Radiation Facts

eURhVzhFRGo4cTA1RE1teEN0cFl4Rjk1TktlY091WW1pLzA5ekYyaU01K0NKb3UwWUdnb0tHYlhkTHRBQ1FkV2RSWHZiTGRvOVdUdllObnBFR1Qyd0hLS0tNUGRrdHFLSVRYZ2RRQW5EMVNTVTNudjBKa2dYOE4rQ1dJWWVLMVgxaGFuRUpjL1ZuVGQxZUtPdmZUSmh0aFhhcW1SSzFzczkvMUZmOEdTYmhJWFlDUW1IQUVhNVFQbHBrSk0vWGoveGhYM1AzUmkwTjNhRGpaVmYrU0RlZWN1UUhTWmNsRjJ6NXJUL0tjUXJrdnhScEFqMnNUbHhOb3RtQU1NeG5rd1dOU0tiYm80Y1l6WEkzRFV3aGlxQXNCYTRSTUhhaWt4Nkt1TEgyTmFpREw3VmZlbTFQcU9GL3pDQnpTeGh6M2JCc0Znb2pzbjF3ZUYzR1NEZUpiNWtveHM4T25rQjlHSlRNamxoY2N2azE4UWJzL2NMMmJwMHlDeFFReHpPRG45V0RmbGw5eXRzMnZKM3cxRU0zclNKVGVkNHhrMmdTaDJPRU1GbFZBN2VyYmFwZVF6YW0xMWM1UmxYZEVIYTVTQkVVOVBieGk2ei9TWWZuMk1MQlhYdWV1T3dhcGp6L1l2Uy9ZSWNsVkxaaXhEMmlDSjhSYm94VVdlVkgxK2ZDYUk1bXpsSmFrQm5mSEFUSlp4ais1dUJ0SlRaZnUyZXI2eUIycVQwUDI2b3NYY1lkTVBuWEdaR2ZVR0Nwd0Z0V0g5a090N2hNNXdnZnphY0k5cUxnQUtzY05UaGxucUJJOEhiaDB0c1RleVdaS3AwbFpmYnU0Y0QxZ2k5WGZzUkhwcFlDTy9PbE84OEZ2T283dW9SUDh2aFRPakMwZFBYaDJPeFBOdjJFYVBZbGtlOTBwSnBSZlNYVWJVSnVnY1ZVcEV2bVJML05DQkZLNEJsTTVWK00zUHRaZ3lXajBmcE5ld21lVVk1eXhUekNQZlpnRzZqYm1LaUZmVnFXYTBSZXBvWDl6VW1IMEdJZW5ORGxvTW8zUWpCSExKc2UrcDREYkZqbXQ5NC9vVXlvNnplWnFTU3kxKzN3cFYxOFpnR3BJL1ZhWWRJV2luRnNPMm9UYmppUUVvVTQxZ0RGOS9WOEJyNGhvaVZubk8yMmZzUFFrR0t4R3ROclhYOGhKUGZSZHBTRGx3WnlBOWxyQW82SjNLVUNwN1pOZ3M3eURaNmVMdWZ5QjlKMmtlMVUvN0p4aXh0KzJld1VXRTVwT3dHTGhZOHNtR3I1cm1Kc2hwUnVWL2dRY2Q3SFBLSDV6NEltMGZ0aGRwUGxtOURJYllJOU1Cd3RpZk02V0JiS2RsSFNTdmxNM0dnRFByckJOcHQ5RnI4VmdqcTVoS1RaT3VMcHpRZWlVOHAwYXI3VG1oR3RuS2FKcWJjUk5lT3FodGljWU83NU5Ebm54THpTVHNKSjArN3BUaXY1cE8zTjAyL0dBM1ZhTDRJdi9INjlIMld5QTRGTXN1eUJyRU1FQUJ2Mm1pVVhEVlJlbVhoQVNaUFpIa3FlNmpTRlFyMUF0SUFyTzlYTUJWTzVGelBRSHJhSTczN0dQUHdCelVNMFVwdjlQT2p3VkZxbXk0MXk0U1d0bUlxWnFvOHJTc0JmYURtSWpLUVBUWEQ1dFBkR0tmMWtOdVB1TzBMTEhGUzdwU2RtZFVFNGVCektaOURNcFV0dXRXc1dzdWZVbDYvcUZ4SU1ucW96L05nbzkyWjZremlzNlV1cDFRbk12OTc5dGpnSThaT29IQzhmNGZXNmJrQXRhYXhXTmtUYVVMaExWNnl0S1BsZkRvWkcyMk1oU1pQMUdjRGg4QnBpaWlHTjJPWEtuT09YMGxaa1NaMHZLcnUrZVZvdGhRbjZZczRiQ0NjQ0pOMytNbTFDTy9KaWE0Y2dQNTU0NjZyVGVJWTRFRDhsRW56OS9iaHp5WmppUzdyUUhad21qeVoxYTZtMHExSmxDK3NNalA0OHJKaXNhOXFac25RK2dhMDhMSlRzcUJlT2lPUVloTUhQM3lwbUg4bGwyQTd3SEdISnl3eEtDSEQycHFxM0JKNDN5dENwdEJuUXpkc2k4NVliTTFPcVlnaVlMazVDZGZKUzB3MVNQK1dSTXVFN3lISVpMdjF0NnBjZVBncndlZzQ3aHQyb000MlhhVHd5TUcxT2hRMFhOeTRTa2h6T21IbDllWUErVTloZnY4UGFaYWcyQ01uZ210TXFHamJ1UElXUzRNSWQ0WVRsU0hORFNSaDJWVzcra0Q2TWRBMXdBRG1tSGVGcWNyd2FMWCtBWTVOY1FzUnJFZm9QNEVhZkI0Z0ttZEwxVG9CdFBPcXpVVU0wLzRBUnVCd01Od1h4cGVIWnFBamVtQ1REZHh6Zi9ZbGxqTE5SWlZoMklJc005b3lQckxuY1cxNlkwOXdBVUdUUGpRNFNhMll6VnJUOENmVWJPVVZGL0FNSDlsZDA4MFhXRWZxdHFTYzNhaDZ6Q3JEL2R1dGdIMlJsRE1vWUN6azUvdDVhaUIzMWgxVnlCeXpmVFdUSC9vNy9BeldYZ3hYaGJKUzNBK0oveWpWdXlpRk0reTRZYmo0MUloUU0zQWhCTTJxR2hDbitNaG5pOXE4OEtPbTJreFk4YmlVdkoyWHcxL1ZqVHVQd3pqTkZUWXh6TFdJQXBhcnZmZDFwVHUwVDk0RUo2dzJoVS9DK2lRWXZzT3hMN3hWVFBGdXFoV0pQNmdLN3JHRmtodGZDMm9XWmIxVnY0cXp1Skp4aHhIeEpiU2xiOWUwdEFleTJ0V0lwSWJORk52UEFXSFFhMlpXTzB4MWQ2MmtRLzN4NUFtVkdMRzVxSTZUNFZSRTJheExpVTFKSnZmbGcwVjEybVBCaTBUQTJwMlRPdW5QR1JiOXlWTGtLaTFrSlJ6MThXcTcvSXVKVmhBOFdxaGt3WjVSMjdmV2FJcmpwZ1FISDA5UEkyRjNDUDdaQ1RYY3hzUE5waXVudThOMDFac0tLQjY3bjVyWjMxbzFlVTU0dm1UaFNZVGhLdFhuOWRhZ3p0cHNrVytLQzdZbng3b29HRVhUYUVoaUVKY05MbzBMbzFJVmU2c0N0bDJaSHdFYm1abXNaVHppbVhwNVlqME9jMVZFWnZodXorVk4ycnFSd0VJSmJxczRnSHRtaDVFOUhhenZBeXJwbnV3eUE1dmFlWFNhNUdhbXJ4eGpnTWRaSCtlSmFYVy82T3dOQ2EyWjNLRjk0c3ljR2lIaW0rUEhBbHhHRjkyNGNkbVRhYVhicVhWaDB4NndmMWt5WUFLcnU1djI0aEcwSVNMdm9WQ0VOcXA0WFVkNDZQUFV6dGthVGN6Ym42WVhmUy81bGpwSGRaeWZpeDNuRzE3MDVsRGI4ZVVmVkRuRTVxa1MwTlRjVlZFM1RkbGM5bFhCSUVWVUpNUDhGUDQveE1ndXNXUlNTYWJydDg5RUZoMlorVklHS2dveWZ1aGI1OUQ5R3pDVDJGM0hGanlnZEhobEVGR1l1UjRHaEs1Rm5zc2gvNWRrWENzQU5yaE1RRERySnJMdURPSkQ5Y1M0V2dLMEl5dmxmODN2QWNzSGRQN2RsRE1FYjVBMklpY0lSUDQzdUlOS1pQSXNFL3gzR2Jmc2pvR2hCRUZoVmNvUGpBaTNVWDIxV0FwelBLMTRZdEYxWkdGT3U5elBobThLeXhzeFJneEZ2WlJkcitvTk4vVHhGZG41anQ2N2RnVm5acDJ3dGdjUzBTbjJhQlJWK3IxUGlaY3RGQ0ZrNVRoYy85S0lqT2s4VW1kSEYyY3ZWWnREYm11YUxtc0g3OXJTK1VqWkJ0a3ZpSS81dGRRRUFHTWx1VmxkTVBDQ1lMN0RKT2h2aUgrS25YZURiYkdkWnVaQUcwc1MySjZBTzBSVzBXbXlRc0g1NHY2bzFvbTBUNFg5YVpTU3pNRHVWUmlmQ1BGQlA4cTEyNFVCSnJ2UFZra2NvLzAxT01hQ3JuVnpxSDNFemYrWmdNcVEwOXpjc0x2cWEydTZtSVkyNlRHdUNrNVZNOUJtVmNzT2R6QjI2TE8rVitqbXpSTVZIaThUa25wMExlZkQrSURlQVFMTjZNTCtBMzZjbWh5akNPdC80WDFpMWJkNzNUck9uWG9YN25VVlo5UWxJU3MyTUxFUlNXemlDaW1pb1JzeVk1c2dQUkI3Um9LZWNVUDY3RHpIZDIwR2tSVXBVbVNqR2JENE0rSzM3bkJHSm9TeFhaVFZDS3dxMW1kSDlJcWFyRVhnQU5HOUh4M2E2T0Z5b3dTRzNvRDFid1YwazNmMnBuU2RBaGl2MHRleitjajVHWENmTExybVIwU2xJYnRqWkg2N003Z3loS1V4elpPOE53RmZ6akRtaG12RDBtNC9rSEoycjdXbk8zdzVpdnAxaTlZRWsyR1ZvU291K3ZudVU3NGxIQ0IzdE8wczU1RG0rUVE5Y1VYQTRIWlBrSkV6cHhEaFZhcGFoRkNONGdQWWtWVmx2YWpIWm9FTFh2ZEN3dkQ1dEUxZ0pHdFU2eG16bFFoempxa09jSUVEYkJuMklIdHE1WFUxUXNsYWZHcTE3UUJIaGVKdFFlR0F4c240dzBxQ2lienJBLzN1TGRXczM5UW01YWJPZWh5citLRjNTQVN0VTE5RGlrK201R1ZtZ081bU1yVXVWUzJwc3hocXVuZHBoa2o3cHNZK250bEdjaUVMNElWOFUzVTZQTTZraE9OYkNtUzRvek1lbXdVdmRGWjl1ZkRTUXk3TGJGN2hlTnkycTZlVGhkenRHM3dqVWlMVitPWCtjL1JjYk9KQ2NwVEJIbTgyVkRzemthTmdmZG40Nlc2TzN4MFVmMkJMZnpMTUxRSlJFL0QzY1BpSUVQd0Q4NGJQcmlVL29vR1BWWUlCanhkVVRBWlFXbGNYZUZmVWY5TVU4THNlY202MStZRFo2RzJmcDhyZDBxclV2NHhZbmptam0xYk51bmY4Zzl2Q0xSZytEbk8vak05cThZUEthcis0U3QrRHRxUm5FdUMvdzlHb0dnYUczU1RpTzAwS2N2dklZekRCUzVHUWpVUkdyR094OU9YaytQTXgwSUJrK2hLeE5LQ1RIaXhGT0NzTGlJalRkLzlsTUxPSmlGS2JBdENpUDBodzYzRkE5YmlJV2tNMVZjek8rZFh5a1IyL2g4WkdVMU9IbVllOXlXdHdxV2loMFJDM2o2OHUvNzJMRkdzVkUvSDM1a3FJbmZFdXZMVEQ4bis=

 

Video: Nuclear Medicine Shielding Accessories for Radiation Safety

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqYUk4NmFYcllCamFPU3o2bjRLZWw1M2ZpNWgwSXBaRFlOYXBHL2NDVjVDNWdHM1lDdVlLdURVVHhleEtCMkpWNGtlM1A4M0JuNHJWUEMrOUh6d1p3Ym1hWUVHWlc4MGJCblFiTUxYWDhVNk03Sm5QSmNnVnp3TzA1RVk2U1BPZGxxSDE4ZFlxb3h2eW5OZVgveXUxN3VxalhNdjJrVmFtME0xTm0yRGRqMkk1NitNbXFmVEhwd1hEUkdMb056WHJjRG9kUUkwTHRWZ3Ewb1NpcXJYd0pPTEhTTU9RUGV0eEFqS1FKZTF0UURSeWMzYSs2Nm81bGdhSHA4VmZXd2pWaTY3L3B2a3VFak85WWdjanprcXJNUmxobURIQXNRbGRhdnBrNHR3RU5HOXdMNWE1YXUwU29SMWJPRVFWdWt6Z3NxVTI4ODdFZFU4ZkllaENlM2VHRWtza0hyU29FaTZrQ2dkaDdsMjFuMGVxbS9lRTJDZnkzd0EwVlJ2RnNkU2N6eTRRRStUYmtGaFBKaTZwTUg4RDRIVm5RTnplWlVwdXp2bGdoNTE5emxqbzgzdHIxY3Q0bUN4S3N2cXJSQnVUYzZybWl4VG51dmVadzlBdWNOYUZuOWtVNEdVbG9zUHFpSEdiWjlNSDV6L3ZPMjJnbGlSV1d5clVkOCtocmRERTZPdFlhWHR3RVd3L1EybGtTNjNZd0REejZpVmlZZWE4OEJMUnNuNU9UN0QzcXhPWnF5UG85VUh5bzVyZEt5Vko5NUFHRWUvenlCVi9WZFkvU1NteG5McEkvZUxIaWMwWWIwWmM4ODhkd2FxRDdoRVVsa3c2SUZBOFA3ZDFWQkZCdWJ5bGNJV3lVbHVJT3RHZ1FFaEtyMlVYanl4RURxQXJZRGlrWEN3TTRacFFjZFlMZUlYUzVXUGZITC83OWNVOUVwWHc5aC80UldRQkFtWDduQ3Q0U2pqNE1XZXl4eHJxLzJkcnRXUUMwL2x3TG9HRU9haXdnTG5zWHJ5Z0UxS0RIa2NyQ2pWRFp3bjNtQlk2VG05dy9IcFJGZktnbTdTR1l3QTNNZnZZemtBejdVQlRMMmlXYVV5Y0hoVGJHTEZKSXhWRzFKMzFnc2tGRGVubDVUVTNjb3Z0L0FJdUNON2owYTR0WnlpRVhNL2lrMTkwYThnSjJUazV3T2JoQTFYQUZHU0s1MFkyVFBqUDZCL2RYM0lJS0lxR3dEQXpKVWhoekhFY1ZZQll3bTdKT3pwcWNLVlpUaGowNlNHanNUMVZxYmNXV0hNWjdwc0cwak1qOG1LWFUwRUNZaHI0RGVGeWNXalU1VU9qNkZPTFM0V1BjcGRGaWFoUHZ5bFVhME8wbkE9PQ==