Slideshow: Uncoated Containers | Medi-RayTM

cHpmcmFDZ2VqTFg3eEZvZGRVeEFWblJHdVNUalVFcjFLZkRMYXhYYkhYU2U2aFRROW40OGc4UWFTR3U4NVppMnIvMlB4Y1A1Q0lEK05USGVaSkxVbG9kZ3lQY3daUjgzZXBsbkxOeDNpVzZHY2NGZWVDZ0x5SkgzQTZWKzVqSkRIRExFMytOL21wTm13VnowQmx6TUhuUEdrSmNDekRjQ2hYZVFBYXIweHVEdmp0bitlci8yV2k1L1h6N2J2Nk54dUc5UTNHN1NHN0l5cktOU2w1QllkV09ocDBScEsydWdmd3lreXUvaUw0TVl5ZEdFeCtiMitsWnJkR2RWQkRuTEYxWWVhOTFBSjFFM3VPQXJoVXVzaTVWU3c2cGErRXNtQlpKU2orQTBHcWVZdzd3OCtScGRna2xrQ1ZaRk11S1R6UW1qWHh6aTV3VVlxdkFnSEZvZlBBbkF0MGpOZkZKbjhpY2FDeSttbjhsUXVKS3JrcDFBRE5ZMndtWGZwMld2L0VvVzQrKytlaEdGQkpzNngwdWREMWd6cFgrTytDTmhON3FuTUNqU0NzRmhSblduaWZkNld3T3I0c3lBdmp3RTd3RStRTFdjK3JpMXdPZTVib0kzNUxJaGkrbXZxdnlVeXNCbVdIZGd1OWRseCtOZVI0SHZrN2JZZWtKK0Q3YlZpR0g4QXp6TlllSFlQWERiRklFRkpqMGE1YXRKaTc1MlRGQ2JTTG1TZ0hHZEVpbXFIN2NzVklWUnpXclptdDVVVjkyeDhiWTErcmdvYmpjbUhvazZQTkZSU3B3L1BoTVBSS255Tms5QlhkMERRSG5JaU9YcHNiWjZhckFhTDJqa3QwdUVaRnczL2xjNzJVM2RUUkxldWVETzg3cUEwL056aFJSYWlRQWlFMzFWdkJRcmcvOGJQOUgwVGVaaEh1Y0lDZlJuZ2Iwa0s1QmJoV1BzNU9id3haanJvZU5wK245L2dzdThieHJhdGphakVQbGlrUlVoNUlzM0FoV0VmQlpZL1NTeE1sbWNkanJiWU5OMWdxd3JpS3gvWjNBUDNLdCtWSVdyZFczZFZybHFncCttRy9Bb1dlZkhqeURlRytBTW9mSytMNi9WaFk5K1gvM0JBUUh4aFMrK3hwcm9oc2NaVmVoNmp2UkRFYXVxam9FMkw2YnFObENESGFxU080Yzl0RW0xYXVtNVpRODNlM2l6aGR2ZkZldjVHOEU5K2hMczdpU3RadjBFUjJTQ2JFN1JtK2Q3UDRlcmloZWdKRXdVVHpiUXpycXArRU1TY3dWaFpITmZCamFCQitILytxNkxXNGo1SzJOVEFKNmQxOW1sT09zN2VEUGdWSi9nRm9qa3ZneUNMNEpRckZkOTRyVWwrLzM2bkd4aWRKYWdWUGJsRVViWTkzODNkZDdqUzVLaGZ3S0tnc2JZOGhuVnpSeTFaWmgwdXh3bTdLdks2NTk0QmJhVCtUcmNFRTczZ1ByOE0xUEphS3lFdVFjcm5SeW9kc25VaWQ1QnpOb2lZcEt6RDFOTjc2c2NDeERHK2grUEZHSzJ5NElJbjZjU2tHalZoYWtGK3ppSmtzN0hZMjBNcUlCdHJtWk8xMU1kWUQ0NURCc3FZVVZiYkxmU1ErZVByLyttWDBqU2N3N1I5cWJhdUJoS2w4aGx1SWtycUxQMCtVNUhVMlVKOVV2ZjNEcmhvTXpKbnpHeDZuZ2hvSTMwWFlBNmNWOWhpNXMyM1N5Umk4NmtMVzRGVWhSVThtUmwyTjlpUzdvSlE4YjlKWHhCV0RwYk9iNzRJWEhwemYwZFBjQjg5dnN2aWVibTFZcG9VU3oyMjQwNnluSVpuRUd6WWwwV2hUUk85MDMvbmdkcGhxdFdCSHl5YmJKVlhub1J2Z0NndUYzTjhVZ3pTZFgxWlJDVGRtMWR1UDVkWTZnN2EvMnhNUXAzSm1jZmIzS3F1RDVVSDhNbkhZMkF0dlFFaFFCbFhESkYrOTNkaUx5aUk2V0N1VCtYOVljPQ==