Slide: Importance of Radiation Protection

NDdIeVVodlVlZmFFbzRpRVltdlhXT1ZUcmRFOHRCcEM0L1ZuMmh3dTg3N251MVpZQmE3c1NHTkN6NWNnZ01EcklaMVl6U0FqTW9aZXMxVkEvQzEvNFFsZXZmQjJzakllUmVaSDJLa0JOZXdUWitoMGM4T29WalNLcVZPQkV3LzFwWlFFV2Exb1FuNk9ybStsaEo1ejJxR29ybDNPZDY5Z2NQZVFDMTB0Mlp1YWNMUTFIM0VHR3psQ0NXb1ltZ0hiVmpNTXNxNXJ0R0MwYlRmcXRRbHNSWk1xVk5tOG5JcU5RUlVWaHp4byt0VUxka2M4WUxUaVJXQldpQTdoQ0g3UE9wVngvc0toRlcyQThodkpNcWJvWVk3empPSlcxWUZFZWVNbGk1eWFHZlhMY3NmSWlPbzZOTGNZaks3YmM4dFRtSU5rQ3F1QURrOXZ1Z2ZKenBZdjNrSk8wWVc2NXRUZU1XRFRqbEludVdoRndQOHVjSklscEZUTWFGOUtZa3Z4UzZFVEFpMlZScGtqM3p6K3IvNUI4bUhKbmg2MVFIMzg2UFlDN21kWUF6Q0xveWIzeUJDS2ZxeXV5SDY3OFM2Q2FNZGNlMmtNSW9BcW5WaGRRRFFUS0g4T1h6VTRmNWM1RjhWQ0hWRUhyZ2s5Zm9RdWtvM0t2MmwrWmNFL0FoZGZrSnN4YmFTU0JsYU9JNEEwNEZHVW1qaHFCR1ZvNkMxNUdQMXhvUmw2cm11VkhSdWROTFFVRUhiWEt3VDVkQnFTU3BCNUZlNlpxSE42Y01aRUFWN0xxWmRjSnV2OGh4WnNlY2p1SHU0dDJEeVByZjR3anhZYmxMemU3NUpWWEJHSmc2dUoxNGI0TDEya2JhcFZhK2VpWGVYNkhXTTFOK1RHMkR3WWZJR3drVW1DYXNhOWJ3ZTE5RnJ0RlJnK21qdEZwZUJhdWdoNm5UY1B3dnV6OFp3T0lXT2FpeWtpaXkrbHJJcGZyRTV2UTlrcWNwV3dacHB3YitveEM1RzNIbTFyeWhJbXBiRHFSRm9HQ2E1RlptVExpWE5vWDl0enRPNFU0RjBYWG9yZFRYdEFBcjREK0dGVnk2bGI3TjZSc2c5aThWVUFnMCtOdE4vYVJkc3NrazR2czdqdVZkNkZ5aXY0VksyZ2tvTnUxOGQ4aTM1S0I0T2RyWE1ZalhoOWtYMnlMR2FwMkNrMDhjUzR4T1h1YkxNT0dDNHFwZjlydTdOQ1hJTGcwelp3Zmc2cDNIeGdKSnlqRGdDeGFwaGtNaWJxcjBDclVNYXRmRTFBbmVHTXNFWlNERmxCeFlzUU0wZ09iMWFsQ1dyZ1ZQSk5veWNkcitMY3p3MVhZZU5Nc3YrZ0tia2R2Y1lLOXdOb0wxQzVIYXdFb0g2K2pQZVVSbVpQWTZ1M1RzbGw5ZHdsK3RvTDkzRHBZZHYrNElGdGZNbUJDTjZhYXc2bFdUTlR6N2VvZ3lTZTJqN2RNQWJheUhDTkhvVVZFT3VsZzJmUzl5SC9UZFFYMXdORFpuZE9oZkNMWnZreERZakk5UmhkaWZHb1VZMXlJMnZpSW9GWWhZbTNTMWg2SEhWcFlXMVdIb0NLNnJrMUJETEorVlNqUmpVb1FTd2NwYUh3NUwvYm1meEJZRHFJcFJsNDJ2c1hScVJFMkM3aVRZbmhZcUpHYWhOeXBFWE1FcVZCRlp6L2FmQmhHZUhKRnhEcE5GN1JiTllUSzBiKy9jM3lUZFB5UWY3d1BSV0RzTFBWNU5rVlhpcGFTZGw4dHdOS01nNENDN2YwVy8rMmNpUGJ1RVJoTitnTG9LY04wNDdaVGFhcWVFUTN3ZWM4L2h3ZkxEWFMva1hiMjRvb3FiRFR0SGVhaTRVWA==

 

Video: Different types of Vial Shields

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1MWp4dlRLWVNmRXZzTm1ROHdnc0Z6OHdWL2JMVnlaTUFqUU5HL1k3c0pnUGpoWVprSXYzMnRqMDB4YmxaR1dmSW5UVm81aUtYUG1WemhuSXJOaGFxOUhKZEtuUUgxTndDNjJiU1daeVVBZ2YremxMMHp1VWY4RWlaUk53a21pVjZjc2NSeTBHK3ZFN1I2cUZ6ei9zajBDN0JvZ0pycHYwcTFuQ2xxNHlqbEFyOFBhN2xMYk5ndTRtbDVpWE5GK3MraW93dTZ1YytkNXpwRUpvZGNWczhkck1SOGJNMUZVVzBUcWdRdS94eGNUa2JFSDhDQjRwbU5yQ3htZlczSTFlWDVEcW5IeENSTmlRb2xFdFQwVk03NzlWZ0JaUm9MclBHWThxRkVhQUhnVVh4ZHlzTEJmdncxaVBUZXJsVExQYUtpTjY2MkRENkU2NmxQT2RxdU1Kb1lQd0tiWk5RMExiZnRCK09FbjRnUFUxaG1QSWkveVFPSi9QVFZFTzFCQTUyUUdMZHJqcWRjaW5FRmlGTE40VFhrbUs5aEw4d01INlMvV2NOaVkrTEhqcE1kV3hrN1U4ZXFwdjZEQUJaNVVNbk9yTnp1ZHU3TE5hYmlEZ3RTOG96TUNRNTBFY3ZQQVFhSUNrcjZoS0pjTjN1dWNSRkJWRkdZMzZpUUZNU3VZNjd0dnBzT1pSMk9ZTjJHT05TVGljcU9teVFMemJ5bHFjV29PVGEwNEQ1QU9oV2lxYVg4NlBJQ01xdnNaZHE0eDVodEtMc2Q5Rm13N0JSYmlHVmlScEtkM08wRU9KZm5FSFJpMnRaUDZTQUJxWDl1UWpzdmRZemkxS0NlK1JiUGh3d0dyVEJZQ041R1VSWlV4dlllZC9JZjFYVjcrZ21oSWJYdEI5eFFqM1hXdnBnUEtKbHgwRWpxQk4yWTRJQ2ljK3A2S25jTGZrU2VNYXhrQXBSb1VTdVBmNHR5K0tQNEcrWkgyK0svbUNnY0VVT2lFZ3VQYXd6VDRmaWhraWRMc09peHhqT2ZWVWkzQ1ZPdi9oaTlWZFlaZ2RxRkcrdkpHT3p4NitxcVlJU1cvVE5FRWhjdFlNVDVhSjBmVTYyd25RYWl3WDE0NzFFZnZrY3BUaW9vY0FWTzQ=

 

Video: Uses of Lead Counterweights

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqV1N5YzF1RmpFVCtHWHRTbXB5V3dOSHRCZHdyOEJPeG1laVVObTZRSmZTL1VtM2k3S25uVzJ2cDJaNnJQa2R3M0VqWmJlN1RGalpPNllTVGJRMXFTUXM1KzhqWE85Vk9hSUVvZmJnQlU4RzVZQkpQTUxjOEoweVZWTUY3NDFLZExyWFdZdG5aY1IxVzZZR2srRit4U2RJQmUybXpCVG5KWjNXdkpKcWVPMlQ3RFY0dFFnWlFjNWVzRUtPek10UWtRWS9DTkhLT0dmYjNzK3pKa3Q5S0NEbFkwVVorK05HZG5aaXN4dHFBcmVCTldPVUNrdnZmV3VkbnZyQ2JEM0gwdW83VmJpbzZySys4RE8yTk1uRjM4cTlQZ08wQmc0RXFaWXZISVlxQmJNSU9wU1hjeDVpOVNXMms2Uzhjd2ZSRkxad2QrTEViKzlPSUl3NE5OaEwralJ0bmY5WXIvanlFV1FwaHdvajlSb2dHbGNmcG9GekVnRitWd29MS2RmN1k3a09jV3FreHFWL0RqS3pqNU9Jd0c5ZHlTMkQzeGRWWEFRcCtMSFlnZlMwMHVuYmZ1WEFaZytENnhGMkFBbmxhTytWSjkwcGZ3WWIwN0g0Q1o2U2prUzQ1TSs4dmFjeURrRjlJcy9PeStBVlF1V0tVTWlnREZWZUFNV0dtTlFLUUZrOGhNUWNxR1ZFaHRKVy83WkdIOW45bFhYNFZVOGdPLzNtOHYvdEphaHdLNHJlMDJPdFJWNjhjSFU0S2NHMElrMnBMeDdnR0JiVmw0Y1pHVUc5bUxKMmdiZXQvVVJsVlFKd2FYZW43NWxEemVzMHN2K0d6TXJXTW5HRXI2WnJweFZaeUxWY0tLOGdwRFE3MndtWDBnSGs0b29UTlRZV0MwU3NCV1dKUjNpeENvQzlqdlZDaGNtU0gyN1M5YU9Hb2lqeFpiS2t2NnZQT3U4dFBFQVF0TmkwPQ==

 

Video: Lead Radiation Shielding Products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqUXR4cWFCdG9Cd1o5UEVVV2padzJCUVZwd0JBa2YvMVVZSnRoczVmcnFsRytQeWU0WG4rVEtFRUhheUFBUE5Ta2pZNCtVcG5zZFMrcmphcm5YSThHSFhzLzlNeEhyMmtGSDU0M3VMSW5FQkRMbVlQWHEwREVoOHMyZkExRkYyOHdCb1NwR2diS1poQmtYYjJMWllnREcyaVFyTFRFbzdLeXdBbFpTR0tUeDNqS0J3anNFWG5xRGFnS3o1VVBlWXh1dW1DYTFHT010WFRvSWFPbG83L2J1VTl4NzhVVTI1L0V6MzRwRUJCOHpLMU9pVS9JeFU5ZFlsSHJqWWRVL0xGWDJ3VEJtalhDUkNVbVk3Q0hoRVJodW9xbzVmdDVUY01IZ1NVb3IxQkZHWUhZdVc1ZEZYcTNlaC9FakxGb0U3RzJ5Y0tKZGJXbldZUDZtWlVQYyt3RzVsaEludFd1aWM1YXhOUWpicFNhd1Yxc2JBWUhBR0wycEJlQitCZEZ0blJQQW02NERUNkZMUlJKSkNoeEtvQkV0RW5uY0ViUmwzVG84dkxJQjJNeXNmMW91d1NJV0dpMDZhdTJPR1pnc256d0VXTXJ4Yml0ZzZwM2VoakxuVVYxNWVnbTZ5SHZlNDE3Q01lOU53K0hTMHM5T1N1d1IzN1NNV3grMk9yQitEOGphVDhRdnUyUytrK285VGlYNkZVS0tnT2UvRjA4UVVXb1ZDVzZ0Vi82K1hYeTFCZUdGeWE0MWZQVWpoWDdKaG5KRWxGTXlrSU1va09MdXRQYlJZcEMyemVaL1IwYkozRlNoN3J3QktPMmYrSTVVaU1PckU5UkFZNVROeUVUVUdNcVBHbEMyQ2pBT2paL1YyUVhQNXA4dkl2bmQyUW1vRFdiRFNtbkw0SXlPcFlpQzVpNjRKRzFVUlArWm91UDV2bGVyd0V6bVIzR1pMVURHMG1RTnZESjluSE1kbUJtaXVZMjBZSHBvVHNpa0h5TXoxT1IxbHZQNEpmaDUxc1NPOEpWSzNmRzFBUzIvci9Cek4zUXRRZzFGMTQ1RGdHRWNjQjN4UVFqeURBVmFHcQ==

 

Video: Lead Shipping Containers

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYitRdnRPQXF2YUY3Ykp3MWhSOTNDSk5wS1B1VnVNR1hXQzV1QVNCeEU1UENYMXlIUDlWMk1RaGhMY0Q2NWRKR0VON2VUMTFnWFMxUFZTSTJDWFN5K2x6REE4a1RMa0RaWXRaWVhZK2QvWnlBUGpEd2ZvWlVMdVg0VHZHTUhlN3BmaEJCOVZtUnQzV2FNbyt0NXpMTUpDNDZOOFVBTjRZMndpLzV2SDRFb1N0ZktiN3l1M2YrcXBON3pFbHQwdjB2UG9SNWRVS1J3dm5WZUUydFVvcGFMcjZZT2kyVXlwRXpVVEN4UDJJVVl3Ync2eVU2dXhkeXpqOXBTVmdsb0hnK3ZSV3YwbWVpOStrWVdvWk8yMk4rbjV2SGc2Z0hjdGt2WS9JaG1ZZSt5VGM4eUpNd3QrYnJWbFBQMzVUcEg4TEFZTHQ2TFRZZHJjM2RiSFZiaWQzMXhSL3BYQndTall5Q1JQbGJmNXVNZFJTQzNydG5jek5KS21sTlRYUGtHTzlGcWJJWWRQYU1hY013ZVFOUmJmZlptbi9UM0tkTUo5czhLM3hkQTJRc2ZaSEpsVzVORWdpWjFxbzFxR0N4TzNMUnZSeGNmT1pZVS90TmlsVlQzdWh3Y29LUGwwZ0daUWY4WHgzOGpZZE5XZkQyQlZwMXl2NVNSY20waEVpZXFPL3JsdWtWYlYweUJ5NkJ3V1hwK0pLRy9UelUzanU5bk50QWJpVUdRZnhIOXVKOUROb2oxOUI1YlZBQlVsUDcwVEJmdkl1SGZCRCtGSGkxSTFaL1J3Z0c2UDAyTStXRmlyNERmRnVyRHZvb1pDem5yeEhpZi9wZndvYjAzdUd6MTJkTk1Cd1kxSnNFRUJSaEdCcDEvc0VlWVFGUGJCaEVBVWwzc1p6eFJVMDQ3ZCtUZkNLcVFQcmc3VU5PMDQxQkRpWGZPdXhGcDd0NWNIaHQwM3JDRGNvVUFVUER0UUE2OFF4UmpnYS9BS2o0amhGUk9RYmFReVBWd1ZjQlBMMHFHMUR4cnJBY0NkSitGdzdmMEdiQlk5MExKZ2I3cGlHNGdjYXNJTkM4Qk9wQXNseVFLNGlTTnZVU0RpQTRTNXh3ZGNyR0RTL3h1N21OZ0NZay8vbW9KcnJodFcwdHZwbnV1c0pIelNWb2dkTyttYVMzaEdablgwSlZOaEExK2VvM2MrcGo0Sm5PdjV6K3JUdmh5N2FNVXhuYmx5TjNlRERxK21Ub2NkYjRTRUQ1WFcyK0Z0dVUyWDhJanNUZ0VRRFpDVjlTeFRQdnJzU0JFS2hSSGlJUjhkaUNpZXdBQ2tkVmpMdXJHZ0czQ09OcG13eWo2VUI2a2czNEtDSkE5TFZBSHlPU0xzVkcvNUFUSFJ5S3doQzFsemhTQytMRCsybXRCaHRueDA0bVliYWpIRWg=

 

Video: Characteristics and Application of Lead Bricks

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqVnZsUVYrTGlGRnlHanVPSmp5VHhsbi95V28zY0QrK255SUxuTjUrT09pNU0yNndOY0thblJaQkZYUmVTSHR4Y1dPY1JEakNmbnB1NnRXTWxGL3ZNY0l2TDFIMktxTXMxcGxkcnlDZFJ2bmF1Vkd0cE1yQ0FjUGdET01hZG8rSUhWZE1ETzlwaWN4UFNIbDdGU2Z6TDVPaGFQQ2ZjRGRrd3FuanRjaFNLb00rcG4zV3JzRkYreE02M0k5amkyTHVUREE2aU1kZzlnaVJ1QVFNQjMvR2x5MjBXSFIzeWlCZzlxcjFiZUpRWktFTis2aitpcVlCMitNL3pzTTJ2VFZ2M1V5cEo3TXNjb2UveUxRYnUxaVBGNkJqRFJCOHQ1ZldPSlBsdzI4S09Zd2orSmpQcGZ0TmZmLy9PRUJiSzU1Y3V1QS9UV2lmbUJYMHB5OFMrRXZSZStEci92dUV4cU51R0VLYkJtTitFU2RBNFFkVzhWditVNjVGWmhuak9oNkUwZXJscVdXTlpnR0lac3RNQ015TVdNSDlWVFBWcXA2TVhRK0JUa01jZzVWQ2pPak9yc01VMWxTa0NOLzJyaXNHbFhEbDkyMEZrS095R09HeXFCSHk4NThPcjhwNHl3MnEra3NuMG9CNm5NYjdMVnIzdHFuLzVDdjN2blk0d2JXbWxMbHVYdm04ak8rT0VzTm1oVjNiclpucHIvK2l1cXJwSCt4UW5RQ243Z0hhUi9qNEsyRWp2aEZNNUdHNC9BUytwUjZnVU9FMzJua0NuZ0puc0VmeW9EYUk2NkIyNGwzT052TkZCUGZKc1pYSzA5OUM5T3oxWTFnMkhXQjZKdG54RWd5ZXVvVEFoN0htMjhIa0ZWRW5IOFo3QmNEaUh6aGFRMjBDRHQ5RE9qajFHZnFmQzRWam5wMXAzc1hjWDFvbXhEdlJ4Y2ZZL0ZFeGt5UE1XZkx2aUdvb1Z2ZFJCVm9SRUlRRDBiRS9kdzRWbW1kQ3RpWEZHbzRhZUVlUWx2U0JxZHJvMExzcjdpR2dqbXFPRlJ5dm11cz0=

 

X-Ray Shielding

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RV3kzT3cvbDU3cHZPSEgyUmd5Qkxob2x2RTNWTHAwWFlicERHN0tNZ3c5NnVTbWdyK3BicTAyMVFiN1ExdjFMNUlzeWlCQ295SWVnRmFVQ1h4K2RZYVBxM0JZS0cwWUMrL1hyVmcwUVExMlE5dE4xTmFoZDBzZjRaZlZ6YlBnbk83clpGUU5lNllyNk9xdC9paE4yTndreEgxWHVnbVBwMmttQlk0ZXdwWWFVdjhnZlVrZEpJcUU0RlBDdmlHb1A1bktjUWFtRndMWmNMWVZkRGJpM2N4ZUtwbG5BVS9ubXdRLzM4dHNaK3pycUphMGVsQ0txVnZEaFEwSDNta0lZZEdOQ2FFVVA4RXNaZUh4eTl4UFhwT3VvRDJMS0pxNTkyTytmSXNXTWpXMFNQL3R4U3BwRUx0SGlqYSt5REhvRWpsdkNQaEVaanZxTzVSbHh2dlZLeEFiaW94VzNlLzRjMzVwUFM2VG5HUjNuMjhpOW9nYm0yNERYTytreUV4N3U4U0dYSTRvV09kQTNaM1ZhZkttV0dhV1NtaHIySXIxczA5SXJ3eUwxYW5GRTNRcUkxUTJtVHVoVzF1Y0Y5N29KdmcvOUcvYU90TTZNUEt2SWdLVDNwa0hsRUVrWklQWWZIT1F6TXpEdWRTSHVET2RaQzFnRzFOeC9UeUpDb2o2OGVsUDZYWHN4VmFJamdpNFg1ckdVcWpFYThmTGdTUWxHbkxHSlI4a0YwdkFRN2hmTUpkTzVSVlQ5V3pUV2ZUeXVVL3JNQkVuQ0VKbERnUjhXRVFYc2hGc2tqUEZ0Z1JEb0pkS3pwQXcxWHM0eTU3Nk82SGYxZ1ZrbkdnVVFkeEwzUE9VQ2JoK2V1UmZOY1RhZTU1dW9zdXdESS9CL3dUMU5DK2N0RENPU0VEdU9oUHhqbzhHTjVxMkFLL0FHK295NGtDZ1l5VjhnT2pDZ0JyRG04UjVrYUNDYTd4dkRQNVNIdTNpeS90RDJHRVUvSjR1UEN1bjlvWVp1MjZKVnczZHI5dTNJN1JTSng1OWJRZlBzT0xka29hbnJseklxakdSWG5jR0UySU9Xay9rT0V4bVVmQmduVVVNVU1scWpVVkV5SktiV3dHem1xM21DQjBlVmRLK2c0d1EyZjJTZTFLdGt5a0RPOHVobU5MYmJhZzkwWnFPMkJTU1V3VkVCY0pKVjJJZ0FFY3drMmd0dCs2VVVLdjQ5WU00S2RFa24wVkZGUzU0UzlkWmJGbDBhREpIa1BxeHRPQ0o2QkViZ1NtOHllQnR4eGkvM1BEZWpNTktwVlM2VjRHbEN5NHM3d3ZpTXN1Vll5bUxWS3cvL3RqZXJXbjJWSHRJN3Y4TndPVmxpSDg4RUhqUE82L21MM0g2dVJ3WkYydHNYUHJUKzRNaEpBMERuZFNTeUM0anRyUVNrM25yYnd0WEhsalRmNEE4bmFpTTY3OHBkc0RDaVZsSGZuU1VnUWJuUkNDK3d6bG5aQWtYNjljVkdiK2RlVkJLNTczUDdXOUFlRlA3ZW1oeW9IWGVkZFF5SGJ5SEpqQS9Bc1NTYjR3eDF5aTlZVk9ucWdBQ3dGb2k0MXZsUDY2OU5vSjhHZHNmN3A1MGF1MFZLZllkTk9EUFJHbFdjMzBGRTZ5V1NRa1QybFUwcTN4NDlLZW5JTEg0U2t1dEZTcEhLdjczTTUwN3BEU1M0b3U2NWJ3Z282MlBYN2VIRU9sa1l6UUhjakdUdjE0YU9sV3ZGcVJqN3A4RzZUV3V5TENOcHZFcjJGQis0Qk9qaHM5QWpqY2tCbDBralRIRG41NGhjRUp6Ry9wNzEyaDB5RlRwVng3Z0hIUEFGQlBVR1gwdHhlem9TZXUzUkpjdCsxb2lTUmt6ZWF6elc3ZUR2RVhaclZaMVNCWkNmUHVxNm9ObkIxWDBDRzZGNERsTVZuRVNnT3pxdlZraUtIbTY0bHdCUy9qNWFlbU4xNlJxREN6UXZtcng5UzBBL0V1ZWpCRmVJeGxoL2d5eWJMbnhQYStFY3BtVzlpazVON1FWeDBIcFFURUlZWElPU1lMM3pSNXk1TC9hMUxXM1AydHMweHZjd2Q4RkhYVThFRFd0ZHE0amNhYUpMT2hPK21sdWxmWll2TFBmaTFtMWMrQjVkU2wxMWROMExVdHhoM29vaThjN0dKT3ZDbFI5Z25ZMFh6RktXbEFLU1kvMEFkWml6SjA4NW0zZTJmc3hkQ1NweEM4K2RNSmIxK1dsV3oxZ2k5M3N1d1phRmc2T0szQU1FL2tuMGhPczFLTStFTnJyYTdQdWU3SkxNRkxLNDRXb1A1TENoaVBtRTJxNThheUhCcXNNbzNWeVNnVGczUlpMK2c1TmtjdlVxM0kwYXpreHhEYmt1ZFBxUDFjRFVyMWdCb3Ixd0hmeEhDY0l5YWdkWUNJS3B5N2tFZHdsMk1PWno5Rkp2OUlMSzl2M2FzOGFIejBiaU9SMXZ3MyswQzBtZ1diNWlWTzdDSmE0aGRNbDk5WkovRWlZSENNZEY1amlPTEF0d05DSDlMdjJRbmVXUFhTT3dKdz0=

 

Lead Plates for Radiation Shielding and X-Ray Shielding

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyaVVFQnBYWmlUaWZHbm9RdU0yQlhaYi9qSVpRaGhReWNsTnRRdWdwODZxN0UrUWVYd2ZLVHdScjUzVDlrcFEwaTRZcHZzL011ZXVSWC9JWXVPTW9GeWROS1F3MTRla2I1TnJRR0lqc1FiS0p2UktERndKcjVBajBJbkZnaytxVFJWTlpUQ3BBWjZtVW9KaGFUYllzanByYXlIZnlRMUV3M1ZYTzgvdXBVREl5MVRqZzcrb0hsVGtPWnRyd0ExYWRIRmhHeDAzVzF0anpsN0VmTWhudTUrR3NnU2xPNG9pNXpteHNWT2x2Rnc5U1BISEptRm5IV1hoRnpramM0UiszdHNzS3dtQVdrWmU5dFh4YjUwS0NQWW8zS0NzYWlabkgwRDEycHJOd1lvRko3RCtDb2ZpMmJFM3B6cDZPOFFnaDlLb2NkRklmZ0NGY2RxN2lLQnpVMjZrRG51QjYzakFNVE9MM2VPb1MvemcrdEoxTDYyQXpqTE9xQklsbTZDUzFNdjRWL1JseGw1UEwxb3lodUVOUTRtR0lvUVQ0L2dlM05jNVY0TElZb3pUNE41LzMxM2k5TGJWVFErYmxPRWdBYWovaU9zelhFU1lIN3dGZ3Vla2k1UmRoMWwxN1BFTWJwTWFhVkc2RTIvR2RMZEk1cm5JaXI3anFuMnNKYnlHRlhnLzBnTTR4MTJ6VW55cDlqdHZMa3Q5VVRic045eGdVbm9wQ2wrWHNGNE9nKzdmNnprT2hhaDQzY1AzUVY5eXUzQ0NjWEdJZTI5S2tBRHFVcDhxd1FkNmEyNnUzMld6ZmJIR3lkclg5OERlSElmUU5mQVd0VXFxSzE3LzJvOHNpUS9WcXhrbHB3Yzh5V3N3RW91WFVzaUlYSmdWbTcrVzExbU1HNmN3czBiRzZSNW5CQTRVRHFORDVTbDRDZ01RYm9RdmlyUEpTRVBvQ1IvVG9OWDZiNTdTZlVld0wyZm5YSjB2UlhqL1BmYXcydGZJUjMvKzY2V3BPV2hKM2ZwOTcrMGlmY1I2dHJCclQ5R3M0ZmhlS2FRMlVYYTVEKzhtRXBIakQ0OE9DWGRWV3lCUE5vRE5XTFJSY2lhWVhXZDJHcXlyc0ZGeW1qSGZjdjR6ZnhOdi9pSlFwUUlWekFvZEcrZTQ1ei92SWZ6SW90NjkySjM0cVMwZmd4eDVsaUI5MTVYN1NMNHZBeEl0ajZ0T3ZreEpwdzF3SGxra2ZLUlB3Mkc5N3c1bkdBZXFUNzFCL0xKWVZIT0k3R2t3bEUxaVp1b1gydFpHUFZJd2t3VC91MXNPbE0wRDFGMjV0a25iSFdwcFJLNWN5RGp0ejEvRmU5cTNKTUdTZ1A3QXhHUzE3YWhicUdZNUVFR1F5Yk9DNUswVlFtczZlZysyd3FSQUpQcVZaYmx3VzEybnlpeXlTL1Q5S3dUUnA0eE5SMUVWdVBiOXc1djV1YllnMU02MVk0NmRMTGlzZmhRR01QTVpaYzR4WExjWTFUWXRreW1RQ2tvOXV6Y0tuYnJCYUw3VWhNVFUzb0paTEcxb2Z1d2F6cHUrZmFuY3hMRVpUYTFHWW5uK0ZYdWJ0bjYyRTM0OFRBOFZJeFdWeERTZHhPUllab01aQTdQbk50UEliUm1pR2QwNFJQTnJrOGxkOHNqeWFwY0kxQ25RUHRwbHFRZjczeDJCOEdZYytjdm9pM3ZhYkpqZXhYdFozNFc5WFY4TmgwUm5DQ2F4

 

Characteristics and Application of Lead Bricks

bndZUnVWMlRYazEvbVVqeHNiVTEzMlZ3a0JMd2tUVDZiVUVzT0hFTnA0dXVrbWh1ZEY1dElHVEdML1NhUDhtMkdvU1FhRGhhYmoyYmhWbERYTHpUVjU3Y0kwOS83L1pyM3NCaWVFbFpQa1RDV3Z4WDVYWnFqcS8veTRkakJ0bmoxQTk5OG1HZFk1dDFRZjZieEhSMnJrUW1MSkxsazVhQUc4citMQnVpb0JXVjZTTmNOOWJKQ1pGODMzMzZHVnlCZGlCVy9UNGY1VFl6WjdRNVUwMVpxckt4b2Znc0FZU1FLcWxUUTNFeHBpT1lNNitpYUlLd1gwOHpsZnZHdEF1ZFJqZUZwelE3STBNTUV0R2dWNjl4VmJyd3V5ODliUGtBMi82NW9vdE9vY2tCbUJzK09HbW5RR3I0M2hvUTVLbjJRNThuK3NnSk1kc3VnZkErR3JjQmZvL3o0L2lhZmE0KzBmV2U4cW8rV1NIbXM4UG1uMnBreXJTNExnMFkzNkV4WHp5WDdlVFJTdXB6WVZnZ3Z4aTJrZGxTc004QzlmM2RjR0JlenV3Rlc4WTBZN3owT04wYUd1aHExR1plNmJ0T29xQTFrcFhBL2tISDA1eFNPWUd5ZXB0d1B4cy9YVm9uOG1OMFhMY1U5NERhTTNmaVZzMXBFbWVNemMreERlaDFrTEtKMElrVlpDeUN1TjFUbCtVSks0TmYwNWVaQnpERk91eVZOV0ZoSFpnam1veTBRTkVWU3FDbG9IeENZS3dhckcvQzhiZFh1eGFMY2Y4cXZ4aEdJSUd2SXhDRkd5bTM0SXRET3JoUUlNSksrSEFLOUNDbzRwWU15L1VmYnZSZThCd0dyZjJMWUtpR25Pd3NJZVBrMjhzZjhjSHNveTFFUysxT3UzNnRlZjEwRit3d2VJbGlXNGZySTgwcktYbFZDM0x2N3BNR1VEOG5UUUdIcnU4cWs5SkQ0VFhJT1dWTnpiUHRWTW8vTmNCNGZ1aXpUakpOeHZETi95bFRwWE5RVGxiK3pHSURma3FWSzk1RG40RkViaUFyTVVIWStXakhJa3V5YURHaVBNTk9iNFhQOEFRSmpPa2RQMVF3em83anMyQVlxcDUwMDMvU1pROGxxRlZjdTZBanNEb3NOMzVOUGZVT0p1OHhhOGE0SVdJOWFvb2FtWGlua0MrbS9uOUxtVTgyNDY3cUt6bVp3cGswVjA2bCtreHJzMnlNRVgyVjBLMjBXT1A1SFoycHBLZW1LMUZTOTU5M1VXMmU4WWJXUWVSQlhna0szTHR0dHYzZWxvZVNyRmo2TmpMdXBuckFkWTNJS0VnYUkzMG81NnNBZFM4OGhrSm5VZllqdlFxSllkTmR1UmZPcXJmeG02NUYxRDR4SHhJSUtkN3ZLQ2FTK2FNZjFqY05pR01INUJTSlpvR1ZEUlBFWjArcUcrbS9SclBHUTlIeUFGc0hZUWpaN1pOQldQYVhvREw1QzBoWmc4YnVlZklKSXcyTjRiaFUrNUpuREpEdlp5V0VIK3BITm1oaFpvVXM3N3NpcHdka1VBU1BpSVFBbEwwbkVndE9rQmpZUm0rS3R6RT0=

 

Different types of Vial Shields

RWZqMURvVFZJTjZOV1llZ3pQWnNPcGpPbkFralZrSENuZVdGRmdNeWQyZ056ZGhlZ1ZuMHZWREhRYWxPRmZWS0ViQnN5QzNXZkpPREsyYkNONU0ybmxvU2RpbzVhNHRDN0xJUjRCbWdwNEliOEhzd1hrQXZzWDJNcjBJSlVvaVFFaXYxOGdsYjhkZVl2U2pjbmdUQ1Q1YkN5a2xVdytzbnllTHl3L2NaT0pMemtFSmNPNjRJL1NSdTJKRG1PT2UrZHJod1J0eVlDaStEYXl5N1c2dWxISUFueUo5TXBONTdaM2x6NFgvRGFCZytxUk5RVGZ4bEpwMEFnUXlSamxEdkFwd05sem5ZaExrZE5UZlpFUXNNVkVpVFdQWG5DUVpXd2VjRXFCNFVLdTZzaXh0T1FPc1FWcmJvQVBmZlIycTNYNkhESXJ2WHM5cXcwcE9URlA5WEh4QS9XN20vVU04OVlxOGFQaU43TlBqazBoVHphOXVnaFFJZTk3aGR0VEhnSXczTjlQRk5CRzlnUlJPQU5lZXlRaGpKcXIwZ0dwT0F0M0FsbllydmF5RGYwV1dYRlgySGlNUzJVNDQ0Qm1GWkhJR3NrQWpBMjdOTTdVTGZXUWltSEtoek9kOTdRRXRYS1ZVN1JzMnAzU1h5WExPZGNmWUh5dVZlRURyMW4yWEpJMko3eHRkV0JBOGtrNEc5UFFIaXkxT0VCTW9GVnpVYVh3Q0NSY2FRSGlabXE5YVRUMExyWWV2L0R6QzB5NEF1cFByeDJVSERTTXdRT2YycldmNGFTdm42VGtEZlRqL1B0cnpGSmRWRjNxUmE4c2VabE4wVEJhb250ZEpzdVdJS095Ylcxc2JUSDJ5dHlKeFRYOCsrTVIrNSs5cEtKOENxQ0c5bUJ0aUFDTjg0aXQvTDhUQ2R0dUdpQjJqUThrUy80c0Yvdkhwdk83QjNhR2hKc3l4ZmE2ZzBNY0IvVy9sV3piaHpNMzJLN2xxZG84dzNJK2J2bmUxdFJVZTNkL2ZzRjN5SDk5L1U2dENqemYvVENEZjRnS2g5VW01V3RqdU5xcXdzUHZ5MW1nazZZNGJqWlZUNkFDVXNJR2UwYngyQXErbm5YWTRXNVNaWStGam9uMkh0WGlhV04zS3lEYy9CbW5zckEvYWUxeTY0cEtHTTNML0kzbHJuT0tHTjhEMnFxN0tQd0xSaHdzUzNtNENHZEhqZDNWQXo2RTg5N3lqU1NhUzlYQjZsK1RoL3IrQ0hQUG4yZjU4TFJzL0F1UEp1VjR5WGd0R1dtSC9mN0RVVmUycHBpVEJnb0M4S0JOb1pmU1I3dHN6WjVHRjRtWUg1TVh5bCt3eStJTFVjR2F6MjVrTUlHMW93TkZNRlRBZy9QYVQ4dzVseDliR21TcXd4M1prZTYweGxTYTF5d2FpNnRBQ1A4c0NGNGpTOEIyMlZKK2VaYnVKWTU2cWZGOW1iTVlwTDFDWHNqajdMOU1qWGJYZE9iTzBJb2Z2R3p0b3haTEs4RG80WmJTMUE4L2RaTjc0ZDBRamxDcVNOVnlwTTRSVHFCdDNsVVl2MVlBdFgzTnMvV2JOamIwbUlZdmRBUDQrL2tIWDd1RE9SL3NKdg==