Video: Myths About Radiation

TEl5NWZRenhiQTVIc3JMU0NkZ29PVFVpc0lEQ2htMngvcUdjYW1tS3h1WmEzZDF6RHVWcVh5YWtUdzF3R290RHV4UFNNVEU5N3lkMmRsUmVNK1M4SWkvMmdtS3lvSk9ML0pNc2NqeGx6eTNRL3FoTVBsWGk4NmlyL3o5UTVEalZ3cUZjWmljcGRaVFJ3N2hOV1lPMDdVbTUwcHRBRVlwdnYwNXhhWVZNWjlEczFjWnhNeGpBODYvUkpsUjgxVkNzKzFZdnIxWHpZd2xGbU5WN1o1NlBCRGhzdGNlUXphamdqMmtGTHBrN0Nkdi9scUhwbWdZNklJd1JMTjUrWVpRcUZ1a2JXZkIvTUhWb3kwa3lsckJ2bksyVDdCYWppdFdDRS9sUmp6RnRXbWhCOHFIVHNJSWpLTW9HamYyaXVmMmNoMk42bStsS2xlVlJwNkYvcWZ2LzBzdS9na3NVMjFiRmY3UUNqSkNOdnMzWW91R2RuODBPUXE3S3RnakN2bndqY3J3ekJsR2tyaVcwemRJbWNpTnQwdUxITy8xWjJMdkN3ZnpmbUNaZE9rVDNRVmlWRncwUDgxZjNHOTV0bGRKNUZZRHZPcXV2UkdiRTRWR0RsUVFNVzFjQkF2aGdtWVNNRnZUdVNsWlY3YzFJNll3dkVlaVRnc1p5UTJTRXBSZ2VqaU5NaEZIV1RTWmVFSHhxdFNMUkxqQTAwcG5uZU4xSnNOYTBtRUhwQjRMQmFVeldkZkRBYTh1akI1bFRUc3Q0RllVb090b09zTWVYVmZVSFFBSFFraHJwVGlwb1hYNkozSk1sTGlzV2V6aVJ2MktCS2RHaDI1SGZNT1JMbEl2RGhYL0F0ZDVWaVJjZ1N5cVVTMGg0bkZ5aHZ0cTdqY3lsb0VlR0gvYy95QXdxeisvY0tPeXZDY01tZHlFeHh1NmovczVTc05oVHYydlNvcjNwWUZOb0laWmV4K2dhV2JnaVFpcU9NUjVmdENQV0VYVk1GM09rS0pKdE5HdVBqNk9CWGJVVWluZlNmZXZscmtiUTMwdWVGUXZOa1BQOGplTStmNHRZUXdvYWJOOE9zQjkya2w1M1VIamkyT0JLMUhNWkpwdCtnazRYUnd6VFRvNlpkekdiZHo4ajdvc0s1czh0RjhDUkZxWUtORmFGUGQzd05GdkFGbGNaa29BSGpNOWZwTVhBS1dlMHkvSXppTm0rRERXUXlGZk5KUllnbGVEWWxMdmxKRjhYbXNKMzNjK3R1L3lLNXR5SXNVeWpiYVJKVnVLRHd3Vm9IeHlSM1h6WjVUMTQvSVltV1JreWNHdWZkdHlOdmJrdWZjNUlzMFlHSzQvWFF4MHJ4V0JJK0tnZDNxQ2xHdENDZ2ppTU54L2tteERMMzJCZUU3K0x3UWNyWkxyZDNBS25PZHB6WkVnalBET0g3Y0Vvc2RJTGhtSElwUElKUE9ITG8ySDdtZmZ0TFovd0RSZGRNUFZhYnRGNTN0a2IxbjBmWDVTa2NRQUtTL1k0N3o5U1QyRkRvNTk4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *