Features and Benefits of Lead Bricks

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RVS94Y3h2SzF6MXFXdWw4WHJsTUxQaGo1NzZ1TzEzakhiUlUwcEd2OEg4V0p2RUNENFFsREMrUkN5TFZaNUFYU0VBdlIxbHFoTmtMSFpyTFVsV2syTmhXYSt6c0JwU25lay9IaXl5TmFDOFk5d083em1Bb0ZoWC9iV0hvOEhPV0lUNG1EZjJENmg4TnlnUkMxRHJ4RlArRjRnSXN6SXlaVmZGRXVISlhKZkVDZTZuOEo0ZElDUUxiUWI3cEVTZ3ZnOWpnR3FDM3FYMnlxVVV2SGU1eXNhRHBWZ3FEYm1GL2N1Sk5CNkt2YlVrOVZTcmRTK3J0WnNZVGlaWTh0UkxGREFzaU5yNlN2VlluT0MrOWk0MlZRaU04M3NCaXNQUXArVm1NQnZEV2NZZUx4V0pPQXl4bUFMZlptanB2cmo2d2NzMlBWVU1MY2pFWGU4N3VrV0tJazZXcWFqdDdVOS9TVzYzZ2t1bDNTaHdhL25ZUDFTVFZHMnRia3o3WFBPTVRFU2ZZTmxBTWdvYTJmVVlJTlFNd2tTY3gyejBaakhKNVlaMW5OK1c5Q2V3Zll2bmdlbEpwRnE4ZzJtdCtRemFObDhYMk15K0g5dU41WjFiSTdpSlhPWURFMlhGM1ZqZ2pOZEZWdFRUWGMxcUk5QWF1UDU2blA4dVJvM1V6Y1pza0NNejhYZWdkNmExUTdpb3p0ZDE3ZHRqY3ZlZG1Vd3VwV3UyZUlxeXdmNGlEa3dZZFhPUWFyOTZBd05VZFZodHMvZnlPVnZOZjRYTjJNb2tyZC9LNVBJVTZmUVd1ZHR6LzJZcWFNaXUza1FQYXR6RGpHR2QrTmYzTm1HNGFUVStMUUVPbFFGV2FSMjA0dXd6UkdzeDcwb01ONklzenkwSituTnJOeXl2UG9CQ2EzQnl4SzdJc0xWdEFvZnR2QmFxcE1udEJjMUdocTlKUHpDN1lsVXRvQnI0dldSanR5OWxzeVUyQWFsTEVtN2hlY0htY2dTZFU1bEIxTVh4b0h3VEVGQld2eldIeGV5RTBZb1kvbk1pZXcrcjB1Y3ZvNVIyMnFMMHV6eGZQcDRYUWRhMHpHYm5oRFlSZnRuQ3BhWDhrRHVmaDd6Tk1OeVFLZWNzNlRkUS8wUGZ0cTZBUVlDbzBoYW1ReTljMFhXenNZeklHcVlFaTEzcjN5ZytNT0pxY0RXQzMzVVFybXoyaGZqeDFWaUJLVnVGaXVpZmJkb0F1Z1BpaU9wV3RmTmhCL2plNjNiTTBPTFF2cWpudHNSRkxldGFrblBmb1pOeXhudlNEeWg4RjRGUDZDaTRGZDM4aXJubkx2a1pqeXNpY1NmakdaQjRySytvQThwS0FwelhMcmFVQW5hbjViQWhqcjhMNkhKNEZkQklIemFtMElIQ3QvM3N1ZEF2aUUzNU9NUUpyUDNpNTVVRWhlaDRkYU95NmpBSUZPY0UzNlZUaGtjMi9zWGxnejdPbzV1b3NuUTJnQjBudkN2QWFSUGl0ZHpscEJqMXNvaXFRcG83cTBMNnhyNUxGZFZPUGI1c0NnL2pUSmRLQWthY28wL0dhTlJGaTdtUUZEK2ZPTk5JQjRwMmI3Vk41VjFFWm5sL1JnQXNwWHR4Y1FmTURYWnNkNXlTcTIrUFR4Tndhb3lGc3ZOb0ltL1BONGU1SE9qLzhTNUxTT3pmRzNwbEtKR3BJVzRibzk3T1JtdmVKUFJ2aHVac0FBeVVTNGtoUzdUVU8veTkrdDZYUGJaVjlBblluWTI1ejlLUEQwWHZoMEFkNFdZZ1oyR2JyQkFYU3ozMGIzM3lFOW0zWDAxamtJWXB1eWdpYnBrcVJoNG5EU3p2NVBPdyswaERPUXUrTmNZbDFlSTJCcHJMNzBFTmZRUyt1Rm5kOXRPWWhKTENzQnZzQzQyVjZRaEZLdFZhbWdqTTFUcGxVUUFoQ0x5Wk54Q01hYnpHTCt6Q1Y0alNua1dwOVBncDN6TmZINXBmNzY1M3RBK1JTeHdpTkJKZDNIV05va2R2cGF2QkR3TFNEdjlRRHptWkRhYjBlbjZncGEwUExSdWhFZm1BUHR0NjBIMUNGd0VWUFFBcElwcjNUbWQ0T2U3NjFIYnEwdFBic1lOZDhjZnRyRlYzZ1pmT1IybnlBeXdqTmo3ajZkOFIyNVczT2Q5a2ZTWDlWQ3JONW8rTDYxVjlpUjIwV0JVdDgxNzYrK3ZteFo4dE1ENXNhT1krY3Q4aVFSMHhuOVlsTVZJUEZCOEpkcDdoc0lpSC9jVktLZzBWaWFUYjhxVGFiR1VkMXRzMzVXdzd0Yy9mbFphbXVJanpralFXM0tCMS96d1pSOEF4WW91Y0lxeE9sUnM0TUw2dFhzNnBYbFZDSUdBbUN1V01qdHhTTkpYaFVhM01pWVNyVjdGNXA2NkF6ay9jb3JpZHdZaEhHczN5a0FhWjB4WkZGWUlZbVluc3U0UzROek5QNGtqWEppSW5DWDcvcFVlVXFOeFBHSWN6c2ZnSmw5RzNKbWhjNVVoeE55anFXNStOZGVyQ3Y3VlAzajZXQm9aaCswVUxYNkZXZEdtM3RYK2cyTnhxQ0VaOUJCZ3A2bEl2bFdCcjBFSmRMRkRLM1k5bDVrUU5Td3N6S2hFLytaUmJueDdWU0RVZmNFN1ZleG9DQ3FyVlQyRk5ObjRXL052MXJPTE96enpPSGFSVkE2di9ndVJMS3pQbk4xQ2pTN0I5dkRSWnkyTW9WWGVhdXFKZXFwVGM0OEVRSkZvRzBxdmJHeGhrUXBmWm1hNUFxRWlCZEZxN0JNc2R0eXh6Uk9KdGtJYTFqWk1XRU1UMWhvZHhwbHJXN1puZ1cxSGJOTThFdGxZZXJUam1ybFlvczhGTmg1WEgwZjBiWEtybEN6M1FTWEVWSGxUTUx6MFh2Tk91bFg4WFFjTUtYcHY0cXhid0VKUGtmQXJwNjhJUVgxdEhxTnBjalYwUnh6S2FmYUp5WGg0cTdPbGh4ckZ3UHNMZzZyb3VjVi8rWGprM1F6bUVIVno5Skc3OVRRc3Z5UXZZS1A4TVRoM1VVNEIzL2ZkYnZPbG1laksrWFFiVklTYk9QdjRVNnZTMUR2bXA5M25CeWFpTlBsbzNmUkVKUEprWUpOUHBuakgxR2kyNDk5YVlSUUVleFdCQm5uVEpsNkgrbTBscmxxSnB0TkZPQkMyTTRUTi9oT1kvZDFIMEhWT2pjRWM2eUxzTUJMM2hnN1p3NUwrS2ZwajdQV1ZJZ1dYTXRhVDNjaXF0ejJKSnhlUTBmdTNwbHFHUjBTb3Ntd3ljVVZtUVhFcC9MZVNkNmtMM0RzNFU5ci9HbWpHaWNXTXBnWkw1WGtZdzF2RmZ2RDd6cVVTMWRmdStnOW5lbFZIeGppWkJiTVlMOFVST2xSTnZkY0l3Zk9MK0JPQzV2dkZBWHNnV0xNVGtYN0RzclMvcjE5SG5rS1pSUWxmVVJZVmhwRVVwSHBqNjk3TXorSWkyMi95L0ZFRTFHU3FNNjM2WE13ZjF4aXlTd0dHQktxZjhTcHArd2hqQVF2c0hpTTFoK2VucFoyM3JCaVNNeElnd1N1c01iUllNNFZVQlpwNmgyRWRGb0t0UmZ2a2dHMXdsWk5KMG5lOUhWTG15K0M4elNHaXh2MHJhQXlML1RzdVpQMHJxcTRBTlNZekRVRXBhSng5K2VudEVlb2t1M0Z6RzF3bzh4ZU8zVHZoczQ5WTFoZ0tLYk5YbEdYNEFtRFBOeGFWY3haMUoyLzNjMXZOaXVMNU9mNktmcmxwWG8xZEdsOHRyVFJ6LzNOSkdnNVgzUDg5eWJiZExXSDl5cHlXRjVMYVZ2cTRXb2lxWG9TZVF3WmtuY2xpZDNsWEExajVudDhRTEhXNE0wZldZV3F4WFNPT1RTWHRyODQ2TWJRUGVVSUpSY0FwTlJZSHJ2S1RnbmxmdmZRbDJLMWg2WmsyYmVGWXp5RDE3cnJRbWZxWElCS0JOVFRKdlZka3VVWU1DRXVvYlJoRVcwTnBnK0lBN3pZZitrSUlGSjhDY2tVY3VhQngrd3ZPeVprazBKckovK0tNeUl0dUhTdFVpWWNzM3MxOW4wRkpHemx2MVBZSnFUamJBd01ZelVDakYyMjNWaUlqd24wT2ZianVidGU4RURJRU9CcUprMitHOTkrN1RxMEJQM3lPajNqYWUvbm1NS1VuWjIyM1YyaVhVbURsa0hHb0c1QVNTZW9xUDNxVHRCUUs5dzdkT1M4cVE1OWNxaTdmYi9HV1RuVEV2M1Z3dWQzQWdDOFpqS1psYUpTVmEwbzFYZzdWUjdwcjhoZz09

 

Video: Radiation Shielding Products by Medi-RayTM, Inc.

cWs0MjFNMFVSSXQ0ZzMyQzFXUHQvQTV3cjVsdUtMb1JLbG9KTi96SFFJN2FNRGlsZ01ndHkzcnRvNWV4TlAvMXdYU3A5ei9VaUZzdkRlSVNaWDM2YXh4UTJOQXRtRkNhM095R0o0S3I1dk9uS2hpelY4RVpEd0VXZ1BTYkhVR0RqeU1ETlhqdzMydG9NSThCRDczMlF5R1RWQ3lNNkVNbzV0WG1HU005WHZaOUdNakhYQmZ6QXZOallDaFdnZGxIOTdQWHJSYWpaaWxUUHhwWWlKYS9RY2xvL2NhZ2VVWHliTVlMcGQyYkNybGcxWkxHMXVDM1A2NDZvN1V2OFFtTks4c2dLUWMwaEtjWjhKOHpyVFMyVUNNNm40RldwaDExQVk3cUF4NjdlblJWdTE3b3kxT1plUXliS21ENkxxNjZNVHZBRC9rTWN2QytNYmZJZEMvWjc0Z2cxODZJd1cyd2F6UnBKa2ZzNUROQi9CNFg0UkNMQmVaM1hYdW56SkRtQm5nTzErNTFEOUZNdGlEMExIZHg5Z3JVYkpNdDdtdmFaSnROYUx6UkhJdzNjWjA0MUlrV3VhbDE4ZnJyMGR0Uw==

 

Radiation Shielding Lead Bricks by Medi-RayTM

NTdmbFdoTWZ3UTlOeXFBcWZ5SVZpQjJSTkd1NXpsYk9aVkNENkJQa2pUak1KRHphdlRkaWd5WHUybzNudXRuUmtpR3J0dk9ZWHFSUVltc2FPU2VTNFlNRVhhVzk0aDlWWkVmSGtPSEJPWG1XV05vVUJOcWx5eUdxeVBSQU1rY0pVTWt2UDc5U0pVRUFyWnlyaUZOa2ZjWXRTRTd3TFJKT1dGdjRGMlcxVHdvWFo3L0Z2bm9HWFU1S1I0T2tJanliZEwrbGtjcjE1YVBCMTlmd3dhdXBMdTM2eEZYL0dIa3Z2ZkhqSzF4TlhMd0I1QkZMSnBLRVp1MXVRRFlvNWNoUA==

 

Different types of Lead Bricks by Medi-RayTM

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBQXZKZTFBVnhtcVZuUjIzRUNhclM0VzUycXpzSHhjYUNxUHc4elNKSEJ6SVFjZ0QxVlJCbWE1VGZoVUdJdEw1NDZodHkxZnQ0cjNiYlM3YVBVUStOOFZqa3R0MDNNNnRaMTl0anN6blNsd1hzbDlDRVBrd2YzL2RhaUJ6aSs5ajhJU3kxcVdXV0xBbG95cGZ2cjVKTU9wNVJlMitpd3VOcnBIalF3Y1dYR1RXZzdPR1JKbDVmaEhVNmhXNVBjM05BMDJoN29BdHh2ZkpPT0ZWR01PNUlDS0N5MVgrQThuVUpNNi8xZnBEYVBBekZIN2UxUFEyOVBXZkEydXFRU3FNUGFMeFkzc29Sc2tuek5NdGpVMC9JNU90UkE5MEF5TjIvYkh4U2tiUTRGbVZXOUsrdlhtU2hyK0V0dUZWTTRHQWpHWXpVU2gyTWpxckFpQ0NZNUlDWVd0WU5VR1E4UzZsS3NvVk54NmM5MUhGNDZOUnd1TGtqeTVhZExDZExBTHZ3eWVIazgreVpUN0pGVVUxZnQvOE9RZkR0OTl3U0ZrSTU0ZzEwd0FoKzJQNEhlNUVWZkZDcU5WVmRiSXhieURDRjVKcHRESXc2MGVhamhlVEYyeGN4Yy8yNHc4dkVtb0E2NWxXNVBlQWxBWUI1WDZLUWZTSXQyMVduOCtJdGVmK0FJNWdFRE9UYmpDcUwxNFpPengzNE1PZEFOeFNwTGdkU2JqRFp1Zlh5Y0w3dlpmcnJ3UzQ5enhZeDBpK0JPaHV3ZTFKak1GQkZDQ2c3MW51dWZRbDMrSXF5bDRFalN3b2lFYXZkNERUMmUvNnFaekZZRDhKQUgxaDQ1SUZ0MzdGYmxSMWdtMFNWWUM5RkdaeitTOFJMWGJQNm1kZ1dzaDBBSEdSZWtqcm93Y2FUdmdCdXUvQ2loMjlkZHdsNzY0Y3RPWTJtMzRxNG0vdndubjBSTDVHY29DZjFQQUxZL2VrL1ZSVWdGVlZwbU5UVGR0S2tYcm5WK2cvVm5YenZhbHFaNll3OE1uT3lJQzhrcTlicml5KzgxZUVqWDNjbmRpaGhLbnBvVktsMDRUSA==

 

Video: Interlocking Lead Bricks for Radiation Shielding

ZU5GRDNTOFlVQk00WlRwWmFxVVVBRi9TNHNld1diRERUakhlL1psOW1RVS94Y3h2SzF6MXFXdWw4WHJsTUxQaEVZUVJ2Q1hQSFprRjg4c1A5YU4wK1ZhVi9VUzZtbkNiNEVzUlBXUGZpMTNCRFdwRUFGVlY3a0ZSd3dic284Z0l1VjVQTHcrVkZQdVlhZWZnc0ROZmdCcFV3L3lTS1h5RHhWMFRZWElOamdxNUZwNWE0U0hxakw5ZlFZcnBtRzlXZkwxYkRMRUVoTEdZK0tOYTAzcnpKY3Y4SWdacHk0OEdkRkdPUjFqNkorV3psZlR0V2VFZXNCd0pBTXpFemFHSDVqVGMyWmlCSVN6Q1orV1ZmZVFRNUtPWnVHMFV3WUJMczNWa0lub0pHeDFTTlk4N0dTMDhLamhTTmt6MGcvSEVVQ1lUNE4wb3JCZmc2dDdyc2w2Nm8vYVBueE5ma3NETHJiR1NjQ3hsaUd1RU4xN2FwK2E4Uk9Bd2h5aVR2OGdTajBRa0l3M1B3R0hVc2lWcENzUXNJUUNxSE1wUjh1MTl2TDRaYWVLa1l3RWpodFhzQ2tiOENJV1lqL0E0YmpOdS9aVVZTU1pqSXFQUmE0Tk9nNlRnVXQvU0pOR3ZxRG8wMFd3cEJGLzhRVUIvMXljQ1NyMEFGMnU2ZWtydVNMZjRSazdJcDVTWHFsUUN0N1phZ0YyaVBEMjdFY1VqS0dFS3VpaVd6bW9xcFd0cSthWUdxM3JDQmNqdWxBYU1EY3licm9xMlMxZnFOQ2ovUDVXY0pzd3U4WUdTcVY3UW9xK0ZuMXR1SStrVDd1THhjZ3hacjhMVGpvWWNrQVBOVDJTOGpwUjZUbjNjWEVBblljOWI3cDBLWVFGbjN4QzY0QUh6eVRwVThIS1lxT2FOMHBBWVYrOUFiZUJPYmN3d1owY3llMndTWlNSUFhhMWh0UFlCNDJSKzdiZkpDQVRmaStjeFpaWGxVSFI5MjdiR3F2Ti91aE9EQW9LUUMwS0VHUlJwSmZENXpkRHF3ak03QnpCcWNHeE5QZz09

 

Slide : Interlocking Lead Bricks For Radiation Shielding

aGg4eWJvd201dnZxWWh5Ry9QeEg4S3hFVHdINWJDVkt0WS9LZ1U1QzB2aWpTR0hwdVZweXJHWWZqM2ZkNlhWZ3pGT2FkeXBCaFEwdGNGbnBWN2FEUFhjUFlXYkJ2MEcxK1prMWNsbDlHbDV1SkVKUDFWV2syRzFpSUlCamtLL3JZeHMya1ZtMWgwVUhNelpXdXpqemdnK3ZsekdDV05vR2g3aGRRSjNidGFLdGs0SVlzMndxa0JxZWJWeXB0eDFDTW8rOG4vNUhxamJZYnVYVk1sdEg4S21rMTBrUDJMdis5N3hRQjVOS1JWRmVobC9pZU9oS0tpcHpWVnJ5MGpVemdrMWJoV3JXVkM0dGZHRFVhWVQwWll6Qzdybk9JS21VVWJDK0VGMEcrMXl2amxBNm9PZUZoeGN6Wms2OFJocDlsVVNuUU4ySVNubGNJRDFaZUdmRlVoMmVVM2R1eE94MDJKU2hRZG51ZytHcjhnTm8zSGlYcERPcFcxaDdYbHB3Qnk5eTE5RWRCV0hMWlgwNzhQYVdOQjFBSTA0TU9ZaDBwb1gyU25INGFLbmlZaWZXWGlGZSs4amN5Y21JNDczdjFrZ0tvajVFTmUvMkVIVWM4ak9uTFpWOVAzSUJIRXlIbDhsYVVFZFNuaWJ6a1dzeXEyYjhuTXlVUEJOR3FJa1dIR2pVSlA4ZlpDM2dmQ1d0MWlkMmh6bWMwMmJ3Y2lDK3BCbjRUdDBSOEtVUTJRcmR4enU1ekQ1V3I5VzFyT2kxNy85Nk5KWDBFVExLOXFlK09xTGlkc0VuYi9RbzZpNHZxSHlIZ2RDSUZQWkw4RWZrTm8zT1RKOWdZR0x3UDFLWmljaEptQmdJMzNUcDUvYUs2R3FTRmJSS1dYUURIczFOWm1wWTF3OTl2TzFJbkE5RWRINDRBcGpUdWNRYWpFWjd1WVBOVmJSSVhkNVNNNDlXVTdyWEZJNFN3Zjl6ZDArSDcyTWc2dGwwSEVoakpTeDFVR1cycWx3UmdoTlJFQ2UvSXpMQnFmeVNYZHV1VkRHZWVHaWg0emJYOXpWTmFZUEJydU9mYXV0Tyt4RTZHWWxSVWl6cGJiejNBeHM3KytYU3Y5MHN5QW1WUHVzSUtYU0FxWWxWRU9hSFg1TmhmcTJrdVdkUEZObW5ZL01ZRklWay9GaUVpdTRUL2VpQU5kdlFDVmpiZGhidjhTR0JIeXZ5WlVwdndpSjRMVC9ORjEwU2k2UVgxMEdQNGU4ck9aN3VCUkdjcitOVGhpdzBQQmdNbGlseUNrRUtZSy9nRDBOTTIvcUpmeVA5TGdWZS9vbUYzRkJPbnJyTEFoTGRtbk5kcHpCSG1QMTJndklGQ0tMMUlBUDFtaXUraEJjRXd5N1U4ODVpbmh4QnZiU3FJdEk5UGVkdzhlbzArTFE9

 

Slide: Importance of Radiation Protection

NDdIeVVodlVlZmFFbzRpRVltdlhXT1ZUcmRFOHRCcEM0L1ZuMmh3dTg3N251MVpZQmE3c1NHTkN6NWNnZ01EcklaMVl6U0FqTW9aZXMxVkEvQzEvNFFsZXZmQjJzakllUmVaSDJLa0JOZXdUWitoMGM4T29WalNLcVZPQkV3LzFwWlFFV2Exb1FuNk9ybStsaEo1ejJxR29ybDNPZDY5Z2NQZVFDMTB0Mlp1YWNMUTFIM0VHR3psQ0NXb1ltZ0hiVmpNTXNxNXJ0R0MwYlRmcXRRbHNSWk1xVk5tOG5JcU5RUlVWaHp4byt0VUxka2M4WUxUaVJXQldpQTdoQ0g3UE9wVngvc0toRlcyQThodkpNcWJvWVk3empPSlcxWUZFZWVNbGk1eWFHZlhMY3NmSWlPbzZOTGNZaks3YmM4dFRtSU5rQ3F1QURrOXZ1Z2ZKenBZdjNrSk8wWVc2NXRUZU1XRFRqbEludVdoRndQOHVjSklscEZUTWFGOUtZa3Z4UzZFVEFpMlZScGtqM3p6K3IvNUI4bUhKbmg2MVFIMzg2UFlDN21kWUF6Q0xveWIzeUJDS2ZxeXV5SDY3OFM2Q2FNZGNlMmtNSW9BcW5WaGRRRFFUS0g4T1h6VTRmNWM1RjhWQ0hWRUhyZ2s5Zm9RdWtvM0t2MmwrWmNFL0FoZGZrSnN4YmFTU0JsYU9JNEEwNEZHVW1qaHFCR1ZvNkMxNUdQMXhvUmw2cm11VkhSdWROTFFVRUhiWEt3VDVkQnFTU3BCNUZlNlpxSE42Y01aRUFWN0xxWmRjSnV2OGh4WnNlY2p1SHU0dDJEeVByZjR3anhZYmxMemU3NUpWWEJHSmc2dUoxNGI0TDEya2JhcFZhK2VpWGVYNkhXTTFOK1RHMkR3WWZJR3drVW1DYXNhOWJ3ZTE5RnJ0RlJnK21qdEZwZUJhdWdoNm5UY1B3dnV6OFp3T0lXT2FpeWtpaXkrbHJJcGZyRTV2UTlrcWNwV3dacHB3YitveEM1RzNIbTFyeWhJbXBiRHFSRm9HQ2E1RlptVExpWE5vWDl0enRPNFU0RjBYWG9yZFRYdEFBcjREK0dGVnk2bGI3TjZSc2c5aThWVUFnMCtOdE4vYVJkc3NrazR2czdqdVZkNkZ5aXY0VksyZ2tvTnUxOGQ4aTM1S0I0T2RyWE1ZalhoOWtYMnlMR2FwMkNrMDhjUzR4T1h1YkxNT0dDNHFwZjlydTdOQ1hJTGcwelp3Zmc2cDNIeGdKSnlqRGdDeGFwaGtNaWJxcjBDclVNYXRmRTFBbmVHTXNFWlNERmxCeFlzUU0wZ09iMWFsQ1dyZ1ZQSk5veWNkcitMY3p3MVhZZU5Nc3YrZ0tia2R2Y1lLOXdOb0wxQzVIYXdFb0g2K2pQZVVSbVpQWTZ1M1RzbGw5ZHdsK3RvTDkzRHBZZHYrNElGdGZNbUJDTjZhYXc2bFdUTlR6N2VvZ3lTZTJqN2RNQWJheUhDTkhvVVZFT3VsZzJmUzl5SC9UZFFYMXdORFpuZE9oZkNMWnZreERZakk5UmhkaWZHb1VZMXlJMnZpSW9GWWhZbTNTMWg2SEhWcFlXMVdIb0NLNnJrMUJETEorVlNqUmpVb1FTd2NwYUh3NUwvYm1meEJZRHFJcFJsNDJ2c1hScVJFMkM3aVRZbmhZcUpHYWhOeXBFWE1FcVZCRlp6L2FmQmhHZUhKRnhEcE5GN1JiTllUSzBiKy9jM3lUZFB5UWY3d1BSV0RzTFBWNU5rVlhpcGFTZGw4dHdOS01nNENDN2YwVy8rMmNpUGJ1RVJoTitnTG9LY04wNDdaVGFhcWVFUTN3ZWM4L2h3ZkxEWFMva1hiMjRvb3FiRFR0SGVhaTRVWA==

 

Video: Lead Radiation Shielding Products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqUXR4cWFCdG9Cd1o5UEVVV2padzJCUVZwd0JBa2YvMVVZSnRoczVmcnFsRytQeWU0WG4rVEtFRUhheUFBUE5Ta2pZNCtVcG5zZFMrcmphcm5YSThHSFhzLzlNeEhyMmtGSDU0M3VMSW5FQkRMbVlQWHEwREVoOHMyZkExRkYyOHdCb1NwR2diS1poQmtYYjJMWllnREcyaVFyTFRFbzdLeXdBbFpTR0tUeDNqS0J3anNFWG5xRGFnS3o1VVBlWXh1dW1DYTFHT010WFRvSWFPbG83L2J1VTl4NzhVVTI1L0V6MzRwRUJCOHpLMU9pVS9JeFU5ZFlsSHJqWWRVL0xGWDJ3VEJtalhDUkNVbVk3Q0hoRVJodW9xbzVmdDVUY01IZ1NVb3IxQkZHWUhZdVc1ZEZYcTNlaC9FakxGb0U3RzJ5Y0tKZGJXbldZUDZtWlVQYyt3RzVsaEludFd1aWM1YXhOUWpicFNhd1Yxc2JBWUhBR0wycEJlQitCZEZ0blJQQW02NERUNkZMUlJKSkNoeEtvQkV0RW5uY0ViUmwzVG84dkxJQjJNeXNmMW91d1NJV0dpMDZhdTJPR1pnc256d0VXTXJ4Yml0ZzZwM2VoakxuVVYxNWVnbTZ5SHZlNDE3Q01lOU53K0hTMHM5T1N1d1IzN1NNV3grMk9yQitEOGphVDhRdnUyUytrK285VGlYNkZVS0tnT2UvRjA4UVVXb1ZDVzZ0Vi82K1hYeTFCZUdGeWE0MWZQVWpoWDdKaG5KRWxGTXlrSU1va09MdXRQYlJZcEMyemVaL1IwYkozRlNoN3J3QktPMmYrSTVVaU1PckU5UkFZNVROeUVUVUdNcVBHbEMyQ2pBT2paL1YyUVhQNXA4dkl2bmQyUW1vRFdiRFNtbkw0SXlPcFlpQzVpNjRKRzFVUlArWm91UDV2bGVyd0V6bVIzR1pMVURHMG1RTnZESjluSE1kbUJtaXVZMjBZSHBvVHNpa0h5TXoxT1IxbHZQNEpmaDUxc1NPOEpWSzNmRzFBUzIvci9Cek4zUXRRZzFGMTQ1RGdHRWNjQjN4UVFqeURBVmFHcQ==

 

Video: Forms of Lead for Radiation Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqZjFXRzdlVzVNanJDL3lBamxObXprS2ZyV21TMHp3dVBGUndyR3VJVjJmait2bVN5V1hhd2o1S0hMVUpUSDRFR0wzTHBteG04dEQrNEVGaFBoSzRzUXBRMTBlRXZYNVdnNFIxZDJvNjQyRjJucW00RTJpaTcycWRTV3VGNXd2RXFXV3R3Qy9zMklHQ2lyT2FVR0F3RUs0OWF2M0dMUGtjU21VeWlvanNOOW5HL29hK0pNZEFnQ2pDOU44V0FIcUpHWGtZSUVZYVdVMFUvbVBJSEZubjd4cW5vZnUrYXA2bUJKbXFMclo1Rm5zZXlxbmFZcHhzMXNDdHBlUzhPRHE4U1RGRVBNRlREK3NPVTljR0NqQTU2dEQzeHdYRCtxK0JEMGtyREo1d0hiMnhuNEZ5OGpYQ1J3R2t1cEp0dFM1aEJUTTVJUWpaaFlacG9xdWNZU2hxYlQ1N00rdEl4cDFvT0d4WGZHKzkvNmJkWjJoajNPYWFQMnFnSWxGQTVYbUh5N09xL2tFdVZzNHVZUGFOeS9rOVlpc2UxSzVTNXNUU0hGdkg5cHl4UFZDZzE3QlA5YXlpaWZBMWJTci9pSzJUTllFZjhvanh1QmtXMnRqUXdhUG5WU0VFQ0JIR0M1czlzS0U1UkRnY1N3OTcwQ0J4STdYWnhuVmt1MnNEcEswOGJRPT0=

 

Video: Custom Lead Brick Configurations

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1MWp4dlRLWVNmRXZzTm1ROHdnc0Z6OGQySHlIWHgyYy80Q1lXeWJLMFlyZXZScmF0MFZKeTVTcnhLU2hZVlUrZExMQ3dza1M4VkdPTFA3cmFNcXcvSUFRSG9TRzEvNGxqdmxxRkdhZGttZjVQR1ZXOEs0SDFabW82cmtwWTYxYWFGV2Rvd0NOSnlhb0F2Y0pCWVVyK2dXV0w4c2V3VktlM3dRNmdDbHI4TXBEZjRzd3MyTmdmaEdxQm9lVEhIRGhySjQrbWdvY1VnSTl6U3Z4aEdQbmRVNWtnS1J3V3duTS9oK1hEUDZJN1VFUlFBQ2FpeVphS1hCN3k5VEhnSUp6YUdab1cxY01pdjcwSUhwNGkrcGFQYzdRUnh4RlJrSndNcnUyWS9YdkIxakJFeHNMb3gvcExSc21XUDNCZUJlM0RuWDNJWjR2K2kwcENQYkN5TkVKTWhLN01iZ1N6MHV0UlQrSnBRcmh6OWNNWU5aVG54Ly82b2NpTkRvSnN2bUMrSHFVMTN0UUltZzJvTTJUd2EyOWM0Sm5acWd0MlhNbjlZSkFWMnFVVXgra29XTUNSS2kzR3ArT3NYdTJnZ05UN29uZ2dDOFFVYWZPbDd2RENTaEFXMGxwWTF0am10UDhTMDBxa1pQK2xCOE1zUnQ3bVFJdzZES01RWlBoaGhIUUk5bkMzTHVFZXFwZHJZWTVWbE1SV013RlBlZDVtNGdNMGRmdjJGOWNRK1ViZmc0L3pJdURobXJyV2pWV1M3Ym80NjB1TGd0T2VnRXhLK1Q4S0pYempQSzdyYTNUQllXakJ4KzRMSTRNdUtMY1p6cjEvWjZrcGJseEExM1NkS0d1T254a2lyZ2MxWjhBamQ4d3dVM0VObWk0cFl1U0tFdUJ1V0Nydmtyd21abmljMkl6K29hYUh2Z01qaldsYU5jcDNuOFg2bHpuSXFNbzN2c3RXdEN3KzE1YzZsZ1VKZko0bWhvQzhWLzZDUmZFMUhHbFNxMmNmK2V1cU1McnBMUmpmUDhSMVhwamFlOW1NZHlnUVhnbkhXQ3grMkJGS05tbVRNQ0w2bzc3akFmYUQwdEszaHVQVFh0aDBHRDRObWNuMDIrRW1RS0RnZ3lyLzByZnNWdStkY1FEaXdRNlVYcVFhVDBwME9FMGV1ZUQyT0VLZUZTOW01VFBOcHZ5SGlrMlVWNDYzQ2ZzMnFmNmxYaXpFWFIzOUVIcElqTFNISmVvOE04RWJmTkZvL0NKV2FxWER1TC9SMmluaHUxdm44ZENYMnRVQUhIYjFQVWxmejkwUjllSHdNcA==