Video: Lead Radiation Shielding Products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqUXR4cWFCdG9Cd1o5UEVVV2padzJCUVZwd0JBa2YvMVVZSnRoczVmcnFsRytQeWU0WG4rVEtFRUhheUFBUE5Ta2pZNCtVcG5zZFMrcmphcm5YSThHSFhzLzlNeEhyMmtGSDU0M3VMSW5FQkRMbVlQWHEwREVoOHMyZkExRkYyOHdCb1NwR2diS1poQmtYYjJMWllnREcyaVFyTFRFbzdLeXdBbFpTR0tUeDNqS0J3anNFWG5xRGFnS3o1VVBlWXh1dW1DYTFHT010WFRvSWFPbG83L2J1VTl4NzhVVTI1L0V6MzRwRUJCOHpLMU9pVS9JeFU5ZFlsSHJqWWRVL0xGWDJ3VEJtalhDUkNVbVk3Q0hoRVJodW9xbzVmdDVUY01IZ1NVb3IxQkZHWUhZdVc1ZEZYcTNlaC9FakxGb0U3RzJ5Y0tKZGJXbldZUDZtWlVQYyt3RzVsaEludFd1aWM1YXhOUWpicFNhd1Yxc2JBWUhBR0wycEJlQitCZEZ0blJQQW02NERUNkZMUlJKSkNoeEtvQkV0RW5uY0ViUmwzVG84dkxJQjJNeXNmMW91d1NJV0dpMDZhdTJPR1pnc256d0VXTXJ4Yml0ZzZwM2VoakxuVVYxNWVnbTZ5SHZlNDE3Q01lOU53K0hTMHM5T1N1d1IzN1NNV3grMk9yQitEOGphVDhRdnUyUytrK285VGlYNkZVS0tnT2UvRjA4UVVXb1ZDVzZ0Vi82K1hYeTFCZUdGeWE0MWZQVWpoWDdKaG5KRWxGTXlrSU1va09MdXRQYlJZcEMyemVaL1IwYkozRlNoN3J3QktPMmYrSTVVaU1PckU5UkFZNVROeUVUVUdNcVBHbEMyQ2pBT2paL1YyUVhQNXA4dkl2bmQyUW1vRFdiRFNtbkw0SXlPcFlpQzVpNjRKRzFVUlArWm91UDV2bGVyd0V6bVIzR1pMVURHMG1RTnZESjluSE1kbUJtaXVZMjBZSHBvVHNpa0h5TXoxT1IxbHZQNEpmaDUxc1NPOEpWSzNmRzFBUzIvci9Cek4zUXRRZzFGMTQ1RGdHRWNjQjN4UVFqeURBVmFHcQ==

 

Video: Lead Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqWTUyTUVuT0c4MGk5YUZwYmhiemdyMFlHa0QzejAvb1dSaUVld1duMG9GQVlKRW1tQ0VLSVVwNGxYZG8rQmhKR2cxM3ptZUFHK0R0S1pKM1E3a1NjeWhsa3RhOWxOdXBGQU02YjkzaDFia0JqZTZ3Q1BwRGZVcnlDTURQUnh5SWxWMDhiQ2ZkSWJxdGZ5anF0Zk5yRzhQeTQ5TzR3MVM4cGI2QWdrbURkR1pSSkNMaDBMeStsdHNEQ0JBQUo4bEhNeU13a0JwNEJ6UzhzQ1FzUjJHNWlXZHdtZm5CYm5HZmRHZGJtYVVMOUZNZ2FSWFd6NkE5L3dhVkJ2VTJza1Y5ZmRURHo4WUl2UDJkVHRSdVNOa3Zzc2g2c2tXbnllZm8xb0h2Sk9OTzlLdXNkZzU5WEhrbnZIRVRTdlAxUGpsNUV0RXZCd2traEpTLzhMa1JlblJ6NVllZmRjYVBpdGduUDBXaXhqV3JYK25NaGRLcG1hZW90WlREWERrU0Q0aVpqMTBydjl6VjdjeVhnV2dGMnJDYk80U3lXeGdSYVNJblYrVE9oVkpUamthWEdWV1lEMFpQQ3RjN05hVEVvb1hqWWRoUHM3YUdTbmNwYm1rWVhLQkg2aVZyNTFMWHZUUzJ0cENUV3V4TXRWRHp1QzFSS3hnSlI4STcwMjVjZVA0QlJXaUZ1U3RKK2JQV0ZzcXJTNEdNNE5jR2oxZ3dqdVNpdng1cGJUZGhmNzhRRGpnRUlSL2QxOTBFYWQrT3Q2WjhJbEFpeHA3SUNNcGJWTk9VWXEza0YvcHN4WjRKZEhIMkVSaDdtcEdHdE02OTFXQVBudlllQU9VcSt4NXBSNE9qTWg3ekRjUUVTN0dMODkrTG04blhMUHZUVWpzeW85a3FmRTBBa0tZQlNLVjloNFl6VHFldU5jQXVsVXVBakduZVdxSm1lWkhIZ1NGRXpyWTBsOG16ck84NVBNdjZJOVJyZG9HNVk3NVBpcHdaRjVZd1hGZmNlVCtXT3MvT200bzFrM3owb2ZhbUd1U2RPUWlTN0lKcVh3MVp2ZE1rTXluQVNiM1U5Mjh1SUhMaitkaGFOemc4d2J1YVE1SnNIZFRrdThibGVtQ1ZWcHRZOVZ4U0xub0c5UTRhVUNWUi9oRHBob0trZlI0Vk1SS01SUDBpM2Z3d2dXTVVMa1hDWVdrT1FnPT0=

 

Video: Lead Shielding and Its Uses

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqZnpEMURlUFg0dGVaNmQ5VzR0RFBZR05XaEFCTHMvNm1uQ3BOeFhra0piR3A5Z0VEWjBOYWM2bnphVmYxRWRJQ3BzRXNzZFJMU3BpU3dxbWdyQjhZU1lpaVhKem4weVZobDRVM0k2clpaZjZVd3dtRGpGOVIyeS9OWnJmNSs5aUx6N1ZkSnlrWTRIc2ZENGU4ZWVNYVo4ZWNhSGFFaVJhQ2JkNHBGR1pueXZ4QnBxKzdnSjNBRkVVRU4wOTJmRVVOT3hXOHdnNTJjOXVURU9LVlVuQUZDQVJVY20yVHU1T01BdUFaR2I2OExiNE1YRmFmTlpud1o0ZFpIdVM5TnZTRTF4dURXSm9oWEpraXpNb3VPODhSN0dRVVRaZ1B1UGhDcHhaMk93ZFZvVjdmTG1EL2xPRjM3bE1vY3hlRW96WUJXZGp3aUNKd2QyaytTSFdmdEg0eUVPRSttWmJxVGxUQ0Rib0pEeTV3Vlk5UXh6eVFLWUlRWVc3K2JaU3lZRkRDZjdUbFJzcGY3S3RKSGVZelJBV2ZuczdZVVhKdXllbFBmUjh6NjJ3Nm5KWlplOXFNZU56bVMyMkZ3YXpURVBreTgzZ3BBN3RyMkx0MkN1Sm1xc2VWeWQ1YS9LTldQNVhtY1ZqY2ZIcWkzTWQyU2lTWDJOSllLUGVac0RhZ25SRVhUbVJjWHhwellkbm9UbXFDR3NZWUt2SkUyQmtMb1V5aUdoQWNCK0JPT3NVSDV5dVdsMXBnRVQrYVM5a0lwN28yYkw0NGhHS0diUlJJZ2t1OHJRdi80cnFJaGdLZG1uRGxVaFNjSW5HN3IwVHdEMGZ2c1F1UDViQk8wcFV2SkFvRHp3d1hXajhWcFhSY29TQitOd3lpWHlJTkkzQjJOd2d3bU40bjU3aEdoOGorUlUxOGcvNElCNElKU3doU2JzNEtWSnhSYWsxczAxVi9vcGkwYjJaOUt4RDZHR1c1WDVvVnBzcHhOTnRLbkVUR0VqeUNKTlNia3FXeUQ5OHI1ZUczbVNMZG1XNGtBbGZYbDcyamdYZFhtbWNYcnV0elVrd2FJTStvdmZXaThRcnZkb3FnZEhmOWthZ2xZWGoxeVhOS3cyT2tBMkFxMHlmREF6T2Z2TkJlaWJQcTlKUFdRUTk3aVJka3ZFNWMxY0lscHlIeEtqVStUQ0pWSHFnWjlXc2wxeHZHeERlYXl4ODE5YUVyK0x1K0hEOGg0NWhLUmRiL3FjVk9TajNIWFdwMTNoaFlVbWRSbDNkV3NwZTVxOURiRW01aXp3alV2cC8vU1NWU1ZIU01Mdklvanp1bWp6b2xoQjBUR1FkZVpNVjR3UHovWDFjaW5BbnRJa2ZDT0JDcVpJL0NkeXZOdnVxaTdhUU9laU9SeXF4UDZqVGFLK21WZWxEU2ZZTks5ZVdzVVFmaTg5VjZFcjBSYmxnT3VGeDMyUkxyNTlRWUJpSUZ1K04yRWlyZ1R3PQ==

 

Video: Custom Lead Brick Configurations

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1MWp4dlRLWVNmRXZzTm1ROHdnc0Z6OGQySHlIWHgyYy80Q1lXeWJLMFlyZXZScmF0MFZKeTVTcnhLU2hZVlUrZExMQ3dza1M4VkdPTFA3cmFNcXcvSUFRSG9TRzEvNGxqdmxxRkdhZGttZjVQR1ZXOEs0SDFabW82cmtwWTYxYWFGV2Rvd0NOSnlhb0F2Y0pCWVVyK2dXV0w4c2V3VktlM3dRNmdDbHI4TXBEZjRzd3MyTmdmaEdxQm9lVEhIRGhySjQrbWdvY1VnSTl6U3Z4aEdQbmRVNWtnS1J3V3duTS9oK1hEUDZJN1VFUlFBQ2FpeVphS1hCN3k5VEhnSUp6YUdab1cxY01pdjcwSUhwNGkrcGFQYzdRUnh4RlJrSndNcnUyWS9YdkIxakJFeHNMb3gvcExSc21XUDNCZUJlM0RuWDNJWjR2K2kwcENQYkN5TkVKTWhLN01iZ1N6MHV0UlQrSnBRcmh6OWNNWU5aVG54Ly82b2NpTkRvSnN2bUMrSHFVMTN0UUltZzJvTTJUd2EyOWM0Sm5acWd0MlhNbjlZSkFWMnFVVXgra29XTUNSS2kzR3ArT3NYdTJnZ05UN29uZ2dDOFFVYWZPbDd2RENTaEFXMGxwWTF0am10UDhTMDBxa1pQK2xCOE1zUnQ3bVFJdzZES01RWlBoaGhIUUk5bkMzTHVFZXFwZHJZWTVWbE1SV013RlBlZDVtNGdNMGRmdjJGOWNRK1ViZmc0L3pJdURobXJyV2pWV1M3Ym80NjB1TGd0T2VnRXhLK1Q4S0pYempQSzdyYTNUQllXakJ4KzRMSTRNdUtMY1p6cjEvWjZrcGJseEExM1NkS0d1T254a2lyZ2MxWjhBamQ4d3dVM0VObWk0cFl1U0tFdUJ1V0Nydmtyd21abmljMkl6K29hYUh2Z01qaldsYU5jcDNuOFg2bHpuSXFNbzN2c3RXdEN3KzE1YzZsZ1VKZko0bWhvQzhWLzZDUmZFMUhHbFNxMmNmK2V1cU1McnBMUmpmUDhSMVhwamFlOW1NZHlnUVhnbkhXQ3grMkJGS05tbVRNQ0w2bzc3akFmYUQwdEszaHVQVFh0aDBHRDRObWNuMDIrRW1RS0RnZ3lyLzByZnNWdStkY1FEaXdRNlVYcVFhVDBwME9FMGV1ZUQyT0VLZUZTOW01VFBOcHZ5SGlrMlVWNDYzQ2ZzMnFmNmxYaXpFWFIzOUVIcElqTFNISmVvOE04RWJmTkZvL0NKV2FxWER1TC9SMmluaHUxdm44ZENYMnRVQUhIYjFQVWxmejkwUjllSHdNcA==

 

Video: Syringe Shields by Medi-Ray™

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0xHaE5zNUM0MjhhTkYrVzhIOThOVitNdjUvdjRueTlzV3dJU3NhK3hwZ2kraG1TdytPMGRGTlJpTGNHZWZuOXQ4ZU1hbFJkWERqcTdpR2lycUJuZGZJd1RLb3RTaEZqMGh2a1p0dkpnQTFpQzhTL3B4TExIQWZMOFIxNzFPdDlWVE5jUDF1bU5aQmtsWnFncHIzL3V0UHZhTzVzRWdBUVExbTBudFJob3d2ZHVwMlNOVW5iajRkb0c5YmRCOFRadExzSTRYUVdXNDJwSG5KWEhtSGRDYWgxWnhTS0x5ZW9EdFBPUUxTNnpUNE5GTWZDMkdXUDdKd3B3bkM1YkZKNWZzalRITWdPbzcra0hyYWFhS25RSjJTZzc5T1ByWkhOVlBiTHpPejh3OTNBdmxVbk9EQUJudjd2dU4vbWlpd21mT3U3Qkc4VFM0dk5PSDIzbFRWSy85bzdqQjlkOTZKVXI2M3ZYYUhtK2IxZDA0QTRjbHc0VStHM3JDRHBBS0xucHZVS1UremxUaFp2emRzZUJCRUw4MURTZ0VjdHVpbXdmL1l2UWt3SC9TOXlack4zQUlSSlJXKzBWL0lWejJyeFFueGdvcGFOY2pnRk1EOVNuV0tTcjUvVzVHSDdvc3pLQ1ppbFlVWThEbTJyaHl3ZVFzWWFxaVkrYVBlOUoyeUx2akpzK0cweERBaXlyRVNxZmlScjRYaDFZeXRtcDJBZHVtc0F0RUwvaUxRbE5ORXJhb2owUTAzV0ppbzVTaWVFekU2NmVmNFQ3V1BIYkE0K3JpMU5oVkJVZzl2bEFZV3o1RGdrNlU5VUlHMm9QSE9aUkM0SzdZMjRhdDdJS1c5SGFDcmxDVXIzZWVEMDRVUjZJaXIxNmlPOXhRS09WR0ZmUW5iTVJEVVNEMkVnYmhFdVB5Q0h4ek83ZWJVVThkVkFUV2tDS2hlVXB0R2F5NnNMM2FqNi81N3d1RUsxWFhJZ0p0bUR4MXd1WjFtUUxMMUVjTnBXOEpEV0hlbFNSNTk5Q2ZBNFg0UnU2ektneEpaSGZrNnUwNnZZUEVTNWV0citvWHMrb2xpeUY3blhBTGd5WnBKY1dYakEvUHBlM29vbnRaQlRENS9GcUYzQ3ljb2lNYVAwc2pKZ2FLbVdvU01XMVA1cnBpcFJQdGVjK254R3RuUUJWQXhSVjdGOHd1NXpvQnladlg1RjJFMWExd3FKUjQ5VGtlaWJjOWp1NjNaaXRQNWhBM3UrdUZnNEduZTJxekVDcDZsTERqSjlYbk90L25HVGJXS2VCd1NaODluTkJVeUZXSHhOWTF6TlJmSFl1Nkc4L2lzOWFzYUpOMW01ekJQN2RMRUV2WHVUd0xoL015Zk1YekF1YmhHNVRnTUl2dTc4QjZQb3luY25DWUlNTmNnUEVUR3NVTEpOUzhpbFVxL0RYdGZnREFoRzBsRnZLcDdyUG85SnJnNGp4YlBmZGRIUlVyLzdmcG85Z0NtMTVRL2dadElWZWszV2ZqMzZQckFTRnlhUjdpQysyNGloTzBjTk1GWTNoem5BdU1RTVljVG5VNThTdUlPTjl4K0lna1AwRTNWTVROSTM=

 

Custom Lead Brick Configurations By Medi-RayTM

WXFveC9VR3BuT2ZyK09NTGpGNWtDMGdwOUhhMWlwZVQwQTZXVjREc0lKNmdrQkthSUt1ZzVXdHUzY3FXWWsrdDZzQW96aThTOEF3SGhTbTYrR29MZVZvU0svaDVOaURGVWZjVEExODRzakFiTnR2NWptU0lMTDU5Y2NTd2xWSTI0MnhsU0kvb2xwa0thRDBrSGhHT2tyS1p4amZnVG9lUU5XeUduanFhYlpvMG9tdEpsem9DWWRjMzVTbWdnQVRJaHV5dUxUemUzMDBQamNoVjN3NVhWVzBUYlVHNzFWUHJobjVNZWlIUDV3ZXFoOEthSDV3R1lDV08wcVd4WTUrTE0xZVJZT1hwOG16U3d4VHdQbll4clIzOGszaFZUSUhkaGlDczF0MGZQclBCQjYybi84Vy9HR2Z4dXhGZGdlaWIzZ2lUeWd0NXVRR3QvRFZqVDUwc3Fjb3c4LzVaM29wWnF2Mmtoc1FXRzhFZmY4QUJCbG11a3VTeWRhQXozNFl4VDAwL2czWk5EOTgvK0VBVlJFa0dpUndSeWc5SEpKTldjTkR6NmtnYndLRlFVTFA1UHBuOWpwWTRNVTUrN2JUV1d5NVJoVTJ0WGx5WHhIejBhWGtIeTlmMmFzdldnSWJvNHdrWXZMYk42eUFuWXFVTDhYSkJwd2Q2US9wOEMwb3A3RTErUzJ4UWdZK2ptaUdmSWRsSDZIZllyM3htMGRNYkFPaUZXWlhGcW5MbFRZZlI0bGRyd1U1azg4ckxZLzZhcE5YbXhCa2M0TDByeXpDWmRoanFSNDg5S2lpY2Q3Rm5iSWdZZVBNUTcvQzJMYU4wc2paU2pYQmJ4cEdZVkx0L3l0S3dJaUpuU0JGTFNtZ2IyUjEvMDVMR25WakxLaFIxQmNpa2R1S0poUVB2R1J0ZHkzYlhKMWtoSzc4NE5hQUs4NG93ZFBETTFyUHQ1c2lqTkhYWFlYc3Y1Qnd1TmRXVk1HZ1NlR0NCWG05WXpyV0FDd0dsYk1HZjUxdE9lOEtQalNha2NENWE5SVNia3hvQTFPL3BEV3RCN0pNZ1dWS1dZU3J1RVltTE5xcEYwK2o0WWhHY1NXMU9FY0QrK0U1TDdaZGhQOEQyemY1NGw2T2Y5NG9IWTJlNlhEREdGYTR6YVBlOXJJRG5tV0NjYTJkQ2FOR1B2cGRHdkpvQWNMSXZqZXZRNjQ1ckRhU25zaTBmMUNlVmw4TWVUd3JCL29JQUdiUGtmbWpKMWJNZ2c3cXFPUDJzM012YnJXYlBadjdOS1g5ZUVkT2tiZTBPYXZxd2w3elA4OURDQSswSnVhN2JiRlhkZ1JSWnNrREZPWnR3NlVhNHZIQWUwNG9uUUdjSnhPRHcxVzROK2ozUnFNU3NUTWl2NElTeEw0Y1k2YzdnUWRKeDBtdHBhNUpUS1Y4N2R2eXpobHBJUGNqbkxmcFQyVi9IK2dyWmwwTExHRU1ZcVFlVmV4S1MzMGtCRGJSVWVmbFE3YmVhMkd4cTNVLzZDNXc3Q0VOQVFHT0RrcVl6WnZsK0xKL1pwMUNWMkdxQ2FxdUQ4Y2l2ZzJ0T1c5Nm03VXhxdGFsWEZsakVIaEwybXpkbnZlVDZlYzdZS0gvQ2N5N0l1OUhYQzBTZExPaEF3VWxOTFpFNmcrcGpjZjk4bFdxOUxhSWdLNUNLcVBvRGZHOEhxaDNXbnY4UnpFVzhJRHlKRU9FVTExdjRFblJhb1I1a2VIb0tXY0tpbDBGSmh6cVRicTdvSXJxcEVJWXRxbjFzWXNhZThJOURCaVNGbVNPbS8zTHowL0cySXJlYXBESG0rQmpSUTlXVnF2ek82TU02Rmh0QTYzcWhTT1JkakpBaVpMTWp2MDh4OVNqTWZndjJZZXk0dFlmd1hTMUhGV2YyNDhCSWlMeGdWNjBlL0V2L004VU9uOTg9

 

Medi-Ray™-The leader in custom lead shielding products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M1BIOHR6K1hCVlhRU0w3ek1QUWo1SS9wbXRQZ2JjOU5QN2VpY0k1Zkx3Y0pjYXlpSXZIL0tuaWZiN0w5NmY1bUg4WHFIdCtHc0t6WVpPcWFqNTVtazl0d1hhWkFDcWhvWEZVYW5LRXRFQ3ZXRXpmMmdmVE5uOGYrSE9VdzFTdTEvS1REUStpMWtCOVRpUE1oTEM3b2I3VHk3UDh6dUhnb0JldDl3U2dCVGl2MVMvZDN6L2piemxtTmN1VTBlZnNKNU41Q1I2VGtNUW8zVEZwQWg0NmFUUnRGSGlzUVlxb0owTjcvRkx1MlU5b2hCMTVaZnJsTDJUbG1BdS9MNkZKZmJXd3VyUFUxazUreXpTcUNLd21semFST3BGWnBzZ1UvU1QvWnFMYTdmdU9NeWFQVWRJTnB5L0FDWlVVYlp4UHZyK0VmR3Z5UTkwWThSVFRiWHJNSEtjWG1oeDFkSmFFMStSYTZZdUdvMjRQaXpocitjMW5wTWx1SnlxMUlacjZkdWxPWTVYSDIvR3AvcWNDajZqaXkwRUlyQytnQnR3Q2dEd2FwOWFQTEorQ05xVmhWcDNUemJmeDcwNVFwRTEway9OdTVoUVRsbGY5WmczWEVuUDhGOUxwMEx1eUhUUmhOVW9yR0hoZ0ppTENielVzQ3VPK2tmR085dnFWOER6c3Y2NEE1MjI3UW5tOWhrNlBFLzIydFFNQ0JSYVFHZ1ZuakpiOFVUZ2J2WEYzdXNJdW4zUGxuVncvT2w4dndOaFBxcGtOV2pSeElRaEdGd0FwZHVtbzFDbw==

 

Lead Shielding for Medical Equipment

b2Y2TCtaQW9mNjF6UlNsVmw3Wk9CQm5oOGJZejFDcjh3bitlRy9wOFR0RGU4U1FqVXpyYk5wU0tIVkUzalE5a3ZUMTJkeExQVUo4a2VEL0VxWTQ1bWJYbEMxZEpuL0N5anZZeklTeUdrOFZQSjFvbE0ybEhqUFRiMHcxZDFaK3JmK0tJT1UzMDd6MHlmV2xYU0lUQy9wb3NmWE1YTUU5Y2JVZXVSZEdzaWRxN0hHRUVtcHY1N0VpVHdvc1hFWHdiTmExdDBQK1hZanluRG5aR2h0bEZXZHRYYnQxMnE4UW1tQnRMbGJWUVlZbU9DcEloL2k1NVorU2FrUkM2TnVmemlRdGdHWFhyV2ZyRDR3RGFycUpMclFvMHFpai9yM3FBeW9SWXBUREFUSHo5cUFEbDJlaUtkY292dzJOM3lMNWw0K2RYSTFhaHYrTXRRaURvTXQ1cWhhWDF1M1VlOW5JeE9tbVZqVkFGUlR3NUFPQ3NZL3dhRk1yMmZKaURjUEd4OHkwNXlOYXJpNGZVNW5hanEyekR4b3RuVUF1OS9PN0VXVlo4RUt4YXh1TjdyWFh5RUR5SnVlZjF3RmhKK3pKaGVQT3RDSURadHptcVRGTCtoUDRRZEFMOUswaUEzRy91Q21YY3hoUWRkcHBzLy85VUhtVjVBcW0valB2WEVHL3pScGt1eFF5b2VRMmg0QmhhMlkvMGx2dTNBbnZ6SGpKK1BjQXBqQXlha3hlaWF1cG85VU1PKzQ1K3BaUmVDdkFFOVlFODBRcGdvd2I1R2oxdWN2cEVPdzQyN0RPZlFxTENKUFAvY2hpSit0RTFNaHcxeWJ1MHVGa2RseDJoSklwTEFhUkI1U3FQTWtzS3pXdUNmTEMxeTR1VHJQQnlOeGxJa3NSK2J3Tjd5dzU5OFZJZXRGbVI0ZHZVOGh5eDN3ekVzYTNQWWpNdlNjY0tQblJ4UW80T0VFOFhwOVNuWUk2NWQyQ044QTRHZm5Ka3ZwbEh3UDZ1anJVRHFNNUZnTmxrQzJKRTRzR0xQaTVGckhxZjFsbTJ4RkZRRGd1cEtuV2FzUGpyMldWSHRPNHgxdnd2M3l0ZGIzZ3E2bXVxRjJNTWNPQkloaXp1MFh6TUIyYzA4YWZYZDB1aUx6cW5qM2E4Q2JpTWpLa3NiY1EzWVVYTnJJdDFhdEp4M21TenNzL3V0eU1BRGFvUzkvdlNZWXBiZmEvTHNqK3BQaCtuT1B1bk1Sb0xlekNobnUxTnZRQjc0QlpEcWhWR1NVclJxejBSVDVmTEUzYUZUc1NVd25MSG5tMDU5R25aQ3VXSkd2MFhmRHpaa0NqLzg5QT0=

 

Lead shielding for protection from Harmful Radiation

YkkwYTdmYzMzdm1uNnR4WExyMThiZGY4OHZhTmZqLzZobEwyejA2Rm51aUNjQzhxQ1NnT0owaEphRS9oTmF2TWpUa2dYdGdKcGhwd1p5RE9KdmFOT21qU0pMN2lrblF3VU8rMHZ2cXEwTGxjUlZvb2VzTUtSVlEwRThwMFY3eUNMamhzYUxWODBTTGYvR2I5c3hPS2ZGSXhRL0hlTDd5TllxdGR1NWlFV0dTUEE1YUJvbnFuZFNxZGI4R1cwTDRONDQyOWtBMDl2SnNHOWJVWFRVMjhQbHYxQlZMcDNXdGNpc3FzbmFLS0ViY295amxDNzArek1LRkVyNzA2c0o3QThobit6Q0dSSWNJNGJSZnFPQWJtZzNPUFAzWTBnbit6V3djYXFNSGVWQW5jS28rU3RLSzBOZjU0MGk5RTY0aXpXaUhibDQ4KzMyUUxZUTFINU4zQVNnMXkvcFZHYmVyVWlqeDZuOUJSRVcxOXViNExEWW5hVkZRZWplREZvd2FXVklNNnhvU2NVdFA0WGxEZnB2YytHbWRDVDYrUHFXM3FoUHB1WkNMYzZ6U0tDT1NMNGpqMGdlK0RtVzlkb2VYWndnWklMOEpyY1NUMzFQcFlsa1BmREtLZHRKVnFNVnY3MXpSMjlaaXcrN1FYZ2RBSnFTa2l5bW01SlJvVndHWFI4amYxYlVuQXluMUtpdExBZ1JoanBaTVJVaitLa1p0Zjhxbks1OVZSdXBVQU94dUZwR25OUW9QdTNlM3BhYXcwMUt2NFI0WC9iaEZ0VGprVVRidjNzbkorSk5hclpMYnAyaWpPQ3dlcVJGc2dGQnFMUmo2VzNrUEliaXRySVU1c3ZnSEZyWnRJODZ4TDM2R2JyQkoxOUo5SVp3M2RocWIvdVhqRHl1Z1NjOHplV3J5anFXM2dyTjdMUG12SStTS0ZuUW84UkRLdGZTTkQvd0dDMU0yelM3amc1YWFxNDRrTWhpRTUyNnFtaXFJUi9tckN6RU1tcnYzRmFlSXRDMXlQRXlmd0NaV3BpdzQyUHNHV0lMRXdHR3JPaXYrS1lRYTJLVWpmYUluYzlXVWxRdjhER2dCck56NVpMblcwbmlvT21Ib0Q2eGVhZWt0WHk5ZXpMdlRmNFpmQlIwVTNHTUp6c3B4TVpnUzM3dnlIV2JCalB1T251ZGNneHlocG1LVTRBUW9sNUhLdERaNXFQdU5GZ3dqK2RRdmI1dUFtUkN6ay9yM290S2dtckJnPQ==

 

Lead Radiation Shielding Products

SDNtazN5ajZRNE8veGpDUmVkRlkyUW5nN1N5aldEMzFXblRQbWRJL1hCbHFBZGZVMkhtUEM2QjNSbVN2V0swRHlxWUg3ZGxOK1JPeDRod1c2YUNEbGhmRitZRWtPcWx2RTV5MXVXc1J3ejFyb21nSHVJUFJHdjkxbnA0QVM0RHhwaHBhVGNJcWtFTEh2dGxGMHpxRnBBRjZQZDc4QkFmcEhCNE1GTGFUUlNsK24xc1V4c2QyOXQwS203MUtUVUgvdlBFK1ZzZGRVZVdKYXQxc2RMdlU5ZVlaUTZ2MXVBSWJORitQTzNjamk5SVdycS9Gc3JtWjhyUlcxMUV2N1FDWDdHaVR5VThOS0ZDTkMwYXlPU2JrWWVEQTIvbStaWWlvR0t6OFM1bkFMWi9UK1JYbnlsQThLVE1FeWhPQTdIQStocEhqOXNJVHlPUmM0OU0rVnVDS25FUHZSQkZUNWhHMFQrSEpJNUo0RDFIeUxYVFQrQVlPSHBsNWRoSFNsemVMbms5YXBldGtaV25UdFIrR3cxN1ljdHpTQ2xKV1B3SGxoNklSd1MzMDRLRFFQSVh2bzFPYS9iQ2lzYkNkRXZ6Q2M2UVFCYWtWMEM4TEZteDBRNkVRdHN0ak82L3pNK29scFRCZVQyeUxNR3JFbnNXSEFodnVKd1RrVFVsMktFSXBVVisweGc1ZWZKUUVKM0k0Q1NRekUwRDBLWUVrbUFleE5hRGRYZnRTQjJsQ1I4NllDK0lidkdUZ3F3aFJFQlVoV3dWQWFNNkxoNHlQQXJGZkN5eWd1VEZlYXQ2dzYzSDB5dnN4TUxYME82S1dUcUdQZTVhK0pqWkRKSnpleVJpbVI4cmtqWVkxUG9JYjhtOE9rQlBYa2d0R3B3YncxajJONjVTUXdQUWFKTE0yeG9lK1czNFZYTHhSUnRlbWIrWkk2Rm5FelN1dlU1TmxoOG4zeDhkVmdocmJPbDUwTmE2YnVjWlY5dkI2bWpUQTVHeEh1c09FL0l6Nnh4T3NPZDJTQWNxeWpXQWx1N29vcFgvcGdDTEFoQnllTHhhVFI2YWpJRkhXbnBiN2JSZVVNWm4yTDlYdzhMT0p5ZGF4OGZnbEZHL3ZVTERLUUJHYlZEV3NTLzFOVjA1eDRHT1MzcW5kaWlJc1l3SDZ2Tms0QW1EdTJWRE53eEtxckV1Z05kN25IMXFFWEJCOFQ3TnJ2czV6WmRLN1oyaGpibGI0b0pkZHYvNGU2Q1Naa2kxWm5IRzhhZ2NRY1pVbm5BNG96NmxJQXlDRVUxd3FiQ0kzYzYzNEtHK3F1OTRzNkxNY1NXVE5YSms0TkwrK3BuZjJzL0ZsL1VhNit0dmw1NEJuR1pkeVlPa01tYldpd0lrQm1IOTlQN0owSkNRWHEzQk9kY3BCSnZQSmRHS0NPL3gzc2x6UHl1eEdJNXJkQmdiOUpCekh4Yk9BZWZmWVZGa0tFUFlQdlZ5RWtweU1TL2d5bVVENDVzVnEvb1Bud3ZOMWZtNTcxVUU4aXlTN2twaVhXTVc1UFl2cmVmYWR2ZVZ6V082dlErcHZVRHIwVXpTVEVEL04wbTVySnZTU1FKcW5MNWo2V2NYUE84cDlEZURxdXpTbE5lUzlobUlNV21GR1h0N0F5STlHbVE9PQ==