eWx6cWp6N0MwL0JJT3NIZWFEWXNudUFtUThOS0hXRVI3dGxZU0NSN1Joak16dGZPdFp0Nmh3T0ZqTEZwdXNxaTVMOXRQUFppOTRxZXJ5b25SMFJ3MDZLNVJvVTNoMjBBWGF5aEtFU3VsN3lCN0pFR25XeGh2Z1pBRDkxVVF0bkdPRWhQeHNGWWJaRklIMzhGRHh1dXJscnF1R0R3QnRPMk5Jb2htTkhKanJvK2dYMnlCUGQ4SHNHM1E1emJ3aUJtd0haeFFkUVViZjNqSStHNllkYytYWUY4bFgzenI3Z0lmZUhab00rQ0c2ZElwVXF4OUtoblFhSVlYaGUzSUxWUUc3Z0FnUEc1MmRpbzJ4NTlIV2hHZnhmZWpEU2krcUxzbXB5TEpVZ2tVYWVmcjErZ2h1OFhNS3huUCtKdnFFM25hejQ1OS90R3A5ZlJGMUx4eGROTTltdUJWUGdOVVRzT082bTlrK0hsL1hYcHI4UjFGN1hsOGpBWHlkZmx3U2VFWWlvUWZaNDBLbW1wT2ljMlF5YjdMT1ZubzVreXpSK29GSUZudVdTak95RWlIZDhudXMrUWtHY0lpS1RVTGJSeDlGcFQzREw0dGJvWjVHTnNCRFh0RGE4OFo0NmxINVVrYUlIYjFHVk1YVnFldzEzQlBuR2czR1V3VFhPZWRYK3pPS2dKTHJMVFF5blJjT2FEWElLNFo3dHQ2cXVMWlBtMXFSdkRzTWY2cUtzMkdyODFVQ0ZuNEJQdGlaNklSSVFpdjg3L1ZKS1dsRys2dkNtMU0wKzdKbWtnazQ3dmdhNFZKUGVGQ0FMMXlOSEZKakVrZ0tvb3JrcVJKTjc1OG02dGxOSXRzVlgwM2hxQmJWcHByWmRDRmlhUml6VTBYdXhzUVh5aGdEcVJDbjN3bWZ3Mm52QmpZZW5IZ0JOM1QwOEZkNG16RFUyQXpHcHRvOFlOdzV0TTRBMTZBTWZzMUtiNlk1R2s5RkQ3NDVEOTRseWYrUHdGWE9CYXFSOE1Ka3RndlQweDRONkxhQmNobmx2cERSMnJHWjNSVm95THY3SmwzbkJrSGlsSFBRZnU2MlpxQ2htUDhSMGlaVWd5dkFYS1NCY2tSNW0rYkRORmZic3F2T0g0ekJ1d0x0UkZlS0M2NVVCb3YwemRzRWgzbDNDZmRSZVZhUU5qRFNld3BYd3RtMlRTYnAvTFcvTTE4NTNwb2NUbTl6YzhQREwrZzJGZFNSenZCSDJ3MEx6YVB3aENvcjFWQjY5YlorYnVUWjVsSmN4Wlc3ekEwbk4yRGt1Z3lTb2l2UDNYZ21nTzJLRGpaTEhENTJJeEpWbDhqcURicS9XaXdISDBuL2dDK2VDYVVDM09pMXFmejN4RGxpQmUzalAzN1lLNnZsVk1ydzRGczBEdUYvSTM1dWNvcjlnbFlEVElhQTVGeGh6NUFmZDVvL2tZNndma0hEaFdNVE5aV2RERDN3OGNFQzYrWm1LMXNiSUZ6MlZmRnQyeGpXcGRyQk9CZHB4N3FkUTI4YnoxZ1BubGlTSTg1Qkx2NXJGcHp1M1Q0dWFGWHJrc0RBdFJMUlhQeFhFYjBHVHZKR2xlZWdqb3d3RGlLZEE0OU9VYXhCbWovN1ZhcjNqTnEzYU1jeEpYVHlQSGt1OUdFWlJxbGdCL0VEWC9tMENadnJhL2pFUm04cllYWm12aEhQR3dMbXl1RmdiT2J1R2RhZUVwcFlJVGJ5c2xSeGVrSENFNnJ5OW1ETCtxTVp6N21DdzZmaFFzaThGY0FJQThSalpTS1Fzb2JrY2xxb0FFL09oWnpSNGJaTk40OStVRk9PVnY4aGFwL3JwV0dnR0ZVYnhhQkZtZFhDT3V2VmlzVHdneEVqOTR3MGh1ajgzcStDQzJJNXNBZUhEdkdZV21ERlVhaWRuU0pJdDJ1L0JEWUNOazlRRFlvc0hoajhMRG5QNEFRVVVmZGVzeVB6Nkg2aUEyQkNIZHdzNXAzUklFT0xkVWdTckpLNmdXbHpPN0VPTTVHOEZ3dDBFcCtXa3ltcERSRE9PbUtuYm42RjRYVDNNYktLM3VZOEVzR2Fjb3lpaTRkSExJcnZuWmcwTmJzbUszbmU3WHh4WE1VZTdEdTM5VXJYTUhMUlBNeVhVYzI3QktYOTdrbU5Mb00rZkp2dzZCU3hqVG5NRkhEUlFnV3l5aWhnMWJlRmpvak9vRW9Ga0ZpenMrYjJ3L2RXbys1Y3FEMU5CVlQ4d3BGUU95YmMrYjFUYVRKM3ozUHExbW51NnI4REJxcUJsSDl1NFUvSm8wK1E0OXlDOTV6QVBOSjVKRWRlMmgrd29Ra1VJL1hkc05oTnp6MWZBbzdkUk9OQkhTUGNDQzc0MUk5elE0UC9oN25sZmQ2SVJST0JZVTlZUW1ub3B6aVMyTHZic3F2SzR3WnUxUGt6SDhYNSszeDFhaUhQYmZoa3JxamtzMmZyK3ZLcjYzSlNPU1B4Mkl2cnBWekVXcXlVT3VLV2kzWXFDbkpEMUZTQ1dZWm1YTmRMWWdBNWRPZWMvSDR1S1MvM0NhUGQ1NTlyRW5nNXFYd0ZwVDh3RTRTODNObGxObWttL2ZwemsrZnRXMkhQa2lNcktLbmZiVEZxVE5rUmttRS92UVBpZEU4V0ZjSTAySml2VFRyTW4yb0NlTzAxMEpyWWJnR0hjQlc5NjIvOTk1RDhRZzgrZ1UwMzZTMDFuSDBoTzZuejNubExyaGNncUhLYTB3Q0E2eWxZUENCZVdMQTNuM0lNQVVER3loemp3K20xSTdzQ2NXWVVhbWZHVHRJNEFEMDI1SWVqR2ZDOXJhS1lGSi9PRjZGY3J2czJqVWgwSEUwZUhoM1JQMU0wU1h2UGtmMDN3NDNBR0VrZ3BpNk9NQWNzWWhxeWQ5NHJ1VFhRMWg1V0hndm8zbnY1RW5RaEtPd1FUSW9oNlhzWWlQMEcrNEI2WnU1cVBmOU5PaGIrVFF6NUlXbGNlYTJOYkFoY3AycDlNS0htcWptZkozNFpkb1prTW14cHFPWFo1U0xkRzZTcFVkbEljbGhjSXB2elFGd3pqQ0ZwVXU3anpvUXNZMUNtRnpNNTI2TFY5c0ZZSmtOTDdIUTZqelNqdnZrUDFqbDR2Qk85RWhMZ2ZUZHlCUE1MV1J6YXd5M09rb0Z6ZnNneFV3bFZCKzdsT1JGdnFxaThkWXR2SG1nMTROaEttQkZtdlJoVGxpeEVTMXNqNCtDZzhLMWVLVzE1Z3VXcVZucUpzR25RTmZrR3N2ZlplNXVPQnJ5dWw0VXY3UEVkYnk0VGkva0VzNnJpaHVHMjZPV29BTUFvNXVoZjkvZFpucnI0dDZkM01sQkVxVGgweGlrcCtnR3VxN3ZvVzNwbzN0ODdVdXpHS2l1UWIyYnB0MHBqMHp6Wk5qWDJ4dlVLbyswWFZSOEVSVFdZUlZEMlgzK3hlaW9oc2J3SHJpYmlQRXh5UGY2Mk5uZTdTVG81dVJJejhYUTFEUnZ3ekd1U0pjSXVrZUpwS05aa3VOdm1jOUpkYmdTWFU3RnFJeTN4aTNBajJBek1PQkwvYTIwRHV4c2xjcUkvK1hPN1pReXZpTWpseWN2OFdEQldJVUFuSUJSMWdCMVBEKzlQdVpYR0NSbnN1K2xiUWxFU3pWTnR0MnhHeUU1TjNMMlFQdHhMcmZ1RTJzcWN0eFNXU3NqRnROMWFIaW56Y0dMSkx2SHY1TzNBVzJ2R0llMytFQzR0dGEwN2FrMmlTVXRyTFY4MGhBYkNNSTBIcENZPQ==

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *