Video: Lead Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqWTUyTUVuT0c4MGk5YUZwYmhiemdyMFlHa0QzejAvb1dSaUVld1duMG9GQVlKRW1tQ0VLSVVwNGxYZG8rQmhKR2cxM3ptZUFHK0R0S1pKM1E3a1NjeWhsa3RhOWxOdXBGQU02YjkzaDFia0JqZTZ3Q1BwRGZVcnlDTURQUnh5SWxWMDhiQ2ZkSWJxdGZ5anF0Zk5yRzhQeTQ5TzR3MVM4cGI2QWdrbURkR1pSSkNMaDBMeStsdHNEQ0JBQUo4bEhNeU13a0JwNEJ6UzhzQ1FzUjJHNWlXZHdtZm5CYm5HZmRHZGJtYVVMOUZNZ2FSWFd6NkE5L3dhVkJ2VTJza1Y5ZmRURHo4WUl2UDJkVHRSdVNOa3Zzc2g2c2tXbnllZm8xb0h2Sk9OTzlLdXNkZzU5WEhrbnZIRVRTdlAxUGpsNUV0RXZCd2traEpTLzhMa1JlblJ6NVllZmRjYVBpdGduUDBXaXhqV3JYK25NaGRLcG1hZW90WlREWERrU0Q0aVpqMTBydjl6VjdjeVhnV2dGMnJDYk80U3lXeGdSYVNJblYrVE9oVkpUamthWEdWV1lEMFpQQ3RjN05hVEVvb1hqWWRoUHM3YUdTbmNwYm1rWVhLQkg2aVZyNTFMWHZUUzJ0cENUV3V4TXRWRHp1QzFSS3hnSlI4STcwMjVjZVA0QlJXaUZ1U3RKK2JQV0ZzcXJTNEdNNE5jR2oxZ3dqdVNpdng1cGJUZGhmNzhRRGpnRUlSL2QxOTBFYWQrT3Q2WjhJbEFpeHA3SUNNcGJWTk9VWXEza0YvcHN4WjRKZEhIMkVSaDdtcEdHdE02OTFXQVBudlllQU9VcSt4NXBSNE9qTWg3ekRjUUVTN0dMODkrTG04blhMUHZUVWpzeW85a3FmRTBBa0tZQlNLVjloNFl6VHFldU5jQXVsVXVBakduZVdxSm1lWkhIZ1NGRXpyWTBsOG16ck84NVBNdjZJOVJyZG9HNVk3NVBpcHdaRjVZd1hGZmNlVCtXT3MvT200bzFrM3owb2ZhbUd1U2RPUWlTN0lKcVh3MVp2ZE1rTXluQVNiM1U5Mjh1SUhMaitkaGFOemc4d2J1YVE1SnNIZFRrdThibGVtQ1ZWcHRZOVZ4U0xub0c5UTRhVUNWUi9oRHBob0trZlI0Vk1SS01SUDBpM2Z3d2dXTVVMa1hDWVdrT1FnPT0=

 

Lead Lined Rooms for Protection from Radiation

c3VMc0EwdklPQk1RMHVESHZVRFAvMXpJaXlXM3VSVTZFODZUUlIyYzVnNEgwTGxHTVlmSHFIZ3Z5Ykp5VmFCUERLY0x3YmJXdVYvOFk5T0dxd3p3cnIwTVJIaTh1bnFlTzlidFBlWHJ6emlyL2lPcGlkcnliNjB1aStnMkpUbnYybG1rR2FibVkyWGdhZzFPYkIwS3hkMVUzaUg3aWY1djNsOHh3MDdoMWZCNmJsOTFVSnRiRHhVTDFQdXN3c0luK0RhTkw4WkQxZ2dOaWJxZVo3UHJOQWhNRDBVelN3WjEvRitDNy8vZnkra1FDRkR0Skt2Mk9UeUVSNTFxWGFZOVZOcjBZSjh4MlJjd1NUcDhKNmttMWxBR0k5K3NPLzVaYzdHN0NEMFo3dC80N1VtYVZ2SzU2cDlxc1NpU2RrbVhaV0U1K214Mm5ha1dIWitoN3F0UHJXYnZ4UldBMVZKZmFHdmJleFVGTHg3empiZ3ROa3VNV1VCTE02eHA1b2QyaWJjQlZxeDl1cm5oWE9iUC9rL3czT2hJYjNTQk96VnR0SUFGdVpKMVVNVEtLbjZPUjhQTzZWYnJMUkcvdm9BMEU0MjQ1TFdMZ25Ec1EyZjUva2N3RXdHSW40T0RmbFVIcDZVaXJ0V2l5TjdwemQ0cUZvSWloUDB6UDB6aFF0clRNQm0zbmhJUHhYOVkvaFQ1b0pBMm5IcEwzRjFESWdTeDZ2T2pEQ0g0T2ErYlErVzVWTE9lY0tobDJJVytpTXkzZ2NsYklQdDJCTUhQWm1EWGxNdHBlTDhxRWcrOUFEaVlwUHVnU255eFQrc1RodXIxRVBGcHByU3VLUjNNK1RrOXJha1IrcXpPMzMxcXFNb1YyWkN0MnZ6QlJoL2Eyb2JaNWU3S1RsTFFNVDlZdG1OT2hMUm5qNVMxOGQ0T0owRW1TY0xtbnppNDczQVNiV1RXOENScEFoNUxzdlJPRlpWTnYrNFhIbms2YVVhUWJNUk9OWUVIRWUzUUFPRENrek42L3g1eEdyRXpVREFHcFFIbDJYZmRpY2VCdkFPMWZFYWdzUjRGRjhwd3Fnck5kOHhDc3dVelNzNmp6ckVOWjdrSFBrUERUMTZhWWNKUTBkcVNJYWhhQ3pyM2U4cHpLNGFuTTg2Q3J2WEZCUENDUGsrMGFsL0tJZjFwZ25raHFIOUcrMXVsWUVKUWZhMVJrRE5kekkrQXZ3L1d4MVJGL0hWUy9qajBmcmNIZ0lkVFBSem14VEFaU1JMUGFDaXQ3Ujc0eHBpdHpLT0xaditXWUFrK21SMCs1c0dNVmZaWHVDejhRU1g1aTl1QVZabERZK2E0c0pmbTAyYXF1bjBDL0pXNmd3Z0wwMVRKWjNlOTV2ZXB0aXlZUmdlWHBFMTlvTi82aTNyOVlmdTNBait3MEFzNWZwSW1FcFJxWi9mS0ZKRThkOFhrOVVJOXJmSklURnFPZXR6UGliNEJZYUxEQXUvdWZ0S3h2aThjM2NtbHY1ZnBmNlpYUTkzbml4VmhFYkJvRUxvM2pTWFNBQkR0SlE0eWtMcTR4dDVHZm5yRS9SN01HL1lyZndwVDZLc0ZqOVJYYUtRK2t4YkZtbThWR3dlRVZndkgwUTZTcENxVkQreEN5amhmcFV0NHRsd2NaK3d1eVA2NEszVzRNTGQ4c1NCbjh0TkRzWVFKYUxyeGtLMTQ2dTVjcmJyeXFNR3VQbjV5TXNOT0lzT1dRL1B4MlY1dU5iU1RuN245OUhCM0Vadkkwa1RoTGZQRHBqcm14SC9rbER5bGN6S2FRTzM3eXkyRVFFM3JvajVYUExrRUFBd2xOUGhpNWxBd0IzNWM5Z3ViaSswNFU1am9FR3dndjBvb1VNTUVxcnpOSDcvNWhGNGVONE9aT1BocDhHQ2l2NFpYNUFtV0J6Ry9DbGsreDlyVHExNTJoaUlucVZzSWNmZXFhbmthLzd5V2VXRXExc1ZmNkFVZGFHZnRVMkNVd1JZa3NCV2FSUDRHMVhjd3V1c29nQlI0UlUzdFllV1VteTNySG1lL2tYd3V2V3c4bVk3ZE5nOUpBbVJSRTRRbWl5UHNnc0dVNC9NYXVmRGJiVFFTUEZOeTJqb0VtWVJrZk1NMm5rd3ZaWGsySEJJd2RqOWp6Nk9Tcm1tV0dFdncyZ3ZXMUI1dkxmWUlqWmdkMTU2WGRmTmZZaHdOMEVkeWN0Uk05U1FzLzZKUy9VOEJiNDRrK2Z3NzdvblRqbGhoMU1UcDgxRGJ0MU5CZlcrcFB1aWR5MGM5RGpsaG81WDF6M09RS2hYbmZlV3B2YnlEemcxdVd5dnJ6K3JGeHVZOG83c094YzJobytnNTZmd3RYT2wvS1hVQi9QTDB5bXZIckg5aQ==