What is a Prototype?

RTF0ZGlIU21yS2RlekEwMXFiRHlVdkNIWDNWckI0aGNqdEVlRExNSVBwVkVncnJtak55Uzl5WHZWY2dycFd6YXhzcklSRUZrNGtYdzdkYS9JYU9IOW5IZnhyK2Z3Sjc3dDlvWlowNWFUdDNwQlVaeFZBNHhVdGswSWFRYjFPQmRNdFBqbkFPNFJNWEo5c05WelRTMzdDQ3lWbVVHVVpvODBnRTVhMXZqNDBWaHJNZDlFTlRqRWNlZFlma3R3bmh1aUQ4cFpOR2w2dTB6OU00d3VrU3U5QzdkZzAzNm0zcFpLZFBEM3JLNWRuUXlaUDhvSml1TklkN1FYYjVrYUhZNjFHeTd6S3FEYmVJOEtGUlUvSnB6TGNQWjdtZ2F3dW9PZlk0dmFkUjNtczJxTCtZd2tKTDA1Y2htM1AxTVFhRHdONzZyRjV4T1RRY2o5VU1YTlJaZGxuZThmUU1uMnNyNDZnKy9RY1k0U0RRdXZSSjF3UEFxRGJwMHVpQzN6K3NGV3Flb1JEb2dJWDNiL2xMVFV3UElxRk5UWk9lbHBsaU9DblNHemI0RURiaGQrSXBmb3BZZmxDZER3SG1qS29MN2JKYWxld3UzN2hlUnY2MVNmWW52M241MGMxQU9YMlp5RmVvV09TZm40RmIzenZKK3h5bzAvcEc5Q1VPWUFicmEwUGlod1lMNVVnUWN1RUM1WWNRQWV2U1NvdlZMcEpBWHUzOEZZWEtpN2JkV1Jyem9oQmZyRFRWSVVmZmJiMWt1QkRiZlNvMVRBWUtwaC9lcjQ0YVd0MitHZi9HUHJkNEpYSVMzN1EwcEExdENvSUtJRHhsTEhqdGRJMkZtV0RYYzh6K3lCN2ZHaUVwaVdvcXl2VmFoblhUZjNDam1nMFVtTDltMlBTRll4Zm55UGllTmZoeExxb0crdkVwWEFmNXVGWUFpaVdYeWhtZFl1YlV6eEtrZS93VkxRUTAwSnMxVUtwZ0hEVjNRN3h0cktONSt1RDRtK3RlWkhQWnhHUit5Q2ZiVzBOcmVpNE9VUStPUXVHb3lWVDZrMEt5bmlwRkhGTEw5RXFCSG1oM0NTV21vS3Fsb2lJUW9iVWFBOFEzTVkrWWNXblFpeDJoelViTGRXZW1kcFdXL1RMQVFqZlQrbngvdlB1bmpNa0tsY1c4RkVNNVdkSjMvR3B6ZkllRWU2aVRML243a09LeGRyQ29SeG1CUzdKSXZJM0FNSUwzeGRxTUhTa0NVcGUvMUdyQ1FzdGVaUWI5emdWMytRaVN0WFlXZmIzOHIvakdweVU2RWpaZExoVEwreGx1TzBETkNaN1J6UWdOa3V5TlRxODIwVGp4U0dSSmNBNEd2V1h4dG1zRFdaVEVLQ3Y2Y0NLSERYcmNQQlNlR0xUd3pUUVIvSE1GUThkZHpzTjdVZHpmVk9hbmEwQzdhYnBmNHlSU1Rnc1V4VVc1SnVXRm9iTzBWcVdVLzdidDZBMmFqVldGZ1VGSlh0aVJ4TzFkNXd2azI4eXZtK3ppZjA2emVpbkhmWS9tZWdaRjdaUGxkanpZQVMyb21UZ3JIZ2R6YmJIL3RDNWtvUytubVJrTDExREdKM0ZDWms5eG4rWGEzRVhpTVo3T3JFT1crWFlRSjNoMmd1V1R0WUcrcmhhMnhhQXNKMVo3NnhHdjlLQjZJQ01kOUVPR0g4VkNPQnBWS1dydHZmcm14OGxWTXZPWnl1L1MzMmJvekI1TjViWjZuN295QTU4MDdmYTMzKzdaVHVId0pmMzBvMm5yZCtLbitMNXlHMksvVUttTTdzNVpUUm5lM1JRZlBTaUVKSTYrZm9tanhVMDBseGFRUm1WSTN6YisxalBEeG9HMFZhU2dERERnaHdVMkU4Z1MwNWZrWlNqWGVKRUtKWlp0dFBHZ2dpenNLaklmbGdNbHRsajZQZTdMY0VtekZiVUdJZ1dTWTJxbGVkWUk2cmhHMENlZWxuQmpra2Z5Zk1pOHprRjVIdk4vSytRSnlRTmVuSTVQS0IvYTVRVGJIdHkyT0tlZTVBd2JpQndJRGFKbHJ2RTRTYVg4dWlkVmpZVUtGU2NPbmtPbSs0dlgrdU1mZFNZVy9Dc2sydFdPY0VFQ2JTcDlZUHZkczd6TG9IN0EvNy82TE1ESkI2NnpkeWx6bnF3eTQ5UjhnMi91SkJRRjM0RmtvRlZEaURKdFduNnd0V0IwU051ZnczM1A5RGZlUVdZNFlJMCtzSzBEdG5mbjkyTUpScTgwQWxkZTF3NXRodStLMjNoOTJsMWpDOWE2MTluTmZROE0rVUxKZy9NRkt2bUV1K09wZC9HVjFIL0FiMVU4RmZvb1dpUVB4aVlMbU9na2FmaEVQeXk0TVc0UitTSVo0UFp2eVJIY1ExNGprVDNRTFdVYkxjNjVCQjl0Z28xdHBWM2dGc2IxVWU1TWhJdVh3Q2xBNzRTZUlPNm1pZitQSWo1c20vN25KNVNBMFBFV29EM0tnV2U0V3Q3MWY2Q3gwcUsxZTFGejdvNEpHVUIxVExoVm1OMFR3QThLN054Q3R6VUlJK0t1YmJSTzVNbHFvM0E2WGE2Qis1NUZCbElyYW5vS0dIdjI3Qk1wUmxsUDBqWGI0TzV6SHlHaEhmbStRYnpROVFHM2E0THR1WTRVU3IwbzFHUjBzSHdURFZwNFk0aFBoNVNqQ01WVEhET1MvYXVVUDZIYUJHZmYweXZIY3MrV2lNdUFuUnlEeFkrKzNWSGNrOGpSUlpXU3I4eVpOTjFma2ozd3hzZWEwdHBEUFJQNFF0RnRaTlNHNWlPYjl4azhUOXFOR2tLVWw2TVVydTEyMkVDREJZamo2WUtDSDdROG43RGhDd05aTG9vbldySDd6eDZhakJtbE5UaG1TM09mcml2RUYxZUF0aWNXS05ISFVOYWYxRWZ1Z3lmMVgwWjkzSHhieW1LcnFPcnk1ZHBGLzNjVFN6WldOV0RVdG9MZjRYUVJUUGF5UGd1eE9NZHk5S3BBY2ppbU1aT3haeGhEd3ljTEExSXgxNkJRRURpckhZa1pnTk1Nak9FeUdQSDhMaHU5MG5NNlZXQzlUTGhrOHRGcTllZ2pGNWdVSVdkVHVGN3Erc2Z2NE5VS2h5TE5ZKytrYW9ZZm9XV1dGaWJ2ekVrQjZvc0xBeU8wYnJ4UXhLWU12aWo4Mm5PN1UwcjZSMFJaTWIwaUdVY09zcDRmTkZhdmM2WjBDbjdpQ3YzbEFWVThyL2kvMmdEcDRqT1BmUUlYSXYzMk56SjFtUDBBYUdVZlpkOEhFZVFkeDJpNXUyNTU3cjB5amdDTEZXaFhtUjlqYjR5bUlRaStnS1dhUHNOZFlrTU92MnlJSWNhZjZSaTUzcFpaTHRnN2pSMi9YR29QdkpBU1I4Q0dKNURhSEpTRldzTnZ4U2Vtd3JuTExhN0dRejFvQzhaVUFPNTZ4VW1mWFlSUXJ2MEF4SmRoTmIrU3hsd3dPNVhtZ3o0bFhKK2kvdi83d00vNW1HdHVFMG1uWmZCTDJ3endQU2Y1d0tPOG5KcytXUmVRaXFlNGxaTm1NVEVUNVpOcGc3U1U4SGtqd0ozc1ZIV0grb2I5Zk84YWVaZU5CbDlQWjAyYmdEZVBZOFpJTWxOc0owdHpQRVBaN211VGtvUWl2emp2ajVEcEhOZWpuaGFEUnZTbi9FaWpNQU02OWp5bzgxS0tmakt0WmhESkxucVhhbWdUdlFMRWZiZUZPTE1JZXdUcy9oSElrVEIweGRaSG1JTVBwMEpMemNXR25ieEd1TXMyQ0F1UG9yOWpHOTJybWpNOFU3T1BFcUJCaXRVQVIrZ3YzMmJhcjhuc21ZdzFNVXJCSnd3SjNNY2NMNlVVemRwQzRGYWRYUTdNYmhMTlh6OUtrUjQ3ZmR0ZUJvdlQyaDZIcFRHTmxRUWRUbU9CQUFGbk43ZjAxRVppVzhIWGxPMDhzdTE5Q2R6Si9PQ3l6bUJXYmlNZVNVNHF4Z1Bia3NQdzdhRXE1YitlcitNZTdQdzFFN1RKVnJxMThVQ2lIYVEzeEFEUTU4L051ci9HbWNHYWk2ckIrckpvdWNvQXRaUEdiTlg2NldVOWtwUVpVaDBxd2RScFdMT3JvV3ZmOXBQRmkrdVNjT1FEOGJXdkgvM1FLZGZnSUFJdFQya2RuUlRxT1EvWmNsTkNUM0prYUtXR0RUMFE5YzR6SjBjUXFyMGVFaWRSUHZSQ3dKUTZsNzZnV3RHNk0zVTlmQ3AvQXdnK3orV0hvekkwRHEyTlk4V0p3bjFlclNTVExISWQ0ZW1ybUZTc1JzNEQxSTFjT3VqaVFLZU95czAxZkpvRGNzSmI5NzVYbkY4ZFRocWFWM2V0Tjd6RCs4SWgrcjdGQXdwSm93ajduYVR6eG4ydEpEenYrc1FzSWRXNnd3RXVoVUhIdE1IalM3ajc0aGFndW1GRFRzNEZiTGpPMkQ1djBnemtCak5mcGVkZ0hDNURFUWVKY3kwUDJTa3lqeG11NU1WNTR5cWF1UWJ3dXVJNHA3WGJzY2RLUmo5bmZKck1rU2w3K2owRXJtazJpQXFtTFZyZEtPSlNCSWtEdGZSMXNUMmpDaVlwOXIydG90bmFEeXpwLzZTTTh3d2g2aUlNWEJjWGpUN3ZJMjJNYW9ITDhhN2ZHV25xTkZQdWJJa0I2bXovbWVnU1ZJVUw2T2Z0T0NnRUltUTdBMnJkUVVQRW0vcEwxdUJpWG1SSmFmUk5QM3ZDYSt1cnhZNG5TNkZTWCsvSDh4MVhFY1hJTElKSytwNUdHcVY2ZlRRPT0=

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *